Home / Jebena: Arts and Entertainment (2)

Jebena: Arts and Entertainment (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Haile S.

  Selam Awatawian,
  This is a my reflexion on Kbrom’s last week’s guess (hypothetical or not) on what is being cooked by the regime/personalities behind the scene.

  ቁራዕ ኢታይ ኤርትራ (Mother Eritrea’s marmite)

  ኢታይ ኤርትራ ኣደ ኩሉ ዜጋ ዝኾና
  ሰብኡተን ቁርባን ገዲፎም ምስ ለመዱ ጓና
  ተስፋይ ኣብ ደቀይ ኢለን ምስ ሓዳረን ዝመነና

  ኢታይ ኤርትራ መዓር ወለላ
  ንሰን ከም ኣመለን ጠጠው ይምህለላ
  በዓል ቤተን መገሻ ኣብዚሖም ከም ሓደ ዕዋላ
  ደቀን ዝተከድነ ቁራዕ ደንጽይዎም ኣትዮም ኣብ ጥንቆላ

  ዓይቢ ቁራዕ ኣብ ጓህሪ ተሰኽቲቱ
  ደቀን ከቢቦም ይስሕኑ፡ ሓዊ ይኹትኩቱ
  ክረምቲ ነዊሑ ይጽበዩ እና-ተሰሓቑ -ተጻወቱ
  ጎረባብቶም ርእዮም ፍርፍር ብጠስሚ ክፍትፍቱ
  እንታይ’ኮን ይህሉ ኣብዛ ቁራዕና ይብሉ የቋምቱ
  ይመራመሩ መኣስ እያ ትበስል ይተሓታተቱ

  እታ ሓንቲ ትብል መሊኣ ዛ’ቁራዕ ዓባይ ዛግራ
  ተቐቢላ ታ’ሓንቲ፡ ንዓይ ግደፉለይ ታ’ጭንጭራ
  እቲ ሓደ ኣይፋልን ይብል፡ ዝመልአት ሓኸለ ይገብራ
  ሓደ ዛ’ክትፎ በጣም በሲላ ይብል ዝለመዶ ዓደምሓራ
  ታ’ሓንቲ ሽዕሪያ’ያ ትብል፡ ምስ ጣልያን ዝነበረ ሓዳራ
  እኖይ ሕልበት ክወቅዖ’ዶ? እታ ዝዓበየት ኣብ መንደፈራ
  ሓደ ዓደስ እያ ይብል፡ ዝነገደ ቀደም ኣብ ሑመራ
  እቲ ዓቢ ብርኩታ ምሓሸኒ! ዝለመዶ ባሕሪ ምራራ
  ሓደ ይብል ምስ’ዚ ኹሉ ሓዊ! ቅበጹ ጻሕሊ ቅዒና ሓሪራ
  እታ ንእሽተይ ጓለን ቢዛ ትጽበ ክትከይድ በሪራ
  ኣዕጽምታ ክትገድፍ ስለ ዘይደለየት ኣብ ስሃራ

  ኢታይ ይምህለላ፣
  ሓልውኒ ኪዳነ-ምህረት ምልእተ-ጸጋ
  ጻሕለይ ምልእያ ቆጽለመጽሊ ዓጽሚ ወ’ምንጋጋ
  መረቕ ግበርያ ከተጽግብ ንደቀይ ምስ ንዓጽመስጋ
  ኣሊኻ ክትሕዞ መቐረት ድልየቶም ጸሚቋ ሓግሒጋ፡
  መረቕ፡ ንኹሎም ዝኸውን ሕገ-ምጊ ክኣልኩሉ
  ከብዶም ከከም ክእለቶም ዝመልእሉ
  ሰትዮም ጽምኦም ዘርውይሉ
  ን’ኣዲኦም ኣብ ድኻም ዘብርይሉ
  ን’ኣብኦም ኣብ ሓዳሩ ዝኣስሩሉ።

 • haileTG

  Hey KS… great work! Keep up the good work….

