Saturday , October 16 2021
Home / JEBENA: Arts-Entertainment Corner

JEBENA: Arts-Entertainment Corner

jebena

 

 

Dear arts and entertainment fans:

This page is prepared specifically for arts and entertainment. The page is in honor of “Kokhob Selam” who nourished Jebena in its older version.

Share and enjoy: but keep it light.  Plenty of space at awate for political debate in the articles pages.

 

 

 • Tesfabirhan WR

  Here I am putting the poem too. It is not mine, a friend of mine sent it to me to share at his unlimited permission

  መዛሙራን ገሃነም

  መጋርያ ግዜ ኣጒዶም
  ብጓህሪ ዕድመ ዝስሕኑ
  እከዮም ዘይፈተወ
  ንሕሰም ዝኹንኑ
  እናኽእከቡ ልቢሰብ ዝዘርዉ
  ገሃነም ክትከውን ዓዲ
  ብልቦም ዝሕልዉ

  ጣዕመ ቓና መዝሙር ሱባኤኦም
  ሓዘን ዘሪኡ ኣብ ልቢ ሰማዒኦም

  በሃግቲ ድብነት
  ነብያት ሽግር
  መልሓሱ ትቆረጽ
  ምሳኹም ዝመክር!

  ሓለንጋይ ሓወይ
  ጠጠዉ ልክዕ ህድሞ
  ዓዱ ዝገደፈ ገለ’ንተ ጠዓሞ
  ኣብ ባሕሪ ጓና ሕልሙ ዝተሰብረ
  ዓዱ ተኸሊኡ ግዳም ዝተቐብረ
  ኣብ ርእሱ ክትስዕስዑ ዓይኑ ከይነቖረ!
  እዋይ ሕሰም
  ክንዲ ጸሎት ፍትሓት ሓመድ ዓዱ
  ዳስ ተኺልኩም ኣብ ርእሱ ከተኹድዱ!

  ኪዱ ግዳይ ርሓቑ እይትረብሽዎ
  ኣብ ጉድጓድ ዝረኸቦ ሰላም ኣይትዝረግዎ!

  ውልዶ ቀላሚጦስ ሓፍተይ
  ኩሕሊ ምድሪ
  ማንካ ዘየልዓለት ካብዛ ዕምሪ
  ስጋኣ ንዓሳ ባሕሪ
  ዓጽማ ንመረት ኢታሊ
  ምስ ኮነ ደጊም አንታይ ትደልይዋ
  እዋእ ነዛ ተረፍ ዓሳ
  ንቡር ዘይረኸበት ሬሳ
  ሳዕስዒት’ዶ በሃግኩም ኣብ ርእሳ!

  በሃግቲ ድብነት ነብያት ሽግር
  ኣእጋሩ ይቆረጻ ምሳኹም ዝድብል!

  ዕሸል ወደይ ዘይቆጸረ መዓንጣ
  ዓሳ ዝተደሮ ዘይወጸ ከምሬሳ
  እንታይ ደለኹም ናብ ገምገሙ ትመጹ
  ኣዲኡ ክዝክር ከብዱ ክትህውጹ!

  በሉ ኣነስ ገዲፈኩም ከምቀደመይ
  ግና
  ናብኡ ኣይትኺዱ ናብቲ ስፍራኦም
  ዓዶም ምስ ገደፉ ዝረኸብዎ ሰላሞም
  ኣይትበትንዎ
  ከምቲ ምንባር ሙማት ከይተጽልእዎም!

  (ንደቂ ዓደይ 1-7-2014 ካርቱም)

  • Kokhob Selam

   nice. tell your friend to send you more. and this one is very strong.

   ውልዶ ቀላሚጦስ ሓፍተይ ኩሕሊ ምድሪ
   ማንካ ዘየልዓለት ካብዛ ዕምሪ
   ስጋኣ ንዓሳ ባሕሪ
   ዓጽማ ንመረት ኢታሊ
   ምስ ኮነ ደጊም አንታይ ትደልይዋ
   እዋእ ነዛ ተረፍ ዓሳ
   ንቡር ዘይረኸበት ሬሳ
   ሳዕስዒት’ዶ በሃግኩም ኣብ ርእሳ!

   • Tesfabirhan WR

    Kokob, what a simple powerful flowing, like a river flow, originating from mountains, poems you can throw into our heart. I will ask him to send more, even sending it directly by himself using nickname if he concerned of his security.

    thank you

 • Kokhob Selam

  . . . .ክመጹ እዮም ገና . . . .
  ስዊዝ ተቀበሊ ኤርትራዊ ባእታ :
  ጋሻኺ እዩ – ሃብዮ ቆላሕታ :
  ኣርህውሉ ብክብሪ ሰላምታ :-
  ጽን ኢልኪ ስምዕዮ – ኣለዎ እዩ ዛንታ ::

  ምልክነት ዶ ሃልዩ ብዘይ ባርነት :-
  ዝግዛእ ምስ ረኸቡ ዘንበሩልና መዓት :-
  እምቢ ምባል ካብ ተኻእለ ብትብዓት :-
  በብሓደ ሰብ ወሓደ ናይ ህግደፍ ጥፍኣት ::

  ተውሳኺቱ ንሱ ኣየናይ ኢልዎ :-
  ህያቡ ክእለቱ ንዝብኢ ሂብዎ :-
  ኣብ ካምፖ ረሰሓት ጽርየቱ ወፊይዎ ::

  ኣብ ከንቱ ዝፈሰሰ ኪነታዊ ክእለት :-
  ጻማ ዘይርከቦ ኣይ ሃብቲ ኣይክብረት :-
  ዘሕዝን ዛንታ እዩ – ዛንታ ስነፍልጠት :-
  ብግርህና ዝተኸፍለ ሓያል ኪነት ::

  እዋእ !! ከንቱስ ኣይነበረን ነይርዎ እዩ ድምጺ :-
  ግዳ ኣብዘይ መደበ ሩ ብጌጋ ዝፋጺ ::

  “ኣታ ልበይ ኣማኒ ‘ታ ልበየ :-
  ክንደይ እሞ ክብል እየ …”
  ”ኣታ ልበይ ክንደሻዕ ኣሎ :-
  ከም ዓለምካ ኹን – ሙግራሕ ክኣሎ “

  እናበለ ምስ ዘየመ ፡ ነይርዎ እዩ ነገር :-
  ሽዑ ዘይንገር – ኣብ ማእሰርቲ ዘንብር :-
  ኣብ ሞንጎ ሰብ ኪነት ዝፍጠር ውድድር :-
  ፈላላይ ግርጭት ብህግደፍ ዝፍጠር :-
  ክንደይ ኣሎ ገና ውሽጡ ሕሩር :-
  ክወጽእ እዩ ገና እቲ ሕቡእ ሚስጥር ::

  ትዕግስቲ ዝመለኦ ዱልዱል እዩ መርገጽና :-
  ዕደ ተመናጨትና – ርእሲ ብርእስና :-
  ኩሉ ክፈልጦ እቲ ርጉም ኣባይና (ጸላእና ):-
  ቆርጫጮም ለማሾም ክመጹ እዮም ገና :-

  ኮኾብ ሰላም 08/07/2014

 • Kokhob Selam

  ያ መርሓባ – ኣህለን ወሳህለን
  ናይ ምንታይ ንብዓት ናይ ምንታይ ሓዘን –
  ናይ ምንታይ በደል ናይ ምንታይ ገብን –
  ሰላም ስላም ንበል ንፍጠር ሓዲሽ ዘመን –

  ከብድና ዝሓዞ ብዙሕ ጉዳይ ኣሎ –
  ውጹዕ ሓፋሽ ህዝቢ ኣዝዩ ተበደሎ –

  ናይ ምንታይ ትም ናይ ምንታይ ስቅታ –
  ኣፍና ኣይንዕብሶ ገለ እንዶ በሉታ –
  ዝሓበጠ ቶኮስ ንዛረብ ብዓውታ –
  ዕጥቅና ነደልድል ንራሕዋ ሰላምታ –

  ያ ኣህለን ያ መርሓባ –
  ንተሓዋወስ ከም ማይ ከም ጻባ –
  ፍዮሪ ፍቅሪ – ናይ ሰላም ዕንባባ –
  ምሕደራ ህይወት ብሕጊ እንዳባ ::

  ፈጣሪ ይመስገን ሂቡና እዩ እኹል :-
  ዘድልየና ዘሎ ምምቅራሕ ምምእካል :-
  ንዮው በሉዎ ምድካም ምስ ምድስካል ::

  ያ ኣህለን ወሳህለን ንለውጢ ንበገስ :-
  ሰላም ዝኸለኣ ኣብ ባይቶ ይከሰስ
  ሃየ ወዲ ሃገር ታሪኽና ነሐድስ –
  ኢደይ እዲካ እልና ጨኾና ንደምስ –

  በቲ ናይ ወለዲ ፍቁራት ካብ ቀደም –
  ብሕብረት ብስምረት ዓወትና ክድምደም –
  ቢስሚላሂ ኣል -ራህማን ኣል- ራሂም :-
  በቲ ተባረኸ ናይ ረቢ ሺም :-
  ብስመ ኣብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ –
  በቲ ተባረኸ ንዘል ኣለም ሕዱስ –

  ኢልና ‘ሞ ንፈልሞ –
  ……ንእዝጊ ክጥዕሞ –
  …………..ዲያብሎስ ነድክሞ-
  …………………..ወጽዓ ንዛዝሞ ::
  ያ ኣህለን

  CREDIT IS TO OUR BELOVED SALEH YENUS FOR SHARING THIS GREAT HIT IN FACE BOOK
  https://soundcloud.com/asennai
  ኮኾብ ሰላም 06/07/2014

 • haileTG

  ስዱዕ መኽመስመሲ፡ ቅድሚ ዝኣገረ፡
  ጎሪሑለይ ያኢ፡ ምስ ንፋስ ዝመኸረ፡
  ከብዕጥ ክልንቅጥ፡ መሪር ዕረ-ምረ፡
  ንሓቂ ክጎብጥ፡ ፍትሒ ዝዓወረ፡
  ብኣረጊት መብጽዓ፡ ቀደም ዝተሰብረ።

  ዓቂኑ፡ መቲሩ፡ ባዕሉ ብዝጎንኦ፡
  ኩርንዒት ደኪሩ፡ ረጊጹ ንዝገዝኦ፡
  ኣድራጋ ተደሲቁ፡ ዓለም እንክትሪኦ፡
  ሕሱር ናይሕስራኑ፡ ክሓፍስ ዝዘርኦ።

  ሲና ዝወደቑ፡ ሎሚ እንተዝርእዩ፡
  ላምፔዱዛ ዝሃለቁ፡ ንዓለም ዘብከዩ፡
  እቲ ዝቐተሎም፡ ደገፍቱ ዘራዩ፡
  ገጾም ተደምሲሱ፡ ኢደ-እግሮም ቆርዩ፡
  ኣብ ዘይወጾ ዓዘቕቲ፡ ተማህሊሉ ጸልዩ።

  ሓቂ ስዒራታ፡ ንሓሶት ዘቢጣ፡
  ተረካብ ሕሰማ፡ ክሕመሎ ጣጣ፡
  ዓይኒ’ንቁር ዝምጉት፡ መርከብ ተዋሒጣ፡
  በሎኽ’ድኣ በለት፡ ኣንፈታ ገልቢጣ፡
  ቃፍላያት ናይ ዕሱብ፡ ድነ ጎልቢበን ከምልጣ።

  ወዲ-ኤረይ ተዳሎ፡ ሽደን ብርኪ ሊሎ፡
  ሓቢርካን፡ ተቢዕካን፡ ዘይስገር እንታይ ኣሎ?
  መዋትያን ዝቕስቅሱ፡ ብናይ ረሲኣን ኣውሎ፡
  ተረጊሞም ተሓሪሞም ፡ ሓፋሽ ዓገብ ይብል ኣሎ፡
  ጉዳይ ኣኽቲሙ’ዩ፡ ብቓጻ ንንሃሎ።

  ሃይለ

  https://www.youtube.com/watch?v=9x1aO6_HdWo

 • Kokhob Selam

  . . .ወርቅኻ ኣበይ ኣሎ ?. . .

