Monday , February 24 2020
Home / Jebena: Arts and Entertainment (2)

Jebena: Arts and Entertainment (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Haile S.

  Selam Kokheb and Awate people,

  I hope the coffee pot ጀበና is still murmuring. Here is a small poem to activate her.

  እኽብካብ ሓሳባት፡

  ሃገር ዘይብሉ ዲሞክራሲ
  ማይ ዝሰኣነ ዝበረሰ ፈልሲ ሓደ

  ሃገር ዘይብሉ ፍትሒ
  ጎዲም ካራ ዘይብሉ ብልሒ ሓደ

  ዜጋታቱ ዝኣስር ዝዳጉን ስርዓት
  እሱር ምብዛሕ ይመስሎ ጀግንነት መንፍዓት
  .. ኣብዚሑ እንተዳጎነ እንተ ኣሰረ
  .. ይመስሎም ዝነገሰ ዓለም ዝሰረረ
  …. ረሲዑ ምዃኑ መኻን፡ ህዝቡ ዘህደመ ዘሕረረ

  ዝርኢ ከም ጸላእቲ፡ ዜጋታቱ
  ሓቂ ዝመስሎ ዝዓተራ፡ ንብሕቱ
  ዝርኢ ንደቁ ውግእ፡ ሰላም ንጎረቤቱ
  ኣንታ ሕስብ ኣብልዎ እሞ ብእውነቱ
  ጸላኢ ጸላኢ ጸላኢ ጸላኢ ሓንቲ ዝቓላቱ
  ፈታዊ ዘይብሉ፡ ፈታዊ ዘይፈቱ
  ጸላኢ ጥራይ ዝርኢ ዝንተ ውእቱ
  ይኽደንኩም ካብ ምስቃል ዓራቱ
  ዝተሓንቀ ርኢና ኣይንምነን ስግኡ ሕርደቱ
  ግና የርእየኩም የርእየናና ስቕለት ቀታሊ ቃላቱ

  ክምህር ከምህር ዘይክእል መራሒ ብዘረባ
  ምህሮ ዝመስሎ ብምድሃል ብጭንቂ ብጸበባ
  ንደቁ ዓጽሚ፡ ንጎረቤቱ ዝሕላ ዝጋብዝ ብዓጀባ
  ኣፍልቡ እንዳ ሃረመ፡ ቃል ዝንእሶ ንጨርቂ ንካባ
  ዝገበሮ ዘይብሉ፡ የብዕል በዓል፡ እናበለ ዘክሩ ኣበባ
  ጎረቤት ዲሞክራሲ ክብትኑ ንሱ ከምኣመሉ ሓዞ እባ
  ኣሽንኳይ’ዶ ክመርሓካ ክትመርሖ እኳ ዓቐብ ኩርባ

  መራሒ ንተሰከምቱ ዝጥብር
  ተጋጊኻ ንዝብልዎ ኣዕጽምቲ ዝሰብር
  ካብዚ የርሕቕካ ብሰላም ብህይወት ክትነብር
  ግና ይግብኣካ ነዚ ንምብንቋር ብሓደ ክትሓብር
  ኣምሓራ ኢሎም ‘ድር ቢያብር, ኣምባ-ገነን ያስር’
  ይኣክል ይኣክል ይኣክል ይኣ-ክል ይ ኣ ክ ል!

  • Kokhob Selam

   Wow Haiat S,

   Nice..How, great you are?

   “ክምህር ከምህር ዘይክእል መራሒ ብዘረባ
   ምህሮ ዝመስሎ ብምድሃል ብጭንቂ ብጸበባ
   ንደቁ ዓጽሚ፡ ንጎረቤቱ ዝሕላ ዝጋብዝ ብዓጀባ
   ኣፍልቡ እንዳ ሃረመ፡ ቃል ዝንእሶ ንጨርቂ ንካባ :”

   “ይኣክል ይኣክል ይኣክል ይኣ-ክል ይ ኣ ክ ል!”

   KS,,

 • Haile S.

  Selam Awatawian,

  This poem is to encourage the Eritrean women voicing their ይኣክል, that’s enough, ça suffit! On the web with the following heading.

  ኣነ ፕረዚደንት ኤርትራ እንተዝኸውን

  ኣጆኽን ደቂ ኤርትራ ኣብ መርበብ ዘለኽን
  ቀጽላ ኣስምዕኦ ነዚ እዝኑ ዝለኮተ በጃኽን
  “ኣነ ፕረዚደንት ኤርትራ እንተዝኸውን” ጭርሖኽን
  ለግሳሉ እቲ ዘየተግበሮ ዘየተግብሮ ምኽርኽን
  ሓንጎሉ እንተዘይተቐበሎ፡ መርዘን ከተትሕዞ’ያ ድምጺኽን
  ድምጺኽን፡ ፕረዚደንት ዝቐደዶ ኪዳን መስፈይኽን
  ድምጺኽን፡ እቲ መጠራነፊ ሓውኽን ሓፍትኽን
  ድምጺኽን፡ እቲ እትውንንኦ መከላኸሊኽን

  ፕረዚደንት ኤርትራ ስርሑ ዘወዳድሮ ምስ ዓቕሙ
  ሓላፍነት ፕረዚደንት ዘይምፍላጡ’ዩ እቲ ጸገሙ
  ንሱ ዝርድኦ፡ ፕረዚደንት = Guardia = ዋርዲያ
  ሓላውን ተሓላውን፡ ኣሕላፍን ከታሪን ኣብ ጽርግያ
  ንዒ ተመለሲ፡ በዚኣ ሕለፊ፡ በዚኣ ከይትሓልፍያ
  ከም ዝኣረገ ዝጸገሞ ሰብ ዝበኣስ ምስ ጽንጽያ

  ህዝቢ ኣይመሓደርን እዩ ብ simple formula
  ምፍታሕ ምእሳር
  ምውዓይ ምድስካል
  ምዕጻው ምኽፋት … ጥራይ … ጽራይ ወይ ሓተላ
  ላዕል ታሕቲ፡ የማን ጸጋም፡ ትማሊ ሎሚ ጽባሕ ዘይብላ

  ንስኽን ፕረዚደንት እንተትኾና
  ኣብ ከብድኽን ምዓንበብና ምበዛሕና
  ለጋሳት ኣዴታት ኢኽን፡ ምጸገብና
  ፈተውቲ ስራሕ ኢኽን፡ ምሰራሕና
  ሰሪሕና ንነብረላ ሃገር ክሳብ ዘላትና
  ልዕሊ ዓለምና ኣይምተሰደድና
  ንሃገር ምኾንና፡ ደሊና፡ ካይተገደድና
  ንደቅኽን ጽቡቕ ትትምነያ፡ ምተመሃርና
  ፈተውቲ ህዝብኽን ኢኽን፡ ካብ ህዝብና ኣይምረሓቕና
  ፍሽኽታኽን ርኢና ፍሽኽ ምበልና ንሰሓቕ ምመትና
  እሱር ገጽ፡ ጎቦ ዓይኒ፡ ርእሲ ድንን ዝበሃል ምስርሓቐ ካባና
  ቁጡዕ ፕረዚደንት ዘይኮነ ቁጡዕ ኣንበሳ በረኻ ምሃለወና

  • Kokhob Selam

   Wow!!! Hailat S,

   Now, this poem really is nice,,,,,, and timely..very interesting ,,

   “ህዝቢ ኣይመሓደርን እዩ ብ simple formula
   ምፍታሕ ምእሳር
   ምውዓይ ምድስካል
   ምዕጻው ምኽፋት … ጥራይ … ጽራይ ወይ ሓተላ
   ላዕል ታሕቲ፡ የማን ጸጋም፡ ትማሊ ሎሚ ጽባሕ ዘይብላ ”

   KS,,

 • Haile S.

  ሰላም ኮኸብ፡

  እንታይ ድኣ ጠፊእካ ከም Halley’s Comet 
  ወርሒ እንተጠፊእካ ንዓና ይኾነና 75 ዓመት
  ትጽቢት ጽዮን እንዳኾነና ድሃይካ ትጽቢት
  ቅልቅል ጥፍእ ግደፎ ቅረብ ናብ መሬት
  ናብታ እትፈትዋ ደንበ ደንበ ዓወተ ዓወት

  ድሃይ ኣይተጥፍእ ብዝከኣለካ
  ኣቤሎ ኣቤሎ ካይንብል ካይንርብሸካ
  ቀስ ጌርና ካይንኩሕኩሕ እንድዒ ምቕማጥካ
  ኮኸብ፡ ውልዕ ውልዕ ኣይተጥፍእ ከምታ ቀደምካ
  ጥዕናኻ ከምዝፈቐዶ ምቁር ግጥሚ ወስ እንዳበልካ

 • Haile S.

