Inform, Inspire, Embolden. Reconcile!

Jebena: Arts and Entertainment (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinterest
 • Kokhob Selam

  Dear Reader,

  This is long back, till now the Ere Tv is ..

  …….ቲቪ ኤረ!!!!!…..

  ቲቪ ኤረ ኣንቲ ቲቪ ኤረ:-
  ሰሚኪ ዶ ናይ ለምቅነ ወረ:-
  ወዲ ሃገር ብሓዊ ዝሓረረ:-
  ኣብ ውቅያኖስ ኣትዩ ተሰወረ::

  ስመዕኪ ዶ ኣሰቅቂ ሞታ:-
  ድቂ ሒዛ ዝሞተት ሒዛታ:
  ዓሳ ዝበለዓ ተረፍቲታ:-
  ኣዳም ኣሰኪሑ እቲ ዛንታ::

  ንሶም እንዲዮም !!!!
  ዘይሕጋውያን ዝበልኩዮም:-
  ዘነኣኣስክዮም ሾሞም ዘጥፋእክዮም:-

  በጃ ዝሓለ ፉ ግዳያት :-
  ንጹሃት ዜጋታት:-
  ይዋርሶም መንትግስተ ሰማያት;-
  ያኢ ንስኺ ሕጋዊት ::

  ናይ ቶም ደቂ ሓራም ኣገልጋሊት:-
  ምዃንኪ እናፈለጥኪ መደበር ሓሶት::

  መን እዩ ብዓል ሓቂ እቲ ሕጋዊ:-
  ንስኺ ‘ዶ ‘ቲ ተጠብሰ ሓዊ:-
  ንብሱ ዝዓረገት ናብ ሰማያዊ:-
  ሓይሊ ሂቡና ኣሎ ክኸውን መርሃዊ::

  ቲቪ ኤረ ‘ ምበኣር ፈሊጥክዮ?
  ሕጋውንነትን ዘይሕጋውነትን መምኽዮ:-
  ነቲ ግዳይ ዘይሕጋዊ ኢልክዮ:-
  ነቲ ህልውናኺ ሕጋዊ ጌርክዮ:-
  ነቲ ገበነኛ መንግስቲ ሰሚኽዮ::

  ቢሊ ቃለይ ቃሉ ይኹ ን ፍጹም ዘይቅየር:-
  ሓቁ ክነግረኪ ይሃሉ ይቀበር:-
  ብድምጽኺ ከም ዝምስከር:-
  ብዕሊ ከምዝንገር::

  ሕጋውነት ግዳይ – ዘይሕጋውነት ህግደፍ:-
  ባዕልኺ ክትብልዮ ጽባሕ ምስ ዝጸድፍ:-
  ነበረ ያ ነበረ ምስ ኮነ ሓተላ ጉሓፍ;-
  ርግጽ እዩ ክኸውን ንያተይ ነይነጽፍ:
  ቃለይ ነይዕጸፍ :-
  ሓቀኛ እዩ ዓወት ዝጎናጸፍ::

  ኣነ ዝገርመኒ ናይ ‘ቶም ሰብ ዜና:-
  ቲቪ ኤረ ዝሰርሑ ተፍጥሩ ኣብ ሞንጎና:-
  ጸረ ሕጋውነት ሓሶት ዘይባህልና:-
  ከመይ ይወሓጠሎም ስደትና ስቃይና::

  ክሓሰቦ እንከለኹ ብሒሳብ ቁጽርታት:-
  ደሞዞም ዝመጾም ብዋጋ ስውኣት:-
  ምዄኑ ዶ ፈልጡ ኣካል ናይ ውጹዓት:-
  ናይ ምድረበዳን ባሕርን ግዳያት:-
  ስጋ ምስ ጨጓራ ምብላዕ እዩ ወገናት::

  ከመይ ኢሉ ይውሓጠሎም ምግቢ ;-
  ከመይ ኢሎም ይድቅሱ ብዋጋ ህዝቢ:-
  ከም ኣሞራ ከም’ቲ በላዕ ጥንቢ:-
  ኣብ ሬሳ ዝዝንቢ ስጋ ተቀላቢ::