  ኣንታ ጉድ ረኸብና፣
  ኣድጊ ዓዲ-ሓሎ ሃሊሉና፣

  ኢሱ፡ ዚ’ንሱ፣
  ዕንዝርያ መልሓሱ፣
  ኣይከሰርናን ኢሉ ኣብ ኣስመራ ተሓጉሱ፣
  ኣኽሲርኩሙና ኢሉ ምስ UN ተኻሲሱ፣

  ኢሱ፡ ዚ’ንሱ ኢሱ ፈለኛሞ፣
  ጥውይዋይ ስርሑ ለከመከ ላኼሞ፣
  ዓዲ-ሓሎ ኮይኑ ዝሓለሞ፣
  ጋቢ ተጠምጠሞ፣
  ኣፍ-ልቡ ሓምሓሞ፣
  ብዋልታን ሰናድርን ካባ ተጎምጎሞ፣

  ኢሱ፡ ዚ’ንሱ ወዲ ኣፌይ፣
  ዓሰብ ተኻፊሉ ከይሓተተ ብኸመይ፣

  ዶብ ከይተሓንጸጸ፣
  ርእስኻ’ስ ንመላጸ?
  እንተሉ’ኻ መጸ መጸ፣
  መሲሉካ ሕልሚ ዓዲ-ሓሎ ዝወርጸጸ፣

  ኪድ በል ኢሱ ከይተርፈካ’ዶ ኢሉ፣
  ቀደም እኳ ኣይከኣልካን ንእሽቶ ኮለኻ ዒሉ፣
  ወረ ህልም በል፡ ጠንቀምቀምካ እንዳኣሉ፣
  መን ከይዓጅቦ፡ ራጊሒትካ ጠፊእሉ።

  HTG

  • Ismail AA

   Selam Haile TG and Kokhobay,

   Thank you both for these wonderful contributions. Few stanzas speaking volumes. It’s in this way gifted poets can be gift to people in travail. Please keep up. Many of us learn wisdom and culture from these posts.

 • Kokhob Selam

  Yep Dear all,,

  ……….ኣወል ቡነይ ……..

  ኣወል ቡነይ ሰትየ ዳግማይ ሰኽቲተያ:-
  ጽምዋ ኮይኑኒ ሙዚቃይ ከፊተያ:-
  ገሽጉልኩም ንድሕሪት ፍቅረይ ዘኪረያ:-
  ዘመነ ንእስነት ዘመን ጉያ ጉያ::
  ደራርፊ ደሪፉ ብዛዕባ ቁንጅነኣ :-
  ኣፍንጫ ኣይገድፍ ጾግሪ ምስ ዳንግኣ:-
  መሳርዕ ኣካላ ነዊሕ ቁመነኣ:-
  ኣንደበታ ኣይገድፍ ፈዋሲ ጨናኣ::
  ዳሕራይ:-
  ዓይኒ ምስ ዘከረ “ዓይኒ ፍንጃል” ክብላ:-
  ተራእየትኒ ኩሑሊት ክትጥምት ቛሕ ኢላ::
  ሕልሚ ድዩ እውን ክዝክር ፈቲነ:-
  ሕውስውስ እሉኒ ተክዝኩ ቀይኒነ:-
  ክምለስ ናብ ልበይ ኣብ ጻዕሪ እንከለኹ:-
  ጀበናይ ገንፊላ ክትፈስስ ርኣኹ::
  ለካስ:-
  ውዮ ቆንጂት ‘ሲ ጀበናይ እያ ነይራ :-
  ትፈልሕ ትፈልሕ ቅድመይ ተገቲራ :-
  ፍንጃል ትጽበያ ትሪኣ ኣንቃዕሪራ:-
  ጉድ ግይረናኒ ሙዚቃን ጀበናን ምስ ሓበራ::

  KS,,

 • Haile S.

  Dear forumers,
  ጀበና ካይጽምዋ እንሆ ሓደ ዋዛ ምስ ቁምነገር:
  Divergent dialogue between a PFDJ affiliate and an opposition. ሰዓት ዓሰርተን ዓሰርተን ዝረገጸ፡ ዝርርብ ደጋፍን ተቓዋምን