  ክላ እዋእ እንታይ ሕትኡ :-
  ሓው ኣበይ ኣሎ ዘይፈልጥ ተደፊኡ :-
  ኣብ ዒራ ዒሮ ተኣሰረ መራሒኡ :-
  ኣበይ ኢሎዎ ወርቂ ዝነብር ተሓቢኡ ::

  ትሕሸካ ኮኾባይ !!! ዶ በልኩም ?

  ብኣኡነት ግን ወርቂ እንታይ እዩ :-
  ክቡር ማዕድን ኣብ መሬት ተደብዩ :-
  . . .ነባሪ ቀጻሊ ሚዛኑ ሓልዩ :-
  ግን ኩሉ ንሰብ ንገገልግል እዩ ተመምዩ ::

  እወ :-
  ብሓደ ኢድኩም ወርቂ :-
  ብሓደ ኢድኩም ስንቂ :-
  ኪዱ ናብ’ታ ቦታ ጭንቂ :-
  ኪዱ ናብ ሲናይ ናይ ብሓቂ ::

  ሽዑ ምረጽ በልዎ ነቲ ውጽዕ :-
  ትርእይዎ ነመን ከም ዝበልዕ ::

  ወርቂ ድኣ ዘዐንግል ዶ ኾይኑ :-
  ሓሩጭ እንተዘይተኪኡ ተመዚኑ ::

  ብኡነት :-
  ወርቂ ክብላዕ ዶ ኢሉ :-
  ይበቅል ዶ ተተኺሉ :-
  ከም ጣፍ መሸላ ዘው ኢሉ :-
  ማእከላዊ መሽረፊ እንድኣሉ ::

  . . .ማእከላውነቱ ወሃ ዘበለ :-
  . . . . . . . . .ብዓለም ለኽ ዝልለ ::

  ውሕደቱ ክብረቱ :-

  . . . .ጻዕሪ ቀራብነቱ:-

  . . . . . .እዩ ኣኽቢርዎ :-

  . . . . . . . .ዝለዓለ ክብሪ ሂብዎ ::

  እሙንን ህርኩትን መንግስቲ እንተለካ :-
  . . . .ገንዘብ ውን ወርቂ እዩ ራህዋ ዝህበካ :-
  ዝባኸነ ልኡም መንግስቲ እንተመጺኡካ :-
  . . . .ናቅፋ እኩብ ወረቀት ይበዝሓልካ ::

  …….ትቆጽር ትቛጽር እናጸነሐ ይፎክስ :-
  ……….ድኻ ይገብረካ ብጡዕይካ ትሕንክስ ::

  ወርቂ ይኹን ማዕድናዊ ሃብቲ :-
  ክወጽእ ዘለዎ ብሕጋዊ መንግስቲ ::

  እንሀልኩም –
  እዚ ናትና ህግደፍ ዘይብሉ ኣእምሮ :-
  እንታይ ኣፍሊጥዎ በጀካ ከበሮ :-
  ሓብቲ ሓፋሽ ህዝቢ ዘፍቅድ ክዝሮ :-
  ባሕጊጉ ከይወደኦ ቀልጥፍና ንእሰሮ ::

  የግዳስ –
  ቀልጢፍና ክንኣስሮ ዘድሊ ቀንዲ :-
  ሰብ እዩ ክቡር እሞ ሓፋሽና ከይነዲ –
  ድሕሪኡ ቀሊል እዩ ወርቂ ይኹን ነዳዲ :-
  ጽፉፍ መሪሕነት ምፍጣር ኣካያዲ ::

  ስለ ‘ዚ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ? ቀዳመይቲ ሕቶ :-
  ሓወካ ምስ ረኸብካ እዩ ገዛኻ ዝእቶ:-
  ናብ ፍርዲ ዝቀርብ ማዕድናትና ዝዘመቶ :-
  ኣበይ ከብል ኢሉ ሓፋሽ ምስ ዓትዓቶ ::

  ኮኾብ ሰላም 04/07/2014

 • haileTG

  ህግደፍ’ሲ፡ ግደፍዎ፡ ተጸሊሉ፡
  ኣብ ቅርዓት ጋህሲ፡ ዳስ ተኺሉ፡
  ኣኽላባቱ ሆ ሆ እናሉ ክነብሕሉ፡
  ኾን’ዶ ኾን፡ እንተተመሰለሉ፡
  ዝፈረሰ በድኑ፡ ትንፋስ ክሰኹዕሉ።

  ሰጋእ መጋእ፡ ቁሊሕ ምሊሕ፡
  ዝሕው ወረር ፍርሕ ምርሕ፡
  ገልጠም ክብል፡ ልቡ ምልሕ፡
  ጀጋኑ ዶ ኣጥፊእካ፡ ንባዕልኻ ክትምጅልሕ።

  ገዛእ ነውሩ፡ ገይርሉ ሰለሎ፡
  ወዮ ሓላዊ ብሓላዊኡ ክሕሎ፡
  ነገሮም ዘበለ ኩሉ ዕንኪላሎ፡
  ዓሻ ዝተኸሎ፡ ከይንጻገም ክንነቕሎ፡
  ሕጂ’ዩ ሰዓቱ፡ ሰሚርና ያዕ ክንብሎ።

  ሃይለ

 • Kokhob Selam

  He was talking, what talkative I said. almost we finish our Jebena but still talking. I was not interested except when he said “victory is not a solo project ” Ah!! wondering I keep hearing. ” “it needs to be shared. you have to work with team that shares the same dream ” not bad, I said with low voice ” the team or group is part of your lever. it makes success quicker and easier” yes and even it makes it sure I continue again in very low voice. oh today you are star AMCHE. ” it is all about synergy – the concept of adding 1 plus 1 and getting 11 not 2. ” what? “people working together can accomplish fa more than they do separably ” እዋእ ! I said and he watch at me. what happened Kokhob? why are you wondering ? I said just I wonder if you have opened old Jebena/Merhaba page, as I had a poem on the same topic. he asked “do you memorize it? I said no but I can just open the page for you.

  He notice that was one year back, and start reading.

  …….1+1=11………..

  ሓደ ምስ ሓደ ምስተደመረ:-
  ክልተ እዩ መልሱ ዝነበረ:-
  ኣብ ስምረት ዓለም መልሱ ተቀየረ:-
  ሓደን ሓደን ሲ ክኒኡ ሰገረ::

  ዓሰርተው ሓደ እዩ ኢሎሞ:-
  ሕበረት ሓይሉ ብዙሕ ምዃኑ ፈሊጦሞ:-
  ሓይሊ ሕብረት ግርም መዚኖሞ:-
  Synergy ብዝብል ሽም ጠሚቆሞ::

  ብይንኻ ትሰርሖ ናይ ሓደ ዋጋ:-
  ምስ ሓውካ ትሰርሖ ተራበሐ ጸጋ:-
  ኢደይ ኢድካ ንበል ህግደፍ ንጽረጋ:-
  ወገን ንተኣሳሰር ደጊም ኣይንሕደጋ::

  ኮኾብ ሰላም

  he said “not bad, you will have good future other two to three decades.” wedi Ma’emn abey, ab genet? I said again in low voice.

  “ya, incredible power can be released when people work together. associating with with like minded, success-oriented,joyful individuals is one of the most amazing success tools that exist.” ewow- I said waw you must always come to my Jebena time. “sure” the man in his 40’s said opening his wide mouth. I wish I hear him from the beginning- it is like attending a seminar. I hope you had good time reading this.

  Kokhob

 • Kokhob Selam

  http://awate.com/eritrea-heroes-made-of-steel-by-fantighana/

  እዋእ ሓቃ ጽሉል ዝበለቶ :
  ኣብ ሞንጎ ጽሉላት ስለ ዝረኣየቶ ::

  ጽላለ እንተበሉኹም ከ ናይእቲ ዘመን :-
  ክንዮ ዓዲ ብሄር ፍቅሪ ኣይነበረን :-
  እንተበዘሐ ድማ ብውድብን ሃገርን :-
  ኣብ ኣህጉራውነት ሓልዮት ኣይሕሰብን ::

  እነሆ በሉ ናይ ሽዑ ጽላለ :-
  ክንዮ ሃገር ኣህጉር ዝዘለለ :-
  ንዊሕ ተጋድሎ ዘይተሓለለ :-
  ኣብ ፍቅርን ስኒትን ነጽልል በለ::

  . . .ሳልሕ

  ኮኾብ ሰላም 03/07/2014

 • Kokhob Selam

  my friend and his youngest son had a conversation today. here it is in poem fom.

  . . . .ህጻን ገሪምዎ . . . . . .

  ህጻን እዩ ህጻን መዓንጣ ዘይቛጸረ :
  ኣፉ ዘየጽረየ ገና ዘይተረረ :-

  “ ባባ መን እዮም እዞም ዝድብሉ :
  . . . .ዝስዕስዑ ዝደ ርፉ ዝዘሉ ? :
  ኢሉ ይሓተኒ ጽግዕ ኢሉ :
  ገሪሙኒ – ኤርትራውያን ኢለ መለስኩሉ ::

  “እዋእ! እዚኦም ከ እዞም ዝነብዑ :-
  . . . . .. .ዘእውዩ ዝለው ዝጣርዑ ?”
  ኢሉ ይሓተኒ ዳግማይ ተጸጊዑ :
  ኤርትራውያን ምስ በልኩዎ ተቆጢዑ ::

  ኢሂ ዝወደይ ንምንታይ ትስንብድ :-
  ኢለ ይሓቶ – ከፊኡኒ ክኣባብድ ::

  ሻቡ :-
  “ደቂ ሓንቲ ሃገር:-
  ሓደ ዘልል ይሰክር :-
  እቲ ሓደ ይቁዝም ይቀብር :-
  እንታይ ድኣ እዩ እቲ ነገር ?”

  ምስ በለ እንቀዓ ሃረመት ልበይ :-
  . . .ዕጽፍ ዝርግሕ ሳንቡኣይ :-
  . . . . .ጽብብ ጽብብ ዓቅለይ :-
  ከም’ዛ ዘይተራኻይ :-
  ከም’ዛ ዘይተንታነይ :-
  ተዓነድኩ ጠፊኡ ቃላተይ ::

  “እሂ ባባ እንታይ ተረኽበ :-
  ገጽካ ዝቐይረ ዓቅልኻ ዘጽበበ :”

  ናይ ኣቦሓጉኻ ከይኣልክል ናይ ኣቦኻ :-
  ናይ ሓትነኻ ከይኣክል ናይ ኣዴኻ :-
  ወረ ናይ እቲ ዓቢ ሓውካ ናይ ሓብትኻ :-
  ኣርኪቡ ዶ ዘመን ሕጂ ኸ ናባኻ :-
  ጉድ እዩ ቲ ዛንታና ዛንታ ናይ ዓድኻ ::

  ዛንታ ‘ዛ ሃገር ምስ ኣዘንተኹዎ ::
  ህጻን ገሪምዎ እምእዛ ኣስደሚምዎ :

  ኮኾብ ሰላም 03/07/2014

  • Ermias

   Kokhob (star), great poem, very well done. I have never attempted to write a poem but I can’t imagine how much creativity it takes specially to convert a conversation into a poem.

