Saturday , November 27 2021
Home / JEBENA: Arts-Entertainment Corner

JEBENA: Arts-Entertainment Corner

jebena

 

 

Dear arts and entertainment fans:

This page is prepared specifically for arts and entertainment. The page is in honor of “Kokhob Selam” who nourished Jebena in its older version.

Share and enjoy: but keep it light.  Plenty of space at awate for political debate in the articles pages.

 

 

 • Kokhob Selam

  ሓበሬታ ናብ “ሚኒስተር ” ፎዝያ ሃሽም

  ጅዳ ከምዝቀነያን ኣኼባ ኣብ ቆንስልያ ኤርትራ ከምዝገበራን ሰሚዕና ቀኒና :: ኣዝዩ ዝገረመኒ እንታይ ዓይነት ኣኼባን ኣብ ትሕቲ እንታይ ኣርእስቲ ክዛረባ ዝብል ሕቶ እዩ :: ብርግጽ ኣብ ሓንቲ ስርዓትን ሕግን ክመርሓ ግዳ ኣንጻር ሕግን ስርዓትን ዝሰርሓ ዓባይ ሰበይቲ ከይሓፈራ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ጠጠው ኢለን ክዛርባ :- እኹል ህዋሳት ኣለወን ክብል ኣዝዩ የጸግመኒ እዩ :: ግን ብሓቂ ኣእምሮ እንተሊዩወን ካብ 1001 ሓበሬታት እንሆ ሓንቲ :: በቃ ሓንቲ ::

  እንተተረዲኢክስ ከዕልለኪ ሚስጥር –
  ነብስኺ ሕተቲ ኣበይ ኣላ ኣስቴር –
  ንስኺ እንተትኾኒ ኣብ ውሽጢ ኮንታይነር –
  መን ምሓተተልኪ መኪቱ ክጋተር ?

  ኣነ ዶ ውይስ ‘ቲ ደጋፊ ህግደፍ – መን ምስ መከተ :-
  መን እዩ ‘ቲ ሰነፍ – ሓቂ ዘይዓትዓተ :-
  ፈሺሉ ዝተርፍ – ከይሞተ ዝሞተ –
  መን እዩ ‘ቲ ጉፉፍ – ሕስረት ዝሸመተ ::

  እወ ንስኺ እንተትኾኒ እስርቲ ዒላዒሮ –
  ኣስቴር ኣብ ክንዳኺ እንተትኸውን ዕትሮ –
  ኣስቴር እንተትኸው ስርዓት ኣልቦ ዓዋን በሰሮ –
  ዘጣቕዕ ኣይምሰኣነትን ሃራሚ ከበሮ ::

  ኮኾብ ሰላም 04/11/2014

 • Kokhob Selam

  . . . .ሃገር ናይ ህዝቢ እያ . . . .

  እታ ገድሊ :-
  . . . . ከም ዛንታ ጀግንነታ –
  . . . .. ከም ዛንታ ጽንዓታ –
  . . . .. ከም ዛንታ ዓወታ –
  ነይርዋ እዩ ዛንታ – ማዕሪኡ ኣሉታ ::

  እሞ መን ይዕብልል – ኣየናይ ቅንዕነት :-
  ኣየናይ እዩ ሓላል – ኣየናይ ከ ሃጥያት :-
  ኢልካ እንተትሓትት – ፍሽለት ድዮ ዓወት :-
  መልሲ ነይርከቦ ህግደፍ ከይጠፈአት ::

  መዓልቲ እንተሓሊፋ – ህግደፍ እንከላ :-
  ይጽልምት እዩ ተስፋ – ሃገር እንድዕላ :-

  ሃገር ሃገርነታ – ምስ ህዝቢ መሬታ :-
  ከይወነንዋ ዋናታታ – ኣይህልዋን ዛንታ ::

  እቲ ምንታይ ሲ :-
  ሃገር ናይ ህዝቢ እያ ህ ዝቢ ዝፈጠራ :-
  ንህዝቢ ትግባእ ምልክነት ቀቢራ ::

  ኮኾብ ሰላም 04/11/2014

 • Kokhob Selam

  . . . .ህንጻ ሓሶት ፈራሲ :. . . .

  ሕቂ ገዛ ኣብ ምምስራታ :-
  ሓሶት ኢዳ ኣእትያ እንተሓጊዛታ :-
  ገዛ ነይተሰርሐ ሌቦ ዓብሊላታ :-
  ዓይና እንዳርኣየት ሓቂ ተዘሚታ ::

  ስለ’ዚ
  መሬት ሓዲኡ ትውለድ – ሓሳዊ ይወገድ :-
  ሓገዙ ‘ውን ይትረፍ ኣብ ሞንጎ ዝዓብድ ::

  ግዜ ኣይንቅተል ደጊም –
  እንታይ ከ ክንደግም :-
  ዝኣመነ ይርዓም –
  ይስመር ወዲ ኣዳም :-
  ሓቂ ዘይደልይ ጠላም –
  ንግደፎ ኣብ ጸላም ::

  ሓሶት ዝተሓወሶ – ከቢድ እዩ ክትመልሶ :-
  ዝቦኽቦኸ ምሰሶ – ወለዶ ነይወርሶ ::

  ኮኾብ ሰላም 04/11/2014

 • Kokhob Selam

  . . . . . .ጽንዓት እዮ ስንቅና . . . . .

  ከም’ዛ ወናኒቱ – ከም ‘ዛ ወላዲቱ :-
  ክም’ዛ ሓላዊቱ – ክም ‘ ዛ ፈታዊቱ :-
  . . . . ብዙሕ ተጓዒዛ – ሃገርነት ተጎዝጊዛ :-
  . . . . ንኽንደይ ኣፍዚዛ – ብስምዒት ሒዛ :-
  . . . . ንኽንደይ ኣዚዛ – ንኽንደይ ሰሪዛ :-
  . . . . ንኽንደይ በሪዛ – ንኽንደይ መሪዛ:-
  . . . . .ንሕና ደሞ ዋዛ – ኣለና እንድዩ ላዛ ::

  ላዛ እወ ኣገባብ – ናይ ቁሩቁስ ጥበብ :-
  ናይ ቃልሲ ግብግብ – ቅዲ ምርብራብ :-
  ጽንዓት ኢና ንምገብ – ህዝብና ከይቀናጠብ :-
  ሓፋሽና ብኣደብ – ብስርዓት ንቀርብ ::

  ሎሚ እንተነበዐት- ሓቂ ከተምስል :-
  ቀታሊት ጨዋይት- ህዝቢ ከተታልል: –
  ምስቀረበ ዓወት – ኣጉል ምስትምሳል :-
  ሕድሪ ኣለና እምነት – ግድን እዩ ክንቅጽል ::

  ናይ ቀደም ስንቅና – ትዕግስቲ ምስ ጽንዓት :-
  ሕጂ ‘ውን ኣለና – ነቅ ዘይብል ትብዓት :-
  ጉዳ ከይቀላዕና ወይ ከ ድሕር ሰተት :-
  ዲምክራሲያዊት ሃገርና – ግድን እዩ ክንምስርት ::

  ኮኾብ ሰላም 04/11/2014

 • haileTG

  ኣብ ምንታይ’ዩ እዩ ጸገሙ ምስ በሉኒ፡
  ኢሰያስ’ዩ ኢለዮም መሲሉኒ፡
  መሲሉኒ ኣይኮነን፡ ሓቀይ ነይረ፡
  ኢስያስ እንድዩ ዝኸደዔ፡ ቅድሚ ዝኣገረ።

  ኣብ ምንታይ’ዩ እዩ ጸገሙ ምስ በሉኒ፡
  ኢትዮጵያ’ያ ኢለዮም መሲሉኒ፡
  መሲሉኒ ኣይኮነን፡ ሓቀይ ነይረ፡
  ኢትዮጵያ ሰሚዑ እንድዩ ብደዉ ዝተሾቕረረ።

  ኣብ ምንታይ’ዩ እዩ ጸገሙ ምስ በሉኒ፡
  ኣውራጃ’ዩ ኢለዮም መሲሉኒ፡
  መሲሉኒ ኣይኮነን፡ ሓቀይ ነይረ፡
  ኣውራጃ እንድዩ ወገነይ ወገንካ ዘካረረ።

  ኣብ ምንታይ’ዩ እዩ ጸገሙ ምስ በሉኒ፡
  ሃይማኖት’ዩ ኢለዮም መሲሉኒ፡
  መሲሉኒ ኣይኮነን፡ ሓቀይ ነይረ፡
  ሃይማኖት እንድዩ፡ ርእዩ ኢዱ ዘጣመረ።

  ኣብ ምንታይ’ዩ እዩ ጸገሙ ምስ በሉኒ፡
  ተቛወምቲ’ዮም ኢለዮም መሲሉኒ፡
  መሲሉኒ ኣይኮነን፡ ሓቀይ ነይረ፡
  ተቛወምቲ እንድዮም ዝገዳድዑ ብጥረ-ምረ።

  ኣብ ምንታይ’ዩ እዩ ጸገሙ ምስ በሉኒ፡
  ሕልንኡ’ዩ ኢለዮም መሲሉኒ፡
  መሲሉኒ ኣይኮነን፡ ሓቀይ ነይረ፡
  ሕልንኡ እንድዩ ዝደኸመ፡ ብሞራል ዝቦኸረ።

  ኣብ ምንታይ’ዩ እዩ ጸገሙ ምስ በሉኒ፡
  ልቡ’ዩ ኢለዮም መሲሉኒ፡
  መሲሉኒ ኣይኮነን፡ ሓቀይ ነይረ፡
  ልቡ እንድዩ ኣብ ሓዉ በጺሑ ዝተረረ።

  ኣብ ምንታይ’ዩ እዩ ጸገሙ ምስ በሉኒ፡
  ዓቕሙ’ዩ ኢለዮም መሲሉኒ፡
  መሲሉኒ ኣይኮነን፡ ሓቀይ ነይረ፡
  ዓቕሙ እንድዩ ንዘረባ ጥራይ ዘተኮረ።

  ኣብ ምንታይ’ዩ እዩ ጸገሙ ምስ በሉኒ፡
  እምነቱ’ዩ ኢለዮም መሲሉኒ፡
  መሲሉኒ ኣይኮነን፡ ሓቀይ ነይረ፡
  እምነቱ እንድዩ ብሽም-ብርዒ ንኹሉ ዘዖረ።

  ኣብ ምንታይ’ዩ እዩ ጸገሙ ምስ በሉኒ፡
  ትዕቢቱ’ዩ ኢለዮም መሲሉኒ፡
  መሲሉኒ ኣይኮነን፡ ሓቀይ ነይረ፡
  ትዕቢቱ እንድዩ ንስ ዓኢ ምስ ቀሺ ዝዳፈረ።

  ኣብ ምንታይ’ዩ እዩ ጸገሙ ምስ በሉኒ፡
  ውልቃውነት’ዩ ኢለዮም መሲሉኒ፡
  መሲሉኒ ኣይኮነን፡ ሓቀይ ነይረ፡
  ውልቃውነት እንድዩ እንታይ ገደሰኒ ዘሕደረ።

  ኤርትራዊ ክሳብ መዓስ እዩ፡

  ኣብራኽካ ደው ኢሎም፡ የዒንት እናረኣዩ፡
  መጻእቲ ትውልድኻ፡ ብጃምላ ክእረዩ፡
  ኹነታትካ ሕማቕ’ዩ ዘሎ፡ መጠኑ ዝሃለፈ ኣዝዩ።

  ሃይለ

 • Deogane

  No culture is an island. Many countries tried and all of them failed. The french in the 70s allocated percentage of English songs to be aired on the radio, that did not work. There are underground rock bands in China and other Asian countries and have numerous followers. The good thing is to teach the bad and good side every thing new.

 • Semere Andom

  እቶብ ናይሎሚ አንድነቲ ኣብምንታዮም ‘ዪ ሓይሎም ምስ በሉኒ ኣብ መልሓሶም በልክዎም መሲሉኒ
  መሲሉኒ አይኮነን ሓቐይ እየ ነረ፡
  ቀደም ዝበልናዮ ፎእ
  እንታይ ኢልናዮ ሎም ?
  እቶም እቀናጅውቲ ኽ ኣብ ምንታዩም ‘ሓሎም?
  ኣብ አፈሙዞም ‘ዩ በልኩ መሲሉኒ
  መሲሉኒ አይኮንን ሓቀይ ኢየ ነረ
  እነህዎልካ እንዶ ህዝቢ አብ ዒላዒሮ ቕቢሮም

 • Kokhob Selam

  ኣይገርምህም ?
  ትዝታን ያላወቀች ( ያልቀመሰች ) ሁሉ ጨዋታ መስሏታል :: አረ ድያ !! ትዝታም ትዝታ ሆኖ ቀረ :: ኣይገርምህም ?

 • abrham

  ሎም ቅነ አቦይ ስብሓት እዛ ናይ ሳልሕ ተዝሪኡ ከምዚኣ ኢሎም ከም ነብስሄር ተጋዳላይ ኢያሱ በርሀ መስቆንቆኑ

  ዘይወዓልኩሉ ዘረባ
  ይውገዐሉ’ሎ ኣብ’ቲ ሩባ
  ዘይወዓልኩሉ ምዃነይ
  ይስመዓኒ’ሎ ዝባነይ
  እንታይ ግደይ

  ዝብኢ ማእጋር’ዩ ምሓረሰ
  ዋዓግ ሰያብ’ዩ ምመንኮሰ
  ነብሪ ሓያል’ዩ ምተኮሰ
  ተመን ቀጢን’ዩ ምተፍሓሰ
  ኣንበሳ መደንገፅ ምነገሰ
  ህበይ ግዙፍ’ዩ ምመሓሰ
  ውሻይ ፅዋ መንታ መልሓስ ጋዶ
  ጭዓ ጐነቝ…..?::

  ብርክኺ’ዶ ‘ቲ ኣምፂኡ እቱ ጠባዩ
  ዓቐብ ሪኡውን’ዶ ተሃክዩ
  እዝንኺ’ዶ ‘ቲ ኣምፂኡ ቱ’ጠባዩ
  እንተፀዋዕኹ ወይውን’ዶ ኣብዩ
  ዓይንኺዶ’ቲ ኣምፂኡ ቱ’ጠባዩ
  ንዝፈልጦ ሰብውን’ዶ ገግዩ
  ቀናእ ልቢ ነቲዑ ኣይትሕመሚ
  ስነይ ክምስ ልበይ ተቐያሚ::

  ዘይወዓልኩሉ ዘረባ
  ይውገዐሉ’ሎ ኣብ’ቲ ሩባ
  ዘይወዓልኩሉ ምዃነይ
  ይስመዓኒ’ሎ ዝባነይ
  እንታይ ግደይ

  ቢጋ ዝሓዘ’ሎ ተፀጊዑ
  ፈረስ ዝሓዘ’ሎ ተፀጊዑ
  በቕሊ ዝሓዘ’ሎ ተፀጊዑ
  ብዕራይ ዝሓዘ’ሎ ተፀጊዑ
  ኣርዑተ-ነዊቱ ሰራሪዑ
  ድሕሪ ቤቱ ገዴና ደኲዑ
  ሓቢልኪ’ምበር ምርኣይ ከቢዱኪ
  ሓሸው በለ እምባ ሰንጢቑልኪ::

  ፅሩራ ‘ድየ ኣብ ግንባርኪ ዝንጥልጠል
  ኣልቦ ‘ድየ ኣብ እዝንኺ ዝንጥልጠል
  ወለባ ደየ ቁንጭዕትኺ ዘምሕር
  ‘ከይሰብ ድየ ኣብ ማዕተብኪ ዝንጥልጠል
  ነብሰይ ዝውንናስ ኣይኣነን’ዶ
  ልቢ ሰብ ክትሰልብስ ኣይጋዶን’ዶ
  ንዓይ ፀባ ንዓኺ ዓንቀባ
  ‘ታይ ጣጣ ‘ዩ ዘረባ መልግባ::

  ዘይወዓልኩሉ ዘረባ
  ይውገዐሉ’ሎ ኣብ’ቲ ሩባ
  ዘይወዓልኩሉ ምዃነይ
  ይስመዓኒ’ሎ ዝባነይ
  እንታይ ግደይ

  በዓልቲ በቕሊ ምዃንኪ’ማ ኣይፀልኦን
  ማርዳ ዕናቕ ምዕናቕኪ’ማ ኣይፀልኦን
  ይሕመቕ ይጥዓይ ካ’ባኺለ ኣይፀልኦን
  ጓል ጓና’ኮ ኣይኮንክን ጓል ምናምን
  ዓጂበ ኣደባባይ እንተውፃእኹኺ
  እንታ’ዩ ጉድኪ ቀሊዕኽዮ ሻሽኪ
  እንተልዩኒስ ደሓር ክትሓምይኒ
  ንቐዳድም ሳዱላ ድፈኒ:: ዓቕለይ ድዩ ተቖፂሩ ኣብ ፍርሒ
  ምሕፅንታይ ድዩ ተገቢጡ ኣብ ጉርሒ
  ጃህራ’ዶ ኣቲ’ልክዮ እቱ ጥርዓነይ
  ዓሸሽ እናበልክሉ ዝባነይ
  የሂን መሂን’ዶ ኣይመሓሸን ግዲ
  ቓታ ብረት ካብ ዝዳኒ ዓዲ
  እንተድልዩኪ መን መንዐ መን ረትዐ
  ወራሪ …. ? ኣተሰምዐ?

  http://www.youtube.com/watch?v=d8pGnwSNjAA&spfreload=1

 • Nitricc

  Mahmuday; what is up? I heard your were in vacation the place i am forbidden to mention : – ) I don’t want the toothless Semere after me. any way how was your vacation? i hope you enjoyed it.
  Mahmuday, I came around this incredible young lady. I couldn’t believe the talent of this young woman. shame on me for not discovering her before this week. i am so proud. you see, not every thing is lost. it is the few times i am moved.

  https://www.youtube.com/watch?v=08_NcQZKUms

  • Kokhob Selam

   wow ! this is the best gift you have ever given to AT. Nitriccay, really the she is gifted and the story reminds me back our gedli days. Who could imagined our Gedli will not end after 1991? Why still we have similar stories are recorded now after 20 + years again?