  Loosers
  – – Enablers
  Game over
  – – ኣይበልኩምን’ዶ ምስ’ተሓንጸጸ ድንበር?
  ሃገር ኮይና ሰላም ንሰላም
  – – መንእሰይ ምስ’ተሰደደ ምስ’ተኣስረ ኣብ ጸላም
  የለን ምስራር ናይ ወያነ ታንኪ
  – – ምስኦም ተሓባቢሩ ዶ’ይኮነን ኣብዚ በጺሑ ዚ’ምልኪ
  ፋሕ-ብትን፡ ኣየ opposition?
  – – ምስ ስኣንና ዝጥርንፈና constitution
  ንሱ ንሕና፡ ንሕና ንሱ
  – – ዕበዩ፡ ስረኹም ባዕልኹም ልበሱ
  ጀሚሩ ስራሕ ባጽዕ ዓሰብ
  – – ምስ ዓደልኩመን ብዘይ መኽሰብ
  ኣስመራ ኮይና ቱሪስቲ ብቱሪስቲ
  – – ዜጋ ጌርክሞ ሓላው ማዕጾ፡ ሸቃላይ፡ ሓጻቢ ብያቲ?
  እንተትርእይዋ እዛ ጻዕዳ ኣስመራ
  – – Parthenon መሲላ መገዳ መንደቓ ተፋሒራ
  ንዑ ኪዱ loosers፡ ገርግሱም ሓምብሱ
  – – ዜጋኹም ጌርኩምና ሓንጎል-ቢስ ስጋ ጥራይ ዝለበሱ
  ንኺድ ጥራይ
  – – ኣበይ ከይትበጽሑ ኪዱ ሕራይ
  ንገስግስ
  – – ብቁጽ! ንዕቲ፡ ንዓታ ካብዚኦም ነልግስ
  ኣይሰማዕኩኻን ኬድካ’ኮ ርሒቕካ
  – – ንስኻውን ናብ ካልእ እንዲኻ ኣድሂብካ
  ኣብ ዓዲ የራኽበና
  – – ድሓን ክሳብ ሽዑ ካብ ዓወተ ኣይትፈለየና።

  • Kokhob Selam

   Yes Hailat S,

   እቲ መንግስቲ፡ ኣሽንኳይ ዶ ነቲ ልዑል ትጽቢታት ከማልእ፡ ነቲ መሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ’ውን ከቕርብ ኣይበቕዐን ጥራይ ዘይኰነስ፡ ነታ ሃገር ብዘንሕስያ እናረገጸ ኣብ ሕሱም ስቓይ ሸሚሙዋ ይርከብ። እቲ ስርዓት ከመይ ገይሩ ኣብቲ እከይ ስርሑ ከምዚ ተዓወተ፣ ማለት፡ ሓደ ስትራተጅያዊ ጽውያ ፈጢሩ ንመላእ ሃገር ንነዊሕ እዋን ጅሆ ኪሕዝ ከም ዚኸኣለ ምርዳእ ከድሊ ኢዩ። መስርሕ ድሕንነታውነት ነቲ ንኤርትራ ናብቲ ዘላቶ መንቀራቕሮ ዘምርሐ ሰንሰለት ፍጻመታት ንምርኣይን ብዚበለጸ ንምርዳእን ዘኽእል መነጸር የወፊየልና። So for now it is your poem

   “- – ኣበይ ከይትበጽሑ ኪዱ ሕራይ
   ንገስግስ
   – – ብቁጽ! ንዕቲ፡ ንዓታ ካብዚኦም ነልግስ
   ኣይሰማዕኩኻን ኬድካ’ኮ ርሒቕካ
   – – ንስኻውን ናብ ካልእ እንዲኻ ኣድሂብካ
   ኣብ ዓዲ የራኽበና
   – – ድሓን ክሳብ ሽዑ ካብ ዓወተ ኣይትፈለየና።”

   ስለ’ዚ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብመንገዲ ተደጋጋሚ ጽውያታት፡ ሕጂ’ውን ከም ቀደሙ፡ ‘ሓድነቱ’ ከደልድልን ናብቲ ዳርጋ ጽውጽዋያዊ ‘ርእሰ-ምርኰሳ’ ኪምለስን ይጽዋዕ፣ ዓቢ ጻዕሪ ኪገብርን ደርማስ መስዋእቲ ኪኸፍልን ይግደድ ኣሎ።

