Home / Articles / ነጋሪት ቪድዮ 7ይ ክፋል: ውግእ ክልተ ጀበና

ነጋሪት ቪድዮ 7ይ ክፋል: ውግእ ክልተ ጀበና

ውግእ ክልተ ጀበና: ጀበናታት ተባኢሰን: ጀበናታት ተዓሪቀን: ሰላም የውርደለን::

About Saleh "Gadi" Johar

Check Also

National Integrative Council of Eritrea-USA  

This essay is written to help alleviate the current unifying discourses of Eritreans. My previous, rough …

 • Kokhob Selam

  Dear Awate:-

  You must be waiting for the poem of mine under the same subject,,Just keep waiting, I will post it when it is complete..

  KS,,

 • Kokhob Selam

  ክቡራት ዓዋታውናይ

  እዛ ንሓበሬታን ምንቅቃሕን ኢልካ ‘ውን ምርድዳእን ዕርቅን ዝዓለመት መርበብኩም ዳርጋ ዘይተመያየጥትሉ ኣርእስቲ የልቦን :: ካብ’ቲ ዝተሓተ ክሳብ ‘ቲ ዝለዓለ ብዑምቀቱን ስፍሓቱን ኣዝዩ ዝመጠቐ ስራሓት እዩ ተሰሪሑ::ፖሎቲካዊ መስመራት
  ( political lines – fronts and parties ) ኣሉታ ይኹኑ ኣውንታ ካብ ነብስወከፍ ኣርእስቲ ክቀስምዎ ዝጸንሑ ቁምነገር ሓዘል መኣዛ ኣዝዩ ብዙህ ምዃኑ ኣካታዒ ኣይኮነን :: እንታይ ኣለካ ዘይኮነስ በቲ ዘለካ እንታይ ፍረ ኣፍሪኻ እዮ ሞ ንዘለኩም ዓቅሚ ኣብ ‘ቲ ዝድለን በቲ ዝድለን ኣገባብ ተጠቂምኩምሉ ኢኹም ::

  ኣብዛ ኣርእስቲ ውን ውልቃዊ ተሞክሮ ነጋሪት ኢና ተዓዚብና:- ነጋሪት እምበር ነጋሪት :ብሓቂ ግን ካብ ፖሎቲካ ነጻ ምዃን ይከኣል ድዩ ዝብል ሕቶ- ክንዲ ጎቦ እምባሶይራ ኣብ ቅድመይ ዱብ ኢሉ :: ከም ኮኾብ : – ወዲ ሰብ ኣካልን ክፋልን ናይ ወዲ ሰብ ኮይኑ ምስ ናውቲ መሳርሒታት ክሳብ ዝተዛመደን ኣብ ቁጠባዊ ንሕንሕ ክሳብ ዝተሳተፍን ከምኡ ነቲ ናይ ምንባር ግዴት ዝኾነ ሕብረተሰብኣዊ ርክባት ክሳብ ዘይፈነወ ” ካብ ፖሎቲካ ነጻ እየ ” ክብል እንተተሰሚዑ ንዘለዎ ስልኪትን ነብሰ ምትላልን ጥራይ እዩ ዘንጸባርቕ :: ንገዛእ ርእሱ “ካብ ፖሎቲካ ነጻ እየ ” ኢልካ ምዕጥይጣይ ፖሎቲካ እዩ ::

  ኮታ ይንኣስ ይዕበ ይህመቕ ይጸብቕ ኣበየናይ ደረጃ መነባብሮ ሃሉ ብዘየገድስ :- ካብ ፖሎቲካ ነጻ ምዃን ኣይከኣልን እዩ :: ብህይወት ምንባርን ፖሎቲካን ክልተ ዘይነጻጸሉ ኣምራት እዮም: :የግዳስ እቲ ኣብ ተሳታፍነት ዘሎ ፍልልይ ካብ ትም ዝበለ ክሳብ ‘ቲ ካብ ልክዕ ሓሊፉ ዝድብል ዝተረሓሓቐ ክኸውን ይኽእል ::

  ስለ’ዚ ፖሎቲካ ክፋል ናይ ህይወትና ካብ ኮነ:- ካብ መምስዝመጸ ደባሊ ምድባልን ብኣተሓሳስባን ድልየትን ካለኦት ተ ኣሲርካ ህወትካ ምምራሕን- ንብሕታዊ መትከላትካ ምስ ካለኦት ተሳተፍቲ ኣተኣሳሲርካ ምምራሽ እዩ እቲ ዝምረጽ ህይወት :- ከምቲ ኣቦታትና ዝብልዎ “ካባኻ ዘይሓልፍ ጋሻስ ኣጥቢቅካ ስዓሞ ” :: የግዳስ ልዙብን ምቅሉልን ኣተሓሕዛ ጉዳያት ካብ ዘይተደላይ ጎንጺ ስለዘድሕኑ መዓስን ከመይን ትጥቀመሎም ከምኡ :-ሓያል መኸትን ስልትታቱን ውን ካብ ኢድ ኣዛብእ ስለዘድሕን መዓስን ከመይ ትጥቀመሉ ምፍላጥ እዩ እቲ ምርጫ ::