  ‘ምበር ቲቪ ኤረ ናበይ ከይተብሊ:-
  ጽባሕ ናትና ኢኺ ሓሶት ምስ ዝበሊ ;-
  ሓቂ ምስ ተከኣ ትነግሪ ብዕሊ:-
  ንሓፍሽ ንሰልም ንራህዋ ተገልግሊ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear All,

  …..ግዜ ትኹል ….. IDEAS FOUND FROM “THE POWER OF NOW”

  ግዜ ምሳኻ ኣሎ – ግዜ ‘ውን ምሳይ –
  ንግሆ ምሸት በሎ – ይውጋሕ ይምሰይ –
  ትማሊ ‘ውን በሎ ሰሙን ብቀዳማይ :-
  ኩሉ ኣብ ሓሳብ እዩ ሕጂ እዩ ነባራይ ::

  ሕጂ ግን ዝርከብ ትኹል ትኹልኒ :-
  ግዜ ኣይትቅጸሮ ብወገን ብጎኒ :-
  ንላዕሊ እዩ ዝቁጸር ዝቅጽል ዝድይብ :-
  ህጂ እዩ ግዜ ኣብ ኢድካ ዝርከብ ::

  እምበር :-
  ትማሊ ሓሳብ እያ ኣብ ሕሉፍ ትነብር :-
  ጽባሕ ‘ውን ሓሳብ እያ ብትምኒት ትዝከር :-
  ሕጂ እያ በቃ ጉብኣ ትገብር :-
  ሕጂ ኢልካስ ሕጂ የለን ካልእ ነገር ::

  ትማሊ ክንብል ዘኪርና ናይ ቀደም :-
  መጻኢ ክንብል ናይ ጽባሕ ክንሓልም :-
  ግዜ ኣይነባኽን ሕድሪ ወዲ ኣዳም :-
  ሕጂ ከይትጠፍእ ከይትብለና ህልም ::

  ንቃንዛ ኩርምቲ ኣየድልዮን ፍወሲ :-
  ኣብ ሕጂ ምንባር እዩ ናይ ጸገማት መልሲ ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Dear all can you remember this great man?

  . . . . ለበዋ ኣቦይ ኢማም ሙሳ ….

  ሓመድ ኢኻ ሞ ሓመድካ ልበስ :-
  ‘ኳ እንተተባህለ ኣካል ሰብ ክፈርስ :-
  ህይወቱ ቀጻሊት ፍጹም ነይትድምሰስ :-
  ጽቡቅ ተግባሩ እዩ ዘልኣለም ዝሕደስ :-

  ለበዋ ምስ ሃቡ ነቲ ዕሸል :
  በርቲዑ ክቃለስ ኣሕዋቱ ክመስል :-
  ቁም ነገር ክገብር ብዘይ ሸለል መለል :-
  ኣርሒቁ ከይከይድ ክህሉ ኣብ ማእከል ::

  በሉ ኸ ኣ :-
  “ጽባሕ መን ይፈልጣ ካልእ መዓልቲ እያ :-
  ትማሊ ‘ውን የላን ጠፊ ኣ ብጉያ :-
  ሎም እንሀለት ዝስረሓ ቅያ :-
  ብዘይ ዕጥይ ጥይ ብገባብ እለያ :”

  “ቀጻሊ ጻዕርታት ብዘይሕለል ትብዓት :-
  ንወለዶ ግደፍ ዘይርሳዕ ስረሓት :-
  ዝሓሸ ምረጽ ዘብጽሕ ናብ ዓወት :
  ክዝከር ዝነብር ብሉጽት ተግባራት”

  “ስራሕ ቀጽል በርትዕ
  መደባትካ ስራዕ “

  ለበዋ ኣቦይ ኢማም ምሳ :-
  ዘይትርሳዕ ንሳ :-

  ታሪኽ ነይርስዖም :-
  ኣዕዚዝና ነኽብሮም :-
  መጽሓፍ እዩ ቃላቶም :-
  ንጀና ይበሎም ::

  KS,

 • Kokhob Selam

  Dear all can you remember this great man?