   ብመፈለምታ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብሰሪ ስእነት እኹል ኣህጕራዊ ደገፍ ካብ ኣድላዪነት ዚተላዕለ፡ ርእሰ-ምርኰሳ፡ ብቐንዱ ምስቲ ክምህ ዘይብል ቈራጽነትን ምሕዝነትን ኣብ ጽላል እቲ ልዑል ኤርትራ ሃገራዊ መንነት፡ ናጽነት ኣብ ምጭባጥ ሓጊዙ። ብመሰረት ግጉይን ብፍላጥ ዚተገብረን ዝንባዐ ናይ መትከል ርእሰ-ምርኰሳ፡ ክቱባት ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ብስም ምህናጽ ሃገር፡ ኣብ ስራሓት ምህናጽ ትሕተ-ቅርጺ ወይ ኣብ ዕደና፡ ብዘይ ዋላ ነቲ ብዚተሓተ ዘድሊ መቝነን ኩፖን ዘየኽፍል ግቡእ ወይ ብቑዕ ደሞዝ ተዋፊሮም። ኣብዚ ዘመነ ምዕቡል ኢንዱስትርያዊ ስነኪነት (technology)፡ እቶም ክቱባት ኣብ መወዳእታ ዘየብሉ፡ ሕቘ ዚሰብር፡ ብርቱዕን ጽዑቕን ኣካላዊ ጻዕሪ ዚሓትት ዘየርብሕ ጕልበታዊ ስራሓት ከም ዚለፍዑ ይግበር። ኣሰቃቒ ክዉንነት ብመንጽር’ቲ ኣዝዩ ኣኽሳቢ ዕደናታት ወርቅን ፖታሽ! ብዘይ ዚዀነ ግሉጽነት ወይ ተሓታትነት ኣብቲ ናይታ ሃገር መንግስታዊ ፋይናንስ፡ እቲ ኣታዊታት ናይተን ዕደናታት ዚተሓሳሰቦ የብሉ ዋላ ኣብ መዓላ ረብሓ ናይ’ታ ሃገርን ህዝብን ኣይውዕል።

   KS,,

  • Beyan

   Selam Haile S.,

   Please blame Ismail AA, whose message I saw on the sidebar this morning responding to Haile TG’s mighty fine giTmi, naturally, I scrolled down. My impromptu impression when I scrolled down to see yours from 8 days back the outcome of a novice retort. The reason the “ሰዓት ዓሰርተን ዓሰርተን” struck a chord with me because there was a funny elderly woman whose sharp tongue I found not only funny, but held onto it like one does to a dear life. Ages later I still remember the moment. She was leaving our house to go to hers across the street. She sees a man walking by and asks him for the time, the man looks at his wrist watch and tells her ሰዓት ዓሰርተን ዓሰርተን: Her prompt response, instead of thanking him was ስዓት ዕስራ ዘይትብል ክጥዕመልካ

   እንታይ እዩ “ሰዓት ዓሰርተን ዓሰርተን”
   ኣብ ግዜ ምድማር ካን ክት መቕለን:

   ኣይፋልካ

   ሳዓት ዕስራ ይቐለልካ
   እንታይ ገደሸካ
   ኣብይ ኣሕመድ ደምር ካብ በለካ
   ወዲ ዓዲ ሓሎ’ኳ ዝተቐበሎ::

   ኣይፋልካን

   እንታይ ኣምጸኦ እዚ ኹሉ ሸንኮለል
   ምቕሉል ኩን ተቐበል
   ንሳዓት ዕስራ ሕራይ በል::

   BN

   P.S. Typing in Tigrinya is an arduous endeavor, had to quit it because ሳዓት ዕስራ ኮይኑ ስዓት ኣኺሉ::

   • Haile S.

    Selamat Beyan,
    What a gem of a poem. Stop hidding behind your talent. ኣወል ጥዒምካ ስቕ ኣይበሃልን።
    Here is my answer to you:

    ሓቅኻ
    መደመር ከም ሓደ-ምስ-ሓደ፡ ቁጽራዊ
    መ’ደመር ከም ኢድካ ምውሳኽ, ስለማዊ
    መደ’መር ከም ኢድ ካልኦት ምቕባል፡ ሓንጎፋዊ
    ካብ መዓሙቕ ርእሲ ዝተላዕለ ልባዊ
    ጥዑም ምቁር ኣርኣያዊ
    ምሳሌ ዝኸውን ንጸላኢ ንፈታዊ

    መቀነስ ከ?
    ኣነ ጀግና፡ እንተዘቀተልኩ ብዓሰብ ብባዳ
    ሃገር እንተዘይገበርኩ ህዝበ-ቢስ ምድረበዳ
    ሓኒቐ ክዘቋ ወለላኣ ክትከውን ኮክዓዳ*
    ወገኑ ቐቲሉ ከድሕን ዝፍትን ኮርዒዳ

    ካብዚ ይኽደነኒ
    ሓቅኻ ምድማር ይሕሸኒ
    ምስ ሓወይ ኢድና ተተሓሒዝና ጎኒ ንጎኒ

    * ኮክዓዳ = a completely dry aloe vera’s flower stem used as a cure for many skin diseases, at least in Eritrea.