  Dear Awate people,

  Today is a sad day. One of the emblems of Paris skylines, Notre Dame de Paris, was very badly damaged by fire. For those who would like to read and see beautiful images of this beautiful >800 years old cathedral, please type this on google and click the rubric with the same search words – Discover the cathedral of Notre-Dame de Paris – french moments.

  Thanks

  • Selam Haile S.,

   I was lucky enough to visit the cathedral (Notre-Dame) twice, and it is really unfortunate that such a historical monumental church is destroyed by fire. Reconstruction will take a long time, because of the unique architectural perfection required. Such monuments are part of the human heritage, and their loss is felt by all.

   • Haile S.

    Selam Horizon,
    Thank you for bringing the issue of the obelisk of Axum. They are world heritage and especially to all of us in the region. It could sound awkward to say due to the events we are living through, but not only Ethiopia, but Eritrea should support the saving of this common heritage.

  • Ismail AA

   Selam Haile S,

   Indeed it was sad day! The cathedral was, and hopefully shall remain after restoration, an embodiment of human artistic ingenuity. I was not as lucky as Horizon was to visit and wonder the grandeur the cathedral projects, but did read a lot about it as part of my studies as student. No doubt the inhabitants of Paris, and the people of France as well as societies that cherish art and its history will rally skill and resources to restore what fire had consumed.

   • Haile S.

    Selam Ismail,

    I agree with you, it will be restored. A very similar and an equally old and magnificient gothic cathedral, Notre Dame de Reims in the city of Reims (pronounced rance) north-east off Paris burned from German shelling during WWI. It was fully restored. I think, the historical Franco-German friendship was signed by de-Gaulle and Adenauer there.

    • Ismail AA

     Selam Haile S,
     That is true. This will also restored, as you said.

 • Haile S.

  ሰላም ደቂ ዓወተ፡

  ግዛዕ ሰሚዔ ብቐዳማይ
  ንኹሉ ዝምልከት ምስ እኽለማይ
  ኣብ መሬት ኮነ ኣብ ላዕሊ ሰማይ
  ግዛዕ ኢሎሞ ጸዊዖሞ ነቲ ፈለማይ

  ቅድሚ ሰሙን ይኸውን ኣቢሉ
  ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ግዛዕ ተባሂሉ
  E=mc2 ኣብ ዝብል ዓንቀጽ ዝተጻሕፈሉ
  እሞ ነገር ድኣ ንምንታይ ክንጥቀመሉ?

  ንምንጋር ንነግራማት ከምዚ ኸማይ
  ንነገር ሓራም ዘይብሉ ከም ኣስላማይ

  እዚ ቀደም ንብሎ ዝነበርና matter
  ክገጥመልና መታን ዝገበርናዮ ቅጫ ዓተር
  እንታይ ሓቢጡካ ይኹን ዝተሰርሐ ብንጥረ ነገር
  What is the matter ይኹን what is matter

  እሞ ብንጥረ ነገር ዝተሰርሐ እንተኾይኑ
  ንምታይ ግዛዕ ወዲ ግዛዕ ተባሂሉ ተኾኒኑ?

  ኣበይ ኣሎ እቲ ጳውሎስ ይኹን ጻጸ
  ሓደ ኣብ ቅመማ ዝሕምብስ ሓደ ኣብ ሃዋሁ ዝቆጻጸ
  ክጠባብሕወን ንነገርን ግዛዕን ከከምክእለቶም ብመላጸ

  • Kokhob Selam

   Hi Haile S,

   Just seen now..I am not feeling alright..I think I have gone old those days..I think I will have to move for vacation to Baher for some time..Ha Ha ha..

   But the above of yours poem was very good. and nice,,”Matter ግዛዕ ዶ ነገር?”

   KS,,

   • Haile S.

    Selam Kokhob,

    Thank you! Don’t feel old. That feeling is just in our mind. Feel young, say you are overcoming all health issues. Self encouragement is 50% of therapy against any ailments. Bon courage mon ami!
    Though I am not a believer as you now know, but I think the serenity in the Lake Tana churches, ጣና ቂርቆስ፡ ጎርጎራ ማርያም፡ ዘጌ (forgot the church, መድሃኔ ኣለም?) ….and others will certainly do you good 🙂 .

    • Kokhob Selam

     Thank you Haile S,

     Wow!!
     Nice, do you know those all?

     KS,,

     • Haile S.

      Hi Kokhob,
      Yes, I know most of them. I didn’t quite reach Gorgora due to security issues at the time (mid 80s). What fascinated me most was the skeletal remains of some Ethiopian kings preserved in ደቅ island. It is a very interesting place.

 • Haile S.

  Selam Awate People,

  The british archeologist Theodore Bent and his photographer wife, Mabel, visited Abyssinia in 1893 to study the archeological remains of Axum, which ended up in a magnificient book, The Sacred City of the Ethiopians. The photographs taken by Mabel were among the first for the region. On their way inland they boarded the first train on the newly laid rail from Massawa to SaAti and continued on foot and on mule thereafter, and stayed few days here and there including two weeks in Asmara. Here, I want to share with you some of their description of Asmara market: I transcribed it as it is in the book.

  ….. The market at Asmara was inexhaustible in its endless points of interest and curious sights. Rows upon rows of natives sat vending their goods with outstretched legs, generally all their wares being contained between these two black walls grain, chillies, spices, &c, being the chief commodities disposed of. Here and there sat the more elderly men and women under the shade of their umbrellas made of grass matting, and bound with gaudy strips of red cloth. Not far off one saw a woman under going the somewhat tedious and painful operation of having her hair done. The barber uses a long pointed pin to separate the matted locks, which she plaits in rows along the head, and then, when it is done, she places a pat of butter at the top to melt in the sun. There is a peculiar rancid smell about all Abyssinian women, for their hair and dress become saturated with this butter, and they never wash. The Italians find the Abyssinian women attractive enough, and rave about their beauty, and so have other travellers raved in their day. The buttered locks and rancid smell must surely damp the ardour of any ordinary European lover — but then tastes differ, and there is no accounting for them. Abyssinian women wear prettily embroidered drawers, when they ride, with massive silver anklets below. They ride like the men, with bare feet and a big toe in each stirrup. They have a long upper shirt, also tastefully embroidered, and also reminding us of certain Greek island costumes. As for necklaces, rings, and silver ornaments, an Abyssinian woman can never pile on enough. Her fingers are straightened with the rings she wears up to the second joint, and if some of the necklaces hung with silver charm-boxes, and charms written on parchment, to ward off the evil eye, were chains around a prisoner’s neck, one would exclaim at the cruelty of the torture ; but fashion is a hard task master in other countries besides Abyssinia. One can hardly fancy the wooden neck-pillows comfort able to sleep upon, but so elaborate is their coiffure that the Abyssinians prefer sleeping on these to constantly doing their hair…..

  • Amanuel Hidrat

   Selam Hailat,
   Thank you for transcribing the story as told by foreigners, about the market of Asmara and the Abyssinian women of the 19th century. By the way do you mean Seharti when you say “SaAti”?

   • Haile S.

    Selam Emma,

    No, the place is not far from Massawa between Mai-aTal and Dogali, and is frequently called by foreigners as Saati (I capitalized by mistake). It was one of the resting places to those travelling to the highlands from Massawa, and you find it mentioned by every foreigner who came to Abyssinia. In tigrigna it is known as ስሓቲ። it is NOT ስሓርቲ፡ which is much higher altitude and far in the highlands

    • Amanuel Hidrat

     Thank you Hailat. I have never been in Massawa, so also in the town’s in between Massawa and Asmara.

  • Selamat Haile S.,

   Is it a wave or a particle wonders the one who discovers the waves. You tune in the frequencies. The curator you are, and I thank you, you have provided us with museum pieces, the two pictures in two forms which have the power to transport us back in time and allow us to get a glimpse of the lives lived in Eritrea circa 1900s. Let us all agree that all is power and it is about power.