   Anyway, the poem catches the incredible divide we have in our people – the two extremes although the balance is tilting towards the people who are demanding change. The other side of your poem’s message is depressing – kisab maas ena kab weledo nab weledo ab tsebeba trah kin’nebir? My own grand father died in Ethiopia along side the Italians in 1940-41 (in that time period). Over seventy years later, my siblings children back in Asmara are threatening to take off and taste the arduous path to Europe. That is four generations (could easily have been five as I am sure it is in many families). The difference now is that the enemy is from ‘within our guts’ as we declared all the others as foreigners. That is why it has proven most threatening to our existence and I give credit to YG for calling it extinction, rightfully.

   • Kokhob Selam

    yep, it is the same with me. My grand father was against Italians too and had big position in Ethiopia challenging as he was brave fighting against Italians. the story of our people is similar, principally against colonialism but we always miss the Technic, system and style. we need to create harmony between us and it is possible.

  • haileTG

   Hey KS, here is a poem by Qieshi Mussie Shishay Enjoy 🙂

 • Kokhob Selam

  . . . . . . . .ምስላታት ዓርከይ ኣብ ጀበና . . . . . . . .

  እዚ ተርባብ በራሕ ሓጺር ዓርከይ ብሓንቲ ምስላ ጥራይ እየ ዘሕምቆ “ሓጺር ኣድጊ ወትሩ ዒሉ “ ‘ ምበር ብምስላ ዘርክቦ የለን:: ምሕረት ከኣ የብሉን: ሓንትን ምስላን!!! እዋእ ኣይከፈናን ደቀይ : ጭርቃን ዓርከይ ምስ ህግደፍ ኣብ ንገብሮ ርብርብ ግርም መ ዘናግዒ ኮይነለይ ኣሎ :: ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ ጉዳይን ውራይን ክራኸቡና እንከለው ነዚ ዓርከይ እየ ዝስልጠሎም :: ጮቅሪ ርእሱ ሓፍ ከይበለ ንምሕሮ ደጋፍ ህግደፍ የለን : ነዚ ብዝምልከት ንመ ጻእ ከዕልለኩም እየ::

  ግን እዚ ኩሉ ምስላ ካበይ እዩ ዝረኽቦ ዝብል ሕቶ እዩ ዘሸግረኒ ነይሩ : ድሕሪ ብዙሕ ምክትታል ከም በዓል ሰሎሞን ገብረክርስቶስ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ዝጸሓፍዎ መጻሕፍቲ ከምዘንብብ ገለ ሚስጥር ረኺበ ኣለኹ (ምንባብ እባ ጽቡቕ ደቀይ):: ገና ግን ከመይ ገይሩ ምስ ኩነታት ኣዛሚዱ የቅርቦ ዝብል ሕቶ ሕንቂልቂሊተይ እዩ ኮይኑኒ ዘሎ ::

  ብዝኾ ነ ገለ ካብ ዝበሎ እነሆ :-

  01. “ዓሻስ ኣብ ቀብሪ ኣዲኡ ይለሀ “ ወዲ ገራህቱ ንሞት መንእሰያትና ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ክብሪ ከይሃበ ምስ ደገፍቱ ክስዕስዕ ምስ ረኣዮ ዝበሎ ::

  02. “ ቀደም ነበረ ‘ ምብር ቀልጢፍካ ምስላፍ ሎም እንታይ ይዓብስ ተኣሲርካ ምልፍላፍ” G15 ገና ከይተኣስሩ ኣብ ‘ቲ ውዕውዕ እዋን ዝበሎ ::

  03. “ዕሽነት ማዕረ ቁመት “ ኤስያስ ዶ መለስ ይጽብቅ ንዝብል ክትዕ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሰመዐ ዝብሎ ::
  04. “ዓባይ ኦም እንተወደቐት ፋስ ይበዝሓ “ ጀብሃ ዓባይ ብህ-ግንባርን ውያኔን: ብውሽጣ ብዝነበሩ ዕሱባትን ምስ ተሃርመት ብዙሓት ውድባት ተጋደልቲ ክኸስባ ዝገብረኦ ቅድድም ምስተዓዘበ ዝበሎ::

  05. “እንተዘይ ተለቂሕክነኦስ ጥዑም ሽሮ “ ሓደ ዓርክና ግጥሚ ግጠሙለይ እሉ ከምዛ ባዕሉ ዘዳለዋ ኣብ ቅዲሚ እኩባት ምስ ኣንበባ ዝበሎ ::

  06. “ብዘይ ኣቡን ክህነት ብዘይ ባይቶ ሽመት ኣይንቅዋምን – ንምቅ ዋም “ ኤስያስ ኣፍወርቂ ኣብ ዛ ዓመት ብዛዕባ ቅዋም ተዛሪቡ ምስ ወደአ ዝበሎ::

  07.“ትክን ጽልእን ንኹሉ ይልክም : ዝናብን ፍቅርን ንኹሉ የለምልም “ ኩነታት ብኣርማማ ከምዝጸለውናን መራሕቲ ህግደፍ ‘ውን ከምተዋረዱ ክገልጽ እንከሎ ዝበሎ ::

  08. “ ክሳብ እትዳሎ ከም ገመል ልጓምካ ኣይትረስዕ” ኣብ ከሰላ ህዝባዊ ግንባር ምጭውያን ምቅታልን ምስ ኣብዘሑ ካብ ዘረባ ትቆጢቡ ምስ ርኣኹዎ – ስለምንታይ ድኣ ፍሪሕካ ?
  ምስ በልኩው ዝመለሰለይ ::

  09. “ዘረባ መላኺ መተሃላለኺ “ ኣቶ ኤስያስ ኣብ ቲቪ ኤረ ቀሪቡ ክዛረብ : ተኣኪብና ንሰምዕ ነበርና ‘ሞ ንዝነበረና ስሚዒታት ምስ ተዓዘበ ዝበሎ ::

  10. “ህበይ ከይንብለካ ህበይ ኮነ ሽምካ በለ ብህበይ ዝሓረቐ “ የማነ ማንኪ ክዛረብ ምስ ሰመዖ ዝበሎ ::

  11. “እምኒየ ብኣኻ ሓፊርና ኣብ ማይ ኣእትዮምኻ ኣይትትርክስ ኣብ ሓዊ ኣእትዮምኻ ኣይትነክስ – እምበር እምኒ” ኣሕፈሮም ተወልደ ዝበሃል ኣብ ህግደፍ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ካድር ክዛረብ ምስ ሰመዖ ዝበሎ ::

  12. “ከመዓልኪ ሓዳስ ክሳብ ዝነቅጽ ዳስ “ ኣብ ርያድ ቀጽሪ እምባሲ ንዝነበረ መዓልቲ ናጽነት ክሳተፍ እናኣተወ ዝበሎ 1990’s ::

  13. “ወዮ ነቢርናዮ ንሞት ፈሪሕናዮ “ ሻዕቢያ ይከታተሉኻ ኣለው ዝብለ ሓበሬታ ምስ መጾ ዝበሎ ::
  14. “ተክዘ እንታይ ድኣ ሎምስ ኮሪዕካ እንተበልናዮ መረብ ሒዘ በለ “ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መጀመርያ ናጽነት ንወያኔ ዝሕልዎ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ርኣየ ዝበሎ ::

  15. “ኩሉ ዝድረሮ ኣነ ‘ዶ ይሕረሮ በለት ቁራዕ “ቃልሲ ነዊሑና ኢሉ ከንጸርጽር ዝበሎ ::

  16. “ኣድሪ ዘርእካ ዶ ነድሪ በቂሉካ መስኪናይ ህዝቢ “ ኣብ ፓል ቶክ ኣምሪሩ ንዝዛረብ ዝነበረ ሰብ ምስ ሰመዐ ዝበሎ ::

  17. “ዓሳ ምስ ኣጅቦ – ምስ ዘይትኽእሎ መውስቦ – እቲ የትፍእ እቲ የኽፍእ “መለስን ኤስያስን ኣብ ኤርትራ ክዘራረቡ እንከለው ዘርኢ ስእሊ ኣብ ሓድስ ኤርትራ ምስ ርኣየ ዝበሎ (ኣንፈት ናይ ኮንፈደሬሸን ዝነበሮ ዓመት 1993)

  ንሎሚ ይእኸለና ::

  ኮኾብ ሰላም

  • Kokhob Selam

   “ተርባብ በራሕ ሓጺር” who said that ? what happened ? no single person try to answer it. even papillon couldn’t answer it. That means few are reading in Jebana. it was Papillon who said that, she may not remember when Lol. did she ? ok let her tell us when and in which article….

   • Papillon

    Dearest KS,

    I am still laughing. I sure remember that. I think it was when I first started commenting on the forum and Amanuel Hidrat thought I was a guy and said that to him. Great memory.

    Haft’kha.

    • Kokhob Selam

     yes you got it. don’t forget to open our Jebena page. more surprises on the way. tks

 • Nitricc

  A brand new University in Ethiopia that specialized in Liner Algebra!
  Last time I posted about the burning down of a University in Ethiopia the Ethiopians were mad at me; even some Eritreans were kissing up the Ethiopians and they let me have it. now, I have to make it up and let me post a good news. Here is a brand new University in Ethiopia in the name of Melles Zenawi University.

  http://www.ethiograph.com/video/watch.php?vid=b77ea933c

 • Kokhob Selam

  Hailat,

  መን ድ ኣ ተረፈ – መን ድ ኣ ተረፈት :-
  ኣደናይ ጥበብ ውን ዶ ተመርቀፈት :-

  ጥበበኛስ ከምሻመኡ ምስተረኽበ –
  ኣይከም ሚክኤልን ልዒሉ ዝቐረበ ::

 • Kokhob Selam

  Gashe Saleh

  ቅኔ ቀነየ ካብ ዝብል ቃል መጺኡ እዩ ዝበሃል :: ምቅናይ ውን ንባዕሉ ቅኔ እዩ :- ግን ኣሽሙሩን ዝተጠዋወየ ትርጉምን ምፍላጥ ነታ በዚ ዝሞተ ስርዓት ትምራሕ ዘላ ሃገር ህይወት ኣብ ምትካላ ዝህልዎ ግደ ዓቢ እዩ :: ብዝኾነ ቅኔ ቅኔነቱ ኣብ መዓላ ዝውዕል ኣብ ፍሉይ ክውንነትን ተረኽቦን እዩ ‘ሞ ብኣኻ እስከ ክፍትን :: እዋእ ትዕግስትን ሓቦን ይሃብካ እምበር እንካ !!

  መቸም ናግራም ሰብ እንተልዩ ብዓል ጎቶና :-
  ሰላሕ መላሕ ኢልካ ርእሲ ርእስና::

  ኪር ኪር ዶ ኢልካ ?
  በል ኣነ ኮኾብ ንዓኻ እንተዘኪረ ወዲ ኣፍውርቂ ኣብ ‘ዛ ዓይነይ :- ንወዲ ኣፍውርቂ እንተዘኪረ ኸ ኣ ንስኻ (ሳልሕ ) ኣብ ‘ዛ ዓይነይ ድቅን :: Lol እሞ ንሱ ከይቀንእ ሓንቲ ‘ዶ ክብል?

  ኣሪጉ ክንሱ ርእሲ ቆንጮ :-
  ኣቤቱታ ሓፋሽ ዘይቆጮ ::

  እወ !! እስከ በል ርኸብ ወርቂ : እዋእ ሎምቅነ ቢሻ ምኻድ ኣየድልን እዩ ::

  ኮኾብ ሰላም 30/06/2014

 • Kokhob Selam

  ….ዕላል ጀበና ሎሚ ምሸት ….