 • Kokhob Selam

  ………………ብምስብባር::……………….

  ትዕግስቲ ተጻዋርነት እንተገመትዎ ዕሽነት :-
  …………..መዓስ ፈልጦሞ እቲ ትርጉም ምንባር :-
  ብምጉጅጃል ምቃቃል ብምሃብ ኣስማት :-
  ………… ብምጥፋእ ብምቅትታል ብምስብባር::,,

  KS,,

 • Kokhob Selam

  …….ሓደ…..
  ሓደ ገረብ ጫካ ይፈጥር :-
  ሓደ ህይወት ስድራ ይዕምር :-
  ሓንቲ ፍሽኽታ ተብዝሕ ዘፍቅር :-
  ሓደ ኢድ ንስማይ ይነፍር :-
  ሓደ ቀንዴል የብርህ ስፈር :-
  ሓደ ዳህሳስ ስምዒት የበራብር :-
  ሓደ ህያው ፍልልይ ይግብር :-
  እዚ ሓደ ንኹን ‘ሞ ንንበር::

  KS,,

 • Haile S.

  Good Saturday Awatawian,

  ብ Investimenti ጸሚመ

  ትማሊ ብማዕዶ ትድስቓና ትሃማና
  ትማሊ ጎረቤት፡ ሎሚ ትኽ ትንፋስና
  ድሮ ዀንክን ማሓሪትና ለጋሲትና
  ኒየው ነጀው ትብላ ከተስርሓና?
  Investimenti ገዲፍክን ካልእ ኣስምዓና
  ንሕና’ሲ ኣለና ከምቀደምና
  ምስቲ ለጋስ በትሩ ሰብኣይና
  ዓጽሚ ካይሰበረ ዘይገድፈና
  ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጒኑ ሰብኣይና
  ሓንጎል ዘይብሉ ቆጺሩ ርእስና
  Investmenti-ኢትዮጵያ ክብል ኣሕቢጡና
  ዋላ እዞም እንርከብ ኣርሒቕና
  ኢትዮጵያ ጸላኢትና እንብል ዝነበርና
  እንሆ ሐዚ መሓሪትና ቀዳዊትና
  ብ’Investimenti ኢትዮጵያ ተፈሊጹ ርእስና
  ኢድን እግርን ሓንጎልን ከምዘይብና
  ሓዊ ሓዊ ዝጨንዉ ፈላጣት ከምዘይብና
  በቲኹ በታቲኹ በትክታት ‘ጌሩና’
  ሕራይ እሺ በሃልቲ ጌሩ ለሚዱና
  መፍትሒ የልቦን ኣብ ጌግኡ እንተዘይኣሚንና
  ምርድዳእ እንተዘይተረኺቡ ኣብ መንጎና
  ኢርትራዊ ዝብሃል ንግለል ከምዘለና
  ኣገልገልቲ ካልኦት ክንከውን እንተዘይኰንና
  እቶም ድሓን ንርኣዮ’ስኪ ንብል ዝነበርና
  ኣይፋል ኣይፋል ኣይፋል ይልመደና
  ዝትኣስረ ዝተሰደ ዝማሕኮለ ህዝብና
  ዘይጥቀመላ ከመይ ክትከውን ሃገርና?
  ኩሉ ሕያዋይ ኩሉ ጥዑም ደላይ ጽቡቕና?
  ስራሕ እኮ ኣይኮነን ጥራይ ንኸብድና
  እወ፡ ንነዊሕ ጊዜ ስለ ዘጥመየና
  ነርእዮ ተገዛእቲ ከብዲ ከም’ዘይኮንና
  ከም ኩሉ ህዝቢ ንጥጥዕ ንዕምብብ ንዝርግሕ ሽታና
  ንባዕልና ኰንና ንሃገርና ንደቅና ንደቂ-ደቅና
  ከምዝኾንና ዋላ ሓንቲ ዘይጎደለና
  ሙሉኣት፡ ምቅሉላት’ውን ኢና!
  ንሕና?
  እወ ኣንታ! ኣይትጠራጠር! እወ ንሕና!

 • Kokhob Selam

  Dear Awaete participants,

  Look what is going on..