   Beauty’s power threatened by beauty I sensed an aggression on the narrator when she describes the odor from the butter crown on the hairs of the Eritrean women. We see the hustle and bustle of Asmara’s powerful market as seen, heard and apparently smelled by the proud aristocratic travelers giving their testimony with an emotion of attitude.
   Ayya Amanuel Hidrat cuts to the chase and said “as told by foreigners.” The fearful traveler describes as rancid the smells and the aroma from their hosts Eritrean women busy buying and selling all sorts of commodities and the spices, the goods and the services of beautiful Eritrean hair braidings wondering about the benefits of the butter as hair conditioner. This threat to her beauty, to her power from a seductive beauty, Mable holds on tight to her Theodor Bent:

   “The buttered locks and rancid smell must surely damp the ardour of any ordinary European lover — but then tastes differ, and there is no accounting for them. Abyssinian women wear prettily embroidered drawers, when they ride, with massive silver anklets below. They ride like the men, with bare feet and a big toe in each stirrup.”

   And what is it the women ride? What fantasy is Mable(?) visualizing? From the market we are whisked onto horse rides or a gynecologist’s table.

   stir·rup Dictionary result for stirrup/ˈstirəp/Submit
   noun
   1. each of a pair of devices attached to each side of a horse’s saddle, in the form of a loop with a flat base to support the rider’s foot.
   2. a pair of metal supports in which a woman’s heels may be placed during gynecological examinations and childbirth, to hold her legs in a position that will facilitate medical examination or intervention.

   The power of the throne in SeHarti (or Adi Halo) thought Ayya Amanuel Hidrat, not recognizing the women of Asmara in the 1900s as Eritrean women. All is power and it is all about power. The other powerful picture, in another thread, Haile S. shared with us, was the picture of Eritrean soldiers, prisoners of war, whose limbs were cut off by the Ethiopian captors. That a demarcated Eritrea in the 1900s existed by blood and limb we see in picture. I am perplexed by the murkying the borders further at these times when it is a top four or five demand by the majority of Eritreans.

   This weekend PM Abi of Ethiopia, Kenya’s Head of State were in Asmara with Eritrea’s Isaias Afeworki. Today, PM Abbie and Isaias are in South Sudan meeting Silva Kir. Menelik in the 1900s, Meles in the 2000 shaped the geography of Eritrea and Ethiopia and now PM Abbie is shaping Isaias into a Statesman. The Asmara Addis Abeba Market today. The wrath and the return with vengeance of Abbysinia. Abbiesinia. I bee seen ya. Abbieseenya. Abbie Sea nya. Abbie Seen ya. It is all power and it is all about power.

   [Now I am probably going to get a warning from Jebbena’s moderator. Sorry.]

   tSAtSE

   • Haile S.

    Selam tSAtSE,

    Let me add additional spice to your beautiful concoction. Theodore Bent, talking on Abyssinian instruments of music says:
    ….. As the trumpet has only one note, so has the Abyssinian flute, the imbilta. To make an Abyssinian band suitable to escort a great man or perform at a religious festival, you require four trumpets and three flutes, each player sounding a note in turn. The imbilta is nearly a yard long, and is as great a mark of personal distinction as the umbrella. The Abyssinians are very fond of this dreary music, and an Ethiopian who had been in Europe, and heard all the best music of our capitals, fell into raptures when he heard the imbilta again’ on his return home, and said he had never heard any thing to equal it in his travels….
    Doesn’t this Habesha remind you of our dearest Amanuel Hidrat 🙂 🙂 🙂 ?

 • Kokhob Selam

  Dear all

  Bellow is the poem of GG,
  የሰው ልጅ ክቡር፣… (ጂጂ)

  “የሰው ልጅ ክቡር፣
  ሰው መሆን ክቡር፣
  ሰው ሞቷል ሰው ሊያድን፣
  ሰውን ሲያከብር፣
  በደግነት፣ በፍቅር፣ በክብር ተጠርቶ፣
  በክብር ይሄዳል፣ ሰው ሊኖር ሰው ሞቶ።

  የተሰጠኝ ህይወት ዛሬ በነፃነት፣
  ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ከአጥንት፣
  ስንት ወገን ወደቀ በነፃነት ምድር፣
  ትናገር አድዋ፣ ትናገር ትመስክር፣
  ትናገር አድዋ፣ ትናገር አገሬ፤
  እንዴት እንደቆምኩኝ ከፊታችሁ ዛሬ።

  በኩራት፣ በክብር፣ በደስታ፣ በፍቅር፣
  በድል እኖራለሁ ይኸው በቀን በቀን፣
  ደሞ መከራውን ያን ሁሉ ሰቀቀን።

  አድዋ ዛሬ ናት አድዋ ትናንት፣
  መቼ ተነሱና የወዳደቁት፣
  ምስጋና ለእነሱ ለአድዋ ጀግኖች፣
  ለዛሬ ነፃነት ላበቁኝ ወገኖች፣
  የጥቁር ድል አምባ፣ አድዋ፣
  አፍሪካ፣ እምዬ ኢትዮጵያ፣
  ተናገሪ የድል ታሪክሽን አውሪ።”

  KS,,

  • Haile S.

   Selam Kokhob,

   ድምጽኻ ብምስመዐይ ደስ ይብለኒ። ግና ዘይርሳዕ ከዘክረካ።

   ዓድዋ፡ ጥራይ ኣይኮነን ዘሕብን ኢትዮጵያ ጀግና
   ዝተፈጸመሉ’ዩ ኢሰብኣዊ ተግባር ኣብ ደቂ ሃገርና

   የማነይቲ ኢዶም፡ ጸጋማይ እግሮም ዝተቖርጽሉ
   ብየማን ድጋፍ ኢድ ብጸጋም ድጋፍ እግሪ ዝስኣንሉ
   ጻዕዳ ወተሃደር ተኲሱ ቀቲሉ ብኽብሪ ዝእሰረሉ
   ከምኦም ዝህይወቱ ዝሃይማነቱ ብህየት ዝጎሓፈሉ
   ንጉስ-ንግስቲ-ራእሲ-ጳጳስ ተኣኪቦም ስጋ ሰብ ዝበልዕሉ
   ኤርትራዊ ኤርትራዊ ብምዃኑ ዝተጎዘየሉ።

   • Kokhob Selam

    Dear Hailes S,

    While we all know this history, let us be open to know what the other side is calming..This is the way to balance the only way to look for the future peace and only now is the way out to see the guys like Horizon,,,

    “ጂጂ እና አድዋ

    (የጂጂ የቀድሞ ማኔጀርና ጓደኛዋ እንዲሁም ቤዝ ጊታሪስት ቶማሥ ጎበና Thomas Gobena (Tommy T) ጋር ካደረግኩት ቆይታ የቆነጠርኩት ነው።) Kibrom KB Worku

    እኔ፦ “ቶሚ፤ አድዋ ይገርመኛል። ሲሰራ ታስታውሳለህ??”

    ቶማሥ፦ “ታስታውሳለህ?? እንዲያውም ይገርመኛል፤ ልንገርህ። ፕሮፌሠር ሀይሌ ገሪማ አድዋ የተሠኘውን ፊልማቸውን በአሜሪካ እንደነገ ሊያስመርቁ እንደዛሬ የኔን ባንድ ተከራዩ። Instrument ብቻ ነበር ልንጫወት የታሰበው።

    ከዚያ ፕሮፌሠር ሀይሌ መጡና “እስቲ፤ የፊልሙን ምርቃት የሚከፍት ዘፋኝም ፈልግ። ብቻ ሴት ኢትዮጵያዊት ትሁን” አሉኝ። እሺ ብዬ ማንን እንደምጋብዝ እያሰብኩ ቤቴ ሄድኩና ከጓደኞቼ ጋር ልምምድ ጀመርን።

    ማታ 2 ሰዓት ተኩል ገደማ ጂጂ ሁለት ሺፍት ሥራዋን ጨርሳ ወደ ቤቷ ልትሄድ ስትል ጎራ አለች።

    “አንቺ፤ ፕሮፌሠር ሀይሌ ዘፋኝ ይፈልጋሉ። ለምን አንቺ አትሠሪም?!” አልኳት።

    “መጣሁ!” ብላ እየሮጠች ወጣች። 4 ሠዓት ሲል መጣች።

    “አዲስ ሙዚቃ ሠርቻለሁ። እናጥናው።” አለች።

    “አንቺ ልጅ አብደሻል እንዴ?! አይሆንም!” አልኳት።

    እኔ፦ ለምን???!