  . . . . ዘክሩለይ መን እዮም?. . . .

  መን እዮም ፡ ዝተፈትዎ ነይሮም ፡
  ዘይርሳዕ ምኽሮም ናብ ደቂ ሃገሮም :-
  ኣኽባሪ ህዝቦም ዘይርሳዕ ዛንተኦም :-
  ዘኩሩለይ መን እዮም ???

  እነሆ ገለ ካብ ቃላቶም —

  ኣብ ድምጺ ሓፋሽ ” ይዝከረካዶ ?
  1965 ሓዘን ዓቢ ጓዶ –
  ሓሙሽት ክፍልታት ኣብ’ዛ ሓንቲ ኣግዶ :-
  ምፍንጫል ህዝቢ ዘጋደዶ :-
  ሕማቅ ዘመን ፍጹም ዘይናኣዶ :-
  ደቅና ክጠማመቱ ካብ ማዕዶ ::”

  ዓርከይ ሓወይ – ኢብራሂም ሱልጣን –
  ብጻይ ወዲ ሃገረይ – ጀግና ብዓል ኢማን –
  እንካ ዘክረለይ – ምስ መጹ ልኡኻን –
  ውግእ ምስ ተላዕለ ብገለ ሃይማኖታውያን –
  ዓራቒ ተሳኢኑ መፍቶ እንግሊዛውያን –
  ኣነን ንስኻን ምስ ገለ ኤርትራውያን –
  ከነጠዓርቕ ሓቂፍና ኩሎም ሃገራውያን –
  ዕንባባ ከነንብር ንኹሎም ምውታን –
  ዕርቂ ኣንጊስና ክንምለስ ብተስፋን ሓጎስን :: ”

  በሉ ‘ቶም ፈላስፋ === ቅድሚ ምሕላፎም ::
  ናይ ሃገርና ተስፋ ==== ዘክሩለይ መን እዮም ?

  “ ናይ መጻኢ ወለዶ ሕድሪ ተሰኪምና :-
  ብ63 ጉዕዞ ጥራይ ኢድና –
  ኣቤት እወ ስንቂ ‘ኳ ዘይነበረና –
  ብዘይጽንቀቅ ሓቦ ጥርዓና ኣብጺሕና –
  ይዝከርካ ‘ዶ ብሊብያ ኣላጊስና –
  ኢብራሂም ብጻይ ብዙሕ ተሳቂና “

  በሉ ‘ወ ተንተኑ –
  ሓንቲ ከየጋነኑ –
  ብዑምቀት እናስተንተኑ –
  ሊቅ ነይሮም ዝተኣምኑ ::

  “ብሬድዮ ኣቢልና ክንገልጽ ኡይታና –
  ተጋደልቲ ክሰምዑና ብጃኹም እናበልና –
  ኣነ ብትግርኛ ንስኻ ብትግረ –
  ምክፍፋል ገበን ጥዒሙና ዕረ :: ”

  መን እዮም መን እዮም – መግስንተ ሰማያት የዋርሶም –
  ወልደ ኣብ ወልደማርያም ታሪኽ ይመዝግቦም ::

  ኢብራሂም ነይሰምዕዎም :-
  …….. ንዓና እዩ ነይሩ :-
  ኩሉ ጽሕፋቶም :
  ……..“‘ዞም ደቀይ ስመሩ “

  በሉ ድማ ክዛዝሙ :—

  “ ኢብራሂም እንተሞትካ –
  ነይርሳዕ ታሪኽካ –
  እነሆ ነዘንቱ ትብዓትካ –
  ንሕሉ ክብረትካ “

  ንሶም ‘ ውን ብሞት ተፈልዮም :-
  ከምታ ዝዘከሩ ንብጻዮም :-
  እንሆ ንሕና ‘ውን ንዝክሮም :-
  ወልደኣብ ሊቅ ነይሮም :-
  መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ::

  ንዓይ ከ ትዝኩርኒ ዶ ?