  KS,

  https://www.youtube.com/watch?v=d_loM5NsKIQ&feature=share

 • Kokhob Selam

  Dear Awate Friends,

  ኣብ ዓለምና ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝግበሩ ስምምዓት ሕጋውነት ምልባስ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ ::ጉዕዞ ሓባር ከኣ ትርጉሙ ኣብ ሞንጎ ክልተ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ዝተሓሓዝዎ ጉዕዞ ብምዃኑ – ስኒት ንኽህሉ ተጎዓዝቲ ዝሰማመዕሎም ናይ ሓባር ነጥብታት ክህልው ግድን እዩ :: ብዘይሕገን ስርዓትን ዝግበር ጉዕዞ ወይ ንስድነት ወይ ‘ውን ንገባትነት እዩ ዘቃልዕ :: ስለ’ዚ እዩ ኣብ ሃገርና ንመርዓን ደርዓን ዝበጸሑ መንእሰያት ብሕግን ስርዓትን ናይ ባህሎምን ሃይማኖቶምን ዝፍጸም :: ብዘይድልየት ጓል ኣንስተይትን ቤተሰባን ብሓይሊ ቀይድካ ንሓዳር ምግዳድ ገበንን ንኩናት ዝዕድም ዘይቅዱስ ስራሕ እዩ ::

  እሞ ንምንታይ ኮን እዮም ደገፍቲ ህግደፍ ብዘይ ሕጋዊ ስርዓት ክንግዛእ ዘገድዱና ? ሰይጣን ‘ሲ ንምንታይ ድዩ ብፈጣሪ ተወጊዙን ተነጺጉን ? ሕግን ስርዓትን ኣይስዕብን ስለዝበለ ዶ ኣይኮነን?

  ሕጊ ኣብ ዘይብሉ ክውንነት : ዓማጺ ንሕግን ስርዓትን ኣይስዕብን ኣብ ዝብለሉ ሕሞት ውጹዕ ህዝቢ ሕጊ ከስፍንን ንጸረ ሕጊ ከጽሪ ዓመጽ የልዕል ::እዚ ኸኣ ሕጋዊ ይገብሮ :: ሰውራ ኤርትራ ጸረ ስርዓት ሃይለስላሴ ክብገስ እንከሎ መንቀሊኡ ነቲ ንፈደሬሸን ኣፍሪሱ ሕጊ ዝጠሓሰ ስርዓት ንምግጣም ዘሎ ኣማራጺ ሓደን ሓደን ብምንባሩ እዩ :: እምበኣር ዝኾነት ሃገራዊት ውድብ ውይ ሰልፊ ሕጋዊት እየ ክትብል የምሕረላ ነይሩ ማለት እዩ :: ምስ’ቲ ኩሉ መሪሕነት ህግሓኤ ዝፈጸመቶ ጌጋታት – ሓፋሽ ህዝቢ ብዘካየዶ ደረት ኣልቦ ግድል ዓወት ሃገራዊነት ኤርትራ ሕጋዊ እዩ :: እዚ ግን ነቲ ቀንዲ ምኽንያት ዝኾነ ሓርነት ዘረጋግጽ ቅዋማዊ መንግስቲ ዘይምቓም ኣብ ሓደጋ እዩ ዘስፍሮ :: ውጽኢቱ ኸኣ እዚ እንሪኦ ዘለና ስደትን ውርደትን እዩ:: ሕግን ስርዓትን ዘይምእዝዞ ኣረጊት መሪሕነት ሕልክስክስ እናበለ ናብ ውድቀት ክመርሓካ ምፍቃድ ውጽኢቱ እዚ ካብ ኮነ ሕጋዊ መንግስቲ ምምስራት ውዓል ሕደር ዘይበሃሎ ጉዳይ እዩ ::

  KS,,

 • Haile S.

  ሰላም ዓወታውያን፡
  ዜና ካብ ንዓወተ ቅርበት ዘለዎ ገጽ-ጥራዝ፣

  በያን ኢንግሊዝ ዝ’ሜጀሩ፡ ፍሽኽታ ዝ’ማይነሩ
  ኢስማዒል ካብ በያን ዘይሓምቕ ኢንግሊዝ ዓቲሩ
  ጳውሎስ ፊሎሶፍያ ስርሑ ሕክምና ረጊጹ ሰጊሩ
  ኤማ ወ’ጹብ ይብል ወለዶ ሰበስልጣን ቋጺሩ
  ሳልሕ ይትንትን ክብሮም ዘምጽ’ኦ ጻሕቲሩ
  ገጠብ ኣጽቅጥ ሎሚ ዘይፍለጥ ተጌሩ
  ኮኸብ መስቀሉ የሳልም ከም ቀሺ ገብሩ
  ኣብርሃም ይኸትት ኩናቱ ወርዊሩ
  ብሊንክ ይከላኸል ዋልትኡ ገቲሩ
  ኣነ እንዳንበብኩ ይጸሙቕ ከም ጓል ዝናሩ።