    ቶማሥ፦ እንዴ ፕሮፌሠር ሀይሌ እኮ ናቸው። በጣም ነው የምንፈራቸው። የማይሆን ሥራ ይዘን ገብተን አበላሽተን ቢገሉንስ??

    ከዚያ “ዝምብለሽ “እማማ ኢትዮጵያ” የሚለውን ዝፈኝ እንጂ አይሆንም” አልኳት። ተስማማች። በማግስቱ ጠዋት መድረክ ላይ ወጥተን ልትዘፍን ስትል በምልክት “ፀጥ በሉ!” አለችን።

    በጣም ብዙ ህዝብ ነበር። ትላልቅ እንግዶች ከፊት ነበሩ። እኛ መጫወት አቆምን።

    “አድዋ”ን ያለ ሙዚቃ በድምጿ ብቻ መዝፈን ጀመረች።

    “የሠው ልጅ ክቡር………..” ስትል ክው አልኩ።

    ሰምተነው አናውቅም። በ 1 ሰዓት ተኩል የተደረሠ ዘፈን ነው።

    ከዚያ ከሀይሌ ጋር የተቀመጡ ነጭ ምሁራን እንባቸውን ያወርዱታል። ቋንቋው አይገባቸውም። ጂጂ ራሷ ደንግጣ እየዘፈነች ወደኔ ዞራ “ምንድነው?!” የሚል አስተያየት አየችኝ።

    በምልክት “ቀጥይ!” አልኳት። ስትጨርስ ቤቱ በእግሩ ቆመ።

    ፕሮፌሠር መጡና “እቺን ጉደኛ መተዋወቅ እፈልጋለሁ” ብለው ተዋወቋት። ያልመጣ ሠው አልነበረም። ከነሱ መሀል የ 7 ግራሚ አሸናፊዋና የ Bob Marley ልጅ ሚስት Lauren Hill ነበረች። እሷም ከትላልቅ የሙዚቃ ፕሮዲዩሰሮች ጋር አገናኘቻት። ከአመታት በኋላ አልበም ሆኖ ወጣ። ይሄ ነው ታሪኩ።”

    Hailat, what do you think?

    KS,,

    • Kokhob Selam

     Dear Hailat S,

     Bellow you you are going to read the poem of GG,

     ራገሩ ፍቅር ገራገሩ
     ገራገሩ መውደድ ገራገሩ
     ብሎ ብሎ ደግሞ ከምን ጣለኝ ….. ከባቡሩ (2)
     ዐይን ዐይኔን እያየ ሳያነጋግረኝ
     ፈጠነ ባቡሩ ካገሬ አደረሰኝ
     ልጁ መንገደኛ የሰው አገር ሰው
     ምን ሊፈይድልኝ ዐይን ዐይኑን ባየው

     ልቤ ገራገር ወንዝ ነው ጅረት
     ይሄድ ይሄድና ሲያልቅ አያምርበት
     መቀነቴ ላልቷል እንዴት ላጥብቀው
     እኔንስ ያሰኘኝ ፍቺው ፍቺው
     ገራገሩ ፍቅር ገራገሩ
     ገራገሩ መውደድ ገራገሩ
     ብሎ ብሎ ደግሞ ከምን ጣለኝ ….. ከባቡሩ!
     ታምምኩ ደከምኩልህ ዐይንህን አይቼ
     እንዴት ሊያረገኝ ነው ገላህን ነክቼ
     ልቤ ስጋና ደም መች ቅቤ ነበር
     ፍቅር እሳት ሆኖ ያቀልጠው ጀመር
     ደንዳናው ልቤን ናደው፣ ናደው
     ሰተት ብሎ ገባ እንደለመደው
     ይሉኝታ የለውም ልጅ ነው ፍቅር
     ምን ይሉኝን አያውቅ የማያፍር

     The above music poem is exactly GG ( ገራገር ) I will attach the link coming week end..

     KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear all.

  As usual, our friend and the most kind man of our time Jemal Saleh has written the bellow poem and I had asked him to permit to attache in this page…

  ከይትኾውን ኦሮማይ
  Day peace be upon you.
  From the of ዘይኮነ ብደገ ብደገ.
  ጽባሕ ተተኪኣ ብነገ
  ሓድነት just like a ተዘረገ.
  ቅሳነት ሰኢነ from of of of.
  Acquired acquired ጉድል ሽሻይ ሽሻይ.
  ኣደይ ገዲፈ ብዝይ ኣቦይ ኣቦይ.
  I’m not going to be in the ሕጂ ሕዝይ.
  ተደጊሉ ጋሂ ልበይ
  ቆጺሩ ንብዓት ዓይነይ
  እንዳራኹ ክጽንት ህዝበይ
  መባኺቲ ሰኢነ በይነይ
  ክትበል ክስታናይ አስላማይ
  መርገጺኻ ኣነጽር ፋልማይ
  Holy Holy ክትጎይይ ስማይ ስማይ.
  My ጻባ ከልካ ክትሓቆን my my.
  ባሕሪ ከልካ ተቆምጥ ቃላይ ቃላይ.
  May may
  Just ንምፍልላይ ንምፍልላይ
  ኤረና ከይትኾውን ኦሮማይ::

  February ሳለሕ ኣቡ February February 7 2019

 • Peace!

  ሓደርኩም ኣሕዋት, ብፍላይ KS

  ዕረፍቲ ዘድልያ ሓውላል ሰሙን እያ ነይራ በሉ ኣቱም ግዱሳት እዘን ኣብታሕቲ ዘለዎ ፈትንወን

  Haile S and Paulosay ዳኛታት

  1- ቆርበት ይጥባሕ
  መታልሕ ————
  መሻሕሪ————
  2- ጌሶ ይውቀጥ
  ዝራብዕ ————-
  እኽሊ—————-
  3- ገዛ ይልመጽ
  ጎርዞ————
  ጏህሪ———–
  መዓር————
  4- ዓለባ ይዕምጸጽ
  ክሳድ ———–
  ኣፍንጫ———–
  5- ሕጻብ ይርኮን
  ህድሞ————-
  ሕቋን————

  በዚኣ ደርፊ እንዳተዘናጋዕኩም

  https://youtu.be/PO3Q-JLvq8E

  Peace!

  • Paulos

   Selam Abi Seb,

   ሓውላል as in ቸሪኒ ሰሙን’ያ ኔራ 😂። Thanks for the laugh.

   These are tough and will have to pass them on to the resident polyglot Hailat.

   Thanks much for the great song. The unrivalled ተኽለ “ዕዉር”. RIP!

   • Peace!

    Paulosay,

    እንተትምልሰን ንታ ኣዝማሪኖ “ኣስሊ” ምተወሰኸታ ነይራ.

    Peace!

  • Haile S.

   Selamat Peace,
   Thanks for the legendary. This is a tough challenge. The second word, I don’t even know what it means. Here is what i think fits:

   1- ቆርበት ይጥባሕ 
   መታልሕ ———— ይቅባሕ
   መሻሕሪ————
   2- ጌሶ ይውቀጥ 
   ዝራብዕ ————- ይቀጥቀጥ
   እኽሊ—————- ይወቐጥ
   3- ገዛ ይልመጽ 
   ጎርዞ———— ትቑጸጽ
   ጏህሪ———– ይርመጽ
   መዓር———— ይቆልመጽ
   4- ዓለባ ይዕምጸጽ
   ክሳድ ———– ይቆጸጸ
   ኣፍንጫ———–
   5- ሕጻብ ይርኮን
   ህድሞ———— ይኽደን?

   ብወገነይ እንሆ ናይ ተስፋይ ዋጣ ያታ። እቲ ጸርፊ ነዘን ዝሓከላ ኣሓትና ቅልቅል ከብለን ተስፋ እናገበርኩ።
   https://youtu.be/tUJ30MW_F_k

   • Amanuel Hidrat

    Selam Hailat,

    I agree with the matching words except the following:

    ህድሞ ———>ይድብደብ

    መታልሕ ———->ይቅላሕ

    ጎርዞ —————>ትቁንጠጥ

    አፍንጫ —————>ይንፈጥ

    ዓለባ ———————->ይዕጸፍ

   • Peace!

    Hailuwa,

    Good one! እንዳተሳሕቕና ንምሀር..
    thank you!

    Peace!