  ኣቦይ ገብረ-
  . . . ድቃስ ንኸልቢ ‘ኳ ኣይጠቀሞ
  . . . ተበራበር ወገን ስራሕካ ዕመሞ ::

  ኣቦይ ማእከለ:-
  . . . ዕማማት ዘለዎ ዕማማቱ ይግበር –
  . . . ቆቢዕ ዘለዎ ቆቢዑ ይግበር –
  . . . ጎቶና ዝፈቱ ጎቶንኡ ሰንትር –
  . . . እቲ ቀንዲ ነገር – ኣብ ጉዳይካ ምሕባር ::

  ኣቦይ ሰመረ –
  . . . ሕብሪ እወ ብዙሕ ዝይዓነቱ :-
  . . . ጽባቐ እዩ ፍቅሪ ምልክቱ ::

  ኣደይ ራህዋ-
  . . . ፍጹምነት የለን ኣብ ወዲሰብ :-
  . . . ካብ ጌጋ ምህሮ እዩ እቲ መኽሰብ :-
  . . . ኣይእረምን እልካ ፍንጭራዕ :-
  . . . ንህግደፍ ኣይጠቐሞን ‘ኳ ብጾትካ ምብላዕ ::

  ብ ኮኾብ ሰላም

 • haileTG

  ኣንቱም ሰብ-ቅኔ፣ ቁሩብ ግዜ’ስኪ ሃቡና ዓቕምታት ሃሰስ ክንብል – ንግዜኡ ግን እዛ ግጥሚ ድሕሪ መደብ ኣሰና ረድዮ ናይ ሎሚ ፡-)

  ኣብ ዘየለኻ ትህሉ፡
  ኣብ ዘይተረኽበ ኣምስሉ፡
  ኣብ ዘይዳስካ ዝለሉ፡
  ኣብ ዘይሰዓቱ ዓልሉ፡
  ሕጽኖት ኣባግዕ፡ ኣብ ጉድጓድ ተዃሉ።

  ኣይንጣፋእ፡ ብጭርጭር ዓበደ፡
  ሰብ’ዶ ይኸይድ፡ ነብሱ እናኸሓደ፡
  ንሕናን ጽላሎትናን፡ ክልተ ናይ ሓደ፡
  ዕድመ’ዶ ይንቆት፡ ዳሕራዩ እናገደደ፡
  ምስትልፋፍ ክትመርሕ ወያ ሓንካስ ኣደ።

  ተዓዚምካ ጉዕዞ፡ እግሪ ናብ ዝመርሖ፡
  ሱር መሰረትካ ጠሪሱ ክመሖ፡
  ታሪኽ ተደዊኑ፡ እንግድዓ ንፍልሖ፡
  ኢደ-ሰባራ ተሪፉ፡ ተተምንዩ ዝሰርሖ፡
  ምኹሕዃሕ ግድን’ዩ መሸጎር ክርሖ።

  haile

  • Kokhob Selam

   you use words and statements that were lost or are not in use by most of the people today. you have good knowledge of the language and I request you to give time to this page. ተዓዚምካ,ኢደ-ሰባራ,መሸጎር ክርሖ -ሕጽኖት ኣባግዕ፡ ኣብ ጉድጓድ ተዃሉ all are so important to study and so important to analyze the real situation, I wonder how you put them in short way. I am sure you will have to give time on this skill so you can bring them out from your mind to serve your people.

 • saay7

  Kokhob Selam:

  Here’s one you will like; found it in an Amharic “qne” essay:

  Emperor Menelik is toasted by a poet. Can you find the poet’s wax and the gold here:

  ቢመሩኝም እርስዎ፥ ቢገድሉኝም እርስዎ፤
  ያለምጣም* ምኔልክ ብየ ልስደብዎ፥፥

  *clue in the word

  saay

  • Kokhob Selam

   yes, ያ ለምጣም and ያለም ጣም

   • Rodab

    ኣብ ትግርኛኸ ስብሕን ወርቅን ኣሎዶ?

    • Kokhob Selam

     yes, see all what I wrote above. that is ቅኔ.

    • abrham

     Rodab

     ሽምዒ ዶ ስብሒ?

  • Nitricc

   SAAY
   let me take a shot at it.
   1 ) Yalem-Tam =====) the best test in the world.?
   2) Yale-Mtam? don’t know. what is. YalemTa-M? I have no idea. the other possible is Ya-Lemtam and i have no clue.oh well I tried.

   • saay7

    Nitricc:

    You got one of two:)

    Here’s your clue, split it differently:

    Ya-Lemtam.

    saay

    • Kokhob Selam

     Lemtam if I am not mistaken is again two word one describes the skin the body and one describes as opportunist. excusa Mr. Saleh which biher is amche? Lol. or which political party shall I ask. if you call amche those who were deported from Ethiopia then I am not part of that. I am another type of amche, I deport myself from Ethiopia by plain to Eritrea watching the most comfortable Mule Taxi in Shigeti before I land Asmara. examining which front I should be part, I found out there I found microscopic tiny democratic element in ELF and participate watching all those mistakes committed I regret but continue till the end. that starts back in middle 1970’s. What do you call that kind of Amche? cheeee? ”

     back to your qeynan wax/gold again.

     ar begna and arbegna but nice not one. remember they are talking about our boss Lol.

     • “ያለምጣም” can be (ያለም ጣም or ያ ለምጣም)፣ The ሰም interpretation is equivalent to saying “the (nicest) taste in the world”, while the hidden ወርቅ part is “that person with a skin disease called vitiligo (depigmentation of the skin).

      I am not sure if Emperor Menelik II suffered from a skin disease, which in this case is not contagious nor does it affect the general health of the individual. Not a picture of the emperor shows such skin changes on his face or on his hands. He could have it somewhere else. It is not that important.

      “አርበኛ ሲጫወት”, on the other hand can be (አርበኛ ሲጫወት or አር በኛ ሲጫወት)፣ The first is “when a fighter is playing or enjoying himself” which is the ሰም part, and the ወርቅ is “while the sh** is looking at us with disdain and mistreating us”.

      It is the second part, which angered the Ethiopian people, and made it to unit and fight DIA and his cohorts in the 1998-2000 war, while he believed that he was starting a civil war in Ethiopia.

 • Rodab

  ኮኾበ፣
  እዛ ዜናኣዊት ግጥሚስከ ኣጸባቢቕካ፣ ኤዲት ጌርካ ኣቕርባ

  ኤርትርውያን ነበርቲ ካርቱም
  ________________

  ናብራ ከቢዱ መጻኢ ጸልሚቱ
  ተጨኒቖም ተሸጊሮም
  መንቀሳቐሲዶ መስርሒ
  እንዳበሉ ኣሳቕየሞም።

  ግዜ ምስ ነውሐ፣ ሽግር ምስ ገፍሐ
  ንኤምባሲና ዘይንሕብሮ፣ ጸገምና ተፈትሐ
  ኢሎም ተበጊሶም፣ ሰብኣዮም ሰበይቶም
  ተኣከቡ ኣብ ኣዳራሽ ኣቕረቡውን ጥርዓኖም።

  መንግስቲ ናይዚ ዓዲ ምንባር ከሊእና
  ንስኹም ምስኦም ስለዘለኩም ዝምድና
  እንታይ ፍታሕ ትገብሩ፣ እንታይ ትብሉና
  ኢሎም ሓተቱ፣ መልሲ እንዳቋመቱ።

  ዝተዋህቦም መልሲ ኣየዕግብ ኣየጽግብ
  ከምዚ ዝስዕብ ነበረ፣ ዘይብሉ ቁምነገረ
  ዝምድና ኤርትራ_ሱዳን፣ ኣብነታዊ ኢዩ ዝምስገን
  እቲ ዘዛርብ ዘሎ ኩነታት፣ ብዛዕባ ወረቐት ምሕታት
  ኩሉ ኢዩ ተሓታቲ፣ ሕጊ ስለዝኾነ ናይዚ ዓዲ
  እምበር በይንኹም ከይመስለኩም፣ እዚ ጸገም ዘለኩም

  ኢሉ ኣምባሳደር ዘረብኡ ከይወድአ

  ጫውጫው ተላዕለ፣ ካብ ዘይዕግበት ዝነቕለ
  ንሕና ዝሓተትናካ፣ ናብዚ ኣኼባውን ዝጸዋዕናካ
  ጸገምና ተረዲእኻ፣ ፍታሕ ክትገብር
  ወይ ድማ ንልዕሌኽ ዘለዉ ክትሕብር
  እምበር ኣይኮነን ንዓና ከተስተምህር
  ስለዚ ብቕልጡፍ ፍታሕ ይገበረልና
  ተዘይኮይኑስ ታይ ትርጉሙ ኤምባሲ ሃልዩና

  ኢሎም ምስ ኣዋጠርዎ ንኣምባሳደር
  ጠፊእዎ ታይ ከም ዝብል ታይ ከም ዝገብር
  ሕራይ ሕራይ ጸገም የለን
  ፍታሕ ክንገብር ኢና ኣብ ዝሓጸረ
  ኢሉ ተዓዝረ።

  ንጽባሒቱ
  እታ ዝተገብረ ዘይኮነስ፣ ንዓኣ ዝጥዕማ
  እተቕርብ ኤሪ ቲቪ ዝስማ
  ኤርትራውያን ኣብ ካርቱም
  ብዝለዓለ ኒሕ ሃገራውነት፣ ብጽንዓት ብተወፋይነት
  ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ፣ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ
  ደው ክብሉ ምስ መንግስቶም፣ ክምክቱ ናይ ደገ ጸላእቶም
  ብሓደ ድምጺ ወሲኖም፣ ብሓደ መንፈስ ዘሚሮም።
  ኢላ ዳሕድሓቶ ብዘይ ሕፍረት
  ኣቤት ሕሶት፣ ኣቤት ድፍረት።

  • Kokhob Selam

   I think Haile the great can do better. but I will try.

 • Kokhob Selam

  የጩቁኖች ትግል ምነው ተሰረቀ :-
  ሌባም ወስላታውም እየተደበቀ :-
  የጩቁኖችን ትግል ሰርቀው ቆረጠሙ :
  ህዝቡን ኣራቡ እንጂ ምንም ኣልጠቀሙ ::

  ኮኾብ ሰላም 29/06/2014

 • Kokhob Selam

  እኔም ብየ ነበር ይከብዳል ይከብዳል –
  ስደት ኣሰቃቂ ያስርቃል ያስርቃል –
  የጥንቱን ያባትን ለረሳ ያስንቃል –
  ኣገርን ማደሱ ትግል ይጠይቃል ::

  ኮኾብ ሰላም 29/06/2014

 • Kokhob Selam

  …..ፈርዑነይ ተመሃር ….