  • Mahmud Saleh

   Nitrikay;

   Eritreans are resilient, that’s why you see open attacks against their very identity. Our enemies (be careful, beautiful Ethiopia and its people are not our enemies, but you can gauge who I am talking about..No…No…TPLF and its people are not our enemies either. I will comment on Aboy Sebhat on A separate thread). There is a segment that will forever be our enemies. This segment wakes up every morning and see our country standing, and it wonders, what the heck is the secret? Well, it’s the people, a people who have passed through the toughest time, suck it up. Yes, we have youth who blossom under difficult situation; we have teachers who do their best under difficult situations, case in point the advancement of Eritrean literature (particularly Tigrigna), We have doctors engineers who serve their people under the harshest times imaginable. These youth are our hope. If it were for PFDJ policies, international and regional conspiratorial criminality on Eritrea, We would not be talking today about a nation called Eritrea. Yes, we are resilient, tough, we have been tested time and again. However, it seems, We haven’t seen the test we are going through now. Is our resilience and unity going to be translated into building a future our grand kids could be proud of? The test of our time is how to get rid of this menace called PFDJ and install a sustainable political structure? Just imagine if our youth and Eritreans could unleash their potential! Be proud of your forefathers, and be active in a meaningful way. Your father can help you ways of helping these youth, ways of giving them hope in their country. I consider all those who are contributing to the common good of Eritrea my heroes. This young lady is definitely my hero. The following is bio of Hanna Gual MendeQ when she was in Bittmhrti sewra band, she was killed in 1985 ( wefri baHri Negash), she was beautiful; she was energetic and full of hope. To save Semere from a bout of allergy, I am not going to transcribe the lyrics.

   http://www.youtube.com/watch?v=Cdf3Yz-B1eQ

 • Semere Andom

  This is to friend Sal join him in celebration of his new calendar that has 31 days 😉
  Mahmuday will not like this song as there is no lyrics like the following:-)
  belo hasab btesta metan ksiqoro,
  hansab b’akudur metan tsriwriw kiblo
  hansab b bbetri etntay elikayo bret
  etewo b’dika wela nsu kebid bret entehalew

  https://www.youtube.com/watch?v=NbTioj_qGYc

  • saay7

   iTegadalai Sem:

   Man, check your world calendar…one started in October. And it has 12 months:)

   And, nah, Mahmudai senni will love the song as Wedi Ghebru is happy to be with ” Harbegna chematai tequasi”, and he proves in this video for the same song:)

   http://youtu.be/jOpJ1qYS6Ko

   • Mahmud Saleh

    Saleh,
    Is that tes in military fatigue jumping in the fore row?

    • Tesfabirhan WR

     the last time I wear military uniform was in October 15, 2001 dear mahmuday and I undressed them for good at that day.

  • saay7

   PS:

   The theme of the song is gratitude for longevity. There was a 70s Amharic song with similar theme that I asked Encyclopedia Eyob for help but he has failed me. So now it goes public; maybe Kokhob Selam will identify the artist:

   Edme Degu
   Mesenbet
   Kfu degun layenbet
   Saay
   PS: Eyob has a pet peeve about Eritreans forget the letter “n” when writing in Amharic. Sprinkle generously.

   • Eyob Medhane

    Sal,

    I wanted to punish you for last week you ignoring the wonderful Tsedenya by putting up a really horrible song, BUT for the sake of good people like Kokhob Selam and Sem, I decided to leave it with just warning and instead my music Saturday opens with this really good Mamila and Kichini Wolyta/Amharic mix song…one of my favorites….

    http://www.youtube.com/watch?v=WNgdnM-iu9w

    • saay7

     Eyobai:

     I think what you wanted to write was: “I wanted to punish you for last week, and here I am punishing you.” Looks like Teddy Afro has spawned imitators by truckloads…

     Now, ante tara, if you want to hear how reggae music is done Ethio style, well, y’hewlh:

     https://soundcloud.com/pamfalon-remastered/pamfalon-and-jano-band-andnen

     saay

     PS: don’t tell Gash Saleh that the Q that looks like hammer-and-sickle stands for Qedamawi. His two nightmares: communism AND Haile Selasse:)

     • Eyob Medhane

      Sal,

      Huh?! What the freak was that? What happened to Jano Band? First of all Gemechu (the base guitarist, who for some unknown reason decided to the weirdest Regge rap ever, should NEVER open his mouth to sing. Second, again, what the freak was that? ugggggggg….

      Here is the ‘Real’ Jano band I know…
      Look how amazingly musically talented they are. This LIVE performance was recorded with a cell phone in Gonder. yet, 1) you clearly see that their LIVE performance is almost identical with their studio recording. 2) their improvising ability to fit their audience is amazing. This particular song is about Wello, but some how they modified some difficult to modify lyrics particularly some stanzas that are constructed for a specific area were reconstructed on the spot and managed to capture the audience. This is the Jano Band I like. The one you brought out, I have no idea what it is…

      http://www.youtube.com/watch?v=bm8pNZA_RUI

     • Kokhob Selam

      አረ ምነው በቃ ታሪክንም ባህልንም ያልያዘ ኣጉል ዝላን ኣስወደዳችሁ ? ደግሞም የመጀመርያው የዛሬ ዘፈን ወኔን የሚቀሰቅስ ጣይቱን የሚያስታውስ ብሎም የኣዲሱ ትውልድ ጉዞ የሚያስምር ነበረ ኮ : እስኪ ወረድ ብለህ እየው እዮብየ !

     • Eyob Medhane

      Kokheb,

      I am afraid you are wrong on this one…Jano band actually is VERY Ethiopian and Habesha…They have a lot of traditional songs for your likes, but also they are very socially conscious. One of their songs actually became a rallying cry for women that have been brutally abused in Arab countries, it created such awareness for others not to go to Arab countries and subject themselves to such barbaric treatment that gulf Arabs are known for to human beings that they happen to have an upper hand on…

      Listen to it..

      http://www.youtube.com/watch?v=iEj1vSKdHX0

     • Kokhob Selam

      ወዮ ጉድ ! ኣቸነፍክ መሰል:: ኣይ እንግዲህ ይህን ባንድ ባለማወቄ ይቅር በለኝ :: ለማንኝውም ትዝታን በተመለከተ ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል ቅዳሜ ያገናኘን ::

     • saay7

      Eyob:

      How do the words go: enem zero zero: antem zero zero. You shared a mediocre song, then I shared a mundane video, then u shared a hard to take video. We are not having a good music exchange day. Reboot! Reset!

      Saay

 • Kokhob Selam

  Eyobay,

  I am in near horn. now it is Saturday. Music of the day, I love people who love their culture ans history here it is “Taitu ”

  http://www.youtube.com/watch?v=_e864q_FDp0&list=PLhlDW4zU_NjtESu7hfZSQGm7GBTGEMG51

 • Kokhob Selam

  . . . . .ደምበይ ደምበ ሓቂ .. . . .

  ደምበይ ደምበ ጀጋኑ :-
  . . . . . .ወጽዓ ዝኾነኑ :-
  . . . . . .ምስ ስውእ ዝወገኑ :-
  . . . . . .ኣብ ጸገም ዘይሰ ኣኑ :-
  ብዝጊ ዝመሓሉ እንከይበታተኑ ::

  ደምበይ ደምበ መትከል :-
  . . . . . .ዘይብሉ ሰንከልከል :-
  . . . . . .ሓሳባቶም ትኹል :-
  . . . . . .እናሓደረ ዝልዕል :-
  ጥርኑፋት ሰብ ማእከል ::

  ደምበይ ደምበ ማዕበልቲ :-
  . . . . . .ብንቅሓት ሰጎምቲ :-
  . . . . . .ጌጋታት ኣረምቲ :-
  . . . . . .ገምገምቲ መመይቲ
  ንዊሕ ዝጉዕዞኦም ድሕር ዘይበሃልቲ ::

  ደምበ ደምበ ዲሞክራሲ :-
  . . . . . .ዘይታለሉ ንኹርሲ :-
  . . . . . .ዕውታት ብቃልሲ :-
  . . . . . .ሰብ ሩህሩህ ከርሲ :-
  ፍጹም ዘይቅበሉ ሓፋሾም ዝሃሲ ::

  ደምበይ ደምበይ ደምበ ደቀባት :-
  . . . . . .ዝፍልጡ ሕግታታት :-
  . . . . . .ዘኽብሩ ባህልታት :-
  . . . . . .ክቡራት ዕዙዛት :-
  ስሮም ካብ ሃገረይ ደቂ ‘ዛ ሓላል መሬት ::

  ደምበይ ደምበ ሓቂ :-
  . . . . . .ጸረ ‘ቲ ሰራቒ :-
  . . . . . ጸረ ቲ ጨፍላቒ
  . . . . . ጸረ ቲ ሓናቒ :-
  ግርም ዝተሰርዐ ንሰላም ንዕርቂ ::

  ደምበይ ደምበ ጽንዓት :-
  . . . . . ዘይስንብድ ኣብ ውድቀት :-
  . . . . . ድልው ንመስዋእትነት :-
  . . . . . ሓርበኛ ‘ቲ ምዑት:-
  ንመሰል ዝቃለስ ብቀጻሊ ትብዓት ::

  ኮኾብ ሰላም 30/10/2014

  • Tesfabirhan WR

   I assure you, your poems are:

   Eternal,
   Omnipresent,
   omnipotent,

   they are inspirational,
   they are busters
   they are enablers
   they are like rivers

   Your poems have the essence,
   they have life
   they have morality
   they have ethics

   Your poems are like atomic energy
   Your poems are guided by natural law
   your poems are much more than the gravitational forces
   they are from deep inside

   Only one truth is within your poems
   And this is “LOVE”

   yes Kokhob, you have the torch
   Light it always
   so that, so that we can pursue our way!

   hawka
   tes

   * It is not a poem, but my feelings every time I read your poems

   • Kokhob Selam

    Thank very much.

 • Rodab

  ቡርኪ ናፋሶውያን ጀጋኑ
  ድምጽኹም ዓጋቲ ስኢኑ
  እቲ ናትኩም ገበተ
  ቅዋም ረጊጹ ክገዝእ ካብ ኣመተ
  ኣይፋል በልዎ ኣይከውንን
  ኣርእይዎ ስልጣን ከምዘይውንን።

  ቁሩብ መዓልታት ይገብር
  ዕጭ ኣይወርድን ኢሉ ኣልበሺር
  ነቲ ዝኣተዎ ቃል ሕምሽሽ ስብር
  ብዘይ ስክፍታ ብዘይ ገለ ሕፍር።

  ኣየ መራሕቲ ኣፍሪቃ
  ሓንሳብ መንበር ምስ ሓዝኩም በቃ
  ኣይንወርድ ኣይነረክብ
  ኢልኩም ትፈጥሩ ህውከት
  ወረ እንታይዩ ወሪድኩም
  ገለ ይስደደልኩም ወዳኢኹም።

 • Kokhob Selam

  . . . . .ለጋስ እያ ተፈጥሮ . . . . .

  ንፍለጦ ሓይሊ ሓሳባት :
  . . . .. . ምግኔታዊ ስሕበት :-
  . . . . . . . ..ዝቅየር ናብ ክውንነት :-
  . . . . . . . . . . . . ተፈጥሮ ለጋስ እያ ወሃቢት::

  ለጋስ ክንሳ ግን ንጠንቀቀላ :-
  ኣይትፈልጥን እያ ሕማቅ ጽቡቅ ኢላ :-
  ምሃብ እዩ ስረሓ ሃብኒ ምስ ትብላ :-
  ኣጽቢቅና ንፍለጥ ናይ ጠለብና ሜላ ::

  እሞ ኩሉ ከምዝሓሰብካዮ :-
  . . . . . . . . . .ኩሉ ከምተመነኻዮ :-
  . . . . . . . . . . . .ምዃኑ ፍለጦ መምዮ :-
  . . . . . . . . . . . . . . . .ድልየትካ ሕሰብ ተመነዮ :-

  ግን!
  ኣሉታን ኣውንታን ፈላልዮ :-
  ኣውንታ ድልየትካ ብኣሉታ ከይተብልዮ ::

  ሰላም እንዳደለኻ ንኩናት ኣይትሕለም :-
  ራሃዋ እንዳደለኻ ድኽነት ኣይትዓደም :-
  ጽቡቕ እንዳደለኻ ንሕማቕ ኣይተቀድም :-
  ተፈጥሮ ለጋስ እያ ጌጋታትካ ኣይትድገም ::

  ኮኾብ ሰላም 30/10/2014

 • Kokhob Selam

  . . . . . . ብከላ . . . . . .

  Pollution ይብሉኻ – ብከላ :-
  ስብርብር ምስ በለ ናይ ሰማይ ከለላ :-
  ብሰንኪ ንዓይ ይጥዓመኒ ዓለም ተበዲላ :-
  ንግዝያዊ ርውየት ፔፕሲ ኮካኮላ ::

  እንዳስትሪ ይፍኑ ጋዝ ናብ’ ዛ ስማይ :-
  ብክላ ናይ ህዋ ናይ መሬት ናይ ቀላይ :-
  ንግዝያዊ ደስታ ንተፈጥሮ በዳላይ :-
  ምዝብራቕ ሕጊ ናይ ተፈጥሮ ተጻይ ::

  ግን ንኹሉ ብከላ ” ዓገብ ” ዝብል ነይተሳእነ :-
  እንሆ ይካየድ ጻዕሪ ዘይተኣደነ :-
  ጉዳይ ፖሎቲካ እዩ ዝገርመኒ ኣነ :-
  ብከላ ዝኸፈአ ህይወት ዘመንመነ ::

  ሓሶት ልዕሊ ሓሶት ብከላ ፖለቲካ :-
  ንኻለኦት ምኽሳስ ጉዳይካ ሓቢእካ :-
  ከም ሰገን ርእስኻ ኣብ ሑጻ ቀቢርካ :-
  ኣብ ሕሉፍ ምንባር እናቆሳቆስካ :-

  ሰባት ምድንጋር ምትላል ምብዝባዝ :-
  ኣይፋል ንዝበለ ምቅታል ምእሳር ምሓዝ :-
  ኣብ ገዛእ ሃገሩ መሰሉ ምስራዝ :-
  ብከላ ዶ ኣይኮነ ምንዝርና ምዕዛዝ ::

  ኮኾብ ሰላም 30/10/2014

 • Kokhob Selam

  ………..ማሕተማ እንታይ በለ ? …….

  ኣንስታይን ኢሉ ነይሩ :-

  . . . . . . መጻኢ ወልዶታት ክግረሙ እዮም –

  . . . . . ..ንዝነበሮ ፍልጠትን ልቦናን ተዓዚቦም –

  ማሕተማ ጋንዲ ኣብ ዓለም ምንባሩ ::

  ማሕተማ እንታይ በለ ?