  ንዓይ ‘ ውን ዘክሩ ብድሕሪ ሕልፈተይ :-
  ስለ ዝዘክርኩ ክቡራት ኣቦታተይ :-
  ኣይተስተዋህድዎ ነዛ ንኡሽቶ ህያበይ :-
  “ጭሩ ዝዓቅማ ትሕጎም ” ንሳ እያ ክእለትይ ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear all,

  This poem is about ….the hard worker insect know by bee!!!!

  ……ንህብን ሳርየትን . . . .

  ንህቢ እንተቐሰመት መዓር ሰረሐት :-
  ሳሬት እንተቐሰመት መርዚ ቀመረት :-

  ኩሉ ብዒጢኡ ንዝቀስሞ ይሓሪ :-
  ንሳሬት ሃመማ – ንንህቢ ፍዮሪ ::

  ወይ ‘ዛ ህክይቲ ሳሬት መርበባ ሰሪሓ :-
  ደቂሳ ትጽበ ፈትልታት ዘርጊሓ :-
  ግዳያት ክትበልዕ መናድቕ ኣርሲሓ :-
  ጠቅሚ ኣልቦ ንፍጡር ኣፍሪሓ :-

  እንተ ‘ታ ንህቢ ግን ትቀስም ዕንባባ :-
  መዓር እያ ት ሰርሕ መኣዛ ስሒባ :-
  ክንዲ ዝሰሓበት ዘግደለት መኣዛ :-
  ዘርኢ ፖለን(ጽገ) ትዘርእ ብኣእግራ ሒዛ :-
  ዳግማይ ተለምልሞ ነቲ መሬት :-
  ኩሉ ስረሓታ ዓወት ልዕሊ ዓወት ::

  ወይ ‘ዛ ንህቢ እትሰርሖ ሰፈፍ :-
  ገዛ መሰረቱ ኣብ ቆፎ ዝዓርፍ :
  ተኸላኻሊ ገዛ ካብ ሙቐት ካብ ርጥበት :-
  ማህጸን ናይ ‘ቲ ድቂ ዝፍጠር ብዑደት :-
  ክንደይ ጠቅሚ ሃበ ንጥዕና ሰባት :;

  ብሙጫ ብልግዐ ብሕንዚ እንተተዛሪበ :-
  መጽሓፍ ነይኣኽለኒ ምህሮ ዝተሓልበ :-

  ሰብ ዝበለዐ ጉጅለ ይጨኑ ደምደም :-
  ፍረ ኣልቦ የውድም ይወድም :
  ሰብ ዘማዕበለ ዘምሃረ ንሰላም :
  ሃገሩ የበልጽግ ዕንባባ ይስለም ::

  ድሑር መሪሕነት – ይምሰል ብሳርየት :-
  ምልክት ናይ ወድቀት – ምልክት ድኽነት :-
  ምልክት ርስሓት – ምልክት ናይ ሞት :-
  ምልክት ትህኪት – ምልክት ውድመት :-

  ገስጋሲ መሪሕነት ይምሰል ብንህቢ :-
  ጻዕረኛ ህርኩት ንሰላም ዓንባቢ :-
  ብቀጻሊ ስራሕ ሓፋሹ ኣጽጋቢ :-
  ምልክት ምዕባለ ምልክት ናይ ህዝቢ :-

  ኩሉ ዝውሰን ብድልየት እዩ ይበሃል :-
  ንድልየትና ንስራሕ ነልግሶ ዝብድል ::

  By the way there are six products mentioned here 01. honey 02.pollen 03.wax 04. venom 05. propolis 06.Royal jelly..

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Hi,
  Ethiopian and Eritrean Awate Participants

  . . . . . . . . .ሩቅ ይሆን ቅርብ ? . . . . . . . . .