  ተማሃር ፈርዑነይ – ፈርዑን ናይ ዘመነይ :-
  ንስኻ ጸማቓይ ጸቓታይ ገባታይ :-
  ረቢ እዩ ፈታናይ መርማራይ ልኣኻይ :-
  ዕድል ወሃባይ ከለኣይ ወሳዳይ ::

  ተማሃር ፈርዑነይ – ምዃኑ መሓራይ :-
  ተመሃር ካብ ሲናይ – ካብ ወሓዚ ኣባይ :-
  ተመለስ ናብ ዳሕራይ ርኣዮ ቀዳማይ :-
  ግዜ እዩ ዝጽበ – ታሪኽ እዩ ፈራዳይ ::

  እዝጊ ኣንጻር ዲያብሎስ ፍጹም ነይረብረበ :-
  ደቂ ሰብ ከታልል ዕድል ‘ ኳ ተሃበ :-
  ንኽብሩ እዩ ፈተና ዝቐረበ :-
  ፈርዑነይ ተመሃር ግደፍ ኣይትተዓበ ::

  ግድል ሙሴ ዘክር ኣድካሚ እዩ ነይሩ :-
  ፈርዑን ናይ ዘመነይ ዕንቲኻ ዓዊሩ :-
  ሓንጎልካ ብጫውጫው ሰኺሩ :-
  ርኣይ ተዓዘቦ በትርኻ ተሰዩሩ ::

  ኮኾብ ሰላም 28/06/2014

 • Kokhob Selam

  ሮመዳን ሙባረክ ብለናል እኔና ጀበናየ ከሲኒዎች ጋር :: ኣላህ ይባርክ ፊኩምም ብለናል መልሳቹህን ገምተንን

  ቅኔውን እንበለው ? አረ ትዎ እንዳይከብድ :-

  ሮመዳን ነው ቢሉሽ :-
  ሌሊቱን ባይበላሽ :-
  ምኑን ጦምሽው ርሃቡን :-
  ኣላህ ረሒም ይመስገን ::

  ቅኔው -ባይበላሽ now find gold

 • Rodab

  Tes, Hope, MaHmud and others.
  Just to give you thumbs up for using the Tigre language in the forum.
  Tigre is a language I don’t comprehend but I love it. Why? I don’t know but there something positive about it. Hard to explain.
  Have a taste.
  http://www.youtube.com/watch?v=E0hMtJLhZa8

 • saay7

  Selamat Awatistas:

  This is probably my all-time favorite EPLF song, Fihira’s “metkel” updated for the times (FitHi) and background on why Fihira is Fihira happens at the 1:56 mark:

  saay

  http://youtu.be/sK90LMZooYY?t=41s

 • Kokhob Selam
 • Kokhob Selam
 • Kokhob Selam

  Dear Nitricc do you read this ? this will help you a lot also to know more about our long struggle and the role of women. I still wonder how you brought this subject as if you have a government who put all this in to consideration, I mean a government who arrested and killed our sisters.

  http://www.nharnet.com/Archives/Arch_2004/March_04/firsteritwm_030604.htm

 • Nitricc

  Do we regress on Eritrean women’s issue? We were so a head of the world and I hope we are not regressing. Eritrean women earn every respect, right and equality with their blood. I don’t know where we at now; but this is something we must go further and empower the great Eritrean women. I am with you; we will do it.

  http://www.youtube.com/watch?v=EsLb9J7NZYo how

  • Kokhob Selam

   Yes Mr. Nitricc, This is the other painful story of our struggle. our sisters, mothers and daughters participate hopping we will have a democratic nation. Today, we have women in prison, so do you really care? do you ask the self appointed leadership where about of those women fighters?

 • Nitricc

  If your woman won’t pick their phone when it is reneging while you are with her and if she doesn’t pick it up, and then be worry. Or if she picked it up talk more than three minutes while you are there with her, she does not respect you, get the hint.
  http://www.youtube.com/watch?v=1wvbF9QnIR0

  • Thomas

   Nitricc – lover boy you seem to spend lots of time on reading materials about women and when they have affairs or hitting that thing with someone else. Trust me, if you act the way you act on this website, you will for sure suffer with breakups and left heart broken. Most women don’t like government ass-leakers. They tend to abiding to the law of the land and their man to act accordingly. So, If you want your woman to respect you, you better start opposing the lawless regime.

 • Kokhob Selam

  ሰውራ ሰውራ ሰውራ !!!

  መን ኢኻ ‘ ዚ ኣርክብ :-
  ንቅድሚት ሰዓብ :-
  ኣይትበል ዘርጠብጠብ :-
  ሓይልኻ ኣይትቆጥብ:-
  ፍጥነት ኣይትገድብ :-

  ሓውኻ ከይእዘ :-
  ጸላእቱ ዘፍዘዘ ::

  ቅድሚት ተወንጨፈ :-
  ድሕሪት ከይተረፈ ::

  ሃየ!!! ሰውራ ሰውራ :-
  ድሓን ኩኒ ሽጣራ :-
  ሓቂ ኣልቦ ዕባራ :-
  ሓፍሽና ነይጾራ ::

  ሰውራ ኣብ ልዕሊ ድሑራት :-
  ሰውራ ኣብ ልዕሊ ምኩሓት :-
  ሰውራ ኣብ ልዕሊ ገበቲ :-
  ሰውራ ኣብ ልዕሊ ኣሰርቲ ::

  ሰውራ ንሕርነት :-
  ስሙድ ሃየ ጽናዓት :-
  መጅድ ‘ወ ቀጻልነት :-
  ጸረ ሰደት ጥፍኣት::

  ሰውራ መእንቲ ሕጊ :-
  ሰውራ ጸር ሓለንጊ ::

  ኣርክብ ኣይትበል ቀልባዕ :-
  ወዲ ጀግና ቃልስኻ ስራዕ :-
  በሎ ሰይጣን ይቀጻዕ :-
  ደልዲልካ ርገጽ ተመርከዝ ድፋዕ ::
  ሰውራ !!!!

 • Kokhob Selam
 • Rodab

  This sheep (or goat, as Americans call it) is trouble maker. Stay out!
  http://www.youtube.com/watch?v=e8BXUFFG1Ns

  • haileTG

   ዋይ…ኣንታ ሮዳብ ሎምስ ጤለ-በጊዕ እውን ክበልጻና’የን ግዲ! እዚ በጊዕ ሓንቲ ካብዘን ውድብ እንተዝመርሓልና ቀደም ምሓለፈልና ፡-) Ali-Salim might have a thing or two about civil war pron sheep here

 • haileTG

  haha..here is a funny video I saw in social media 🙂

  https://vimeo.com/98810661

 • Nitricc

  “You only live once, but if you do it right, once is enough”

  http://www.youtube.com/watch?v=hZ2HB6-aWro

 • Rodab

  ጽልመት ሓበሬታ ክግለጽ ከሎ (info blackout explained)

  ፕረሲደንት ንድፊ ቅዋም ክጅመርዩ ኢሉ መዲሩ ከብቅዕ፣ እሞ እንታይ ደኣ እዛ ዘረባ ካን ቁልቁል ዚኣፋ ወሰኽ የብላ ንዑባ ቁሩብ መብርሂ ሃቡ ተበልካስ፣ ኖኖ እዚኮ ብሃታሃታ ዘይኮነስ ዘገም ኢልካ ዝግበር እዩ። ኣብ ሰዐቱ ከኣ መብርሂ ክወሃቦ እዩ ኮይኑ እቲ መልሲ። እሞ ብቐደሙስ ስቕ ዘይምበልኩም እንታይ ተሃዊኽካ መግለጺ ዘውጽእ ነይርኩም ኢልካ እንተሓተትካ ድማ፣ እቲ መስርሕ ውዒሉ ሓዲሩ ክብገስ ስለዘለዎ ንህዝቢ ኣንፈት ንምሃብዩ ተባሂሉ።

  ብዛዕባ እቲ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ሕትመት ካቶሊካውያን ኣቦታትከ እንታይ ኣሎ ርእይቶ መንግስቲ ንዝብል ሕቶ፣ እወ ንሱ ደኣ እሞ ሰብ ኣንቢቡ ነናቱ ግምታትትን ሓሳባትን ክህበሉ እኽእልዩ። መንግስቲ ግን ወረቓቕቲ ንዘዝጸሓፉ መልሲ ክህብ ግዜ ይኹን ድሌት የብሉን ። ደሓር ከኣ እቲ ትም ክንብል መሪጽና ዝብል ዕጉስ ኣተሓሳስባ ሰውራ ገና ኣብ ቦት ኡ እዩ ዘሎ ተባሂሉ።
  ዝገርምዩ።

  • haileTG

   ሮዳብ

   መቸስ ኢሰያስ፡ ኣብ በዓሎም መጺኡ፡ ረሳሕ ፖለቲክኡ ተሓጺቡሎም እንተኸደ፡ ነገር ህግደፋውያን ቅጭጭ ኣየብለንን እዩ። ጥዑይ ገይሩ ርእሶም ስለ ዝደራረዞ ድማ ነገሮም ዘበለ “ዓዓጽሙ ንዓና፡ ሰስግኡ ንኸልቢ እንዳ ጎይታና” ዝብል እዩ። ጉዳይ ቅዋም ብዝምልከት፡ ወዲ ገራህቱ ሎሚ ተጠቒሙላ ነይሩ። ሽሕ እኳ ሓደ ሓደ መሳጢን ዘለወን ከም በዓል ቬኑዝዋላ ወይ ሱዳን እንተ ሓገዘኦ፡ ርእሱ ክሳብ ዝለምጽ ክጅላዕ እዩ ውዒሉ። በዚ እውን፡ ድንን ኢሉ በታ ጥዋይ ኣፉ ገይሩ፡ ቋም ክጽሕፈልና’ዩ ዓምና ክብል ተሰሚዑ። ጀልገድ ዝበለ ክዳን ወድዩ። መቸም ኣነ፡ ካብ ቅዋም ዝብል፡ ሰንሰለት መእሰር ከልቢ የስርሑልይ ኣለዉ ጎይታይ እንተዝብል መጥዓመሉ። እታ ቅዋም ትብል ግን ነዚ መጽፋዕቲ ክትሕግዞ ተባሂሉ እምበር፡ ካብዚኦም ሎሚ ቅዋም ዝጽበ ሰብ፡ ብሱሩ ቅዋም ዝርድኦ ወይ ዝግበኦ ሰብ እውን ኣይኮነን ፡-)

  • Papillon

   Dearest Rodab,

   Often times you do surprise me in the sense that, you take the entity back in Eritrea for a government of the people and for the people. I sure don’t mean to tell you what to do but if first thing is actually to be first, we need to change our perception, mental attitude and mind set about the entity in Eritrea before we even embark on uprooting the mafia group. It seems to me that the chronic vacillation and wishy-washy seasonal flair ups we seem to have are the product of the psychological anomaly if you will as our perceptions about the organized hoodlums is murky and turbid at worst. The butt of all jokes is on us every time we take seriously any diarrhea laced with cream that comes out from the tyrant. We have to be brave enough to internalize the hard fact that, there will never be a Constitution as long as the tyrant is alive much less to expect and wait for an explanation of its “delay.”

   Haft’kha.

   • Rodab

    Dear Papi (my most favorite lady):

    I do not believe I emphasized the system back home is of and for the people. I don’t believe that to be the case anyway, should you ask me. Just so also you know, under the reigning Chief Officer, there is ZERO chance a resemblance of constitution will be put in place, much less a meaningful one. That is as far as me expecting goes. If my comment wasn’t clear enough, I was describing their lame excuses for holding information hostage. They say something and when it is time to follow through, they come up with one stupid excuse succeeding another. Yemane Gebeab and Wedi Gerahtu are on record (a recent at that) saying there exists a constitution and is largely in effect. All I am waiting for is for the duo to be haunted and to see how they shamelessly stand against the very words of their own to tell us a new constitution is in the making. Sooner or later they will face the question through either the interviews or town hall meetings. Speaking of interview, I can’t wait for their boss’ next interview, whenever that might be. It will be interesting in any angle: If he is asked about the constitution, it will be interesting and I will be all ears. If the interviewers are instructed not to say a word about it, it will be even more interesting and I will be all ears! Unfortunately, if we are to go by the standard calendar, we are looking at or around the new year. Moons away!

    Peace!