 • Kokhob Selam

  Dear All participants,

  Enjoy the song bellow and be strong..

  https://www.youtube.com/watch?v=aMsDk76dZfs&feature=share

 • Haile S.

  ሰላም ሰብ ዓወተ & ኮኸብ ሰላም፡

  ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና
  ክሃርም ዶ’ኾን ዓድና … Yemane Barya

  መወዳእታ ድ’ዩ ብሓቂ በጺሑ
  ኣሰርቲ ዳጎንቲ ንህዝቢ ክፈርሑ
  እቶም ዘይሞቱ ኢደ እግሮም ክፍትሑ
  እቶም ዘይተኣስሩ ሓንጎሎም ክፈታትሑ
  እቶም ደልዮም ዝተኣስሩ ንባዕሎም ክፈትሑ
  ስሃራ/ሲናይ/ባሕሪ ዝበልዖም ብጸሎት ክፍትሑ
  ፈላጣት ኣመሓዳዳሪ ሕጊ ክስሕሉ ከብልሑ
  ምሁራት ዝቐሰምዎ ክስተምህሩ ክዝርግሑ
  መናእሰይ ሓዳሮም ክምስርቱ ክራብሑ
  ዝተሰደዱ ክመላለሱ ዓዶም ክምስሑ
  ነጻነት ሕጊ ፍትሒ ኣብ ሃገር ከስፋሕፍሑ
  ትጽቢት ጽዮን ከብቅዕ ምጽኣትና’ዶ በጺሑ?
  እንድዒ ንኽእሎ ይግበሮ ትምኒትና በዚሑ።

 • Haile S.

  Selam Kokhob Selam and all,
  Going through my old papers I found one of my rare poems (before I started profusely with you, Kokhob) that I wrote in 07 December 1998 in reaction to the prevailing enemy propaganda of the time. It was probably destined for Dehai, but I don’t think I send it, because it was long and complicated to transcribe it in latin alphabets. Now that I inadvertently fell on it, I feel its place is in Jebena. Here you go.
  Happy new year of real peace and positive developments in our country and region.

  ንተጋዳሊትን ንጓል ሳዋን

  ንጓል ኤርትራ ነታ ኩሕለይቲ ዋሪ
  ኣዕጽምታ ዘቕበረት ንኽጥጥዕ ንኽፈሪ
  ከይተዃሕለት ኩሕለይቲ
  ብርሃን ቀትሪ ቁልጭ ለይቲ
  ግልጽ ከይበልካ ዘይትሕለፍ
  ከየገረምት ዘይትተርፍ

  ኣንቲ ተጋዳሊት ኣንቲ ጓል ሳዋ
  ከም ስርኒሕ
  ተደልያ ዘይትርከብ
  ተበሊዓ ዘይትጽገብ

  ከም ቅርቅረ
  ጻውዒትኪ እዝኒ ዘጽምም መሪር
  ጻማ ዝተኸተለኪ ግና መዓር

  ከም ዑፍ መስቀል
  ቀለምኪ ድሙቕ ሕብራዊ
  ከም ደም ዘለኣለማዊ
  መወዳእታ ጥሜት መእከብ እኽልና
  ኣመልካቲት ብስራተ-ጽጋብና

  ለተብርሃን ኣጸደ ፋጥና ወ ናስራ
  ፍቕሪ ዓዲ ፍቕሪ ህዝቢ ዘሰራስራ
  ጎቦ ዝሰገረት ስንጭሮ ዝጨደደት
  ጸላኢ ዘርሓቐት ጽልኢ ዝሓረደት
  ጩራ ብርሃን ዝኸፈተት
  ኣብ ፈቐዶ በረኻ ስማ ዘትረፈት
  ንዓና ኣሕሊፋ ዝሓለፈት

  ክጸርፈኪ’ዶ
  ኣንቲ ጀብሃ! ኣንቲ ሽዕቢያ! ኣንቲ ተጋዳሊት!
  ካይርኣኺ ካይሰማዕኪ መስተውዓሊት
  ካይተዛረብኪ ካየመልከትኪ ተዳሃይት
  ኣብ ኩሉ ሳዕሳዒት ስሓቒት ዘላሊት
  ብርኽቲ ሓፍቲ ኣደ መቃባጠሪት
  ኣሕዋትኪ ደቂ ኤርትራ መታን ክጥጥዑ
  ኣዕጽምቲ ዘርዚርኪ ኣብፈቐድኡ

  ሽምኪ እቲ ዘኽብረኪ
  ሽምኪ እቲ ዘዃዕንነኪ
  ንሽምኪ ጠጠው በልኪ
  ንህዝብኺ ተጋደልኪ
  ንሻዕቢያ ንጀብሃ ንኤርትራ ተሰዋእኪ

  ንስኺ’ዶ ትጽረፊ? ኣየ ጸርፊ! ሻዕቢያ
  ሽምኪ’ዶ ምስተዋህበ ንጽንጽያ
  ቃልስኺ ከምዘይቃልሲ፡ መስዋእትኺ ዘይከምመስዋእቲ ከምክኑ
  ንሽምኪ ንሱርኪ ንመንነትኪ ንጸድፊ ብጸርፊ ኮነኑ
  ሽምኪ ኣቋማጥዑ፡ ሃቡ ንኣራዊት
  መሰሎም ብጸርፊ ዝገብሩ ሽምኪ ኢሰብኣዊ ንስኺ ኢሰብኣዊት

  ዝክርኪ እንተ ዘይዘኪርና
  ንሽምኪ ሻላ እንተ ርኢና
  ታሪኽኪ ብጽቡቑ ኮነ ብመከራኡ እንተ ዘይኣልዒልና
  ምስልኺ እንተ ዘይመሲልና
  ኣነ ንኣኹም ንኣኽን እንተ ዘይኢልና
  ንሕና-እኮ ንሕና-እኮ ጥራይ እንታይ ክዓብሰልና
  ምልክትኪ እንተ ዘይኣኽቢርና
  መን’ዩ እሞ ድኣ ከኽብረና
  ጸላኢ ዓላምኡ ክፈላልየና
  ክስሕቀና፡ ክላገጸልና

  ከምዞም ሽምኪ ምስ ፋሺሽቲ ዘናጻጽርዎ
  ሰውነቶም ብጽልኢ ብኣጉል ቂም ብዘይኮነ ዝሸፋፍንዎ
  Psychoanalysis ከድልየና
  ሓደራኺ ድኣ ተዘከርና።

  • Amanuel Hidrat

   ሰላም ሃይላት,

   ይበል እንታይ ክወጾ! እንታይ ክዎጾ! ንምኻኑ እዚ ሓውና “ኮኸብ ብርሃን” አሎዶ ደሃዩምበር ጠፊኡና:: ተስፋ እገብር ብጥዕንኡ ደሓን ክህሉ::

   • Kokhob Selam

    Dear Amanuel Hidrat and Haile,

    I am around,,You should not worry about my health..Just note that I was temporally the bed resting due to some complicated sickness I

 • Haile S.

  Selam Awatawian,

  ኣንታ ሎምስ ሰሚዔ ወረ ብወረ ብወረ
  80 imprenditori italiani pronti a investire

  እዚ ኩሉ ተጋዲሉ ኤርትራዊ
  ክጽበ ንሃብቲ ጣልያን ከ’ሳሲ ከርዊ?

  መሊሱ ክኸውን እንተነፍዐ ፊኖ መካኒኮ
  እንተሓመቐ ክኣሪ ጥላጋ ጠራሙዝ ኣብ ስካሪኮ*

  ክኸውን እንተበዝሐ ሓለቓ ጆርናታ
  ትጽቢት ጽዮን ክጽበ ክሓልፈሉ እንደገና ንዓመታ

  80 ተሪፉ 800 ሃብታማት ጣልያን ምመጹ
  ግና ክኸውን የብሉን ንደቂ ዓዲ ኣግሊሉ ዳህጺጹ

  ነጻነት ዝመጸ ኣይኮነን ንሃብታማት ጓና
  ክኸውን ነይርዎ ነቲ ብዓቕሙ ዝኣከበ ወዲ/ጓል ዓድና

  ማዕርነት ኣይኮነን ምግልጋል ኣብ ጓና ኣብ ታሕቲ
  ክንከውን ኩልና ብማዕርነት ንኻልእ ተኣዘዝቲ

  እንታይ ድኣ፡ ትጽቢትና ባዕልና ንባዕልና ከኣልቲ
  ሕጊ መስሪትና ኩሉ ከም ዓቕሙ ዝቆርሰሉ ሕብስቲ

  ተማሂርና ንምህረሉ
  ሰሪሕና ንሰርሓሉ
  ተዛሪብና ንሰምዓሉ
  ተኣኪብና ነዕልለሉ
  ብሓሳብ ንበኣሰሉ
  ብሓሳብ ንዕንድረሉ
  መሪጽና ንቕይረሉ
  ኢሳያስ ተጋጊኻ ነስማዓሉ
  ምንዕዓቕ ዝጠፍኣሉ፡ ሓሳባት ኩልና ዝዕንብበሉ
  ብግዝኣት ብዓመጽ ዘይኮነ ብቕንዕና ንምርሓሉ ንመርሓሉ

  *ስካሪኮ = መገዲ ባጽዕ ጅምር ከተብል ብጸጋም ዘሎ ናይ ኣስመራ ጎሓፍ መኣከቢ

 • Haile S.