  • Amanuel Hidrat

   ሰላም ሃይላት,

   ንዓባ ዓቢ ሰብ:: ዘጽልአኒ ሰብ እንተሎ ብዓልየት ክዛረብ ዝውዕል እዩ:: ዘይናተይ ሂብካኒ:: ሕሰበሉ ደአ ሃይላት::

   • Haile S.

    Selam Emma,
    ቅር ኣይበልካ ኤማ። ብሕማቕ ወሲደዮ ኣይኮንኩን፥ ብኸምኡ’ውን ኣይሓምየካን’የ። ኩስቶ ወዲ ኩስቶ ስለዝበልካ፡ መላኸፊ ስለዝረኸብኩ ጥራይ እየ።

  • Paulos

   Selam Hailat,

   You’re something, really! Am counting the days till we meet in Asmara so that there will not be any regrets there after as in ዓለም እንታይ ትርፋ ምስ ሃይላት ስዋ-ሜስ ጨሪምና ወጃዕጃዕ ምስበልና ሽዑስ ዋላ ሞት ተመጸ እንታይ ከይተርፈና!

   • Haile S.

    ጳውሎስ፡
    ድሕሪ ጫርማ ኸ’ኣ ደርፊ ዓድና እንዳደረፍና ንቁሸትና:
    ወይዘሮ ፋና.. እቲ ትባና ሃባና
    ኣቃብጻና
    ውሒዱና’ዶ ተጸበናዮ
    ኣፍና ከፊትና ዝውዓልናዮ።

   • Ismail AA

    ሰላም ዶክቶር ጳውሎስ፣

    ጾሎትካ ካብ ኣፍካ ናብ ማህደረ-ፈጣሪ ሰፈሩ ትምኒትካ ጋሕዲ ይግበሮ። እዛ እንዳ ዓዋተ ገጽ ንገጽ ዘይረኣኣዩ ቤተሰብ ፈጢራ ብናፍቆት ወዲኣትና። እቶም ብዕድመ ድፍእ ዘበልናሞ ፈጣሪ ቁሩብ ዕድመ እንተዝውስኸልናሞ ነዚ ኣብ ዓዲ ዘሎ ጋኒን ኣልጊሱ ምስ እኒ ሃይለ፣ ጳውሎስ፣ በያን፡ ኮኾብ፣ ሳልሓት፡ ክብሮም፡ ኣማን፡ ከምኡውን ካልኦት መሊኦም ኣብ ከተማታት እዛ ሓላል ሃገር ተራኺብና ሻሂ ድዩ ቡን እና ሰተና ይፍልጠካዶ ኣብ እንዳ ዓዋተ ክምዚባ ከንቲባ ክትብለኒ ክንብል ከብቀዓና።

    • Paulos

     Selam Kbur Haw Ismail AA,

     ፈጣሪ ኩሉዓለም ዝሳኣኖ የለን፣ እቲ ኹሉ ብልዙብ ቃላትካ ዝበልካዮ ክኸውን እዩ! ኣብ ከረን ኣብ እንዳ’ያይ ገዛ ቡን እንዳ ሰተና ኩሉ ዝሓለፈ እንዳ ዘከርና ወጃዕ ክንብል ኢና!

     In a metaphysical perspective, history is not random, rather it is guided by providence whereby good prevails over evil. God said, let there be light when the universe was dark and void. And that is precisely the reason, our forefathers said, the Sun will always rise for its own sake. We are creatures of hope not despair!

 • Haile S.