 • Nitricc

  “…Ethiopia does not has more about Massawa, the closest port to the Tigray heartland, than it does about Assab. But to get indirect control over Massawa, it must be able to form a government in Eritrea answerable to Mekele. But its failure to seize Assab, meant zero possibility of imposing draconian terms of surrender, to force Eritreans to accept a Mekele blessed government in Asmara. While the critics were only interested in severing Assab from Eritrea, the TPLF aimed higher: how to bring all of Eritrea under Mekele’s control. The regime’s critics would give up all the contested areas north of Tigray for Assab, a nightmarish trade off inconceivable for the TPLF. Still the TPLF would not mind its critics’ continuing fixation with Assab as it thinks this might influence the decision on. delimitation and demarcation…..”
  Well, Kifle-serawit 19 that sticks the dagger to TPLF’s heart in Assab front
  glory to our martyrs!
  http://www.youtube.com/watch?v=dGh6jB9m8PE

 • Kokhob Selam

  Thank you all for participating.I hope others will do the same. I will come with new poems soon. Thank you Saay7 . I can’t say I am perfect on Gold and Wax but I have some and I will put them in my new poems of Amharic. In fact I had some gold and wax back in my Amharic poem and Ethiopians noted it (I understand from their comment). by the way it is not only in Amharic that you see gold and wax but in all Gee’z based languages. sure soon I will put some. The poems of Yerhwo AmlaK are all wonderful and you have helped me to concentrate on that type of style. thank you.

 • Kokhob Selam

  ልብና ነይትሰርሕ ደም ‘ውን ነይተዝውር:-
  ሳንብእና ‘ውን ነይትስሕብ ነይትፍኑ ኣየር:-
  እግሪ ‘ውን ነይከይድ ኣበይ ኣሎ መሓውር:-
  እዝኒ ነይትሰምዕ ከበሮኣ ይስበር:-
  ዓይኒ ‘ ውን ነይትርኢ ኣብ ቀረባ ስግር:-
  ኩለንተናኹም ኣብ ውሽጥና እዩ ዝነብር:-
  ቅዱስ ዕላማኹም ምሉእ ሓይሊ ሞተር

  https://www.youtube.com/watch?v=bqcP3xJTg28

 • haileTG

  Keep up the good job KS, great work. Here is a quick one:

  Reformer’s Lamentations

  ንሕና፡ ንሱ፡
  ንሱ ዘይንሕና ክነሱ፡
  ንሕና’ዞም ዘይንሕና፡ ግን’ከ ንሱ፡
  ንሕና ተመሊሱ።
  ንሱ ተቐይሩ፡
  ምስ ንሱ መኺሩ፡
  ንሕና ክኸውን ኣዚይሩ፡
  ንሕና፡ ንሕና ገይሩ፡
  ኣብ መንጎና ሰፊሩ።

  Regards 🙂

  • Kokhob Selam

   Thank you very much Hailat.

  • Kokhob Selam

   I know you are gifted but it seems you are to busy. please give sometime for part of art, I am sure you will do better than mine.

   • haileTG

    Thanks KS, I use to work at it many years back during school times, it is rusty now (not like yours 🙂 but I think it is a nice alternative means of self expression as opposed to the debate that goes on here (and enjoy too). Here is one for the road:-)

    ተጻይ መፈጠሩ፡
    ንምቁር ኣምሪሩ፡
    ዕረ ኮይኑ ዓርዒሩ፡
    በኺኑ ተሳዒሩ፡
    ጓይላ’ተክል፡ ገጹ ኮማቲሩ።

    ወይ’ዚ ጉዳም፡
    መንደላይ፡ ሰራም፡
    ኣሕደረና ግዳም፡
    ከሊኡ ሰላም።

    ኩሉ የለን ኮይኑ፡
    ኣሉ ናቱ ባዕሉ ኣሚኑ፡
    የውግዕ ይስሕቕ ምስዛ በይኑ፡
    ይጥቅን ጎንጊኑ፡
    ክሃድም፡ የመኻኑ።

    ይቖጽር ዓመታት፡
    ክምስርሕ በዓላት፡
    ታሪኽ ናይ ሰብ መዓት፡
    ይሕመስ ይገዓት፡
    ቅያ በዓል ትብዓት
    መዋገዩ ፈራሃት።

    ተተኽለ፡ እናመሓወ፡
    ዕሙር፡ እናጸመወ፡
    ንቡር፡ አናዕነወ፡
    ዛ’ማህደር ክብሪ ዘበስረወ።

    Regards (It is for hgdef Bologna organizers 🙂

    • Kokhob Selam

     Look at this Awate friends, how the words are organized and kept in their proper place to put the expression clear. here is an art !!!yebel Hailat hawey.

    • Rodab

     ሃይላት ቲ ጂ
     ሩሩሩ
     ምምም
     ኑኑኑ

    • Rodab

     ሃይላት ቲ ጂ፣
     ሩሩሩ
     ምምም
     ኑኑኑ
     ትትት
     ኣነውን ቁሩብ እፈታትን ነይረ ግን ቁሩብ ተስፋ ቆሪጸ ሳልሕ ዮኑስ ብ ናናና ዝውድእ ግጥሚ ናይ ህኩያትዩ ምስ በለ።
     ማለትሲ ናናና ናይ ህኩያት እንተኮይኑሲ እተን ካልኦት ፊደላትከ ደኣ ብምንታይ ይበልጻ ማለትዩ
     ዝኾነ ኮይኑ ይበል ግጥሚ።
     እስኪ ኣብ ከተማ ሳከር ሲቲ ተዛወር ኢኻሞ ነቲ ኩነታት ትምልከት ሓንቲ ግጥሚ ከኣ ጆባ በለና።

     • saay7

      Haha Rodab:

      ኣንቱም ሰባት: ፈራዳይ’ምበር ጠበቓ ኣይኮንኩን: ነቓፋይምበር ገጣማይ ኣይኮንኩን::

      ግጥሚ ናናናና: ኒኒኒኒ: ብሕጊ ኩልኩል ኣይኮነን:) It just depends on what the preceding sound is:
      ንኣብነት፥

      The great wedi Tkabo rhymes:

      በሉኒ
      መሲሉኒ

      The ኒኒኒኒ is fine here because it is superfluous: በሉ already rhymes with መሲሉ::

      Beyond that, what is not common in Eritrean poetry is alliteration and surprising word combinations like (again back to Wedi Tkabo):

      ምዑር ዕረ: ናይ ቃንዛ ሓኸለ::

      There are two amazing artists that I admire greatly: Kiros and a gentleman who writes with the pen name Yerhwo Amlakh on Facebook. Phew.

      The long-departed awatista “Sigapoor” also had classic lines, my favorite being (although it is a put down on Eritreans and our alleged confusion of Italian identity):

      ላዛኛ በሊዕ:
      ሽሮ ጎሲዕ::

      So, you see, Mohammed Saleh, no I am not saying I am a poet; I am saying I can appreciate good poetry and, therefore, I wouldn’t make up a song with the inane lyrics which rhymes “wedewna” “hlena” “setena”:)

      Q for Kokob Selam: do you know any Ethiopian wax and gold? After 9 years of Amharic grammar education, all I remember is the wax and gold of:

      በሬ ሳላይ
      and
      ብሬሳ ላይ

      saay

     • Semere Andom

      Selam Sal:
      My favorite wax and gold is the following

      ኣርብኛ ሲጫወት:)

     • saay7

      PS: Heres a sample from the afore-mentioned poet extraordinaire, Yerhwo AmlaK

     • haileTG

      nice pick saay. I bet this type of refinement, I guess, happens with prolonged meditation. Although, I enjoy poems that tell simple stories in a straight forward language too. chuchuf summa mewetefi alba 🙂

     • saay7

      One more from mighty Yerhwo Amlakh:

     • Kokhob Selam

      here we go saay, you will find more but will you be able to identify the two meanings. Have a cup of coffee and enjoy few for for today. by the way everyone of us can write this simple type of wax and gold.

      01.ሃየ ኣያ ሳልሕ ክንቅነ ዶ ገለ :-
      ትግርኛ ክበልሕ ገለ እንተተሳሕለ :-
      ቅኔ ብቅኒኡ ይንገር እዮ ዘሎ :-
      ምቅናይ ምቅናዮ ረርእሱ ንበሎ ::

      02.ንፍትሕስ ተላዒላ:-
      ሓንቲ ልቢ ኢላ :-
      ንምናታይ ንጽልየላ :-
      ክትወድቕ ፋሕ ኢላ ::

      03.ቅኔስ ምስተዘርፈ :-
      ትግሪኛ ነይሰነፈ :-
      ክግእዝ ክግእዝ :-
      ሓደራ ከይብረዝ ::

      04.ግደፍ እህህ ግደፍ:-
      እህህ ቀታሊ እዩ :-
      ስምኢ ይኹን ወርቁ :-
      ትርጉሙ ሓደ እዩ ::

      05.ጮኸራ ዶ ሒዘ ዱግሪ :-
      ወላ እንተፈተንኩ ክጽግን ከዐሪ :-
      ከም ሻምብቆ ዝወጸ ጸብሊሉ ነባሪ :-
      ዕድል ነይረኸብኩ ክመርጽ ክሓሪ ::

     • saay7

      Thanks KS:

      I will have to re-read it because the wax and the gold are not jumping at me.

      Here’s one that is attributed to an Ethiopian opposition figure in Eritrea, when a drunk Isaias Afwerki was hosting a party for them*

      ” Eyulet, eyulet ye egziabher chernet
      Banderachen tsento arbegna sichawet” This is the wax

      “Eyulet, eyulet ye egziabher chernet:
      Banderachen tsento ar begna sichawet::” and this is the gold.

      saay

     • Kokhob Selam

      thank you saay, you know if Hailat the great is opening this page he will sure find all and give even clear explanation what I mean connecting it with our political climate. Hurry up all before the lion catch it.

     • haileTG

      hmmm…

      መዕርፎ ኣስመራ፡
      ናይ ካይሮ በረራ፡
      ክምዝገብ ታሴራ፡
      ሉቺ ተዓዝራ።

      ታክሲስታ ይሓተካ፡
      ዲዩቲ ፍሪ እንተለካ፡
      ዊስኪ ክገዝኣልካ።

      ራይድ’ባ ሃበና፡
      ሃንደበት መጺእና፡
      ከይፈለጡ ስድራና፡
      ኣብዚ እነሀለኩም ካምባና፡
      ሎም’ስ እባ ግደፉና።

      “ከይደ በል” ኢልካ ክትፍለ፡
      ይሓተካ ‘ናይ ሻሂ’ባ ከምገለ”፡
      ሓላፊ ተባሂሉ፡ ዘይብሉ ጠገለ፡
      እንታይ’ሞ ይግበር ፈትዩ’ዶ ‘ተሓንኮለ።

      ተፍቲሽ ናይ ፋካ’ማካ፡
      ዶላር ወይ ኤለግትሮኒክ’ዶ ኣሎካ፡
      ላፕ ቶፕ ኣብ ሻንጣኻ፡
      ዶላር ኣብ ካልስኻ፡
      ኖ ኖ ትብል ፍሽኽ እናበልካ….