  ሰላም ደቂ ዓወተ፡

  ምስ ሓዳስ ኤርትራ (ጋዜጣ) ክበኣስ

  ፈታዊት በዓል፡ ጋዜጣና
  ፈስቲቫል ብፈስቲቫል ኰይና
  ብኪሻ ዝጠነሰ ቁኖ ተቖኒና
  ወርቒ ወለባ ኣብ ርእሳ ወኒና
  ባንዴራ ተዓጢቓ፡ ዙርያ ተኸዲና
  ደሚቑ ውዒሉ ዘይኮነ፡ ተባዒሉ ትብለና
  ትእውጅ ሓዳስ ኤርትራ፡ እታ እንኮ ማዕከን ዜና

  … ኣመል ኮይንዋ፡ ከም ጥሪ-ዕብዲ
  … ፈስቲቫል ኣይትሕልፍ መምልኢ፡ ገጻታ፡ መኣዲ

  ሓዳስ ኤርትራ ምስ Eritrea Profile :-
  Anti-bacteria day ኣይትሓልፋ
  Children’s day ….. ኣይትሓልፋ
  ዝኣረገ ዝእከበሉ Youth Day ኣይትሓልፋ
  International day ……….. ኣይትሓልፋ
  Groundhog day (መዓልቲ ምጹጽላይ) ኣይትተርፋ
  ናይ ዲያስቦራ Conferenceስ ትጽበ ብተስፋ
  Various diplomatic activities ክትብል ለፍሊፋ
  Prisoners day ኣስቅጥ ኣቢላ ተሕልፋ
  ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣንጭዋ ኮይና ትጋደፋ
  ኣብ ፖለቲካ ሕቶ ኸኣ ጥርቅም ፈስቲቫላዊ ኣፋ።

 • Reclaim Abyssinia

  Dear all,

  This one is for the corrupt Ethiopian High ranking officers.

  ቢኤምን ተወንጫፊት ዘይመለሥም ሰባት

  ጦልቆምቆም ክብሉ እንዳሰብ ጁባታት

  ገዛ አሕዋቶም ጌሮማ ነጐዳ

  ናኩራ አቲዮም ብናይሰታቲት ምዕዳ​::

  Reclaim.

 • Kokhob Selam

  Dear all,

  Bellow is the poem of GG,
  ናፈቀኝ… (ጂጂ)

  “ናፈቀኝ… ደገኛው ቄስ ሞገስ፥ በፈረስ፣ በበቅሎ ተጉዞ ሲመጣ፥
  ለዓመት በዓል ጨዋታ፥ ሰው እልል እያለ ሲቀበል በእምቢልታ፤
  አንተዬ… በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ፤ ያገሩ ገነኛ ሆ እያለ ሲመጣ፣
  አባዬ ናፈቀኝ የከብቶቹ ጌታ፥ ሲባርክ ሲመርቅ የቤቱን ጨዋታ፤

  እምዬ እናታለም….
  ጉልበትሽ ችሎታሽ ይበልጣል ከሺህ ሰው፥
  __ ይኸው ሰውን ሁሉ እጅሽ አጠገበው፤:

  ናፈቀኝ… ያያ ታዴ ሆዴ…
  “የሽመል አጓራ አይችልም ገላዬ
  የኔ ሆድ አሌዋ ና ቁም ከኋላዬ፤:

  አያና ድማሙ አያና ድማሙ
  አያና ድማሙ አያና ድማሙ፤:

  ዓባይ ወዲያ ማዶ ትንሽ ግራር በቅላ
  ልቤን ወሰደችው ከነሥሩ ነቅላ።”

  እያለ ሲዘፍን ትዝታው ገደለኝ
  ዛሬ በሰው ሀገር የሰው ከብት እያየሁ እያንገበገበኝ
  ወኻ ጃሪ ወኻ ኮሎ ሲሉ
  ያባቴን በሬዎች የእናቴን መሰሉኝ፤”

  ~ እጅጋየሁ ሽባባው (ጂጂ) ❤
  FikirteJember

 • Haile S.

  Selam Awatewian,
  Pell-mell thoughts, ካብዝን ካብትን

  ናይ ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ጉዕዞ
  ስርቖት በዚሑ ምብጻሓ ንጎርዞ

  ኣሕዋቱ ገዲፉ፡ ኣዲኡ ረሲዑ ከይሕብሕባ
  የሳድዶ እንሆ ንጎንደር፡ ግዮን፡ ንሓዲሽ ኣበባ

  ኢሳያስ ሸቀልቲ ዝሰርሕዎ ኣድኒቑ
  ኮነ ናይ ትማሊ ሕማቑ፡ ናይ ሎሚ ጽቡቑ

  ኤርትራ ንኢሳቶ ካየዕብያ
  የሳድዶ ንግሆ ንግሆ ንUtopia

  ኢሳያስ ተኪእዎም ኣብ ኢትዮጵያ ንተቓወምቱ
  ኣብኦም ዝወረደ ጸርፊ ክኸውን ድዩ ሕጂ ናቱ

  ኢሳያስ ፊት ኢትዮጵያውያን ቃላተ-ምስጋና ይሓጽሮ
  ኣብ ሃገሩ-ኣሕዋቱ መልሓሱ ከም ኩርማጅ ይውርውሮ

  ኣጥምዮም ሰላም ነሲኦም፡ ይድርብዩልካ እንጀራ
  ብሰላም ካይትበልዖ፡ ይኾኑ መጽወትቲ ምስ ፈኸራ

  ቋንቋ ኢሳያስ ክልተ
  ንኤርትራውያን ኩርማጅ መልሓስ በትሪ
  ንኢትዮጵያውያን ኪዳን እድያቱ ቀይሕ ሃሪ
  …. ኤርትራውያን ይሰደዱ ይኸድሙ
  …. ኢትዮጵያውያን ይምጽኡ ይሓክሙ

  ሕጂ ዓቕሚ የለን፡ ዓቕሚ ኣስኢኑ
  ይከኣሎ ተጋድሎ ሃፊፉ ከይዱ በኒኑ

  ኢሳያስ ጸላእቱ ጥራይ ወያነ
  ስርሖም የድንቕ እንሆ ናቶም ሕነ

 • Haile S.

  Selam Awatawian,
  While you are discussing the interesting subject of Language, allow me to say few things with my language.