  የቀንየለይ ነጋሪት የቀንየለይ እንዳ ዓወተ :

  KS,,

  • Ismail AA

   Dear Kokhob Selam,
   God bless you. You are umissable gem who combines wisdom with magnanimity. In fact, wisdom is synanimous with your person. As your reader, I must thank you for your courageous tenacity in giving even under threatening adversity. I am Lucky to have you around, Sir.

   • Kokhob Selam

    Dear Brother Ismail AA,

    Thank you, I have done nothing.

    In every post from you, I am learning to much… from rich and balanced head of yours..

    KS,,

 • Saleh Johar

  Hi Kogne,
  The metal Jebena are not authentic… it is an innovation brought about by Turks and Egyptians. Let’s stick to our authentic, unrivaled clay Jebenas 🙂 Don’t you agree!

  Thanks for the comment.

 • Abrehet Yosief

  Selam Ustaaz,
  Excellent show. My migraine started just looking at the fencing jebenas, knowing it couldn’t end well. But, imagine how bad “menkeshkesh” wars would be. One of them would have the medeber made sardine can with a handle and the other a meqlo to use as shield and a rod to use as a spear. This time, it wouldn’t be the utensil that gets broken, it would be someone’s head.

  • Saleh Johar

   Selam Abrehet,

   I wish I remembered the menkeshkesh thing–you presented it nicely. The Sardin can is funny, I have seen one in the USA mae from a jam can…

   By the way, in many parts of Eritrea, it is “Mekeshkesh” without the N. Do you know why?

   • Abrehet Yosief

    Selam Saleh,
    Grammatically it shouldn’t have an “n”. When you make the name of a utensil from a verb, you rarely see an “n”. For e.g. መብልዒ መኹዓቲ etc. Now, if the verb is ከሽከሸ the tool will be መከሽከሽ. If the verb is ኣንከሽከሸ the tool will be መንከሽከሽ. As long as you are consistent then you should be ok. ኣንከሽክሽዮ ነቲ መንከሽከሽ or ከሽክሽዮ ነቲ መከሽከሽ.
    On the other hand, if you want to go completely crazy, you could say one is direct verb and the other indirect verb. So if the coffee is speaking it will say ኣብቲ መከሽከሽ ተከሽኪሸ። And if the woman is speaking she would say ነቲ ቡን ኣብቲ መንከሽከሽ ኣንከሽኪሸዮ.
    I say መንከሽከሽ you say መከሽከሽ lets call the whole thing off and use መቑሎ

    • Paulos

     ሓፍተይ,

     That is so funny. You reminded me my English teacher መምህር ተወልደ. Please come by more often. ኣይትጥፍእና.

    • Saleh Johar

     Wow, Abrehet,
     If you do not already have a Kerenite citizenship, I hereby award you one 🙂

     Now you proved to me Kerenite Tigrinya is more proper than the rest… you know those who say Menkeskesh!

     That will be in my future planned episode on linguistics… I will try but I am not good at this Verb, Adverb stuff 🙂

     • Abrehet Yosief

      መምህር መዓርይ
      ከመይ ዓጽምኻ ይኽበር። ዜግነት ዝሃብካኒ። ኣይሳዕሳዕክን፡ እይደገፍክን ወዘተ አንዳበሉ ዜግነት ዘሕድጉ እምበር ዝህቡ ኣየረኣኹን።

    • ሰላማት ኣብረሀት፡

     መንቀርቀር አንዶ ኣይኮነን ንቲ ፈሓም ዘንቀርቁሮ። መንከሽከሽ መንበድበዲ ጓህሪ ን’አሽቶ ጭልቓ ሰተታ ወይ መሽረፈት ኢያ መስለኒ። አንድዒ ‘ኳ ኣይብልን ኢየ ግን ቡን ሕለት ሱዳን ተሰነይ ምስ ቡን ኣኽሪያ ኣብ ኣጸዋውዓ ናውቲ ይፈላለ ከይ ከውን። መቦኮርያ ድ’ኣ ወይ ባዴላ(ኣሃሃሃ መንከሽከሽ) ከይትውርውርለይ ‘ምበር፣ ኣብ ቅሩቁስ ኣቢ ኣሕመድ ኣንጻር ኢሳያስ ምስ መቕሎ መንቀርቀር ኢያ ትኸይድ።
     መንቀረቀር ደ’ኣ ትቐርቅሮም ትብል ኣሞይ!