 • Mahmud Saleh

  Happy Father’s Day. My little boy (9 years) told me what’s cooking; he was apparently told not to tell me, but the sweet little he is, I guess the urge took the best of his commitment to remain silent. It went like this: ” Dad, just don’t tell them I told you this but we are making a big surprise for you!” I am keeping my promise but thought sharing it with Awetistas does not amount to breaking my promise to him. So, there is something big getting underway. They always act nicely towards me on this day, I know tomorrow will be different. I did not have the opportunity to grow up with my father. He passed away in June 2006, but because of the ghedli stuff, I separated from him during my early teen years, and then headed to the West early on (mid 90s) and during those 3-4years after independence, I was busy rebuilding my shuttered country. So, guys visit your fathers as often as possible, and our ladies, either you will have a father, a husband or both to pay thanks to, so happy fathers day. Here is a short poem I composed while watching Arg and Bosnia (2-1), also Saleh Younis bragged to me about his poetic skills, this is a call for bdho (ብድሆ), while I am an ardent follower of this gifted man, I have not read a poem written by him.
  ቀጢን ኩን፡ ሃዝራጥ

  ዓንዲ ማእከል፡ ኢኻ

  ዛንጋር ኩን ፡ቁራጽ

  ኣቦ ስድራ፡ ኢኻ።

  ለዋህ ኩን፡ ጨካን

  ፍሱህ ኩን፡ ሓራቕ

  ሙቐት ኢኻ፡ ክዳን

  ብርሃን ኢኻ፡ ብራቕ።

  ጽምእን ድኻምን፡ ትኽእሎ

  ደቅኻ ክተዕቢ

  ዝናብን ጸሓይን ትጸሮ

  ንስድራ ትናቢ።

  ሎሚ ኣይረሳዕኩዋን፡ መዓልትኻ

  ጽዓዱ ካብ በልዋ፡ መዓልቲ ኣቦ

  ከምዛ ትምልን ቅድምኡን ዘይዘከርኩኻ

  ዝኽርኻ እመላልስ ግቡኡ ክህቦ።

  ከምዛ ዓምን ቅድምኡን ዘይዘከርኩኻ

  ዘይዘከርኩ ሓይልኻ ሙቐትካ

  ዘይዘከርኩ ምኽርኻ ምዕዶኻ

  ካን! ኢሎምኒ፡ ሎሚ’ያ ዕለት ዝኽርኻ።

  • Amanuel Hidrat

   All awatistas Fathers,

   Happy fathers day. And many more. This is the day you go with your family to a restaurant and enjoy outdoor foods.

   Amanuel Hidrat

   • Kokhob Selam

    Thank you very much Amanuel .

  • Kokhob Selam

   than is nice one my friend. please keep writing.

 • Kokhob Selam

  Dear Awate team and all awate friends your opinion, suggestion and criticism are valuable for me. please help me understand what you think of my poems. since I have a lot of them still coming here, I would like to learn from all without exception as it is not the political stand only that maters.

 • Kokhob Selam

  . . . .ድምጺ ኣብ ባዶሽ . . . .

  ቦታ መካን ከምይ ትርእይዎ :-

  ብርሕቀት ናይ መሬት ዶ ትመዝንዎ :-

  ብዝሕዞ ነገራት ዶ ትዕቅንዎ ?

  እስከ ሕሰብዎ ::

  ባዶ ናይ መካን ካብ‘ዚ ክሳብ ኣብ’ቲ :-
  መሬት ከይጠመትኩም ከይርኣኹም ታሕቲ :-
  እንታይ ትሰምይዎ ረቂቅ ትርጉም :-
  ዘይረአ ክንሱ ዝነበረ ካብ ቀደም :;

  ንምዃኑ ድዩ ዓለማዊ :-

  . . . . . . . እሞ ነገራዊ :-
  ወይስ መንፈሳዊ :-
  . . . . . .. እሞ ኣምላኻዊ :-
  ድምጺ ዶ ኣለዎ ዘእዊ :-
  ወይስ ጸጥ ዝበለ ሰላማዊ ::

  ጁቢተር ምስ ቬነስ ዝነብራ ርሒቀን :-
  ንጥረ ነገር ህዋ -ኦክሲጅን ዘይብለን:-
  ድምጺ ዶ ይህሉ ይስማዕ ኣብ ውሽጠን :-
  ስነ ፍልጠት እንታይ በለ ኣካይዱ መጽናዕተን::

  http://www.collective-evolution.com/2014/06/09/have-you-ever-wondered-what-outer-space-sounds-like-sounds-have-been-captured-they-are-quite-eery-listen-here/

  This Is What Space Sounds Like. Listen Here

  የግዳስ ዝገርመኒ :-
  ……..ኣዝ ዩ ዘስ ደምመኒ :-
  ወገነይ ‘ቲ ጸጋኒ :-
  ክጽግን ዘዕነኒ:-
  ኣይኮነን ዶ ህግደፍ ጉጅለ ደቂ ሰብ :-
  ድምጺ ‘ ኳ ተረኺቡ ኣብ ሰማይ ክዓልብ ::

  ኣይደለዩን እምበር ፈጺሞም ክሰምዑ :-
  ኣይደለዩን እምበር ኮሪዖም ከኽሩዑ :-
  ህይወት ደቂ ሰባት ስለ ዝሰልዑ :-
  መዓስ ጠፊእዎም ሃገርና ከልምዑ :-
  ዝነብሩ ዘለዎ ህዝብና ከንብዑ ::

  ኮኾብ ሰላም JUNE 15/2014

  • Amanuel Hidrat

   Ustaz Kokhob Selam,

   You grace us with your soothing poetry. We thank you for that. God bless you and live long.
   Amanuel Hidrat

 • Kokhob Selam

  . . . እታ ዕስራ ሰነ . . . . .

  ተሓጉሰ ነይራ ንሳ ምስ ተመርጸት :-
  ሽም ምስ ተዋህባ መዓልቲ ስውኣት :-
  ግዳ እናጸነሐት ኣዝያ ሓዘነት:-
  ክብረታ ዝቅንጥት ነውርም ምስ ረኸበት ::

  ኣንቲ ሰነ ዕስራ –
  ዝለዓለ ክብራ :-
  እንታይ ድኣ ኮሪኺ ክብሪ ናይ ኤርትራ :-
  ክንዲ ዝረኸብኪ ዝለዓለ ስፍራ ?

  ኣነ እንተትኸውን ዕለት ተቐይረ :-
  ብሰላም ብኹርዓት ምስ ነበርኩ ነይረ :-

  ኢለ እንተገልጽኩ ዘለኒ ስምዒት :-
  “ኣብ ኩናት ዘይውዓለ በሊሕ” ኢካ መለሰት:-

  እንታይ ኩናቱ ‘ቲ !!! ኢለ እተንጨደርኩ :-
  ብኣገራሚ መልሳ ኣዝየ ፈዘዝኩ ::

  “ካብ ዕለታት ሓንቲ ንዓይ ዘመረጸ :-
  ከምስል ብስውኣት ከም’ዛ ዝደንገጸ :-
  ዓመት ምሉእ ከም’ዛ ዘይፋጸ :-
  ማዕረገይ ተንኪፉ ሰላም ዝሃወጸ ::”

  ከመይ ?

  “እተን ካለኦት ‘ ኮ ዕለታት ናይ ዓመት:-
  ግርም እዩ ዝብለን ኣሽካዕላል ድሑራት ”

  ኢላ ኣንጸርጺራ – እምብዛ ኣስቆርቂራ :-
  ኣቤት!! ኢላ ነጊራ – ብዓውታ ሓቢራ ::

  “ኣነ ‘ኮ ዕለት ጀጋና እየ ዘይብል ቀበዝበዝ :-
  ኣነ ‘ኮ ዕለት ሓቀኛ እየ ሓ ፋሹ ዘይምዝምዝ :-
  ኣነ ‘ኮ ዕለት ሓርበኛ እየ መትከሉ ዘይጥምዘዝ :-
  ከመይ ኢሎም ይውኩሉኒ ብዓል ፈዛዝ መዛዝ ”

  “ስርዓት ዲሞክራሲ ኣይኮነን ንኹርሲ :-
  ክውክል ኣለዎ ኣዛኒ ቀዳሲ :-
  ከመይ ገይሩ ይ ሰርቆ ሰባሪ ኣፍራሲ :-
  ስደትን መከራን ሃንዳሲ ቀያሲ ”

  ንዓይ ‘ሲ ዝውክል ፍቁር ተፈቃሪ :-
  ንጸቢብ ኩነታት ብብልሃት ሰጋሪ :-
  ሓፋሹ ጠርናፊ መገዲ ሓባሪ :-
  ብስርዓት ዝሕዞ ናይ ስውኣት ሕድሪ ::”

  ” ‘ምበር መዓስ ኮይኑ
  . . . . . . . .ቀታሊ ኣሳሪ –
  . . . . . . . . . ሓፋሽ ኣባራሪ –

  . . . . . . . . . . . . . . .ንሓቂ ቀባሪ-
  …………………………………ኣብ ስቃይ ኣንባሪ ::”

  ጉድ በልኩ ደኒነ:-
  እምብዛ ሓዚነ :-

  ዳሕራይ :-
  ንስኺ ኮሪኺ ዕለት ክንስኺ :-
  ስውእ ድኣ እንታይ በለ ንገሪ በጃኺ ::

  “ንሱ ቶኽሳኺቱ ስግኡ ኣርጊፉ :-
  ዓጽሙ ተጸፍጺፉ –
  ሰላምኩም – ሃሪፉ –
  ኮይንዎ ሓሊፉ ::

  ገነት ዝገዝኡ – ለምለም ሕዛእትኡ :-
  ክብረት ተቀቢኡ – ኣብ ሰላም ረጊኡ ::

  ህያው ‘ምበር ኣሎ ኣዝዩ ተበደለ :-
  ‘ቲ ስውእ ክወድቅ ምስኡ ዝወዓለ :-
  ኣብ ውግእ ተሃሪሚ ኣዝዩ ዝቆሰለ :-
  ናይ ሕጂ ገዲድዎ የእዊ እንሆለ::”

  በኸኹ ኣዝየ – ንብዓተይ ዛረየ :-
  ቃላት በርቲዑኒ እምብዛ ‘ወ ጉህየ ::

  ነዚ ተዓዘበት እታ ዕለት ዕስራ :-
  “ኣጆኻ ” ትብለኒ ገጥ ኢላ ተሪራ –
  መእንቲ ክብረት ንመላእ ኤርትራ :-
  ክትቅጽል ወሲና ሓፋሽና ኣስሚራ ::

  ሓቂ ድዩ ሕልሚ –

  …….ንዓመታ ሎሚ –

  ……………ግዜ ኣሎ ነብሰይ ተጸመሚ –

  …………………………ንጉጅለ ህግደፍ ጥራይ ኣራጽሚ ::

  ኮኾብ ሰላም JUNE 14/2014

 • Kokhob Selam

  . . .ሕምብርቲ . . .

  ክዳነይ ገሊሀዮ :-
  ማእከል ከብደይ ር ኣዮ :-

  ኣብ ማእከል ምልክት :-
  ዛንታ ኣለዋ ህይወት :-
  ናይ ቀደም መሰረት :-
  ዕትብቲ ከይተበትከት:-
  መግቢ እናሕለፈት :-
  ኣካለይ ሃነጸት ::

  ኣነን ክውለድ ንሳ ተቀቢራ :-
  መድሕንተይ – ድሕነተይ ፈጢራ ::

  ዛንታ ሞትን ህይወትን :-
  ዛንታ ምጥፋእን ምንባርን :-
  ዛንታ መስዋእትን ዓወትን:-
  ዛንታ ስርዓትን ሕግን ::

  ዳሕራይ ሕምብርቲ ተሪፋ :-
  ምልክት ናይ ተስፋ :-
  ንኸብደይ ሓቂፋ :-
  መ ጠ ን ስፍሓት ጠርኒፋ ::

  ትኣምር!!!