  ስግንጢር ኣተሓሳስባ ሓደ ሰብኣይ፥

  ሓዳረይ መን ክኣልየለይ መን ክኣልየለይ
  ይትረፈኒ ኣይደልን እምብላይ
  ድኹማት ወሊደ ዘይዓብሱለይ
  ዘይጠቕሙ ንዓይ ንባዕለይ
  ወጹብ! ንኽነብሩ ኢሎም ይሃድሙለይ
  ዕጭ! ብቑጽ! 48/24 እንተ-ዘይሸቂሎምለይ

  ስልጣን ሂበዮ ንጎረቤተይ
  ሰብኣይ ናይታ ትማሊ ጸላኢተይ
  ዝ’ሓሊ ካብ ንኣካላቱ ን’ኣካላተይ
  ክሕልወለይ ዝተረፉ ደቀይ፡ እምበይተይ
  ሓዳር ዋላ ይደራርቦ፣ ኣነ እዛውር ንብሕተይ

  ኣነ እዛወር ኣብ ዓዱ ኣብ ቤቱ
  ጎረቤተይ ጎበዝ ይጠራንፍ ደቁ ምስ ሰበይቱ
  ዝተሰደዱ፡ ዝተኣስሩ ይእክብ ዝሃውተቱ
  ዘማኽር ንሃገሩ ጥዑም መልሓስ ንብጾቱ
  ኣነ ግና፡ እንተዘይደልያ ትኺደለይ ወ/ሮ ሰንበቱ
  ንዓይ’ሲ ከምዚ ዘይፈጠረለይ እንታ’ዩ ሓጥያቱ
  ኮይነ ተሪፈ ተጻራፊ፡ ተስፋ ዘይህብ፡ ጥራይ ንብሕቱ

  ኣብ ጎረቤተይ እምነት ኣሎኒ
  ኣብ ባዕለይ ግና ብዙሕ የጠራጥረኒ
  ቤተይ ዕንሹ ኮይና እያ ትርኣየኒ
  ዘይትዓቢ ብዕሸላ ትጽንሓኒ
  ናይ ገድሊ ተዘክሮ ክትኮነኒ

  ኣንታ ኣነ እንታይ ወሪዱኒ
  ሓዳረይ፡ ዓጃው ይቖጽሩኒ
  ጎረቤተይ፡ ነቢይ ይገብሩኒ
  ጎረቤተይ ክርኢ ፍሽኽ ስሓቕ ይብለኒ
  ባህርዳር ጊሆን ምስ ርኣኹ ገነት ዝርኣኹ መሲሉኒ
  ኣብ ዓደይ ህዝበይ ክርኢ ዓቕለይ ጸቢቡኒ
  ኣሕዋተይ ደቀይ ክርኢ፡ ገጽካ እሰር ይብለኒ
  ተቖጣዕ ኣዋርዶም፡ ደርዓዮም ይብለኒ
  ከም ኣድጊ፡ ጽዓኖም ቻ በሎም ይመጸኒ
  ጥዑም ቃል ዝርድኦም ዝፈልጥዎ ነይመስለኒ
  ዓዓጽሙ ንዓና፡ ሰስግኡ ንእንዳ ጎይታይ ኮይኑኒ

  ዩኒቨርሲቲታት በጺሐ ርእየ ሎሚ
  ናይ ዝነዓቕክዎ ጎረቤተይ ኣስገራሚ
  ብጋህዲ ድኡ እምበር ኢለ ብሕልሚ
  ኣንታ ኣበይ ድ’ኣ ከይዱ ‘ውሩይ’ ናተይ ዓቕሚ
  ለካስ ኣነ ክዓጹ ናተይ፡ ንሱ የውጽእ ነበረ ትልሚ

  እዋይ ኣብዚ እባ እንሄዉ ለባማት
  ከምዞም ናተይ ዘይኮኑ ድኹማት
  ኢንቨስቲመንቲ ተቐቢሎም ዝወጹ ካብ ጸገማት
  እዞም ናተይ፡ ንምንታይ ኮይኖም ቋሕማማት?
  ንስኻ ኰንካና ቫይረስ ይብሉኒ፡ ንባዕሎም ሕሙማት

  ኣነ ድኣ –
  ኣነ ብጽፍረይ ዓዲ ሓሎ ሰሪሔሎም ክሕምብስሉ
  ናይ ጽዓዱ ለሚዶም፡ ኣይንደል lifeguard ዘይብሉ
  ናይ ቀደም ባቡር ሰሪሔሎም ባጽዕ ክወርድሉ
  ብትኪ anthracosis ካይመቱ, ኣሻፈረኝ ይብሉ

  Colleges ሰሪሔ ብኣጽፋረይ ጻሕቲረ
  ዝተማህሩ ደቀይ ከልኪለ ካይምህሩሉ ኣባሪረ
  Constitution እናበሉ ኣሽጊሮምኒ፡ ቀደም ዝሓረረ
  ኣበይ ከምዝለመድዎ ኣይፈልጥን ከምዚ ጥረምረ
  ብታሪኽ ዝፈልጥዎ ብነበረ ያ ነበረ
  ብዘበን ፈደሬሽን ማዓር ከሎ ዕረ

  ኣንታ እንታይ ከምዝገብር እኮ ኣነ ጠፊኡኒ
  እንሆ ሓዳረይ ገዲፍ ምስ ዝተፋታሕክዋ የፋቕረኒ
  ምስታ ብኽሲ ምስ ኣሸቀልታ፡ ጥረሐይ ዘትረፍትኒ
  ደቀይ ሓዳረይ ደንዚዞም፡ ስኢነ ዝሰምዓኒ
  እኸይድ ናብ ሰብኣያ ናብ ዝእብደኒ

 • Reclaim Abyssinia

  Dear all,
  The improved version of my country.

  #######My Countries#############

  It’s my country, that left, my elderly without a penny
  It’s my country, that robed, my mother only money
  It’s my country, that jailed, and kidnapped my family 
  It’s my countries, that mostly hates me, and loves me so rarely.

  My countries trained me, to love, and to carry
  To be there when it’s needed, and to never betray.

  Would it be wrong to love my country?
  Or am I being foolish, on the contrary?

  One world, one love, washed away the patriotism in me.
  Leave my people out of it, as they all are just like me!
  So madam president, do you really represent thee? 
  I’m seeking the divine, but it’s you, that I believe
  Please apologise to the real people of a meme!

  Reclaim

  • Kokhob Selam

   Wow!! Reclaim Abyssinia.
   Nice..
   “One world, one love, washed away the patriotism in me.
   Leave my people out of it, as they all are just like me!”

   Tale home stanza

   “So madam president, do you really represent thee?
   I’m seeking the divine, but it’s you, that I believe
   Please apologise to the real people of a meme!”

   Really that was nice..

   KS,,

 • Kokhob Selam

  @ሰጡ ብርሃን

  ባህር ዳር:

  አረንጉዋዴ ለብሳ
  ጣናን ተንተርሳ
  በዘምባባ ጥላ
  ሆድን የምትሞላ::

  አይርበኝ ከቶ
  እግሬ ባህር ዳር ገብቶ::

  ውበቷ ነው ምግቤ
  የአይን ርሃብ ቀለቤ
  ቤዛዊት ላይ ቆሜ
  ክብራን ተሳልሜ::

  እንጦስ ደቅ ናርጋ
  ሌሊቱ እስኪነጋ::

  ይጠብቃል አይኔ
  ምግብ ሆና ለእኔ ::

  ባህር ዳር የእኔ ንግስት
  የውበት አማልክት::

  @ሰጡ ብርሃን

 • Kokhob Selam

  Dear awate below I was told to copy paste by our friend Jemal Sale

  …ሙሴን ሙሳን..

  ን30 ዓመት ዝተቃለሳ
  ኣደ ሙሴ ኣደ ሙሳ
  ኣዕጽምቲ ደቀን ዝኸስከሳ
  ኣብ ቆላ ኮነ ከበሳ
  ዘስወአ ዋዕሮ ምስ ኣንበሳ
  ኤርትራ ልዕላውነት ዘውሓሳ
  ምስ ስግር መረብ መንዮ ክሕውሳ
  ክዝርጋ ፍቅሪ ቤት ሙሴን ሙሳ
  ክፍኣት ያኣልማ ተንኮል ይፍሕሳ
  ሰነሓሳብ ሃፄነት ዳግማይ ክመልሳ
  ልይትን ማዓልትን ከይ ደቀሳ
  ዓንዴል ዝመልሓሰን ጋህሪ ዘኾልሳ
  ፎእ ኢልወን ወዲ ቆላ ከብሳ
  ክገፋ አብ ዘይባሕረን ዓሳ
  ከም በጻሕቲ ሩሑው እዩ ባብና ክናፈሳ
  አብ ኣባይን ኣወሳ አበኡ ኣተንፈሳ
  ናብ መረብ ምላሽ እድክን ምለሳ
  ከም ናይ ተማሊ ሕጅውን ከይትንከሳ::

  ሙሴን ሙሳን ሓደ ዝዕላማ
  ማሕታ ኣኽርያ አብ ሰገነይቲ ሃሪማ
  ብሊሳን ኣባ ተኽለሚካኤል ተወልደ ተደጊማ
  ለባም ዘረባ ኤርትራዊ አይዕሽወን ብኸብዲ
  ቅዋም ይተግበር ህዝቢ ክምለስ ዓዲ
  ብሰላም ክድቅስ አብታ ንእዲ::

  ጀማል ሳልሕ አቡ ከውስር November 3, 2018

 • Haile S.