  01. ብዘይፍልጠት ገንዘብ ትእክቦ :-
  02. ሕሉፍ ታሕጓስ ሕልና ኣልቦ :-
  03. ሳይንስ ስብ ኣውነት ዘይዓጀቦ :-
  04. ፍልጠት መንፈሳውነት ዘይተደረቦ :-
  05. ፖለቲካ መርሖ ዘይሰዓቦ :-
  06. ንግዲ ስራሕ ግብረገብነት ዘይነጠቦ :-
  07. ኣምልኾ መስዋእትነት ዘይቀረቦ ::
  ኩሎም ሃጥያት ይኾኑ :-
  ኣይምዕብሉ ኣይስስኑ ::

  ኣንታ እዚ እዩ ህግደፍ ኣውዲቅዎ :-
  እከይ ተግባራታ ውሽጢ ውሽጣ በሊዕዋ ::

  ኮኾብ ሰላም

 • Semere Andom

  To all Justice lovers awatistas.

  https://www.youtube.com/watch?v=SKYWOwWAguk

  ሰሚዕኩም ዶ ሕሽኹታ ተጋድሎ?
  ሰሚዕኩም ዶ ብዛዕባ ገድሊ ይውረ’ሎ?
  ብዛዕባ ገድሊ ብሕሽኹታ ይጽወ ‘ሎ?
  አብ ርትዓዊ ድይኳን ተሰሪዖም
  አብ እፈፊት እንዳ ባኒ ቐንፈዘዎ ኢሎም
  ወጃዕጃ ይብሉ
  ብጥምየት እንዳ አንብሃቁ
  ብዛዕባ ፍትሒ የውግዑ
  ብዛዕባ ለውጢ ይላዘቡ
  ግዚኦም ብኣልቦ ሸቕሊ እንባኸነ
  እና ተጽበዩ ኢዶም አጣሚሮም
  ክምጽወቶም ናብራ ዕብየቶም
  ብሕሹኽታ ብዛዕባ ገድሊ ይትልሙ
  ውጹዓት ተብራቢሮም ክወስዱ እጃሞም
  ኣርክብ: ኣርክብ ምርካብ እዩ ዘዋጽእ
  ኣኽለ እቲ ንፋስ አቅጣጫ ቀይሩ
  እቲ ዕላሎም ሓድሽ ቴማ መሪጹ
  እቲ ወግዒ ብዛዕባ ገድሊ ኾይኑ

  Transcribed and translated from the lyrics from singer Tracy Champan’s talking about a revolution. This version 2 from last week’s posting

 • haileTG

  ርብዒ ዘበን፡ ህግደፍ ኣብ ስልጣን ተኾይጣ፡
  ንሓፋሽ ዲሂኻ፡ ንበይና ክትግብት ገሓሒጣ፡
  ቅዋም’የለ፡ ሕጊ’የለ፡ ብዘይካ ሓንቲ ጋዜጣ፡
  ባንካ’የለ፡ ቁጠባ’የለ፡ እንትርፎ ዘርከብካ ሽምጠጣ፡
  መርከብ’የለ፡ ነፋሪት’የለ፡ መገሻ ክብሉዎ ብጣጣ፡
  ማይ’የለ፡ ኤለክትሪክ’የለ፡ ሃገር ኩላ፡ ድነ ተዋሒጣ።

  ነዚ ኩሉ ገባር ክላሺን ዓዲላ፡
  ምስ ወዲ ጓና ዘተፋንን፡ መኣዲ ተኺላ፡
  ክብርቲ ሃገርና፡ ካብ ዓለም ኣግሊላ፡
  ብድሎ ክትገጥም፡ ጡብ ኣዴኹም ትብለና’ላ።

  ኣይትተሃመል ወዲ ኤረ፡ ነበልባል ኮርዒዳ፡
  ወይ’ዛ ኩርምይቲ ህግደፍ፡ ወዲኣ’ያ ህዳ፡
  ሒዝካ ከይትገድፋ፡ ሸውዓተ-ሸጣን ኣላድዳ፡
  ዶባት’ካ ረጊጥካ፡ ሕሳብ ዕጸወላ፡ ዘይከፈለቶ ዕዳ፡
  ብስላዕ ብዱላ፡ ሰጥ ኣብላ፡ ብኾፎ ኾፍ ኣኺዳ፡
  ወይ’ዛ ገስረጥ ህግደፍ፡ ዝግባኣ’ዩ ናይቲ ሕሉፍ ኢዳ።

  ሃይለ

 • Semere Andom

  Melhey/friend/sahbey/arkey/amigo/sadiqi Mahmud saleh
  This is exclusive for Mahmuday and others can eavesdrop too 🙂

  He once had stint in Sudan. Altough he is humble about it he speaks Arabic and Tigriniya, also his mother’s tongue and as you can glean from his comments most of the time he is persuasive, I say most because in one area he is not. Figure it out because today is Sabath and I am fasting so cannot say it;-)

  But in his stint, the trailblazer Sudanese female singer was so charmed by Mahmuday’s elquent in 3 different languages, she calls him “Hamada”, an endearment for his name and she sang for him the following song. Word had it that he over stayed his stint, but back then the concept of “mkublal” was not invented and nothing happened.:-)

  https://www.youtube.com/watch?v=16QxF2_p1eY

  • Mahmud Saleh

   Sem A
   My tab crashed. For now peace & love from the jewel of your adopted country, Vancouver, BC.

   • Semere Andom

    HI Hamada:
    Enjoy beautiful Vancouver. Musafir wo ma kelman is timely then 🙂

    • Mahmud Saleh

     Sem A
     Nitrikay had more than a reason to belittle Canada, I visit it regularly, but this time it was just miserable. Rain …rain…and rain. I tried my best to find my friend Semere, I checked out all Habesha restaurants, Punjabi businesses, the city is full of them. I approached every walking Habesha asking if anyone of them was Semere, but they would all say,” No, hell, Awet nHafash!!” Finally, a sweet elderly Eritrean lady said to me ” tewsakhitu, he hasn’t been doing well since he returned from Rome. Lately, he’s been in a yet another project to politically evangelize the last hold-out dawit. I don’t think you will find him, but good luck,” she said. Well, the only guy I know who can flush him out is in OHIO, investigating the presence of a white guy in a Habesha restaurant. He has not made a headway in his investigation. So, I will keep listening to Hanan Blublu AlHabeshiya until things clear out.

     • Semere Andom

      Newerta ya Hamada:
      Do put words in Nitricc’s moth he never spoke ill of Canada;-)
      About rain: If I were you ezi’s nAdina and I would do rekA rekAtein for that to happen. Imagine if that rain was in Sahel how life would have been easier for you in Eritrea. You engage dawit and you gave up, and I advices Tes to do so
      This reminds me of some Arabic writer who said the following 😉
      Ahrebu min rahmet rebi
      wo ahbu al- fitna
      wo Akrahu al-haq

 • Rodab

  From the new generation lady singers, I am thinking Senait is slightly, better than Solomie and Feven.
  http://www.youtube.com/watch?v=iwA58in_H2M

 • Eyob Medhane

  Kokhob Selam,

  Actually I decided that you deserve a reward for letting me enjoy Girma and Tsedenya’s song…So please watch this ‘original’ Iskista passed on to the new generation crossed the Red Sea and performed in the streets of Tel Aviv..as a token of my gratitude…:-)

  http://m.youtube.com/watch?v=-MHWpzTRf6g

  • Kokhob Selam

   no distance, or problem can change Habesha people. as I told you earlier you may not find people like Habesha in this world. I pray day and night to see Horn in peace her children returned back to their nations. thank you Eyob.

 • Eyob Medhane

  Saturday Music….

  This is one of my favorite singers.. Elegant, good voice and beautiful..(Dram roll please…….Here is Tsedenia…

  Sal,

  You got to like this…You have no reason not to like it…

  http://www.youtube.com/watch?v=ouvHC_okk4M

  • Kokhob Selam

   She is not just a singer only. look at her strength.

   http://www.youtube.com/watch?v=fc2GG6UzGJk

   • Eyob Medhane

    Koheb Selam,

    Two amazingly talented musicians. Girma Yifrashewa and Tsedenia…what a combination. …Thank you..I really enjoyed it…

 • Kokhob Selam

  . . . . . ለውጢ ኣይተርፍን. . . . .

  ብዘይሻቅሎት ኣየናይ ዕለት ተሰጊሩ :-
  ብዘይጥምየት ኣየናይ ለይቲ ተሓዲሩ :-
  ናይ ሎሚ ግን ገዲዱ ሓሊፉ ካብ መስመሩ ::
  እንተስ ተገቲሩ:-
  ……እንተስ ተወጢሩ :-
  ……………..እንተስ ተሸጊሩ :-
  ………………….እንተስ ኣንጸርጺሩ
  ኣይተርፎን እዩ ልውጢ – መግዛእቲ ምስባሩ ::

  እዋእ ውጥርጥር ዘይበለ መዓስ ይትኮስ :-
  ተነፊሑ ተነፊሑ ቆርበት እሞ ይልስልስ :-
  ይልሕልሕ እምብዛ ሓይሉ ውን ይሃስስ :-
  ምኽኣል ስኢንዎ ይቅደድ ይትኮስ ::

  ውጡጥ ውን ይውጠር :-
  . . . . . . .ይንፋሕ ይቅረጽ ይቅንዞ ይሽገር:-
  ድልየት እንተልይዎ ብሰላም ክነብር :-
  . . . . . . .ምፍትሒ ነይብሉ በጀካ ምብራር::

  ካባኻ ዘይሓልፍ ጋሻ ኣጥቢቅካ ስዓሞ :-
  ካባኻ ዘይሓልፍ ስራሕ ጸብቅካ ዕመሞ :
  ለውጢ ኣይተርፍን እዩ ቀልጢፍካ ፈጽሞ :-
  ምፍትሒ ኣይኮነን ህድማ ካብ ‘ዛ ህድሞ ::

  ብኮኾብ ሰላም

  • Tesfabirhan WR

   My brother is good in poems but me even weak in identifying the sensations of poems. But, after reading your very inspiring and moving poems, I am following the drift of your strong poetic narrations.

   blessed to have you Kokhob, like your name, you are a star of the heavenly Eritrean spirit. keep going!

 • Kokhob Selam

  …. ወዲ ቫካሮ – ንሞት ውን ሰዓሮ …….

  እቲ ጀግና ኣንበሳ –

  …… ነቅዮ ዘሰምበደ :-
  ንቕኒቑ ክፍርሳ –

  …….ህግደፍ ዘዕበደ :-
  ሓዊ ዝጠበሳ –

  …….ቫካሮ ተወልደ :-
  ዘይፈርሕ ጥሒሳ –

  ……..ገዲፉና ከደ ::

  ግን መን ኣሎ ተራፊ ኣብ ዓለም :-
  ታሪኽ እዩ ዝነብር ሓውልቲ ዘልኣለም ::

  እዚ ጀግና ግዳ –

  …….ታሪኽ ዝምስክሮ :-

  ንግህግደፍ ዕዳ –

  ……. ስቕታ ዝሰበሮ :-

  ቀላሊዑ ጉዳ –

  ……መዓንጠ ኣ ኣሕረሮ :-
  ኣይኮነን ንህግደፍ ንሞት ውን ሰዓሮ ::

  ኣብ ውሽጢ ሓደነት –

  ……. ዝፍጠር ሓርነት :-
  ኣብ ውሽጢ ፍልልያት –

  ……. ዝፍጠር ድምረት :-
  ንግደፍ ሞት

  …….ንኤርትራ ቀጻልነት :-
  ሂቡ መግለጺታት-

  ……… ብቀጻሊ ዑደት ::

  “ቀልጢፉ ” ይብሉኻ :-

  . ……ሰባት ተሃዊኽካ :-
  ተጠቂምካ ኢኻ :-

  . ……ኣብ ዓለም ምንባርካ :-
  ምእንቲ ህዝብኻ :-

  …….ንሰላም ምስራሕካ ::

  ኣብ ሰላም ዕረፍ ኢኻ :-

  ……….ስኽፍ ኣይበልካ ::]

  ወዲ ቫካሮ – ንሞት ውን ሰዓሮ ::

  ብኮኾብ ሰላም

 • Semere Andom

  ወዲ ዓንዶም ብርኪ ሰገነ
  ዝተዛርቦ ቐልመ
  ክብሃል ኣበይ ነርክየ
  ላዛ አቦታቱ ዘስተማቀረ
  ካብ ከብሳ መሪሹ
  ብመታሕት አንቖልቊሉ
  አብ ታባታት ክሰላ ዓሪዱ
  ንዓኒ እም ወዲ ዓንደመ
  ነቲ ምኡዝ ዘማ ስምዓዮ
  ክብሃል ክሎ ሃሪስካ ዶ ነርካየ
  ብርኪ ኢራበ
  ክሳድ ገመለ
  ክንብሃል ክሎ “ተሃርጊትካ” ነርካየ

  Now Sal is right my Sem Andom’s head has swollen 🙂

  • Mahmud Saleh

   Sem A

   ሎሚ መዓልቲ ሽምግልና እያ ውዒላ። leave alone my natey nbeyeney shaHan fuul we berad shahi “Hope.” Also hands off my boy. We mentor each other. wed Andom; what makes hjk mslka is that we can go from bottom all the way to heights known only to nitrikay, but then we are here to our Jebena.

   ኢተሃርገትኮ እሰምዓካ ዓልኮ
   ብርኪ ሰገነ መራሕ ኣምባጋሮ
   ግርማይ ዝረአ ፖርት ሱዳን ውዒሉ
   ሕፉን ወድ ሕፉናይ እብ ምልሃዩ ልትመንቀሽ
   ሰብ ሮማ ነዘማ ወዕጨይ ከናዳ ለሃናቅሽ
   በገሳ ቤለዎ ህግድፍ ‘ግል ልደውሽሽ
   ስቅራቱ ገብአት “ሎሚ ዘይከተተ፡ ፈዚዙ ቆመ”
   ኣሳጕማይ፡ ኣሳሕቓይ፡ኣበላልዓይ ዘይደገመ
   ኣይናተይን’ዩ ወጊድ ንግዳም ናብ ጸላመ
   በለ በልዎ ኣነ ‘ኳ እጠራጠር
   መስሕቃይ፡ መድእላይ ወበዓል ገጽ
   ማሕበሩ ዕሙር ቱ ወ ጋምል
   ሞዳዩ ፋይግ ቶ ወ ናድር
   Get the approximate equivalence of these words in English

   ተሃርገታ፡
   መልሃዩ፡
   ልደውሽሽ።
   ለሃናቅሽ፡
   በዓል ገጽ፡
   ጋምል፡
   ሞዳይ፡
   ፋይግ፡
   ናድር፡

 • haileTG

  ተካል ትእቶ፡ እዛ ዲጋ፡
  ኣየ’ወ ክንደይ ጎበዝ የእሪጋ፡
  ኣየ’ወ ክንደይ ስድራ ዘሪጋ፡
  ኣየ’ወ ኩሊት ዘውረደቶ ንዕዳጋ፡
  ዲጋ ሰይቲ ህግደፍ፡ ትቦንቀር ተሓግሒጋ።

  ተፋሒራ ትድበ፡ ዘይብላ ጣቛ፡
  መንእሰይ ተሳጺ፡ መዓንጣ ዘቝቛ፡
  ኣብ ባሕሪ ተህጥም፡ ስግረ-ዶብ ኣሙሊቛ፡
  ዲጋ ጥፍኣት፡ ዲጋ ስቓይ ምስ ሰቖቛ።

  ገላዩ ቐደም፡ ናይ ሕርሻ ነበሩ፡
  ምስ ከብቲ ዝማቐሉ፡ ነዊቱ ምሳሩ፡
  ገላዩ ናይ ሎም፡ ብህግደፍ ዝተፈጥሩ፡
  ብዛባን ኣፍራዛን፡ ዲጋ ዝፍሕሩ፡
  ኣብ ኾዓትዎ ጉድጓድ፡ ብደዎም ዝቕበሩ።

  እቲ ምኹዓት፡ ዘይተርፍ ምኹዓቱ፡
  ንህግደፍ ዘይቐብሩሉ፡ ምስ ኩሉ መዓቱ!

  ሃይለ

 • saay7

  Eyobai:

  Congratulations on this:

  http://www.bloomberg.com/news/2014-10-19/ethiopia-s-gebru-wins-beijing-marathon-amid-hazardous-smog.html

  Berhane Gebru should demand hazard pay because of Beijing’s awful pollution level:

  The Air QualityIndex in the city central area is at “severely polluted levels” of around 225 to 245 today, with the gauge at more than 400 in some areas, according to Beijing Municipal Environmental Protection Bureau. The U.S. Embassy said on its website air quality is “hazardous” today.

  saay

 • Mahmud Saleh

  KS
  Accepted, with respect. I may expand it later. I like the way you put it in Tigrgna. I wish they lead the way, but too often that doesn’t happen.

 • Semere Andom

  Hi Eyobay:
  And Mahmuday as well and Sal
  Before I break the weekend fasting here is a Tigrayit lesson for you and it is in the name of the Ethiopian singer Neway Debebe.

  Neway in Amharic means, I think wealth and in Tigrayit it means wealth of animals ( as the Tigrayit singer Humde Abdella said, atalna, wo ensana wo ahanan;-)). So my theory is that Amharic and Tigrayit used to be one language before you guys seceded by introducing chauffeur and bantelon and qeshim:-).

  Also in Geeze “Neway” means the same as the Tigrayit meaning;-)

  https://www.youtube.com/watch?v=aO2hnZj3MJM

  • Mahmud Saleh

   Semere wed Abuye Andom

   Do you know that this guy was huge in the clubs of Sahel, you call it, demudmu occasions..or whatever. Anyway, as I fought Ethiopia, my Ethiopian artists selection would be:

   Efrem Tamru=1 (of all time)

   Mahmud Ahmed=2

   Neway debebe= 3

   Tsehaye Yowhans= 4

   Hirut Bekele=5

   Tilahun was not my favorite, sorry friends.

   regarding the language: I think there is a myth; just because you find some words common to both languages, you can’t say they are closer to each other than the relationship b/n Tigrina and Amargna. Usually people will bring one example: esat also biet; but those are also Tigrigna words. I believe neway is also Tigrigna; but not sure. KS are you there or HTG? For instance read the following and tell me which language is closer to Amargna. Of curse, this is not for my friend nitrikay, but since it’s Addis, he should be fine.