  ኮኾብ ሰላም JUNE 14/2014

 • Kokhob Selam

  …………..ይፈለጥ ጉዳቶም……………

  ናብ ሰማይ ጠሚተ ክንዮ ኣድማስ:-
  ኣቶኪረ ይርኢ ‘ታ ወርሒ ክትሕምብስ:-
  ወይ ክእለት ፈጣሪ ሪኢኻ ዘይጭረስ :-
  ሕጊ- ፈለግ ገይሩ እዚ ህዋ ከይፈርስ::

  ነዚ ዘማለአ – ባህርይ ኣማዓርዩ:-
  ተመስገነ ይኹን ላዕላይ ፈጣሪ እዩ:-

  ግን:-
  ፈጣሪ ክንሱ ዝገብር ድላዩ:-
  ምርጫ ሂቡና ጽቡቅ ሕማ ቅ መምዩ::

  ንሱ ‘ ኳ ኩሉ ዝከኣሎ ዝሃበና መ ሰል:-
  ሕግን ስርዓትን ኣውሪዱልና ዕድል :-
  እንታይ እዩ ህግደፍ ህዝብና ዝብድል:-
  ብዘይ ሕጊ ፍርዲ ዝኣስር ዝቀትል::

  እናበልኩ ይሓስብ እሞ ድሓር ትዝ ኢሉኒ:-
  ናይ ደገፍቱ ነ ገር ኣ ዝዩ ገሪሚ ኒ::

  ብሕጊ ብስርዓት ዶ ኣይኮኑ ተውሊዶም:-
  ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ኣደ ምስ ኣበኦም:-
  ብዘይ ሕጊ ክመሓደሩ ንምንታይ መሪጾም:-
  ………….ገለ ‘ ኳ ኣሎ ይፈለጥ ጉዳቶም !!!

  Kokhob Selam

 • Kokhob Selam

  . . .ሳግም ለብሙ . . . .

  ኣንታ ‘ታይ ኮይኑ :- ካብ ቃልሲ መ ኺ ኑ :-
  ዝነብር ተመ ሳኺ ኑ :- ምስ ስቃይ ተቐሪኑ :-

  እለ ሓቲተሉ ነቲ ዓርከይ ነበር :-
  እሎምኒ በቂሉ ከይበዝሕ ከይኸብር ::

  በቅልስ ተወሊዳ ካብ ፈረስ ካብ ኣድጊ :-

  ከይትወልድ ተዓጊታ ብተፈጥሮ ሕጊ :-

  ንሱ እንታይወረዶ መትከል ኣልቦ ኮይኑ :-
  ንግዝያዊ ረብሓ ዝ ነብር መኺኑ ?

  ተወልደ ዘሕፍሮ ዝነብር ጆግኒኑ :-
  ጀግና ከምዘይነበረ ክብረቱ ስኢኑ ::

  ኮኾብ ሰላም JUNE 14/2014
  ጀብሃ ተወሊዱ ሻዕብያ ዝኸደ::
  ሕጂ ልቢ ይግበር ነጎዳ ከይኖጎደ ::

 • Kokhob Selam

  …..ኽብሪ ህይወት….. :

  ህይወት ምንባር ክንሳ :-
  ብሞት ግን ትግለጽ እያ መሊሳ :-
  ቀቢርካ ክትምለስ – ሰበይቲ ሓሪሳ :-
  ቀጻሊት እያ ህይወት እዝጊ ዝሃንደሳ::

  እምበር ዑደት !!!!!
  ለይቲ ብመዓልቲ ኣናተከኣት :-
  ክረምቲ ብሓጋይ እናዘዋወረት :-
  ዓመት ብዓመት እናቀባበለት :-
  ከደት ተወንጨፈት ግዳ ነይ ጠፈ ኣት :-

  ሓይሊ ይኹን ነገር ኣሎ እዩ ነባሪ :-
  ተፈጢርካ እንታይ ኣፍሪኻ እዩ ዝ ህበካ ክብሪ ::

  ኮታ :-
  ነገራዊት ዓለም ብቦታ ትግለጽ :-
  ብግዜ ትምዘን ትኸይድ ትነፍጽ :-
  እቲ መስተብሃሊ ቁም ነገር ይሃንጽ:-
  ንሰላም ንራህዋ መርሃ ይቀርጽ ::

  እዚ እዩ ክብሪ ህይወት ማ ዕረጉ :-
  ሰብ እንተሓሲቡ ቆልሞጽሞጽ ሓዲጉ :-
  እንተዘይ ኣባኺ ኑ ሰዲዱ ባዕሊጉ :-
  ንውሉድ ወለዶ ይሰውድ ሓረጉ ::

  ኮኾብ ሰላም JUNE 14/2014

 • Kokhob Selam

  Awate friends, there are two poems bellow for the same massage. which one gives more sense and meaning ? help me choosing the best.

  . . . ነብ ሰ ይ . . . . .

  ውቅያኖስ ጠሊቐ – ሰማይ ተምንጢ ቐ :-

  መሬት ‘ ውን ሰንጢቐ – ገዚፈ ደቂቐ :-

  ሓሚቐ ጸቢቐ – ኣዕርየ ጸይቐ :-

  ርሒ ሰ ደሪቐ – ዘርጊሐ ጨ ፍሊቐ :-

  ተኸቢረ ተናዒቐ – ሰሪቐ ተሰሪቐ ::

  ኩሉ ፈቲነ –

  . . . . . . .ዘይኩወን ኮይነ ::

  ክደልያ ክደልያ :- ክጎያ ክጎያ :-

  መዓስ ረኺበያ :- ኣበይ ኮን ተ ኣልያ ::

  ተሳቅየ ምእንተኣ – ተሃንትጥየ ክሪኣ ::

  ተስፋ ምስ ቆረጽኩ – ሓንሳብ ህድእ በልኩ –

  ህድእ ኣብ ምባለይ – ስኺ ነ ምምዛነይ –

  ረኺበያ ነብሰይ- ተሾጊጣ ኣብ ውሽጥይ ::

  ዳሕራይ :-
  … ኩሉ ትርጉም ረኺቡ :-
  . . . . .ሰላመይ ዓንቢቡ:-
  . . . . . . .ፍታሕ ተረኺቡ :-
  . . . . . . . . . . .ኣነ ዝሰበቡ ::

  …………………………………………………………………………………….

  .…..ኣበይ ኣለኹ ኣነ ?…..

  ንነብሰይ ክደልያ – ነዛ ዓለም ዘይረያ:-

  ፍጹም ስኢነያ በቃ – ቀቢጸያ::

  ዳሕራይ:-
  ኣብ ኩሉ ቦታት ካብ ዘይረኸብኩዋ:-
  ስውርቲ ዝገብረ ገለ ከይህልዋ:-
  ኢለ ክሓስብ ክምርምር ደኒነ:-
  ለካስ ኣብ ውሽጠይ እየ ተሓቢአ ኣነ::

  እንኳዕ ድኣ ከይረኸብኩዋ ኣይሞትኩ ‘ ምበር:-
  ኩሉ ክበጽሖ እየ ናይ ‘ዛ ህይወት ሚስጥር::

  ለካስ እቲ ሚስጢር ሕናቅልቅሊተይ:-

  ዝፍታሕ ኣብ ውሽጢ እዩ ኣብ ‘ታ ነብሰይ::

  ኮኾብ ሰላም JUNE 14/2014

 • Nitricc

  Lol, I guess we have to make it up with my love Rahwa. the other day we had a boxing match and ofcourse i won and never heard for my love my life. then this guy does this Rahwa, why mention Asseb before Asmara? Hmmmmmm lol
  http://www.youtube.com/watch?v=orD_HCpF3gg

  • Who can believe it; from a sworn and relentless pro-regime political fighter, to a prisoner of love? Nitricc, you have told us your Achilles’ heel, and we are going to fight you there.

   By the way, have you asked permission from us Ethiopians, to fall in love with an Ethiopian girl? Do you remember when you used to ask us, what we Ethiopians are doing on an Eritrean site? Who gave you the permission? Not I for sure, or other Ethiopians on this site.

   Fortunately, while you are still under the spell of our beautiful Ethiopian girl, we can say anything we like against the regime in Asmara, and get away with it.

   We got you, and there is nothing you can do about it!

   • Nitricc

    Hahaha Horizon
    I am determined to make her ware Hijab. I will. She have this what I call Hijabo-phobia. Lol
    Besides don’t you know the power love is way stronger than the power to hate.
    Regarding asking permission
    Well since you guys think we , the Eritreans do what ever we pleased; as might live up to it. And take what we want 🙂
    Don’t tell Amde, he will be up in arms between you and me.
    It is all good man 🙂 we got have some fun.

   • Yodita

    Dear Horizon,

    First time I discover you are an Ethiopian. Was so dead sure you are from Eritrea and a dear person I know writing in a pen name! I never skip your posts and consider them full of wisdom. The dream is of course to have harmonious vision and respect as upper most criteria and then everything else.
    PS I even put your pen name as those who could sit in the transitional table of future Eritrea!!

    • Rodab

     Lol Yodita. If you read him always, how did it escape you he was an Ethiopian.
     I am an impatient reader and I only read few comments, but I still managed to learn Horizon was an Ethiopian. I knew long time ago.
     I guess some times smart people miss the obvious. Interesting!

     • Yodita

      Rodabino (SAAY), you are much smarter than I by any stretch! I will let you in to a secret. I always (used to thank God) see what is best in humans (looks and behaviour) as Eritrean or when it is looks (habesha). I guess I adopted Horizon using my old bad habits!

     • Rodab

      Yodita my lady,
      I say ‘yeah right!’ On your first sentence, but of course good words are always appreciated. So thanx.
      Seeing people through their character and not where they come from is a good quality.

      Visit us in soccer town when you get time. Pick a team too.

      Have a wonderful day!

    • Dear Yodita,

     It is an honor to communicate with people like you Yodita, and Hayat Adem and Pappillonn, the three shining stars of Awate.com. (Sorry, if I have left out any other lady). I have always enjoyed reading your
     comments, by all of you.

     I am an Ethiopian, right from the middle of Ethiopia. I had been complaining in the past to Kokhob Selam, that I could not enjoy his beautiful poems, because I do not know a word of Tigrinya.

     Well, my friend, a Habesha north or south of the Mereb is still a Habesha. The difference is mainly in our imagination and not in our genes, not even in our languages or our culture, both of which have common roots.

     What then went wrong between Ethiopians and Eritreans is a question we have so far failed to solve. I hope that, in the future somebody who can reboot our minds to recover our common values that existed
     for centuries and were lost on the way, might solve our problems.

     I am among those who believe that this age of madness will pass away, and Ethiopians and Eritreans will live together in harmony, because they have no other choice. The day when they would find out that, they cannot continue to cherish their foolishness and immaturity, is not far away.

 • Kokhob Selam

  …….ኣሰየ ኣሰየ ……

  ክብረት ይሃበለይ እንዳዓበይቲ:-

  እንዳ ሰላም ዕርቂ ተፈተውቲ :-

  ብሩኻት ምዕሩጋት ኩኑልና በዛሕቲ-

  ኣብ ጉዳይ ሃገሮም መኸርቲ ዘተይቲ :-

  ኣጀኻትኩም ኣይትሕመቚ ደቀይ:-

  ኣብ ጎኑኹም ኣለኹ ዝዓቅመይ ክእለትይ::

  “ጭሩ ዝዓቅማ ትሕጎም ” እዩ ነገሩ:-

  ሕማቅ የለን ኣዓቅሙ እንተገይሩ :-

  ክኸውን ክኸውን ምስ ህዝቡ እንተሓቢሩ :-

  ነብሱ ገጥ ኣቢሉ ዕላምኡ ኣትሪሩ ::

  እቲ ለም ቅነ ናይ ጀበና ዕላል :-

  ኩዕሶ ወሲኽካ እዩ ምንክብላል ::

  ሕብረት ቶም ዓሰርተ ተጻወቶ :-

  ሓላው መርበብ ሒዙ ዝዕትዕቶ :-

  ዕስራን ክልተን ሰባት ስሓቦ ጉቶቶ :-

  ዝገርም እዩ ዓለም ውራይ ኢላቶ ::

 • Dear Poets, Jebena page is now open.