     ጻጸ

     • Kokhob Selam

      Dear my friend GitSAtSE,

      My poem that, I should post on Sunday is complete now ,,but after reading you post above I want to to expand it please add do more words for me…

      KS,,

     • Abrehet Yosief

      Selam Aya Kokhob Selam
      Until GitaSAtSE comes, add megenafeli, mebliE qursi, lif, enda shikor.
      But honestly only ጻጸ could refer to meshrefet as ጭልቃ ሰተታ። very clever. Looking forward to your poem.

     • Kokhob Selam

      Thank you Dear Abrehet Yosief,

      For your service,,More please.. I still have one day more to go till I will post it,,

      KS,,

     • Abrehet Yosief

      Selam Kokhob Selam,
      I cannot believe I forgot “megdu’e bun”. But thank God SGJ didn’t remember it. One hit with the pestle could be fatal.

     • Kokhob Selam

      Dear Sis, Abrehet Yosief,,

      Please more..words..I need it..I am almost done..I will post it on Sunday..

      KS,,

     • Abrehet Yosief

      Selam Ayay Kokhob Selam,
      I cannot think of anything more. Don’t foreget the bun and qursi bun itself. And perhaps some seti to throw on the ground.

     • ሰላማት ኮኾብ ሰላም፡

      ዶንግየካ ኣንታ ጥዑም ዓርከይ ኣይሓዝካ ዝኾነ ኣሰር ቅርሕነት፡ ዝሓዘኒ ኣሎ ድምር ኣብ ልዕሊ ርሕቀት፡ ይሓስብ የስተንትን ኣለኹ በቶም ሰብ ጎተት፡ ሰብ ሰላም ኢና ዝብሉ ግን አምነቶም ኣብ ክቱር ም አላይ ካብ ጎርቢቶም ካብ ዓለሞም ኣብየት ፍሉይነት፥ ዓይን ሰብ ዘንቁሩ አንዳ በሉ ናይ ጋኒን ኢዩ አምነት ሓድነት ኣንድነት።

      ከም ሙኻኑ ኣነ ዓርክኻ ኣይ ኮንኩን በዓል ፊድል
      ትጽቢተይ በሃንቀውታ ካባኻ ኢዩ ኣንታ ገጣማይ ኮኾብ
      ኣነ ካብ ኮንኩ ጌና ዕሸል፥
      ሕተቶ ትኽ ትንፋስ ደንማሪኪኖ ዓርከይ፡
      ኣረጋግጽ ሓቅነት ምስክርነቱ ካብ ናይ ኩላትና ኣያይ።

      ኣብዚ ሰነ ዝሓዘኒስ ኢዩ ቁጽሪ ሽዱሽተ
      ደሚርካዮም ኣዞም ቁጽሪ 1,2,3
      ውጽ ኢቶም ዝገደደ ብኽልተ ካብ 4
      ኣርቢሕካ ሓድሕዶም ‘ቶም ቀዳሞት 1,2,3
      አንደገና ዝዓልቡ ኣብ ሽዱሽተ
      1+2+3 = 1 x 2 x 3 = ሽዱሽተ
      ግዲፍካ ተመልስ ናብ ሰሞንያን ሓደን
      ምስጢራ ክነግረካ ብ ጽፉፍ መጠን
      ለካስ ዓለምና ከብደታ ኢዩ ልክዕ ክንዲ
      ከብደት ወርሒ ዝረብሖ ሰማንያን ሓደን
      ሳልሕ ዩንስ ኢሉኒ ን ፊቦናቺ ክብረት ሃቦ
      ናቱ ኢዩ ሓበን ብመጠኑ ወርቃዊት መጠን
      ሕራይ ‘ስከ ንመለስ ናብ አምባ ደንደን
      ወርሒ ለይቲ ከነርብሓ ክብደታ ብ 81
      ክርደኦ ኩሉ ዜጋ ዝተኸፍሎ ብ መጠን
      መጠን አው መጠን ቴስዓን ሓደን

      ለካስ በ ኣርባዕተ መኣዝን
      ኣርቢሕካ ቁጽሪ ቴስዓን ሓደን
      ውጽ’ኢታ ኢዩ ሰለስተ ሚ’አትን ሱሳን ኣርባዕተን
      ኣይጠፍ’ኣካን ኢዩ ዝጎደሎ ንዓመት ኣይወስደልካን
      አንኮ ኣላታ ለዕሊ ሽዱሽተ ለዕሊ ሱሳ
      ክትመል’አ ዓመት 365
      4×91 = 364 +++++1 ኣብ 2018
      ወርቃዊት መጠን 1.618 ሓደ መዓልትስ መስጣኦም ኣሎ ራህዎ።

      ዘል ኣለማዊ ዝኽሪ ኤርትራውያን ስው’ኣትና።

      ጻጸ

      I am a numbers guy KS… be kind with the red marker. Now I await yours best of all in this craft. tSAtSE

     • Kokhob Selam

      Dear numbers guy brother GitSAtSE,

      What have you done my dear friend? You look like nobody can challenge ጻጸ when comes to the numbers, Simply you are expert !!!!