   “አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 7/ 2007(ዋኢማ) -የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለሥልጣን በ139 ሚሊዮን ብር ወጪ የድልድይ ሥራ እንዲሁም ሁለት የመንገድ ዲዛይንና የክትትል ሥራዎችን ለማከናወን ከሶስት አገር በቀል ድርጅቶች ጋር ስምምነት ተፈራረመ።

   ባለስልጣኑ ሥምምነቱን በትላንትናው ዕለት የተፈራረመው ማክሮ ጀነራል ኮንስትራክተርስ ትሬዲንግ፤ዩኒኮን ኮንሰልቲንግ ኢንጂነርስና ኢትዮ ኢንፍራ ከተባሉ ድርጅቶች ጋር ነው።

   በስምምነቱ መሰረት ማክሮ ጀነራል ኮንስትራክተርስ ትሬዲንግ እያንዳቸው 21 ሜትር ርዝመትና 9 ነጥብ 6 ሜትር ስፋት ያላቸው ሁለት ከሲ.ኤም.ሲ-ሚካኤል መሸጋገሪያ ድልድዮችን በ138 ነጥብ 8 ሚሊየን ብር ይገነባል።

   ዩኒኮን ኮንሰልቲንግ ኢንጂነርስ የኮዬ ፈጬ ሁለት የጋራ መኖሪያ ቤቶችን የውስጥ ለውስጥ የመንገድ ሥራ ዲዛይንና ክትትልን በ3ነጥብ 25 ሚሊዮን ብር ለማከናወን የተስማማ ሲሆን ኢትዮ ኢንፍራ ደግሞ የቦሌ አራብሳ ሶስት የጋራ መኖሪያ ቤቶችን የመንገድ ዲዛይንና ክትትል በ1ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር ለማከናወን ስምምነት ፈጽሟል።

   የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለሥልጣን ዋና ሥራ አስኪያጅ ኢንጂነር ፈቃደ ኃይሌ በስምምነቱ ወቅት እንደገለጹት የሲ.ኤም.ሲ ሚካኤል የመሸጋገሪያ ድልድዮች ግንባታ በ240 ቀናት ውስጥ ይጠናቀቃል ብለዋል።”
   But remember these are Sister languages, at least that’s what we hear.

   • Semere Andom

    Wedi Saleh:
    Thanks. Well. I was not making the point Amharic is closer to Tigrayit than to Tigriniya. But at one point all thee are the derivative of Geeze. Also I was teasing Eyobay about secession:-)
    I know Neway was popular Sahel night clubs, but not in the demudmu sessions though because these sessions can include tera tegadalai, in the late eighties, Amharic was forbidden in the name of culture domination to embolden Eritrean cultural renaissance , but some tegadalti joked that it was forbidden cus tegadalti were defecting because they remembered their exes as the love songs reverberated in the mountains of Sahel;-)
    In 19988 a couple of friends and I were driven in landcruiser for a half hour in the vicinity of Ghirmaika when we visited there to see br. 52 cultural troupe and all the way the music was Amharic. Wedi Sheika sang baburay and Elsa Kidane sang “weldi kindey tinafequ” and we saw qeyah mendiley,a love letter was delivered to a tegadali by the Eritrean wind:-)
    The problem with Tigrayit now and after EPLF took over is not that it is borrowing from Arabic or Tigriniya for political/social/economical diction, but it “extinguishing” exiting valid ones and replacing them with either Tigrinya or Arabic. Good example of this as I put it to your before can be found in wedi Sheik’s song “hayet”. He says “itaqsno abayka” This is wrong or at least confusing, “mqsan” in Tigrinya is do not give peace, in Tigrayit “aqsin” means out as in the light is out or extinguish. Borrowing and realinging/reconfiguring are two differ thing. Mi tibe? 🙂

    • Mahmud Saleh

     Sem A
     As an ambassador of shaebia in the republic of Awate, a correction is in need.
     Yes, there was a “counter cultural invasion” movement which was short lived because tegadalay would not listen to that lame excuse. This was in early 80s, there was no active confiscations of Amharic cassettes nor punishments to those who did not heed the call; it was a sort of educational seminars. With the coming of Tekle Hiwket, Eng. Asgedom, Barya, Alamin, Hagos Berhane/and his brother Sami, it was forgotten. It was not done to insulate tegadelti from being influenced by it but by a fear of “cultural invasion”, similar to what we hear now on the media..ናይ ምዕራብ ባህሊ….you can see how they ridicule cultural peculiarities of Eritrean visitors in dramas, particularly Nitrikay type hip-hop dressings and bodily languages. Remember: tegadalay spent all those years under continuous propaganda; both Adiis/and Asmara radio stations were available, pamphlets by air, nightly megaphone propaganda and music across trenches..Durg litrature was available after every captured enemy position…One thing is clear, Eritreans fought Ethiopian regimes, not Ethiopian people.

  • Mahmud Saleh

   Sem A

   also see my previous reply, I will do the first sentence paragraph for you and note the relationship between the three languages. That will answer you curiosity. If you do the rest, that will give you even more prospective.

   አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 7/ 2007(ዋኢማ) -የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለሥልጣን በ139 ሚሊዮን ብር ወጪ የድልድይ ሥራ እንዲሁም ሁለት የመንገድ ዲዛይንና የክትትል ሥራዎችን ለማከናወን ከሶስት አገር በቀል ድርጅቶች ጋር ስምምነት ተፈራረመ።

   ኣማርኛ = ትግርኛ= ትግራይት

   ኣዲስ= ሓድሽ/ሓዱሽ = ሓዲስ

   ኣበባ= ዕንባባ/ኣበባ= ዕንቦባ

   ጥቅምት= ጥቅምቲ= only መንሳዕ use ጥቅምቲ the rest Arabic/Islamic

   ከተማ= ከተማ = መዲነት/ድጌ

   ባለስልጣን= በዓልስልጣን = ሰብሰልጠት/መስኡሊን

   ወጪ= ወጻኢ = በራ/ካርጅ/ኻርጅt ypically no ኸ sound in ትግራይት

   ድልድይ= ድልድል/ቢንቶ= ቢንቶ/ ብርጅ

   ክትትል= ምክትታል/ክትትል= ኣመት-ውድየት/ታለዮት/መታበዓት

   ስራ/ስራዎች= ስራሕ/ስራሓት/ስራሕቲ= ሽቅል/ዓመል/ሸጋብ

   ከ= ካብ = ምን

   ሶስት= ሰለስተ = ሰለስ

   ኣገር= ሃገር = ዓድ/ወጠን

   ስምምነት= ስምምዕ = ውፋቅ/መትፋሃም/ኣተፈቆት

   ተፈራረመ= ተፈራሪሙ = ፈረመ/ትፋረመው ት is silent.

   • Nitricc

    Mahmuday, speaking similarities between Amharic and Tigrigna, let me tell you my story. I was in Columbus, Ohio last weekend for a day. I was there looking for my white friend Thomas and no where to be found. After giving up my search, I had a little time to kill before my flight and I decided to check the Habesha restaurant. So, I went to this restaurant last time I was there the restaurant used to be called café Luna and this time around the name has changed to Dukom restaurant. So, nothing big, I start looking at menu and I was surprised to see the name of the foods that were Witten in Amharic and Tigrigna interchangbily
    For example, it reads Yebeg-Kulwa instead of Yebeg-Tibs. The wall of the restaurant is covered with Ethiopian posters, yet Abraham Aforki’s music was blasting through the big speakers that were staged in the resturant. I was a little confused about the mix up. I notice the waiter is some kind of Vietnams, not the typical habesha women. When the waiter came to take my order, I want to ask her why the menu was written in both languages but I can not ask that kinds of to a Vietnamese. So, I just sit there and wait for my food. While I was eating a white guy came and asked how the food was. I say good! I was wondering why a white man is asking me about habesha food, before I had any chance to chat, his cell phone rung and he excused him self and left. Now my curiosity got the best out of me and I asked her who the white guy was and she told me he is the owner of the restaurant. I tried to put it together and I couldn’t.
    A menu written in mix with Amharic and Tigrigna.
    A Vietnamese waiter
    A white guy an owner
    Amharic flag and posters
    Eritrean Music
    Ethiopian city for the name of the restaurant.
    Mahmuday;You figure it out because I can’t. Where is Thomas to clear these things up?
    I am hoping someone from there can clear up and tell us what is up?

    • Amanuel Hidrat

     Nitrikay,

     How difficult it is? It only reflect that we are all from the same human race and living mixed everywhere. Nothing big out of it.

     Amanuel

    • Mahmud Saleh

     Nitrikay;
     You never fail me, my boy, that’s an appetizer. Now, I don’t really want to go in between you and Thomas, wherever he is, I wish him all the best. But It’s really an amazing discovery. I have never seen a white owner of Habesha restaurant; that that may say something about this spicy Injera after all. May be, just may be, we may find Injera tacos in food stores. But, there is a but; how if the white owner was a husband of a Habesha lady? What if that Habesha lady could be a member of Awatista family? I mean you have got to investigate this further. How if the Vietnamese waiter is a former girlfriend of your friend Semere? They say the community is very large up north. What if Amanuel Hidrat set this up for you to ease you anxiety on Rahwa and dedebit thing. I mean, I am just curious, because it’s a tough call Nitrikay. I remember years back watching Scooby Doo show, I used similar strategy to uncover the mystery but to no avail. But I will tell you this: it’s a nice story.

     • Nitricc

      Mahmuday, I have no idea where Thomas is but the reason I was looking for him was that he took away my baby from me. Do you remember the beauty I introduce to you with her picture? Well, he got her. So, out jealousy and rage I flow all the way to get my baby back to no avail. Anyway, you know what Mahmuday; I would have loved to see who the cook was. Hack, it could have been a Chinese for all we know and could have completed the full circle. For sure some one will clear that up for us. What ever it is one thing is clear; humanity has no borders. Every one is every where.

     • Mahmud Saleh

      Nitrikay

      Well I, have been looking for something that soothes your broken heart, and here ,I invite you to listen to Sam Cooke, the dude was a soul star way back in the old days, but I’m pretty sure you will enjoy him. Hey, the last sentence sums up all, you are truly a fine man when TK and Rahwa are not around; I have no idea how quickly your blood boils when these guys show up, think of this: ” What ever it is one thing is clear; humanity has no borders. Every one is every where.” That’s today’s best quote. So, next time call them by their true names and expose them individually, instead of letting them get away with that generic name: Tigray. For good or bad ,Tigray is going to be next to us; we just can’t excise it out. Now back to the music.

      http://www.youtube.com/watch?v=BIOb7Tm8iBo

    • Saleh Johar

     Waw! Nitricc, your creativity is coming out. This is the best I have read from you. Maybe you (and others) will be offered a blog in the near future…oops! I let out a secret that awate.com is planning a bloggers’ section and I heard some in this forum are on a shortlist to be offered a blog of their own. That will be on awate 8.0. Don’t say I told you this 🙂

     • Nitricc

      SG why are you teasing me? You know how bad I want it. You have no idea how much I enjoyed when I used to have my own spot. I miss talking to myself. Anyway; all I can tell you is; I can’t wait and thanks SG.

    • wolde ab

     I have the answer for you, sir.
     Columbus is such a hidden gem nobody can understand how it became such a cosmopolitan city in the mid west.The main reasons are the Ohio State University and the world renowned research center Battelle.

     You must have been in Columbus for the wedding, eh?
     The owner of Dukem who came to ask you how everything was is an Ethiopian thru and thru. As for the music, every Ethi and Eri restaurants play all kinds of music . If you go to an Ethi owned joint you are likely Jemal Romodan and Helen Melles along with Tilahun and other Ethiopian singers.
     And if you go to an Eri owned place, you will be listening to Ethiopian as well as Eritrean music.

     • Nitricc

      Hey, Welde ab, thanks for the replay. Although, I wish you could have expand a little more on your answer. So, are you saying that guy wasn’t white? Or you are saying (yes he is white but Ethiopian national) I am confused. What I saw was a fit white guy with eye glass, I will say in his early 40’s???. Anyway you made me laugh when you say I must have attended a wedding. Well, if I was in a wedding I am wondering why I will go to a restaurant. I have never been in a wedding but I am guessing food is served in every wedding. So, to answer to your curiosity, No, there was no wedding I had short work visit to your beloved the Ohio state University. By the way, a university or school should not be that big.
      Now, if we are talking about the same guy then tell me how is a white man converted to an Ethiopian? You see you left me with more questions.
      Anyway; thanks Welda ab.

 • Kokhob Selam

  ፍቕሪ እዩ ሃይማኖተይ

  ፍቕሪ እዩ ሃይማኖተይ

  ተቀበሎ ንጽጎ ንሱ እዩ መትከለይ

  ንካለኦት ኣይነጽግ ኣየማርር

  ወይ ውን ሃይማኖተይ ኣይቅየር

  ፍቕሪ እዩ ሃይማኖተይ

  ፍቕሪ እዩ ሃይማኖተይ

  ተቀበሎ ንጽጎ ንሱ እዩ መትከለይ

  ፍቅሪ ልዕሊ ኹሉ

  ሓይሊ ሰላም ወደር ዘይብሉ

  http://www.youtube.com/watch?v=r-eXYJnV3V4&sns=fb

 • Semere Andom

  Dear Eyobay and Cousin Hope:

  This Song is for brother Eyobay and cousin Hope.

  https://www.youtube.com/watch?v=UreSDDCbTyY

  • Hope

   Ooh Yeah!
   Yesus Gheta New!
   Wetru Simu Yibarekh Yemesghen!
   Seitan Mis Serawitu Yidemses!

   • Hope

    Thank U hayis Wed Andom

    • Hope

     Oops,Sorry Your Excellency Salih Johar for coming back.
     I just did it after my Senior Cousin SAAY pooped up

     • Hope

      Read as ” Popped up”

     • Mahmud Saleh

      Hope
      You know እምበሌካ ለማሕበር ለዘት ኣለቡ።

     • Hope

      Senni Hamdeka Yibba( We hayis nay hayisotat Huye).
      Sennet.Senbet Abay!

   • guest

    dear semere this one is the best mezmur of betti http://www.youtube.com/watch?v=tZQPUkNO33M

 • Semere Andom

  Dear Mahmuday;

  Today is Saturday and following in the steps St. Sal of California it is fasting from politics day and here is song for your and I have a favor to ask once you enjoy it, please send it to “Welet AQbella” 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=EIXrcr5RvEE

  “welet Aqbella”: This is the Andomite encryption and since I know that your Trigrayit is rusty like your Tigrininya and Arabic if you do not know what this means Sal has the private key to decrypt it 🙂

  And here is for Sal for decryption services: https://www.youtube.com/watch?v=YST8bKd6iQc
  Singer Aklilu Foto (Tefeno)

  Tefeno was one of the veterans of the colorful EPLF cultural band. Although dwarfed by the great Fihira in his golden time (and by golden years I mean before he sang Romay werhi wetsiA bsemay), Tefeno turned out to be formidable in his own right later: he bloomed late, he started out singing Ogba Ghabir’s “zuramo Hagerka (borderline lazy lyrics Geo lessons;-), a funny and ladies man Tefeno left Eritrean early after independence and this one is my fav. He also sang Sebene and memorable line in it for me was: “Sebene nkedat shemshemit ntelamat delhamet”. Sebene is the name of his wife and his mom also. Slowly, after Fihira’s star faded because of his more than once alleged attempt to defect and he was frozen from the band and assigned to “kebid bret” Tefeno covered Fihira and slowly had a few of this won, one of his memorable one was in the eve of independence, “Fanus brki lilo”

  • Eyob Medhane

   Sem,

   Why wasn’t I invited for the Canononization of St.Sal? 🙂

   But I think this Saturday, he is more into roads, cycling and photography….come up with that to grab his attention… 😉

   • Semere Andom

    Hi Eyobay:
    My bad, but I thought it was redundant to invite you because you were the very reason is the Sat no-politics day;-)
    I know, but I am sure music will pull him after ignoring for a while 🙂

    • Mahmud Saleh

     JSeme A

     Just to return the favor
     When you enjoy this song try to pay attention:

     1/ to the voice of Tefeno, background keyboard, tempo, lyrics, Aron’s guitar….it’s just wonderfully composed. They didn’t have fancy studio (I remember their rehearsal underground in Arag). saay, forgive them for any boo-boo.
     2/ to the nature’s elements and to the “fight or flight” the singer illustrates by the lyrics. It depicts a sentinel using all his nocturnal senses, scheduled guard who watches over his unit and designated sector, usually at night while her/his comrades take a nap; now, just imagine the cold dry winds of the highlands/mountains of Sahel, occasional random fire exchanges, rumbles of artillery rounds, a blast of a land mine just meters between you and your enemy, and then you have the beautiful moon, the stars are your company, you know them all and their celestial positions; time is measured by looking at them; shooting stars and satellites roaming the sky; you may be thinking why you are there, where your mom..dad…wife….kids could be at that moment..yet still focused using mostly your ears because you know the safety of that position and your comrades rests on you….this song reminds me all these these.

     http://www.youtube.com/watch?v=-dXrleJJNqQ

  • Mahmud Saleh

   Hayes Semere
   shereftena ya muAlem.
   Now, TaniQo is one of my favs. So many good musicians and singers have come out after him, unfortunately, most of them I don’t know; you can blame it on shifts in music taste which I could easily blame on, let’s call it growing. TaniQo stands out as the man who rattled the comfort zone of those artists who had established their career in and on ghedli themes. I give him credit for opening the door wide for a lot of budding artists. I have a good guess on the answer to your riddle “welet aqbella,” but will pass it on to saay.
   On Fihira; you have some factual errors.
   a/ He tried only one time, but after that he never tried to defect despite having had multiple opportunities. We know his talents, he’s’s also down-to-earth man, very polite and considerate. Fihira is to ghedli music as Bereket, Alamin, Osman…Haile Gebru…are to modern Eritrean music. His place is secured.
   I don’t know why you don’t like “Romay” ወርሒ ወጺኣ ብሰማይ, ወርሒ ወጺኣ ብባሕሪ፡ ወርሒ ወጺኣ ብጎቦ…ወርሒ ወጺኣ ብፖርትሱዳን ወ ፈሽ ኣበለተኒ። I don’t know when you returned back to Asmara after independence, but it was a huge hit. It remains one of my all time favorites.
   On Tefeno: He’s a talented musician, songwriter and singer. He had already established himself when he was in one of the brigades’ cultural troupe ( I believe Brigade 31) before coming to the central cultural troupe in 1981, as you said he did most of Fihira ( after that unfortunate incident) and Ogbagabr’s songs too. But he is one of the most talented songwriters. He also has a golden voice.
   This song is big, my problem: don’t ask me about lyrics.