  ታየኝ ስብሰባው የምንነጋገርበት :- ፊት ለፊት የምንተያይበት :-
  ችግሮችን የምንፈታበት :- ሰላምን የምናነግስበት :-

  ……እንዲያው ሩቅ ይሆን ቅርብ :-
  ……የምንተያየው ህዝብ ለህዝብ ::

  ለነገሩ ልባችን ተቀራርቦ :- እንደ ማግኔት ስቦ ተሳስቦ ;-
  የተስፋን ስንቅ መግቦ :- እየጋብዘን ኣይደል በማይበጠስ ሽቦ ::

  የምስራች እኮ ኖው ነጋሪቱ :- እኮ ና ይህ ኣይደል ምልክቱ :-
  ለምን ግዜ ይጥፋ በከንቱ :- መስራት ነው እንጂ ሳይታክቱ :-
  ……ወግኖች ታጠቁ በርቱ ተበራቱ ::

  ትናንት እንኳን ኣልፋ :- ወገን ወጉኑን ሲያጠፋ :-
  ያኔ ሲባል የለም ተስፋ :- ሰላም ተሸሽጋ ተጠልፋ ::
  በጨለማው ስንበታተን :- ያ መከራ ያ ሰቀቀን :-
  ስንቶች ገደልን ሰክረን :- ሰላማዊ ምፍትሔ እያለለን :-
  ኃይልን ተማምነን :- ጎዳን ራሳችንን ::

  ……እንዲያው ሩቅ ይሆን ቅርብ :-
  ……የምንተያየው ህዝብ ለህዝብ ::

  ከሚኖር ተሸፍኖ :- ይቅረብ እንጂ ተማምኖ :
  ብጥብጥን ኮንኖ : -ነጎሮችን በልክ መዝኖ ::

  ኣገር በኣገርነቱ : ሳናናጋ መብቱ :-
  ኣክብርን መስዋእትነቱ :- ይጠናከር ኣንድነቱ ::

  እያለ ኣይደል ልብ ያለው :- : ሁሉም የነቃ የተነሳው :-

  ያ ባለፍው የተጸጸተው :-

  . . . . . . . . መጨውን ተስፋ ኣሁን ያየው ::

  ኣይዞህ በለው እንግዲህ :-

  . . . . . . . . ኣይዞህ በልው ኣለንልህ :-

  “ህዝብ ለህዝብ ነው ” መፈክሩ : –

  …………. መግስቶችም ይደፈሩ :-
  ወይ ይሂዱ ወይም ይስሩ :-:
  ………… የፍቅርን ድልድይ ኣይስበሩ ::
  የዜጋን ፍላጎት ያክብሩ :
  …………-መቀበል ነው ሳይጭበረብሩ ::

  ሌላ ምርጫ የላቸውም :- የህዝብ ኃይል ኣይቻልም :-
  ይህ መድረክ ኣይፍቅድም :- እርስ በርሳችንኣንጎዳዳም :-

  ……እንዲያው ሩቅ ይሆን ቅርብ :-
  ……የምንተያየው ህዝብ ለህዝብ ::

  ኣይተን የለ ውጣ ውረድ –

  ………… ቶክሱ መግደል ኣጉል ማበድ :-
  የውግያ ጀግኖች ማፍራታችን –

  …………ጎዳን እንጂ ምን ጠቀምን ::

  …… የሰላም ጀግኖች ፈልገናል :-
  …… የሰላምን ጥቅም ኣይተናል ::

  ሲባል ሰምቼ – ጠብቅኩኝ ተነስቼ :-
  መቸ ይሆን መቸ – ፈጣሪ ያሳየኝ ሰንብቼ ::

  ያ ረቢ :
  ……እንዲያው ሩቅ ይሆን ቅርብ :-
  ……የምንተያየው ህዝብ ለህዝብ ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Awateyan,