  Selam Awatawian,
  ዘበን ግርምቢጥ፡ ማይ ንዓቐብ

  ዜና ኤርትራ ይዝርጋሕ ብወረ ወረ
  እልል ይበሃለሉ ኣብ ዘይተተግበረ
  ኣይተገብረን ይብሃል እቲ ዝተቐብረ
  ተፈቲሑ ኩሉ እቲ ዘይትኣሰረ
  ብገጽ-ጥራዝ ብትዊተረ
  ብቅርበት-ዘለዎ ዝተፋሕጠረ
  ብቃል ውሃቢ ዜና-ሚኒስተረ
  እቲ ዜና-ኣልቦ ዝተቐየረ
  ጋዜጣ ኮይኑ ንዝዓወረ
  ሬድዮ እዝኑ ንዝተሰወረ
  ትማሊ ዝፍጸም ሎሚ ተነግረ
  ጽባሕ ዝፍጸም ዝመጽእ ሰሙን እዩ ክውረ
  ደርፊ ተቕይሩ፡ ንዓይ ጋማ፡ ንዓው’ን ንወረ
  ዘበን ግርንቢጥ፡ ማይ ንዓቐብ ምስ ሳዕረረ።

 • Kokhob Selam

  Dear awate participants

  ….. ንሰላም ዕሰሉ :….

  መንገዳ ቀረባ :- ፍትውቲ ብልጽቲ :-
  ንጹር ዝጥበባ :- ዘድከመት ሓሰዊቲ :-
  ማንም ነይቅንጥባ :- ዘይትቅየር ሓንቲ :-
  ሓቂ እያ ዕንባባ :- ንጽርቲ ብርህቲ ::-

  ሓቂ እያ ሓቂ :- ማእከላዊት ስንቂ :-
  ‘ታ መ ፍትሕ ኣብ ጭንቂ :- ቅጽበታዊት በርቂ ::

  ብዙሕ ኣይንቆሎው :- እታ መንገዲ ብዙ ሕ :-
  ኣይንበል ሃለውለው :- ሓሶት እያ ዝርንዝሕ :-
  ብቃላት ሰዋሰው :- ትመስል ትመርሕ :-
  ብዙ ሕ ቤላቤለው :: ገዛ ዘይተብጽሕ ::

  ግልብጥብጥ ኣመ ላ :- ዘይብላ ምዓላ :-
  ምትላል ኣመላ :- ክንደይ ኣጸሊላ :-
  ሓሶት ኣብ ምፍሻላ :- ትፈጥር ከለላ :-
  ሓቂ ተመ ሲላ :- ትኽደን ኣኽሊላ:-
  ትቀርብ ሓይላ ::

  ዳሕራይ :-
  ሓሶት ልዕሊ ሓሶት :- መርገም እ ‘ዩ ብእሰት :-
  ሾንኮለል ሸኾርተት :- ዘልኣለም ምህውታት ::
  ሓሰውቲ እንተበዝሑ :- ይመስሉ ዝ ነቕሑ:-
  ኣመ ና ዝበልሑ ቁም ነገር ነይሰርሑ ::
  ቁም ነገር ‘ሲ እነሆ :- ዘይድልዮ ሆሆ :-
  ንጹር ከም ማይ ንግሆ :- ሓቂ ን በል ይርሆ ::

  …..ደንበ ሕጊ ኣልቦ :-
  …………ኣብ ሓመድ ደርቦ :-
  ………………..መንገዱ ይጽበቦ :-
  ……………………………መዓልቱ ይዕረቦ ::

  ሓቂ ሓቂ በሉ :- ሰንደቅኩም ስቐሉ :-
  ሩፍታ ርኸብሉ :- ንሰላም ዕሰሉ ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dea All,

  “ዝባን ስውኣት…
  ምስ ኢሱ ወዲ ኣፎም ንማቀሎ ዘለና ዓሰብ እዩ……ይደገም….ይደገም….ይደገም…ኣብ ኣዳራሽ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ኢትዮጲያ ሓሳብ ልቡ ሰሚሩ ብሓደ ድምጺ ይደገም ይብል ኣሎ።እንተ እቲ ኣቡኡ ኣዲኡ ሓው ሓፍቱ ኩለንትናኡ ግዚኡ ዝከፈለ ህዝቢ ኤርትራ ግን ከም ነጎዳ በርቂ ዝወደቆ ደጋፊ የለ ተቃዋሚ ብሓደ ኩሉ ህዝቢ ከርዲዱ ኣሎ።ህዝቢ ኢትዮጲያ ኢሳያስ…ኢሳያስ….ኢሳያስ ይብሉ ኣለው ብዘይዕረፍቲ እንታይ ኢና ንከውን ዘለና ዝተረድኦ ሰብ የለን።ዝባን ስዋኣት መሬትና ሼጥካ ዝርከብ ሰላም ዘሎ ኣይመስለንን::”

  KS,,