   • Nitricc

    ”ምስ ሕመቀይ ካብኡ ተማሂረ.”

    Mahmuday, speaking talented artists. My dad e-mailed me and challenged me to explain the meaning of the following link and I was studying the lyrics of Abraham Aforki’s song and I was amazing by its deep and positive meanings. I didn’t understand few of the words and I had some help from my old man. I think we lost the finest artist, Abraham. Never the less let me share it with you.

    “ፊት ጩራ ወጋሕታ ኣዕዋፍ ክዝምራ

    ከም ትማል ከም ጽባሕ ማዓልተይ ጀሚራ

    ምንባር ተፈጥሮ ምጅማር

    በብመገድና ሂወት ንስጉማ

    በብዝጥዕመና ዕድልና ንገጥማ

    ምንባር ዕላማ ናይ ሓባር

    ዘይዓርፍ ጉያ ብዙሕ መላ ንናይሓባር ሞያ

    ምንባር ከይረብረብካ ምጽዓር

    ዘይዓርፍ ጉያ ነፍሲ ወከፍ ንናይ ሓባር ሞያ

    ምንባር ንዘለካ ምፍቃር

    ሸዉዓተ ግዜ ወዲቅካ 8 ግዜ ትትንስእ

    ክሳድ እታ ኩርባ ክትወጽእ

    ኩሉ ክንኪ ዘይኮነ ንክዉስኽ’ዩ ዝነብር

    ዝጽዕር ዓቅሙ ዝገብር

    ካብቲ ሕማቅ ዝገጥመኒ ኩሉ ኣይኮነንን ዝጎድኣኒ

    ዕድለይ ኣይተጥልምኒ

    ዘይዓርፍ ጉያ ብዙሕ መላ ንናይሓባር ሞያ

    ምንባር ተፈቲንካ ምምሃር

    ማዓልታዊ ጉያ ነፍሲ ወከፍ ንናይ ሓባር ሞያ

    ምንባር ሓያል ምኻን ጸዋር

    ፍትሓዊት ድያ ዕድል – ንሳ ድያ ትህብ ንሳ ድያ ትኽልክል

    ዕድልካ ከተጸብቅ ትባላሓት ዕድልካ ክትመርሕ

    ጻማ ኣሎዎ ጻዕሪ ኣትሪርካ ትሰርሕ

    ኣበት ትጽመሞ ነብስኻ ትገንሕ

    ኣብ ባሕሪ ሓሳብ ትመሲ ትወግሕ

    ማዓልታዊ ጉያ ነፍሲ ወከፍ ንናይ ሓባር ሞያ

    ምንባር ሓያል ምኻን ጸዋር

    ዘይዓርፍ ጉያ ነፍሲ ወከፍ ንናይ ሓባር ሞያ

    ምንባር ተፈቲንካ ምምሃር

    ኣይትታሓለሊ

    ዓለም ናይ ጸዋራት እያ ናይ ሰብ ዓቅሊ

    ክገጥማ እየ በሊ ልዕሊኣ ሓይሊ

    ሰናይ ሓሲብና ሰናይ ክንጽዉዕ

    ብርሃን ንሽቶ እዩ ጉዕዞ ሽግና ንወልዕ

    ኣብ ዉሽጥና ኣሎ ሓይሊ ከዉሒ ዘንትዕ

    ሰናይ ይምነ ሰናይ ናዓኻ

    ኣብ ርሑቅ ኣብ ቀረባ ትነብር ዘሎኻ

    ኣዕሚቅካ ጠምት ብምሉእ ሓይልኻ

    ሰናይ ይምነ ንዉሉድ ወላዲ

    ብርሃን ንጉዕዞ’ዩ ተስፋ እቲ ነዊሕ መገዲ

    ሽሻይ ዘሎዎ ራኢ ናይ ብርኩት ዓዉዲ

    ኣነ ገንት ኣይሓተትኩን ንቡር ባህገይ ንቡር እዩ ትጽቢተይ

    ምረት ናብራስ ይክእሎ እየ ሰላም በተይ ጥዕና ንብረተይ

    ዘይጽገብ ሂወት ይህንጠ

    ድሙቅ ግዜ ዘየሰልጩ ወቅጢ

    ቅድመ ጻሓይ ምስ ደበና

    በርቂ ማዕዶ ዘሪአሉ ለይቲ

    ሰናይ ሓሲበ ሰናይ ይምነ

    ማዕዶ ጠሚቱ ናብ ሽቶ ንዝሃቀኒ

    ብዘይሕለል መንፈስ ብናብራ ዝተፈተነ

    ሰናይ ይምነ ዕሸል ናዓኻ

    ሂወት ክትጅምር ገና ትላለ ዘለኻ

    ተቢዕካ መክት ኣብ ሂወት ኣይትፍራሕ ኣጆኻ

    ዱሙቅ ሂወት እየ ዝምነ

    ድኽም ዊዕልካ ኣፍሪኻ ተዕርፈሉ

    ወናኒ ፍቅሪ እየ ዝምነ

    ናፍቅካ ዓጊብካ ትሓድረሉ

    ስቃይ ሕማም ዝሰገሮ

    መቀረት ጥዕና መን ይነግሮ

    ምረት ኩናት ንዝረአየ መቀረት ሰላም መን ይነግሮ

    ናይ ሓሲብና ሰናይ ንጸዉዕ . . .

    ሰናይ ሓሲበ ሰናይ ይምነ . .

    ሰናይ ይምነ ንዉሉድ ወላዲ . .

    ሰናይ ይምነ ሰናይ ናዓኻ

    እንታይ ዩ ምንባር ምስ በልኩ

    ዘይፍለየኒ ሰብ ዘኪረ

    ሎሚ ምሳና ዘየል ክምህር ኢሉ ከም ዝተፈጥረ

    ትርጉም ኣዊጃ ሂወቱ

    ኣብ ክንዲ ሂወት እምነት ምስ ኣፍቀረ

    ምንባር ንመን ትግበኦ

    ምስ ሕመቀይ ካብኡ ተማሂረ.”

    • Hope

     I love YOU Nittric my MAN!
     Never SURRENDER but to God!
     Never kneel down my own EXCEPT when U pray and shoot!
     Kalsina Newih eyu AWETNA ghin nay GHIDDIN eyu.
     Mark my word.
     Thanks for thinking beyond today and for your “TNTC” (too numerous to count ) brain cells.
     Amlakh yibarikhka!(check with Dad for the exact meaning)

    • Mahmud Saleh

     Nitrikay;

     I’m terribly bad when it comes to lyrics; but not this. I love this song, nitrikay, thanks. Definitely, the man had his own style and signature. He was always hopeful. It’s a big loss. Thanks for sharing the lyrics, here is the song.

     http://www.youtube.com/watch?v=leJL4Atdn2o&list=PLudSKuFXuxo_JNsH6aUqluorFiTTIAkJE&index=4

     • saay7

      Nitricc, Mahmuday and all AA fans:

      I think my 2nd complete album review was of Abraham (when Semai came out) and I predicted that he would do to Eritrean music what Teddy Afro did to Ethiopian music. He is the only Eritrean artist I know that girls fainted watching him in concert (that’s Beatles stuff.) He passed away much, much too early.

      Speaking of great lyrics, here’s one of my favorite: the kids who covered it produced its lyrics in Geez type (and for those who can’t read Tigrinya, in Latin/English). The song is: Deki Erey: start at the 5:00 minute mark and start your lip syncing! I can visualize him the patented Abraham Afwerki dance: the Dervish Twirl:

      Saay

      http://youtu.be/LsOs5lrluzQ

     • Hope

      Yes indeed,big Cousin.
      For me,this ONE is prob the best one thus far not just the lyric ,the super voice and music but the content wher every bit of Eritrea and Eritreans is mentioned and includedً.
      What a big loss indeed.
      That young and Cute Super typo Eritrean beauty added big time spice to the music..as a Coordinator
      Mind you,this is a second generation or first gen -not sure how you call them,ri-Am Youth making and doing it in the best way possible!
      What a blessing! And I wonder how much a United Eri Youth can achieve when we have an opportunity!
      The Sky will be the limit.

     • destaa

      It is unfortunate and we are not able to see Eritrean musicians in Ethiopia enjoying with their fans. I love Abraham Afewerki, Helen, Korchach, and others. But the most I listened is the cassette of Sami Birhane. And I think he is the most popular among Ethiopians. Where is he now? God bless him for the nights I enjoyed by his Album called Meadi Beteseb

    • Kokhob Selam

     ርኤኻ ዶ ዓርኩ ገበን ሰባት ምቅታል :-

     ክንደይ ስራሕ ከምዝጉደል ከምዝዘናብል

     ጸብ ጻብ እንተዝግበር ዝወረደ በደል

     ፍርዲ ኣይምተረኽበን መቅጻዕቲ ድልድል ::

     ሞት እንተዘይፍረድ በቶም ዝሰኸሩ :

     ክንደይ ምጠቀመ ብህይወት ምንባሩ :

     ክንደይ ምስ መሃራና ሳክስፎን ጊታሩ

     እንታይ እሞ ይግበር ድንገት ተሰዊሩ : :

     እዚ እና ዝበልኩም ብዘይ ስርዓት ምንባር :-

     ኣብ ስልጣን ዘሎ እዩ ድላዩ ዝገብር :-

     ሓንቲ ካብ ሚእቲ ኳ እንተልዩ ጥርጥር :-

     ትንፋስካ ከምሉቓ ኣይብልን እዩ ድሕር ::

     ኣብርሃም ብዓመት ክንደይ ደርፊ ይፈጥር ነይሩ :

     . . . . . . . . . .ካብ ዝመውት ከ ክንደይ ዓመት ገይሩ

     . . . . . . . . . . . . . . . . .ብህወት እንተዝ ህሉ የኖቂ ጊታሩ

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ሰላም ስራሕ ተስፋ ምስበለ ብዘይውዳእ ፍቅሩ ::

   • Hope

    But what about my Alamon Abdeletif,Wed Shekh,Idrisay,Wed Goret,Welet Adim,Zeineb Beshir,Melekin,,Fatna Ibrahim,Zahra Ali ,we kele Idris Mohammed Ali,Ichet Hina,the Legend Said Abdella,Wed Amir,Hajayit Mindal etc

    • Mahmud Saleh

     Hope;
     It’s just because I was responding to TaniQo song. I said “one of my favorites” which means all those you listed are also some of my favorites, which means there are still some unlisted favorites. But, welcome back, I told semere that you would be back, and here you are, Hayes wed Hayes.

     • Hope

      Shukren ghezilion my own.
      Nothing personal but was just reminding you to “chop” us with some Tigrayit muzika we hilay

    • Mahmud Saleh

     Hope,

     I replied to you but I don’t see it. I said that I was responding to a specific song and singer otherwise those you mentioned are also my favorites; here is one of you. I like it so much, I know you like it too, because the melody is a traditional Blin.

     http://www.youtube.com/watch?v=asJuJokEes0

    • Hope

     We Bekita -abaya litresa’a

     • Hope

      We Dehab Fatinga,Abrar Usman..etc
      Just to remember them at least but no other nonsense politics here.

  • saay7

   Semere Wad Abuye Andom:

   First: Sebene might be his mom’s name; but Tefeno’s wife’s name is NOT sebene. Close, but not Sebene.

   Second: and now I am hazarding flame wars from Tefeno (because he has a fairly robust social media presence) but there is something about his voice which is, what’s the word… yeah, annoying:)

   saay

   • Semere Andom

    Abu Salah:
    Thanks. When the people who tutored me in Arabic mad a mistake like I did, they would say “Kluah ala wozen Sebene” I think wozen means rhyming or something like that. Gadi can help but apparently this “Al-Wozen” is big grammatical obssessession in Arabic after its ‘AArib” 😉

    About his voice, for some reason I like it in the song I dedicated to you

   • Mahmud Saleh

    Saleh;
    To be fair, we haven’t seen the real FiHira after “Romay” When he entered Asmara, he became ተራ ኣዝማሪኖ፡ ኣብ ቤት መስተ ታኒካ እናወቕዐ ስድራኺ እናበለ ምድራፍ ኮይኑ። (Romay werHi wetsiAa bsemay), semere, put off your linguist knife for now. It’s a great song…Romaay!
    Tefeno voice is very rich, just like welet Beshir. ድግመ ግምት ግበረሉ።

    • Kokhob Selam

     Yep, it seems what you said is correct. I am still trying to find more Tefenos . not only his voice his personality appearance seems more dignified. and ጨው ኣልቦ ቁርጽራጽ ድምጺ ፍሒራስ ማራኺ ኣይኮነን ::

    • Semere Andom

     Amb. Saleh:
     If you find me Romaay I can reconsider it.Yea it was hot during the honey moon period well until 1994, I would say.
     Sal and Gadi, Iforogt what the EPLF Tigrayit translation of Ambassador was 😉
     “wekil hageru ab adi guana” , something like that 😉

     • saay7

      Hey Sem:

      They went back to “sefir”(Arabic) for ambassador after they got tired of saying, in Tigrayit, “the person who is delegated to another country by his country.” Even to their tin ears that must have sound like “Fein wuzanek, ya GoHa.”

      saay

     • Mahmud Saleh

      Saleh,
      Change position before wed Haiget gets you. How about ” la enaas Ad abuye Andom Aayer/ Haadr”?

     • saay7

      Mahmuday:

      But that doesn’t solve this problem: “la enaas Ad abuka Andom egl mi gesa?” You have to explain his purpose: to represent. That “Huye iye…kalashno’t keba”…wait, wrong script. Tsere-sewra Semere dma tser-tser keyblena::

      saay

      PS: Semere, Tigrayt expert: heard this word today “melhakum” in a song: what does it mean? Here’s the context clue: “Eritrea: eb melhakum kayuda.”

     • Semere Andom

      Dear Sal:
      Mahmuday defends his friend Sem A
      ወዲ ዓንዶም እንታይ አለዎ ጸርጸር ዘብል
      ልዙብ ዕላሉ ዋዛ ምስ ቅሙነገሩ
      ትግሪንኛ ይጸዊ እንክላይ ዓርብኛ
      ትግራይት ፈይ ይብለሉ ንማመቀርቲ
      ብዓተዎ ዝሞጎተ ሰለስቲእን ክኾና መዋግዕቲ
      ወዲ ዓንዶም ክመይ ገሩ ይኽሰስ ብጸረ ሰውራ
      ባዕሉ ሰውራ
      ሕማቕ ዘይወጾ እንትርፎ ላዛ

      ልክዕ ክምቲ ናዝራዊ
      ዝምርቅ ንዘሳጎጉዎ
      ዝንእድ ንዝዘልፍዎ
      Amb. Mahmuday

     • Mahmud Saleh

      Ahalan sem A
      እወ ጥዑም እንታይ ክወጾ
      ዝኽርታት ሕሽክብ ክሳብ ዝርብጾ
      ዝኽርታት ግርማይካ ክሳብ ዘናውጾ
      ሽዑ ይለዓሎ በቃ ደም ይሽትቶ
      ሽዕብያ ክገጥም ያኢ ንግዜ ክመልሶ
      ኽብገስ’የ ይብል “ኣበይ ኣሎ’ቲ ማዕጾ”
      በትረይ ተሰይራ በትሪ’ዶ ኣለኩም
      ብርከይ ኣይከም ቀደማን ብርኪ’ዶ ኣለኩም
      ሓሞት’ሞ መሊኣ ትፈስስ፡ ከካፍለኩም
      መንገዲ ደኣ የጸግም ይኸውን ኒትሪካይ ኣሎ’ዶ
      ወይስ ተስፋብርሃን ባዕሉ ዘሃንደሶ

      ወይስ፡

      ወረቐት ጣዕሳ መሊአ ሓንጎለይ ከዕርፎ
      ሓንጢጠ ኽካረጅ መን ዘይሕንጥጦ
      በቃ ክምለስ ንታሪኽ ክዕረቖ

     • Semere Andom

      Haha Mahmuday:

      እንታይ አለኒ ሃለኽለኽ ዘብል ታሪኽ ንኽመልሶ
      ድው ትበል ሻዕብያ እነሃላ ትልኽ ትልኽ ተብሎ
      እንታይ አድክመኒ ገመድ ጥራይ ዘይቅብላ
      ረሞተ ገረ ንታ ምሸንቆቋ የጽብባ

      እቲ ብርኪ እሞ የሎን ስክፍታ
      ሳላ ጎላጉል ካናዳ ዝዓርዳ
      ሳል እኽባ ክስላ
      እወ አብቲ ፈልማ
      እታ ሳንቡእ ተቅይራ ናብ ብርኪ

      ብዛዕባ ጣዕሳ እም ኢበለታ ወለት እቅብላ
      ደም የብለይን ምስ ታሪኽ ክዕረቆ
      ሻዕብያ ክትሓናጥጦ
      አነ ክሸላልሞ ግምጃ ክስልሞ