  …ፈትዩ ይምጻእ ጥዑም ብልዒ …

  ሓዳር ‘ኳ ዝደሊ ዝምነ ንመርዓ :-
  ነብሱ እዩ ዘዳሉ ብምህሮ ብሰንዓ :-
  ሽዑ እያ ትጎዮ ዝጸበቀት ቆልዓ :-
  ክትማርኾ ቀባሕባሕህ ኣዒንታ ኾሊዓ ::

  ነብሰ – ምምሕዳር ቅድም እዩ ዝስራዕ :-
  ምዕባለ ብልጽግና ነብስኻ ብምቕጻዕ :-
  ነብሰ ምትእምማን ብትሕዝቶ ሙኽራዕ :-
  ምዕዛዝ ሓድነትካ ኣእምሮ ብምልማዕ ::

  እምበር መን ይመርጾ ነቲ ድኑስ :-
  ብሓያሊ ይብላዕ መሰሉ ይገሃስ ::

  ተዳሎ ሞ ወገን ተዳሎ :-
  ንጸገምካ ምፍታሕ ከኣሎ :-
  ካልእ ክመጸካ ማዕረ ክትካፈሎ :-
  ጥቅመይ ጥቅምኻ እዩ ኣብ ኣለምና ዘሎ ::

  ናይ ዓደይ ምስላ :-
  ትወድቕ ዘይብላ :-
  “ሳዕስዕ እሞ ሳዕስዕ ሓዳርካ ኣይትረስዕ ” –
  መዓስ ይስኣን መጣቕዒ :-
  . . . . . ብሳክስፎን ብርዒ :-
  . . . . . . . .እንተገየርና ቅጥዒ :-
  ፈትዩ ይምጻእ ጥዑም ብልዒ ::

  KS,,

 • Haile S.

  Selam all,
  It is coffee break, Jebena time.
  ጎራሓትን ሓሙኽሽትን

  ኣነ ክብሎ ዝደሊ ዝብሎ
  ንምንታይ ዘይተረድኣኒ ዘይተኸተሎ

  ንስኻ ዝሓሰብካዮ ዝበልካዮ
  ኣይስሓቶን እኮ ዝኣሳሰርካዮ

  ደሊኻ ከይፈንጥሐ ክምልሰልካ
  ዘረባ ምደርበኻ ከይኣሳሰርካ

  ኩሉ ዘረባ’ዶ ኮይኑ ዝተኣሳሰረ
  መልእኽቲ ዝሓዘለ ዝተሓናገረ

  እወ ኣሽምባይዶ ኣብ ቦለቲካ
  ይረአ’ዩ ኣብ ዕላል ዓርከተይ ዓርከትካ

  የግዳስ ኣብቲ ካልኣይ ተሕልፎ ሸለል ትብሎ
  ኣብቲ ቀዳማይ ግን ትኣርዮ ትቖማምሎ

  እሞ ንሱ ንምንታይ ተረዲኢዎ ጠጠው ዘየበለ
  ኣንታ ሓወ ምዓረይ ንስኻ ክትዘልል ንሱ ክተርፍ ከይደበለ

  ንስኻ ከምኡ ንሱውን ከማኻ
  ክልተ ጎራሓት ሓሙኹሽቲ ስንቆም እዩ፡ ግደፈኒ ስጋኻ።

  • Kokhob Selam

   Hi Haile S,

   What a poem!!! timely at this very moment..HA,,

   KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear all,

  . . . . . .ባጤራ ውሒዱ . . . . . . .