      ወላሂ –ግጥምታትካ ውን ይበል እዩ !!!ቀጽሎ ::

      KS,,

     • Abrehet Yosief

      Selam ንጉስ ጻጸ
      መንከሽከሽ መቕለው ቡን ኢዩ። ኣብ ሞንጎ ቡን ዝረበሹ ቆልዑ ከኣ መንቀርቀር ይስንደዎም። አንተዞም መራሕትና ግና ብሰሪ ትዕቢቶም ንባዕሎም ተቐርቂሮም ናዓና ለኪሞምና ኣለዉ።

 • Selamat SJG,

  Sort of like the kettle and the pot adversaries. You know the ጸርፊ ፋጺ: “look who is calling the kettle black.” In this fight however it is the pot fighting a pot. Fighting itself – one and the same jebena. Be it red pot or black pot it is sill a pot. But does this mean the kettle has to worry or fight Two instead of one pot? If so, will it be the black or red pot the kettle fights? All this talk of pot got me thinking about pot and a finjal jebena espreso bunn as chaser. 7!!!11
  tSAtSE

  • Saleh Johar

   Hi Tsatse,
   Remember some pots are supposed to be better than other pots 🙂

   What if the pots revolted against the jebena and a conflict started?

   The color of the jebena is determined by the type of clay used to make them. Ethiopian clay is welaakha, black earth. While in Eritrea we make them from Hazhaz and Akhria type of clay.

   As always, thanks

   • Hey Saleh,

    Kettle in Tigrigna is በራድ። And jebena is a pot. Now I usually do not subscribe to puns such as I am suggesting now:
    PM AAA with his Black Jebena Vs.
    PIA with a kettle or በራድ። I believe is a lot familiar to a በራድ ካብ ቆልዑኡ ‘ንከሎ። ኣብ ሓደ ሓደ አዎናት ሳጓኡ ወድ መ በራድ ኔሩ ወይ ኢዩ መስለኒ።

    ከም ኤዲ መርፊ ኮመዲ ኢየ ዝገብር ዘለኹ ክብሎም ከይ ሃጀሞኡኒ ደ’ከ’ኮይ።

    ጻጸ

 • Haile S.

  Selam Saleh,
  Interesting talk! You alluded to several cultural characterstics. You gave us በብዓይነቱ (በያይነቱ) on a traditional plate where everyone can taste her/his favorite delicacy. Me, I am taking your last bite:

  ጀበናን ጀበናን እንተተሳበሩ
  ዕዳ ቀለለ፡ ተሪፉዎም ጾሩ
  ፈናጅል ካብ ዳካ ይመሓሩ

  መሳኪን ፈናጅል ኩሉ ተጻወርቲ
  ቀጢን ኮነ ሓፊስ ቡን ተሰከምቲ
  ከናፍራት ኩሉ ፍጡር፡ ለኸፍቲ

  ነቐንቶም ባንዴራ ሕብራዊ
  ነጠምቖም ዘግነት ሃገራዊ

  ጀበና ክብኣሱ ካብ ተሳበሩ
  እምበኣር፡ ፈናጅን ንዓድሎም ብኣንጻሩ

  ብዓል ቅናት-ኤርትራ፡ ይብጽሓዮ ንኣቢ
  ቅናት-ኢትዮጵያ ንኤሱ፡ ኣይብል’ዩ እምቢ

 • Paulos

  Selam Ayay,

  I say, number 7 stole the show. This is just brilliant to say the least. Again, you’re gifted. You should have seen me laughing when I got to the end of the bideo. Hope they heed your Jebena Diplomacy so that we say peace at last. Thank you!

  • Saleh Johar

   Aha Paulos,

   Apart from physics, medicine, philosophy and that thing you talked about, the Enchqullit kstay that creates space, you are a good “Mubie” critic. I am eager to see your feedback critique in a more elaborate manner—-When the time permits. Thanks.

 • Kokhob Selam

  Dear SGL, our great man of awate,com

  I just make my film in my mind while watching,,,,To this level, your above your well explained story was attractive. Really nice..

  Timely and clear…well done the great, well done !!!

  KS,,

  • Saleh Johar

   Hi Kokeb,

   Thank you for the nice words. In fact, I am feeling guilty… I didn’t ask permission to use your brand, Jebena 🙂 Someone is bugging me asking what the message of the episode is. Can you help explain it , then I will tell him to read what the owner of the Jebena has to say about it 🙂

   • Kokhob Selam

    Yes SGL,

    I will do that in poem form next week end,,

    KS..