      ንሶም ክድብንዎ
      አነ ከቀናጅዎ
      ተረባሪብና
      ግና ሳይንሳዊ ሓቂ ክም ዝብሎ
      አብ መወዳእታ እቲ ላዕለዋይ ኢድ ናይቶም ወነቲ ግምጃ
      እቲ ታሕተዋይ ክልቢ ድማ ይኽውን እቲ ዓምጸኛ

      ታሕተዋይ ክልቢ : custom created for Sal to put a smile in his face 😉

     • Mahmud Saleh

      SAAY;
      Is Gadi around? You know Wed Andom sensors are extremely sensitive to anything shaEbia; he will tell you: ” እብ መልሃይኩም አረትርዪን ከለስክም፡ እብ መልሃይክም ኣላባብና ሰለብክም..ኣስክ ግርማይካ እበጽሕ ወዴኩኒ…” when it’s obvious he came to Ghermaika looking for something else…welt port sudan hoy lalie…..telhey wo atelhina hoy lalie…

     • Saleh Johar

      Saay,
      I think melhakum kayuda could mean step on it delicately so us not to hurt it, as in afkus abilka regetsa. It could also mean , at you own pace (this one I am not very sure of)

     • Semere Andom

      Hi Sal and Saleh:
      I tried to listen to the song to glean the meaning from the context. I think “melhakum” means metaphysical: bmenfesku. I had issues of clarity in my PC, but I think the meaning can be gleaned from the context. Weridwom abey koynom afkisom kregtswa. But we will see what Mahmuday will say

     • saay7

      SGJ:

      I know that YOU know it, of course; I was trying to bust the counter-revolutionary (ጸረ ገድሊ) Sem A since he has been getting a big head since Wad Haiget crowned him as honorary Wad Haiget (a place whose location Sem is still trying to identify:)

      “eb melhakum kayuda” is, as you said, tread lightly. (Or, in the words of Wedi Tkabo: ታሪኽ ኣለዎ እቲ ጎቦ.) And I just learned about it for the first time from this, which came in handy after I read a lot of insolent language from the usual insolent crowd:

      http://youtu.be/XxCxmn4_NMM?list=PL56AB108980F19879

      saay

     • Semere Andom

      Hi Sal:
      Well I have to wait for Wed Haiget to chime in because Saleh let me down and he translated it wrong. It doe s not make sense:-)
      Well, the location of Wed Haiget has been identified sala eti tsinatna tewefayinetna, so your role as a mediating agent is redundant, tetselitshilka aleka:-)

     • Semere Andom

      Hi Sal:
      I listed to it again clearly by occasionally calling Haiget and I concur. It is one of those PFDJ songs that is aimed to turn on the guilt switch on us. Yehow , zemetna Mahmuday kelsahineto keba 🙂

  • Kokhob Selam

   AH, how did I miss this one,so lovely musician !!

 • Eyob Medhane

  Yay!

  Saturday music…… This is dedicated to Rodab for congratulating Auntie Ethiopia and of course Sal, because he just loves Teddy Afro…. 🙂

  http://www.youtube.com/watch?v=Pv_UF4ceE1k

  • saay7

   Hey Eyobai:

   Questions, questions, questions…

   1. How did Teddy manage to make HSI an iconic figure in a country where the ruling coalition party consider him a villain?

   2. When two African teams are playing and all African teams have the Arengwade-Bcha-Qey colors, how do you tell apart which one is which?

   3. If this is a tribute to Walya, why are all the highlights goal misses? Is that because, until the latest game, they were scoreless?

   Questions, questions, questions…

   🙂 saay

   • Eyob Medhane

    Sal,

    Let me start with Q # 2

    There was actually that coincidence in the game between Mali and Ethiopia.For such occasions, we have a second choice jersey, which is plain color, as opposed strip arenguade, bicha, qey..to accommodate the opposing African team…(You can see that on the picture below_

    Q # 1

    That is the brilliance of Teddy Afro. He even managed to have the national media to say some nice stuff about his majesty, particularly, if the topic was related to African union. Even PMHD has quoted HSI, during 50th anniversary of the AU/OAU.

    Q#3

    Will you stop neat picking? Just enjoy the damn song, man?!

    Something to ponder

    When we like some one, WE REALLY LIKE THEM. There is no “in the middle”

    Look at the picture, and who is front and center at press conferences with the coach and all…… 🙂

    Whaddya think, huh?! 🙂

    • saay7

     Hey Eyob:

     Ummm, let me guess: the Eri-Saudi-Swede-Ethiopian? 🙂 That’s where you are hanging your hat on? Yhunlh. Shiffa ygberelka, as we say back home.

     Now, if you want to know why Eritrea will be the face of African cyclists for a few decades, watch this:

     http://www.redbull.com/ch/de/bike/stories/1331627774559/asmawa-full-movie

     You get to see Asmara, Keren, road from Asmara to Keren, road from Keren to Barentu, the scenic road from Asmara to Massawa and, of course beautiful Eritreans. But then I am being redundant:)

     saay

     • Eyob Medhane

      Oh Sal,

      First of I have NO DOUBT. None what so ever that the future face of African cyclists for few decades will be Eritreans cyclists…That might be difficult to argue. However, I doubt that it will be, because their roads, as we have almost IDENTICAL roads in almost all four corners of the country… Beauty? Whether you like it or not our features is also IDENTICAL…let alone foreigners, even ourselves have sometimes a hard time to tell us apart, who is from which country…So we can compete in that department also pretty fairly… 🙂

      Attached is one of the pictures of the similar roads (This one is from Lalibela to Gonder)

      And a BBC documentary about dengerous road of the world (the Ethiopian episode) The pictured road is featured starting 35:00 minutes to 36:39 minutes.. (That would be only about a minute and half of your time, besides I thought you said you like BBC documentary 🙂 ) I also urge you to ignore what the two idiots are bubbling about… The documentary has been done some 4 years ago… I couldn’t chop it that is why all these disclaimers… 🙂

      http://www.diretube.com/bbc/world-dangerous-roads-ethiopia-explores-addis-to-axum-video_ff88c93e1.html

 • Nitricc

  I always wanted to share things about healthy living with Awtistas, but never got around it. so from here on, i will post my take and a way that will help you live better, helthier and very productive life. so, the very thing i was going to share with was about metabolic pathway and the role of Carbs, protein and fat in our body and how to utlize them. I think the people are misinformed about the most important thing, the food.

  so, i was looking about current news and this doctor is saying what i was about to tell you.

  listen to the link and i will expand on it.

  http://news.yahoo.com/video/could-carbs-killing-brain-152359738.html

 • Nitricc

  what a wonderful scenery. I love speed and this will be the ultimate test of driving with fast cars. is there speed limit? if not i guess the only speed limit is your commonsense. i can’t wait to drive over there. a little mistake, you gone. lol i tell you though it will be a place to care race.

  https://c2.staticflickr.com/4/3184/2348414956_e48c9977fe_b.jpg

  • Nitricc

   wow, it doesn’t even look like in Africa. clean, niceeeee. i know people say Asmara shikor, no make it Shikorina. lol
   for future, i would like to leave Asmara alone. no tall building no shiny toothless shopping centers, just live it alone as is and build those things out side Asmara. off course you have to take care the old bulidings but live it alone. so nice.

   http://farm7.staticflickr.com/6008/5866953357_49bdd1bdd9_b.jpg

  • Mahmud Saleh

   Nitrikay abaTereg;
   Thank you for that beautiful pic. Now that you tell me you’re a speed-guy, well, get ready. Charge and warm your engine from SarajaQa, gather speed up the hilly plateau of Karneshem, maximum speed to MQlQal Endmichael, and voila!! You fly all the way to Massawa airport. I believe this is SaraJaQa-Felfel-Solomona road. You’re going to miss the scenery though. The alternative is to drive like Semere, you know what I mean, and enjoy semienawi BaHri down to Massawa.

   • Tesfabirhan WR

    This road shows part of the road between Weki-Zagir (few kilometers away) and up to the road that separates Mirara and Filfil, some few kilometers before you reach “kibetsini” I was working in this project as surveyor but I was stationed in Selemuna. Some of my friends (who were all my classmates, to mention some, Geometra Afewerki, Geometra Weldetinsae, Geometra Bereket, Geometra Yodit, Geometra Daniel, Geometra and now engineer Alamin, were some of the surveyors who started and finished the road construction. Geometra Afewerki later became head of the Surveying section.

    The project started in 2000 (first from Selemuna) and later in 2001 full fledged project was started to connect Serejaka and Gahtelay-Shebah road at Metkel-Abet.

    Sadly, I participated in the construction of the road that later became an access road to Era-Ero prison center. The road that leads to Era-ero starts from Filfil (Debir Mear) and it continues till Era-Ero. I remember working in that project took us about 25 days and we were ordered suddenly to stop just after reaching that place (it was in last days of August 2001). This was before the arrest of G-15 and 2 years after, I heard that the place was changed to prison center. feel very sad.

    Era-Ero during the armed struggle was remembered as a secret place for logistics. there was a milling machine that was working day and night to provide flour to tegadelti.

    tes

    • Mahmud Saleh

     tes;
     God bless you; you have given us a comprehensive report about that road and its environs. I do have fond memories of these places, may be for another day. Yes, you’re right; Felfel-Solomuna, Menteble, and Eila-Ero would have been places Drue, Petros, Saleh, Sherifo, BeraKi….and the rest would have told different stories about had they not been buried under their ground. Hanti meAlti Ala fetHi tnegsela!!

  • saay7

   Hey Nitricc:

   Never mind cars… Are you familiar with Red Bull extreme sports series? Well, they recorded a biker taking the Asmara-Massawa ride on a no-gear bicycle and pedal-reverse to brake. Everybody (including our Eritrean bikers) say he can’t do it on a bike that heavy… but he does.

   Check out the video here (34 minutes) : beautiful scenery of Asmara, road to Massawa…

   http://www.redbull.com/ch/de/bike/stories/1331627774559/asmawa-full-movie

   saay

   • Nitricc

    SAAY, thanks for sharing. I learned the history of cycling in Eritrea. I know the people are crazy about cycling but I didn’t know it goes way back. Last March there was sport computation among all ethics (Killis) in Ethiopia. It was held in Bahrdar and the Tigryans left every one in the dust when it came to cycling race. So, I think the cycling craze is rubbing the Tigryans too. SAAY, when ever you found that kind of videos please share it. I enjoy watching it. Having said that, that dude is crazy. I consider myself to be daring
    but not that; I will never do that in million years. It is very risky and borderline ruthlessness.
    thanks for sharing.

 • Rodab

  Hats off to Auntie Ethiopia…
  http://m.youtube.com/watch?v=PQObG2JI384

 • Kokhob Selam

  dear hope as promised here is the poem and I will try to find Say7 article so you can read.

  ዘይተገመተ ክግመት ግመት ግምታቱ :-
  እቲ ዘይምግማቱ ኣብ ግመት ይኣቱ:-
  ነቲ ዘይፈለጦ ሰሪቁ ኣመቱ :-
  ቶኽላ ዝነበረ ቀይሩ ቆርበቱ:-
  ምስ ኣባጊዕ ይጽንበር ቀይሩ ኣንፈቱ::

  ጉዳይ ዶብ መዕርፎ እንተዘይረኺቡ:-
  ሰላም ክርከብ እዩ ኢልኩም ኣይሕሰቡ:-
  ይብል ከምዘይነበረ ገቲሩ ኣፍ ልቡ:-
  እነሆ ይነግረና ካልእ ተጣቢቡ::

  ለምቅነ ከደምቲ ጎብለል ተቀይሮም:-
  ንዞባዊ ምትእስሳር እንሆ ተዓዲሞም:-
  ያኢ ንህንጸት ንሃገር ጠቀምቲ ተባሂሎም:-
  ንሶም ‘ውን እነሆ ምልክት ሂቦም :-
  እንተስ ተሓቢኦም;-
  ……………. ጥውይ ውይ መሪጾም::

  ተስፋ እንተሲኢኑ ተሪፋቶ ኩርናዕ:-
  መንገዲ ጠፊእዎ መበሊ ሸናዕናዕ:-
  ጸገም የለን ክፍትን ጽግዕግዕ:-
  ግን ብጥንቃቄ መገዲ ብምጽናዕ:-
  መምለሲ ዘለዎ ቀልጢፉ ዝስናዕ::

  ወይ ‘ውን፡-

  ኣይትንገር ኣይትሓብር ፡
  ……………ሓልወለይ ሚስጥር:-
  ……………… ሽፍንፍን ዕጽውጽው ቅብርብር:-
  ……………………. ውሳኔ ሃንደበት ኣንፈት ክሰባብር:-

  ውሳኔ እንተኾይኑ ፈጽሞ ግበሮ:-
  ‘……….ሞ ግን ኣረጋግጽ ፍናን ህዝቢ ሰበሮ:-
  ………………….መን ከይለዓል እንባጓሮ :-
  …………………………ምርጫ ኣልቦ ክሳዱ ቀርቅሮ:-

  …ወያል ከደናግር:-
  …….የእቱ ዕግርግር:-
  ……….ናብ ካልእ ይሰግር:-
  …………….የጭበርብር የጭበርብር::

  ………ንሱ ምስ ጸበቦ:-
  ……………..እሾክ ምስከበቦ:-
  ………………….ይደሊ ምደያይቦ :-
  ……………………….ይጎይ መን ከርክቦ::

  ተጻቢቡ እወ እነሆ ምልክት:-
  ቁጠባ ‘ታ ሃገር ካብ በለ ፍርክትክት:-
  ብልቃሕ ዝፍለጥ ምሳሌ ምልክት:-
  ብጎረባብቲ ካብ ስ ኣነ ተሰማዕነት:-
  ኢሮፓውያን ካብ ዘይብሎም ጠቅምታት:-
  ምጭዋይ ካብ ገደፉ እትዮጵያውያን ተጻባእትታት:
  ቅርሰና ሶማልያውያን ካብ ተርኽቦ መዕገቲታት:-
  ካብ ተበታተኑ ጅሃዳውያን ጥሩፋት:-
  ሓሪረን እየን ኩለን ዝነበረኦ ካርድታት:-
  በጀካ ቀይህ ባሕሪ ዝተነጽገት ብሃጸይነት:-
  ኢራን ‘ ውን እንድዕላ በቀሊል ነይትታለለት:-
  ዝለዓለ ጠቅማ ኣብ ኣፍሪቃ ግምት እናእተወት::

  ኩሊት ሲናይ ‘ውን ደጊም እንድዕሉ
  መስር እነሀለት ድፋዕ ሒዛትሉ::

  እንተ ወርቂ ቢሻ መታለሊት ዓሻ:-
  ብዙሕ ተስፋ የብላን ደኺማ ጨሪሻ::

  ክልተ ካብ ምእቲ ኸኣ ‘ሞ:-
  ዳርጋ ተሪፉ እዩ ኢሎሞ:-
  ቅሩብ እንተሎ ‘ ውን ንየናይ ከይዓሞ:-
  እዚ እዩ ዓቢ ጉዳን ህግደፍ ዘሕምሞ::

  ስለ እዚ ከም ኣመሉ ዘይግመት ግምታቱ:-
  ነዚ ሓፋሽ ህዝቢ ሰይሩ ድልየታቱ:-
  ብዙሕ ተዛሪቡ ሃውቲቱ ሃውቲቱ:-
  ይፈታትን ኣሎ ሓዲሽ መድርኽ ክኣቱ

  ግዳ ክንደየናይ ልቡ ከይሰምረሉ;-
  ክንደየናይ ሓፍሽ ከይታለለሉ:-
  ተጸንቂቁ ትዕግስቱ ደጊም ተላዒሉ:-
  ለንዘብን ሓዲኣ ኣላ ዕሰሉ ዕሰሉ፥፥

  ነጥብታት ፋሕ እንተኢሉ ቅርጺ ሃብ:-
  እንታይ ከምትገብር ሕሰብ ተቐራረብ:-
  ሃየ ውሕጅ ከይወስደካ ገድብ:-
  ድሎ ተዳሎ ወድብ ተወዳደብ:-
  መፈጸምታ ይኹን ጸላኢና ይዕረብ::

 • Kokhob Selam

  . . . .ዲሞክራሲያዊት ሃገረይ . . . .