  ባጤራ ውሒዱ ናይ ዓድና ናቅፋ :-
  እምብዛ በዚሑ ክትምንዘር ሸሪፋ ::

  . . . . .ምንዝርና ነውሪ እዝጊ ነይፈትው :-
  . . . . .ስርዓትን ሕገን እዩ ንሰላም ዝቐድው ::
  . . . . .ኢልናያ ዘይሰመዓት – ክሻ ተጠቕሊላ :-
  . . . . .ካብዝን ካብትን እንሆ ወሊዳ ዲቓላ ::

  ግን እባ ህግደፍ እንታይ ኣሰከፋ :-
  ኣየናይ ራህዋ ደጊም ከይሓልፋ :-
  ገንዘብ ኣጥፊኣቶ ቀደም ጨላሊፋ :-
  ንምንታይ ትጽበ ህዝቢ ክጭፍጭፋ :-
  ትኺድ ግዳ ትህደም ብእግራ ብክንፋ ::

  read it again to find the hidden meanings.
  ኮኾብ ሰላም

  • Abrehet Yosief

   Selam Aya Kokhob,
   እታ ኣብርሀት ክትደሊ … ምንዛሪ ሸርፊ
   ኣብ ኣፍደገ ባንክ ሓዲራ … ተጠቕሊላ ክሻ
   ከይትእክቦም ዓንተቦ ዘንጊዓ… ቀደም {ተ}ጨላሊፋ
   ዝዓበየት ዝንኣሰት እንሆ… ትህደም ብእግራ ብክንፋ
   Did I catch some of them

   • Kokhob Selam

    Dear Abrehet Yosief ,

    Yes ,,Abrehet that was really great job ..Now you can do more join us !!

    KS..

 • Kokhob Selam

  . . . . . . ብከላ . . . . . .

  Pollution ይብሉኻ – ብከላ :-
  ስብርብር ምስ በለ ናይ ሰማይ ከለላ :-
  ብሰንኪ ንዓይ ይጥዓመኒ ዓለም ተበዲላ :-
  ንግዝያዊ ርውየት ፔፕሲ ኮካኮላ ::

  እንዳስትሪ ይፍኑ ጋዝ ናብ’ ዛ ስማይ :-
  ብክላ ናይ ህዋ ናይ መሬት ናይ ቀላይ :-
  ንግዝያዊ ደስታ ንተፈጥሮ በዳላይ :-
  ምዝብራቕ ሕጊ ናይ ተፈጥሮ ተጻይ ::

  ግን ንኹሉ ብከላ ” ዓገብ ” ዝብል ነይተሳእነ :-
  እንሆ ይካየድ ጻዕሪ ዘይተኣደነ :-
  ጉዳይ ፖሎቲካ እዩ ዝገርመኒ ኣነ :-
  ብከላ ዝኸፈአ ህይወት ዘመንመነ ::

  ሓሶት ልዕሊ ሓሶት ብከላ ፖለቲካ :-
  ንኻለኦት ምኽሳስ ጉዳይካ ሓቢእካ :-
  ከም ሰገን ርእስኻ ኣብ ሑጻ ቀቢርካ :-
  ኣብ ሕሉፍ ምንባር እናቆሳቆስካ :-

  ሰባት ምድንጋር ምትላል ምብዝባዝ :-
  ኣይፋል ንዝበለ ምቅታል ምእሳር ምሓዝ :-
  ኣብ ገዛእ ሃገሩ መሰሉ ምስራዝ :-
  ብከላ ዶ ኣይኮነ ምንዝርና ምዕዛዝ ::

  ኮኾብ ሰላም

The Smashed Eritrean Wristwatch

06 Sep 2017 Awate Team Comments (32)

[this was first published in May of 2015 in objection to an attempt by some hacks to revive old partisan rivalry, and…

Eritrea: The Constitution

04 Sep 2017 Ali Salim Comments (271)

Here is a follow-up on “gual mengedi” – the constitution. I will stick to word limit and make it short.…

Eritrea’s 150th Anniversary!

01 Sep 2017 Ismael Ibrahim Mukhtar Comments (140)

My adopted nation, Canada, recently celebrated its 150th anniversary on July 01, 2017. The celebration was huge, passionate and colorful.…

Water: Black Market Economy of Eritrea

29 Aug 2017 Gedab News Comments (16)

Four people were arrested on Monday in Asmara after they were caught selling water to citizens from a water tanker.…

Music

Cartoons

Links

Follow Us

Email
Print