  ወላ ‘ ኳ ጸላእቲ ጸሊም እንተለኸይዋ :-
  ሃገረይ ሲ እንሆ ትምዕብል ርኣይዋ :-
  ነብሰ ምርኮሳ – ሲንጋፑር ቀይርዋ :-
  ሃተፍተፍ ሃሱሳት ዘበት ነይንውንዋ ::

  ናይ ምዝራብ መሰል ኣይትብን እናበሉ :-
  ሓሰውቲ ድሁላት ብዙሕ እንተዕለሉ :-
  ህዝብስ ሕልው እዩ ‘ ቲ ቀንዲ መሰሉ :-
  ኣብ ስራሕ ተጸሚዱ ምሕዳሩ ምውዓሉ ::

  እንተ ጋዜጠኛታት ተ ኣሲሮም ኢልካ ምግዓር :-
  መርበባትና እነሆ ኣብ ጀርመን ኢጣልያ ስግር :-
  እንታይ ኣገዳስነቱ ክህሉ ኣብ ሃገር :-
  ዒላ ዒሮ እንከላ ሓቂፋ ኮንታይነር ::

  እነሆ ይምስክሩ ናይ ዓለም ኣባምሳደራት :-
  ካብ ኢሮፓ ኤስያ ካብ ርሑቅ ሃገራት :-
  ስራሕ ዝውንኑ ኣብ መንደፍራ ነፋሲት :-
  ይዝትዮ ይመኽሩ ንክልቲኣዊ ዝምድናታት ::

  ቅ ዋም ኣይደሊ ሕጊ ስነ ስርዓት :-
  ቻርተር ኣየድሊ ቅሉዕ መብረሂታት :-
  ምህሮ ኣይድሊ ስልጠና ቴክኒካት :-
  ሳላ ህግደፋዊ ቅኑዕ መሪሕነት ::

  . . . . .እዚ እንድ ኣሉ ትርጉም ዲሞክራሲ :
  . . . .. ሳዕሳዒ ዝገብር ውነኻ ቀስቃሲ ::

  ይንበረልና ክቡር መራሒ :-
  ንዲሞክራሲ ክብል ቅያ ስራሒ :-
  ብርእሰ ምርኮሳ – ሃናጺ ጨራሒ :-
  ንቅድሚት ጥራይ ኣብ ሑጻ ኣብ ከውሒ ::

  ሓሶት ኣይልመድካ ዶ በልኩም ?

  Kokhob Selam

  • Saleh Johar

   Excellent KS… it made me smile.

 • Mahmud Saleh

  ሰላም ዓለይክም ሰብ ዳረት ትግራይት

  ዮም ገለ ከሊማት/ቃላት ትግራይት እግል ንርኤ ቱ።
  እሊ እግል ሰመረ ቱ። ሰልፍ ተርጀመት ናይላ ክልመት ሀበኒ ወሓቆሁ ዲብ ጅምለት ኣትያ። Gadi and the rest may comment if semere indicates he needs help.
  ወሌተት=
  ወሌተቲት=
  ወሌታይ=

  ንኢሸቶ=
  ንኢሸቲት=

  ፈዳብ=
  ፍዴባይ=

  • Semere Andom

   Mahmud mudir daret Higa Tigrayit:-)

   ወሌተት= tesqir for wolet in the comparative degree 😉
   ወሌተቲት= “tesqir” for wolet in the superlative degree 😉
   ወሌታይ= an insult (put down) for a girl

   ንኢሸቶ= not Tiryat
   ንኢሸቲት=?

   ፈዳብ= smart
   ፍዴባይ: a derivative of fedab with endearment
   Question to mahmuday:
   Kelmat dib jumlet natiya wola jumlet enwediya?
   what is the correct word for word in Tigryat? kelma or qal?
   PS,I noticed long time ago that when Tigrayit speakers want to put down a female they make it a male

   • Mahmud Saleh

    Sem A

    ንኢሸቶ= tgrayet word? yes.

    ንኢሸቲት= same as weletit “tesQir”

    ቃል/ክልመት= same as እቅትሳድ/ሸቀኖት arguments. There were two-sided debate during ghedli. Those who had grown up reading Geez and felt comfortable borrowing from Tigrigna would say any Arabic rooted Tigrayet words were not needed, but those who came from Muslim back ground/or from MetaHt would feel comfortable using Arabic rooted Tigrayet words which had made their way to Tigrayet peacefully long before attempting Tigrayet text books. When EPLF decided to launch the Revolution School in 1976, it gathered few educators in a place later code-named “Zero” because it was situated under a big mountain where the communication center of EPLF , known by the code name “Zero” was located. The curriculum was drafted in Tigrigna and Tigrayet. For Tigrigna, there wasn’t a problem. However, it was for the first time that Tigrayet was to be used in school, prior to this, it had been used in the translation of the Bible, and in some efforts by memhr Musa Aron to publish short stories. Those first teachers of Tigrayet happened to be from Samhar and Sahel, later some teachers came from Sanhit area. For most part, they were handling it well, it was not that standardized, all dialects and a degree of liberty at borrowing words continued. Parallel to this, in 1979, Radio Dimtsi Hafash began its transmission which included Tigrayet. Almost all of Dimtsi Hafash broadcasters were from Mensae, hence more inclined to be purists. However, most of them were veteran fighters (like Naizghi wed Hayghet, a man who was a priceless resource) and were fine with time to tune their translation towards the majority, which means they became relaxed towards using already existing Arabic-rooted political and military terms which had been introduced to Tigrayet peacefully.This had accelerated due to the feedback they were getting from the people. The story is long, but it may help you see your question. ቓል ድዩ እቲ ቅኑዕ ወይስ ክልመት? ክልቲኡ ቅኑዕ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት፡ ሓዲአን ልዕሊ እታ ካልኣይታ ጸብለል ክትብል ትኽእል። ሼቀኖት ወ እቅትሳድ መ ከምሰሉ። ዲብ ሂጋ ትግራየት ብዙሕ መክሐዳ ለገብኣ ዲቡ ወ ኣዜማ ለለኣተላሌ መሳእል ለሀሌ ገብእ። መሰለን ዲብ ሰሩ ኣካናትክርን “ጸ፡ ዘ” ወዲብ ብዕድ ህዬ “ጠ፡ ደ” ልብሎ። ጸብጤኒ ትብል ወላ ጠብጤኒ? ” ዘብጣ” ትብል ወላ “ደብጣ”? እብ እንክርዬ ክሉ ራትዕ ቱ። ዘመን ገበዩ እግል ለኣጽብጦ ቱ።

 • Kokhob Selam

  ” ሳንክሽን : ሳንክሸን ” ኢሎም ዘንጸርጽሩ

  ኢዶም እንድኣሉ ረኺብዎም ዘይሩ

  ስልጣን ገቢቶም ህዝቢ ምስ ኣሰሩ

  “ንመን ኣለዎ እዝጊ ኣለዎ ” እዩ ነገሩ ::

  ነይረ ድየ ተውሳኺተይ ባዕሎም ዝባዕለጉ :-

  ጸረ ሰላም ዓጢቆም ምስ ሸባብ ዶ ሕንግጉ ;-

  ኣብ ውሽጢ ዝለመድዎ ደገ ውን ክዘርጉ :-

  ዓለም ክገዝእዋ ማዮም ከይምዓጉ :-

  ህዝቦም ዘይመረሑ ብገባብ ብሕጉ ::

  ሽዑ እዩ ኣጥቢቅሎም – ገመድ ዳርጋ ሕንቅ :-

  ናይ ምንታይ ኣምሲለ እየ ነዚኦም ዝጣበቅ ::

  ትውሳኺተይ ኣይነበረኒ ኣይጠፍኣኒ :-

  ሳንክሽን ህግደፍ ቀደም ዝጎዳ ኣኒ :-

  ናይምንቲ ምንታይ ድ ኣ መክት ዝብሉኒ :-

  ውዮ ‘ቲ ግደባ ንዓይ ኣሕሚሙኒ ::

  ኮኾብ ሰላም 12/10/2014 to my friend Abraham Hanibal

 • Semere Andom

  Dear Nirikay this is for you for sharing yoir dad’s moving story, I hope you heeds SGJ’s advice and this kind of debate becomes sustainable in your debating quiver;-)

  https://www.youtube.com/watch?v=KTh6ImgyYoU

 • Semere Andom

  To Mahmuday for penning his humorous dialog between your truly himself and for SJG for his Krefo story

  https://www.youtube.com/watch?v=8_Vdbmyx7Rc

  This is for Nitrikay for sharing his dad’s moving story, I hope he heeds SGJ’s advice and this kind of debate becomes sustainable in his arsenel

  https://www.youtube.com/watch?v=KTh6ImgyYoU

  • Mahmud Saleh

   Sem A
   I won’t forgive you for inviting Nitrikay to wayanay song when you know he is deeply proud of his own ghdeli, the greatest ghedli ever! Am I romanticizing? Here is Hamed Abdallah, perhaps, he is one of the best folklore singers of Western Eritrea. Hamed has sung his tribe (The BiniAmr) lavishly; he also sang Eritrean Munadl (tegadalay). When Barka young folks hear finger plucking of the rababh, they grab their sword and enter a jumping-dance feat. And they jump like an antelope. Usually, the occasion is accompanied by traditional coffee which could go for hours. Under the towering Arkokebay tress, if you add a barbecue of a lamb to the celebratory mood, phew! It could not be better. Business contracts are concluded; disputes settled, promises on engagements of their kids are made; war is declared and peace deals hammered…that has been the traditional bayto (parliament) of our people.
   http://www.youtube.com/watch?v=as-PbPwrvfY

   • Semere Andom

    Thanks Mamuday: yarey le wolet semka alet 😉
    This is amazing, the beni amir tribe its sun never sets, Saediay wo Idrisia men qeweka dib bere sudan 🙂
    No you are not romanticizing, you are been partisan 🙂

 • Mahmud Saleh

  Awatistas, SGJ,Aman Hidrat

  I’m bringing this story here because:

  a, it shows Gadi how a borrowed word “eltfaf” was Tigrignized as “entlfaf” (yesterday’s exchanges, Saleh)

  b, it shows humanity among the chaos of war, for those who can’t read Tigrigna, there is an episode in the story where when Asha was captured wounded by ELF tegadelti, she was almost killed by some of them. But someone from the captors saved her; she talks about those who abused her and about those who really showed her the good side of humanity; she talks why we were killing each other while the enemy was getting ready to wipe us all; she also displays a glimpse of the arogant attitudes of captured tegadelti of that era (all tegadelti regardless of who captured them)….any way, it’s history, for all those who passed through it, it’s indeed painful.

  -ብጎኒ (እንትልፋፍ) ስለ ዝኣተዉና፡ This is for Gadi. You see the change of the word to entlfaf

  -ሓደ ካብኣቶም መጺኡ ክልተ ኣእጋሩ ብየማንን ብጸጋምን ገይሩ ደው ብምባል “መን ኢኺ ስምኪ” ምስ በለኒ፡ “በዓለደኻ ትፈልጥ!” በልኩዎ። ክቐትሉኒ እምበር ከልዕሉኒ ትጽቢት ኣይነበረንን። ካብ ጁባይ ኖት ቡክ ኣውጺኡ፡ “ዓሻ ዲኺ ስምኪ?” ክብል ደጊሙ ሓተተኒ። ‘ናይ ስመይ እንታደኻ ገዲሱካ’ በልኩዎ መሊሰ። ብቋንቋ ትግረ ገይሩ “ኣጆኺ ደሓን ወላ ሓንቲ ኣይትዀኒን ኢኺ” እናበለ ከተባብዓኒ ጀመረ። ጸኒሑ ምስ ሓተተኒ ድማ “እወ ዓሻ እየ ኢለዮ። “መራሒት መስርዕ ዲኺ ነይርኪ?” እንደገና ይሓተኒ። “ባዕልኻ ትፈልጥ ኣታ” እብሎ መሊሰ። ኣብ ልዕለይ ደው ኢሉ ከሎ ካልኦት መጺኦም ተኣለ ኢሎሞ። “እንታይ ደሊኹም?” ኢሉ ምስ ሓተቶም “ተኣለ እንዶ ደይ ሞይቶም ዘለዉ?” እናበሉ ክቐትሉና ተወጣወጡ። ንሱ ግን ግትር ኢሉ ከልኪሉዎም። ብማዕዶ ካብ’ቶም ናታቶም ናይ ጸጥታ ንሓደ ጸዊዑ፡ “ናይ ምዳዳ ውጉኣት ኣብ’ዚ ኣለዉ’ሞ ክነልዕሎምዶ?’ በሎ። እቲ ናይ ጸጥታ ከኣ “ኤርትራውያን ድዮም” ክብል ተወከሶ። “እወ ኤርትራውያን እዮም’ ኢሉ ምስ መለሰሉ ‘ሕራይ ኣልዕልዎም’ ክብል ፍቓድ ምስ ሃቦ፡ ንኽቀትሉና ምውጥዋጥ ገዲፎሞ።

  -ሓንቲ ጓል መጺኣ ኣበይ ዓድኺ ኢላ ሓተተትኒ። “ዓደይ ፈሊጥኪ እንታይ ይገብረልኪ?” ምስ በልኩዋ ‘ዓድኹም ጥራይ ንገሩና ክንሕግዘኩም ኢና’ ኢላትኒ። ሓድሽ ‘ኣንቱም እንታይ ዄንኩም ኢኹም ዓድኹም ዓድኹም ትብሉ ዓድና እንታይ ክገብረልኩም እዩ ግደፉና በጃኹም?” በሎም። እታ ጓል ዓድኺ ንገርኒ እናበለት ጦቕ ምስ ኣበለትኒ “ኣነ ኣብ ማይሓባር እየ ተወሊደ ዓብየ” በልኩዋ። ሽዑ ንሽዑ ‘ኣብ’ዚ ምሳና ጓል ማይ ሓባር ስለ ዘላ ክጽዋዓልኪ እየ’ ኢላትኒ ከደት። እታ ጓል ማይ ሓባር ምስ መጽአት ኣመና ደንጊጻትለይ። ክሳብ ሽዑ ወላ ሓንቲ ናይ ሕክምና ሓገዝ ኣይረኸብናን። ኩሉ ኣካላተይ ብደም ጨቅዩ እዩ። ስረይ ኣውጺኣ ክትሕክመኒ እናበለት ከላ ግን ተበገሱ ስለ ዝተባህለ፡ ነጸላ ኣምጺኣ ኣዕጢቓትኒ።

  -ካብ’ቲ ዝነበረቶ ስቓይ ምእንቲ ክትገላገል፡ ቀልጢፋ ክትስዋእ ተመኒናላ። ውዒላ ምስ ሓደረት መሬት ምስ ወግሐ ተሰዊኣ። ሓደ ናቶም ሓኪም ወላሓንቲ ክገብረላ እንተ ዘይከኣለ’ኳ፡ ይከታተላ ስለ ዝነበረ፡ ምስ ተሰወአት መጺኡ “ኣጆኹም ኩሉ ክሓልፍ እዩ፡ ነዚኣ ድማ ባዕለይ ኣብ’ዚ ቦታ ክቐብራ እየ” ኢሉ ነጸላ ኣምጺኡ ገኒዙ፡ ምስ ቀበራ፡ ኣነ ነጸላ ተዓጢቐ ስለ ዝረኣየኒ፡ ‘ዘይትጸልእዮ እንተ ዄንኪ’ ኢሉ ክዳና ሂቡኒ። ንሳ ኣብኣ ተቐቢራ፡ ኪዳነ ድማ ኣብኡ ኣትሪፎሞ፡ ንሰለስቴና ናብ’ቲ ናይ እሱራት ሕክምና ወሲዶምና። ንዓይ ኣብ ሓደ ሕሙማትን ቆራጻትን ዝነበሩዎ ምስ ኣእተዉኒ፡ ንሓድሽን ንጸደይን ከኣ ናብ’ቶም እሱራት ወሲዶሞም ተፈላሊና።
  ኣብ ማማን ዝተወሰነ እዋን ምስ ጸናሕና ውግእ ቀጺሉ። ካብኡ ናብ ግርማይካ ኣበጊሶምና። ጥራይ እግርና ኢና። ብግስ ከይበልና ኳኺቶ ናይ ባርካ ኣብ ከብዲ እግርና ተጠፍጢፉ። እሾኽ ምኻድ ከሊኡኒ፡ ማህረምቲ ኣለኒ፡ ድኻም ኣለኒ።
  ኣብ ነብሲ ወከፍ ዝኸድናዮ፡ ገለ ነቲ ናይ ጀብሃ ተግባራት ዘይቅበልዎ ተጋደልቲ ናይቲ ውድብ ክጣበቑልና ይፍትኑን የተባብዑናን ነይሮም። ንሕና እውን ብልቢ ኢና ንሓዝን ዝነበርና። ‘ጸላኢና ንሓዋሩ ከጥፍኣና ክሳብ ክንድኡ ሰፊሕ ምድላው እናገበረስ፡ እዚኣቶም ውግእ ሓድሕድ ተራእዩዎም’ እናበልና ኣመና ኢና ንሓርቕ።
  for those who want to read it, here it is. It’s a series.

  http://50.7.16.234/hadas-eritrea/haddas_ertra_24092014.pdf.pdf

  • Semere Andom

   Dear Mahmuday:

   My translation for manawara is “FedaHdaH” or “wedKdeK”.:-)

   Yes FenTahTaH is different that FedaHdaH 🙂

   Read my response to our dialog, I called it my Al- Mutenbih Al-Tayib moment:-)

   Also the correct translation for እንትልፋፍ is mkUlam , not ብጎኒ 🙂

   • Saleh Johar

    Hi Semere, I think mkulam is interception through a short-cut.

    There is a Kerenite joke about it that I heard from a friend: A teacher uttered the word “akwalimuwo” and the students (who are proficient in Keren Tigrinya) didn’t understand the word and gave the teacher a blank stare. He explained the word. But instead of taking the lesson, they laughed at him: ” ‘ssss, kerifuwo eyo z’bahal.”

    Everybody uses the Tigre equivalent “kreffo” in place of the Tigrinya “akwalmmo” which we didn’t know existed by the way.

    • Semere Andom

     Hi Abu Salah thanks.
     Oh this is the “Krefo” story that you were supposed to tell me for a long time;-) when Sal and I talked about Kerenite and PFDJ Tigriniya. It is very funny. This is a good example how language evolves. A friend of mine, a cross between Asmarino and Kerenite once asked me abbey “tengogi nerak” you came late to the library yesterday, we laughed and now almost 20 years my friends, who heard about Tigrayit in Greece ad Italy use dongekim do abti endina angogina 🙂

     • Saleh Johar

      Semere, I don’t think even Mahmuday understand this, I used it several times and I get funnier translations.

      Try to translate this into proper Tigrinya or English,… or even Tigrayet:

      ነታ ኮበሪት ናብቲ ብና ምት ሸኪዐያ ፍራራይ ተጠሊቀ፡ ሰረፍሪፈት ኮይነ፤ ሸዓኣ ወረአኹኻ ሕስርካ ወይገበርኩን!

     • Semere Andom

      haha Saleh, this funny. but I will hazard translation. This like a different lanaguge in it self

      ነታ ኮበሪት ናብቲ ብና ምት ሸኪዐያ ፍራራይ ተጠሊቀ፡ no clue
      ሰረፍሪፈት ኮይነ፤ like a wind
      ሸዓኣ ወረአኹኻ ሕስርካ ወይገበርኩን! if I see you then I will not be interested in you

 • Semere Andom

  Dear Mahmuday: Very funny, Here is my Sem Al-mutenbhi moment 🙂
  ኣብ ፖርሱዳን አይረብሽኩ አይረባበጽኩ
  ነቲ “ቻርም” ናታይ እየ ዝዘርጋሕኩ
  ብርዕይ ጠሚዐ ምስ ደረስኩ
  በቲ ዘይተብክለ ትግሪኛይ ምስ ጸወኹ
  እታ ቖልዓ አየ ባህሊ ክሓስም ቀዲምካኒ እምበር አነ ክመኡ ክብልካ እንዳተማታእኩ
  ልበይ ትርግታ ውሲኻ በቲ ልዎየት ተኽዊላ
  የዕንታ አጨምቲላ
  ነቲ ሽላን ዝጥዕም ነብሳ ኣጎዝጊዛ
  ድሓር ብዓወት ግረ ደብዳብ ክሰድልካ እየ ሕሽኹ በለትኒ

  ቶማጊተ ስዒረን ተሳዕረን እፈልጥ ስነ-ሞጎት እንተ አዘውቲረ እስዕር ስነ-ሞጎት እንተ ንኪየ ድማ እስዓር

  • Mahmud Saleh

   Sem A
   I’m away from Geez, but for now suffice to say “bezi agaTami negeru wegEi lebisu malet eyu.” but what about “manawera”? I think I confused your word “fendaHdaH” with fenTaHTaH” not sure. Need a feedback on that.

 • Kokhob Selam

  ______ ዘይትብተኽ ማዕተብ_______

  “ኣድሕኖ “ ዝብል መልእኽቲ ምስ መጸ ንቅሩብ ሰዓታት ኣይተበገሰን ዓንዱ :: እቲ ትእዛዝ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ክቅበሎ ኣሽጋሪ ነበረ :: ብርግጽ ንሓደ ቀታሊ ካብ ሓደጋ ከተድሕኖ ምብጋስ ሰፊሕ ልቦና ዝሓትት ግዱይ እዩ :: ክኸውን ክኸው ንኣብ ሓደ እዋን ብጾትካ ዘጥፈአ : ንዓኻ ዝሰሓተን ተጻይ – ጸረ ሰላም ::

  እቲ መልእኽቲ ግን ናይ ግድን ክትግበር ዘለዎ : ካለኦት ብጾት ‘ውን ብዙሕ ግዜ ዝፈጸምዎ ቅዱስ ዕላማ ዝሓአዘለ መልእኽቲ ብምዃኑስ ዓንዱ ኣማስይኡ ተበገሰ ድኣ :: ኣብ ቦታ ሸቶ ምብጻሕ ዓቢ ክእለት ዝሓትት ልዕሊ ዓቅሚ ዓንዱ እዩ ዝነበረ :: ይብገስ ከምዘሎ ሓቢሩ ኸኣ ጉዕዘኡ ፈለሞ :: ኣብ’ቲ ሓደገኛን ኣድካምን ጉዕዞ ገንዘቡን ግዜኡን ወፍዩ :ናይ ብሕቲ ስራሓቱ ወንዚፉ ከይተዓወተ ክምለስ ብፍጹም ፍቃደኛ ኣይነበረን :: ስለ’ዚ ኸኣ ድሮ መዓልታት ሓሊፉ ኣብ ርሕቀት ክልተ ሰዓት ኮይኑ ነቲ ዝከታተሎ ዝነብረ ሓላፊኡ ተሌፎን ደዊሉ ሓበሮ :: ሓላፊ ናብ ‘ቲ ግዳይ (ብጸረ ሰላም ሓይልታት ኣብ ሽግር ክኣቱ ካሚን ዝተጻወደሉ ) ደዊሉ ሓበሮ :: ግዳይ ዝሃቦ መልሲ ግን ዝገረም ነበረ :: “ ኣነ ድኣ ድሮ ነታ ዝተላእከት ጉጅለ ቅድሚ ምብጋሳ ኣጥቂዐ – ነብሰይ ኣውጺኤ እነሁልካ ኣብ ሰላም” በሎ :: ኣስዒቡ “ ኣነ ዝገርመኒ ዓንዱ ክንድዚ ዝኣክል ስቃይ ኣሕሊፉ ክድሕነኒ ምብጋሱ እዩ :- ዳርጋ ዝፈጸሞ ኸኣ እየ ዝቆጽሮ :: በጃኻ ኣብ ‘ቲ ዘለዎ ሓብረኒ ‘ሞ ክኸዶ ብምባል ብኽያቱ ጀመረ :: ሓላፊ ዓንዱ “ ሓንሳብ ርግእ በል እሞ ንዓንዱ ሓቢረ ክነግረካ “ ኢሉ ንቀሳቃሲ ተሌፎን ዓጸወ ::

  ኣብ መጨረሻ ዓንዱን ግዳይን ተረኸቡ :: ነዊሕ ኣዕለሉ ብርግጽ ግዳይ ንትብዓትን ዘይንቅነቅ መርገጽን ዓንዱ ኣመስግኖ ግን ልዕሊ ኹሉ ዝገረሞ ክንድዚ ዝኣክል ምሕረት ካብ ዓንዱ ምርካቡ :: ገለ ካብ ዕላሎም :-

  ግዳይ:-

  “ገሪሙኒ ኣነ እንታይ እዩ ምህሮኹም :-
  ቀታሊ ትምሕሩ ሓሪዱ በላዒኹም ::”

  ዓንዱ :-
  “መዓስ እሞ ንሕና ኮይና ጸረ ሰብ :-
  ጸረ ጨኾና ምበር ጸረ ናይ ‘ቲ ሓሳብ ::

  ሰብ ድኣ ውጽኢት ሓሳብ ‘ዶ ኣይኮነ :-
  ክኸውን ክኸውን ነቲ ዘይመዘነ
  ነቲ ብዘይፍላጥ ምስ ጉሒላ ዝወገነ ”
  ሰላም እዩ መትከልና ነይነፈዲ ሕነ “”

  ግዳይ:-
  እሞ ግን ኣነ እንታይ እየ ክኽሕስ :-
  ብምንታይ ገይረ እየ ልቀሐይ ዝመልስ :-
  እንታይ ክገብረልኩም ታሪኸይ ከሐድስ :-
  ትእዛዝኩም ክፍጽም ድልው እየ ክብገስ ::

  ዓንዱ:-
  ኣይትተሃውኽ ዓርኩ በለልና ‘ሞ ርግእ :-
  ግርም እሞ ኣስተብህል በለልና ‘ሞ ህድእ :-
  ቅድም ንነብስኻ ሰላም እሞ ምላእ :-
  ካብ ታህዋኽ ርበጻ ኣእምሮኻ ግታእ :-

  ዳሓር እሞ ቃል እቶ ምስ ነብስኻ :-
  ክብርታት ሰብ ሰላም ብገባብ ኣጽኒዕኻ :-
  ናብ እግዚ እሞ ጸሊ ዓጺፍካ ብርክኻ :-
  ቶባ ኢልካ ቅረብ ልብኻ ኣጽሪኻ ::

  ሽዑ ባዕሉ ኣለዎ ሓንጎልካ ዝመርሕ :-
  ሽዑ ክጥረ እዩ ብኣኻ ዝስራሕ :- ”

  ግዳይ:-
  “ይገርም እዩ መትከል ዝኣሰርኩሞ ማዕተብ :-
  ፍጹም ዘይቅየር ኣብረብሻ ኣብ ተብተብ :-
  ብዘየገድስ መን እዩ ንረብሓ ደቂ ሰብ :-
  ይመስገን ፈጣሪ – ፍረኹም ይዓንብብ :: ”

  ዓንዱ:-
  ” ምፍራስ ‘ኳ ቀሊል እንተዝይኮነ :-
  ምህናጽ ግን ከቢድ እዩ ዓንዱ:-ድልዮ ትብዓት :-
  ምህናጽ ግን ከቢድ እዩ ዘድልዮ ጽንዓት :-
  ምህናጽ ግን ከቢድ እዩ ዘድልዮ ተወፋይነት :-
  ልዕሊ ኩሉ መርገጽ ዕላማ ምስ እምነት ::

  ስለዚ እንድ ኣሉ ሰብ ምቅታል ቀሊል :-
  ነቲ ተጸኒጹ ዓብዩ ዝነበረ ደግለል :-
  ብክልኢት ቶኽሲ ዝወድቅ ዝኽንበል:
  ብገለ ዶናቁር ህይወቱ ትስንክል ::

  እምበር ህግደፋውያን መዓስ በርቲዖም :-
  ምህናጽ ስለ ዘይኮነ ቀንድ ዕላምኦም :-
  ምስ ሃነጽቲ ሰላም ክወዳደሩ ጸኒሖም :-
  ወላ ነቲ ወዲ መትከሎም ነቲ መሓዘኦም :-
  ርእሱ ይብትንዎ ሕማም እኳ የብሎም ::

  ሓበሬታ:- ኣብ ምቹእ ግዜን ኩነታትን ብሰፊሕ ክትቀርብ እያ ::
  ኮኾብ ሰላም
  11/10/2014

 • Eyob Medhane

  Saturday music!

  Well…I am still in a nostalgic mood, so today’s selection will be the late Tesfaye Gebre. I will start with one of his song ya’ll remember… SPORT!

  Sal,
  Please bring back sarcastic Sal…. 🙂

  http://www.youtube.com/watch?v=6HwoI3iLbq0

  • saay7

   Selamat Eyobai:

   This music style is called Funkadelic and its king was George Clinton. (With occasional appearances by James Brown.) it never was my thing but some people can’t move from the dance floor when funk is on.

   There was an Amharic funk song I heard years ago: probably the only one in the world where the music is funk and the lyrics are ethio nationalist about arbegna ethiopiawi and his abyot:)

   You can confirm the rumor with the TPLF romantics in this forum whether their front liquidated him. Rumors and hyperboles about our fronts never stopped you from passing judgement 🙂

   And what happened today in the world of Futball?

   saay

   • Eyob Medhane

    Sal,

    Don’t ask about today’s football…I am still fuming about it…Trying to search the reason…wait…could it be because we had an Eritrea-Swedish-Saudi dude joined the team?!

    The rumor of Tesfaye Gebre’s death has a lot to do with his place of death (Bologna, Italy in 1985) and his heritage (Half Eritrean) and the curcumstances, which he died… (went to visit Eritrean friend in Bologna and found dead of mysterious explanation that was later ruled ‘suicide’……I was told that there were some people in Italy, where he lived for most of his life threatning him for being a derg supporter….. (Sigh) crazy times… 🙂

    I got another song for you from him (May be that’s what that got him killed 🙂

    http://www.youtube.com/watch?v=nhWoFAyRPQY

    • saay7

     Eyobai:

     Meanwhile:

     “The defeat leaves Ethiopia rooted to the bottom of group B with no points. Ethiopia were defeated by Algeria and then Malawi, before Mali piled further misery on coach Mariano Barreto and his troop.”

     http://mobi.supersport.com/football/africa-cup-of-nations/news/141011/Mali_edge_hapless_Ethiopia_in_Addis_Ababa#comments

     Why are you blaming the confused Eritrean-Saudi-Swede player for your loss. It appears that your current football team sucks without his help:)

     Saay

     • Eyob Medhane

      Sal,

      It turns out, Walid Atta is the best thing that happened to the team, according to this report.

      “…በኢትዮጲያ እና ማሊ ጨዋታ ከታዩ ጥቂት ተስፋ ሰጪ በጎ ነገሮች አንዱ በስዊድን ቢኬ ሀከን ክለብ የሚጫወተው እና ለኢትዮጲያ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያ ጨዋታውን ያደረገው የዋሊድ አታ ብቃት ነበር፡፡ በአንዴ የደጋፊው ተወዳጅ ተጨዋች መሆን የቻለው የመሀል ተከላካይ ለጋዜጠኞች አጠር ያለ ቃሉን ሰጥቷል፡፡…”

      http://www.ethiotube.net/play/%E1%89%A0%E1%88%B5%E1%88%AB%E1%8B%AC-%E1%8A%A5%E1%89%80%E1%8C%A5%E1%88%8B%E1%88%88%E1%88%81-%E1%88%9B%E1%88%AA%E1%8B%AB%E1%8A%96-%E1%89%A3%E1%88%AC%E1%89%B6/

      Again, I think you should forward your recommendation letter about me replacing Amin Abdulqadir, as a tourism minister to Prime Minister Hailemariam Desalegn. Do you need the address? 🙂

      I am not done with my touristic promotion featuring Tesfaye Gebre, but this would be my last, for this weekend, as ‘music weekend came to close. So you must like this. I demand it…. 🙂

      http://www.youtube.com/watch?v=VMu0SwdJ9qc

     • saay7

      Eyobai:

      Ok, somebody has to say it and it might as well be me.

      Children should not sing. It is impossible to judge children’s song: are you reacting to their cuteness or to their singing talent? Too hard to tell, so no singing for children. If you haven’t reached the same conclusion, just go to your children’s talent show where you will soon realize what every father realizes: everybody (except for your child) has no talent. Thank God for iPhones.

      saay

     • Eyob Medhane

      Ha, ha…Sal,
      My intention was not for you to listen to that little girl, but the fantastic song of Tesfaye Gebre’s Addis Ababa. But her rendition of the same song for some reason was mixed with the video…She did a good job, though…. Anyway, oh yeah…believe me, I know what you’re talkin’ about. I have been to those children ‘talent’ shows…..Ooooooooh the horror… 🙂

      P.S Did you read the Ethiopian press singing the praise of Walid Atta? See how much we love you 😉

 • saay7

  Friday Community Service:

  Here’s Amanuel (Fara) from EMA-TV giving all you single Eritreans in Europe and North America practical advice on how to meet Eritrean women. Chopped from the funny (11 minutes) down to the knee-slapping hilarious parts only (6 minutes):

  Happy Friday!
  saay

  http://www.tubechop.com/watch/3715520

 • Nitricc

  Do you know what you cooking with. it makes a difference.
  http://www.nutrition-and-you.com/fats-and-oils.html

 • haileTG

  ጽንዓት ይሃብኩም፡ ከይብል ተሓሲሙ፡
  ኣብ ተዝካራ’ውን፡ ከምኣ ደጊሙ፡
  ኣመሉ ዝደጋግሞ፡ እዚ ዓንዛር ወዲ-እሙ፡
  መዚኑ ንዒቕዎ ድዩ፡ ናይ’ዚ ህዝቢ ዓቕሙ።

  ተቢዑ ዝመከተ፡ ኣያ ጽንዓት ሓኾተ፡
  ኣብ ጉድጓድ ተመቑሑ፡ ክወርዶ መዓተ፡
  ደንጉዩ ዝተብዔ፡ ክረትዕ ብሞጎተ፡
  ሕልና ናበይ ኣበልኪ፡ ሓቂ’ኸ መዓስ ሞተ?

  ንኣባይኩም ኣብየ፡ ንሞት ተፈሪደ፡
  ክምህ’ውን ኣይበልኩን፡ ፈሪሐ ርዒደ፡
  ንዓኹም ኣሚነ፡ ምእንታኹም ከይደ፡
  ተጣሊምና ምስሰማዕኩ፡ ቤት ተስፋይ ነደደ።

  ጥፍኣትኩም ኣስተብሂለ፡ ኣዝየ ዝሓዘንኩ፡
  ኩነታተይ ከመቻችእ፡ ርእሰይ ዘድነንኩ፡
  ኣብ ቀዳምነታተይ፡ ድሕነተይ ዝሰራዕኩ፡
  ኣብ ታኼላ ምስ ኣተኹም፡ ገዲፈኩም ዝመጻእኩ፡
  ብዝለገስኩምለይ ፍቕርን፡ ክብርን፡ እዝየ’የ ዝኾራዕኩ።

  ኣንቲ ሓቂ፡ እናረኣናኪ፡ ከም ጨው ካብ ሓቐክኪ፡
  መሲሉኪ’ምበር ናበይ ከይተብሊ፡ ዝደቐክኪ ደቒክኪ፡
  መዓልቲ’ሎ ጎልጕሉ ዘውጽኣኪ፡
  ከም ጎቦ ኳዕኒኑ፡ ከም ጸሓይ ዝኹልዓኪ፡
  ክሳብ ሻቡ ግን፡ “ኩሉ ዘይ’ንርእሱ”፡ አናበልና፡ ንጽበየኪ።

  ሃይለ