  ሰላማት ዓወታውያን,

  ኣኽሊል ኣውሊዕ ንኣባ ተኽለሚካኤል፥

  ናይ ኣባ ተኽለሚካኤል ሕምባሻ ዘረባ
  ክትውሕጦ ዘየድልዮ መውረዲ ማይጸባ
  ጽሩይ ከም ነጸልኦም ጻዕዳ ዓለባ
  ሕብራዊ ቃላት ህያብ ሕቑፊ ዕንባባ
  ሓኻኽ ቆርበትና ርእሱ-ስ’ሉም ወለባ
  ወረ መጸ ካብ ሰገነይቲ ሕልፍ ኢልካ ማዕረባ

  መቓልሕ ናይ ቅድሚ ~130 ዓመት ናይ ኣቦይ ባህታ
  ኣይግዛእን ዝበሉ ኣበሓጎ ኤርትራዊ እቶም መባእታ
  ኢሎም ኔሮም ንሓዎም ሰንጋል እዚ መጠንቀቕታ
  ከምዚ ዝስዕብ ኣውሎ ኣስሚዖም እንሃለ ኮታ

  ዎ ሰንጋል ሓወይ ኣመና ኣይትዓሹ
  ጻዕዳ ተመን እንድሕሪ ነኺሹ
  ደላሊኻ ዘይርከብ ፈውሱ

  እንሃለ ሕጂ ብኣባ ተኽለሚካኤል ጸበል ተነስኒሱ
  ንስተዮ በጃኹም ካይደግሰና ዝሓልፍ ዘሎ ንፋሱ

  ህዝቢ ኤርትራ፡ ቀጥቃጢ በዚሕዎ
  ገዛ’ኢን ገለ-ተገዛእን ኩሉ ጸሪፍዎ
  ብስጋ ኮነ ብሓንጎል ብዙሕ ዘሊፍዎ
  ኣንታ ምሽቲ ስሉብ ብቱኽ ኩሉ ሰሚዕዎ
  ይለፍልፉ ኢሉ እዝኑ ምጽላው ነይሩ ገዲፍዎ

  ሕጂ መጹ ኣባ ዝስማዕ ዝዛረቡ
  ከም magnet ኣቃልቦ ዜጋ ዝስሕቡ
  ንጥዑም መልሓሶም ንኹሉ ዝሕብሕቡ
  ማይ ንኹኖም ብዝከኣለና መታን ክዕንብቡ
  ክድምሰስ ንሓዋሩ ዝነበርናዮ ናብራ ኣፈ’ርክቡ

  • Ismail AA

   Good morning Haile S.

   ጥዕናን ዕድመን ይሃብካ ሃይለ፣ ዝሓለፈ ምስ ዘሎ ሓዊስካ መልእኽቲ እዞም ብሩኽ ኣቦ ምግላሕካ።

 • Reclaim Abyssinia

  ##### the magic wand######

  Abba Teklemichael pulled the magic wand!

  Pointing at the border, pressing hard on the word!

  Abra-cadabra! Thieves of the Red Seas!

  You cant split up like Halloween lollies!

  Reclaim

 • Kokhob Selam

  Dear all,

  I ask a written permission to my friend Jemal Saleh to put the bellow poem..

  ,,,, ,,,, ስምረት,,,,,,,,,

  ህግደፍ ንቆልዓ ስበይቲ ስሚ
  ንመራሕቲ ሃይማኖት አብ እስርቤት ዘብሊ
  ንመን እስያት የርግፍ ከም ቆጽሊ
  ንዓመታት ህዝቢ ከጥሚ
  ጓራዙት ክድፈራ ኣጓብዝ ክግረፉ ብበትሪ
  ከይሞቱ ብደዎም ዝአትው አብ ቀብሪ
  ይመርጹ ንኤረፓ ክስግሩ ብባሕሪ
  ከይስምዑ ድምጾም ብትሪ:
  :
  መንነት ተጠቂሙ መከፋፈሊ
  አስላማይ ክስታናይ ክትፈሊ
  አብ ስደት ከርተት ክትብል ክትበሊ
  ዋጋ የብሉን መርፍእ በዘይ ፈትሊ
  ሓድነት ህዝብና ተዘሪጉ ብተመን መንዳሊ
  ጀጋኑና ገይርናዮም ከም ፊልም ህንዲ መዐለሊ::

  አስሮም ከይንስዕብ ቀቢርናያ ስውኣት ሕድሪ
  ወድ አዳም አይኮነን ዘል አለም ነባሪ
  ተኾርምኻ አሳፊሕካ ሰፈርካ ትሕቲ ምድሪ
  ክት ከይድ ኢኻ አይተርፈካን እዮ ናብታ ቀብሪ
  ክምለስ ኤርትራዊነት ዝነበረ ሕብሪ
  ፍልይታትካ አጽቢብካ ምጻእ ናብ ፍቅሪ
  ዘራእትና ተስፋና ጠጢዑ ክፈሪ
  አይ ንኽሁን መፍተ ኩቦ ንጓህሪ
  እስከ ክንዝክሮም ስውእ አቦና ናይ ትማሊ::

  ገባር ሰናይ ነይሩም ናይ ኩሉ አቦ
  ነዘይብሉ ከዕንግል ክህቦ::

  ንለባም አምተሉ ክንደይ ከይስሕቶ
  ንዓሻ ደርጋሓሉ ክንደይ ከይጭምቶ::

  ወረቃዊ ቃላቶም ዋሓለ እቲ ተዛረቦ
  ተግባራቱን ቃላቱን ዘስንቅ ሓቦ::

  ሓጂ ሙሳ ሎሚ ከምዚ ዓሚ
  አብ ፈስቡክ ዘይኮነ ወላ አብ ሕልሚ::

  አብ አፈ ሓርገጽ ኮይኑ ዝመደረ
  ንስለ መስል ብዓውታ ዝነገረ
  አብ ንእስነቱ መትከሉ ዘነጽረ
  ፈትሓዊ ንጽላእቱ ባዓል ዕረ
  ሃገራውነቱ አብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይተው ድርብ ባዓል ስረ
  ህያው እዮ መንፈሱ ዘይተቀበረ
  አብ ቤት ትምህርቲ ድያእ ከም ዝነገረ
  ዓለም ድስመዖ ንህግደፍ ከም ዝደፈረ ::

  ኣይጣልዕን እምነተይ
  ኣይልዕልን ኢደይ
  አይ ፈትሕን ሰረይ
  አይ ዓስፈን ቃለይ
  ድልው እየ ክከፈል ሂወተይ
  ይነውሕ እምበር ክትግበር እዮ መስል ህዝብታተይ
  እንተዘይልኩም አስላማይ ክስታናይ
  ከም ናይ ተማሊ ክትበርቅ እያ ጽሓይ
  ረቢ ይርሓመልኩም አብ ገነት አብቲ ላዕላዋይ::

  ጀማል ሳልሕ አቡ ከውስር ጥቅምቲ 22, 2018

 • Reclaim Abyssinia

  Selamat,

  “one true nation”

  Life is so unpredictable
  unforeseen and untouchable
  with its own an equilibrium direction
  can’t sail it with Gyrocompass of navigation
  seek out true north on its destination.

  The force of wave makes the transformation
  Centre of gravity mark its connection
  We strive so hard to meet our expectation
  Yet few don’t give up with frustration
  Because they only have one true nation.

  Cheers,
  RA

 • Kokhob Selam
 • Reclaim Abyssinia

  I believe majority Ethiopian’s are suffering from an Emotion Epidemic.
  Here’s a little ወቅታዊ ግጥም:
  Emotional-Epidemic

  የወንድም-እህት ሁካታ

  ሲሰማ በየቦታ

  ሥሜታዊ ወረርሽኝ ገብታ

  የያንዳዱን በር አንኳክታ

  ገባች-ገባች እቺ ተላላፊ በሽታ

  በኩራት ደረቷን ነፍታ

  ሥሟን ለማታውቁ ኑተተዋወቋት

  ፀረ Friend ፀረ አንድነት ናት

  ወዘተ ተረፈም እንድትጨምሩባት::

  RA.

  • Kokhob Selam

   Brother Reclaim Abyssinia,

   Thank you.. Excellent..

   KS..

 • Kokhob Selam

  Dear Awate community,

  Watch at Mahmuday today…

  This is the link

  https://www.youtube.com/watch?v=lphXw1ydHhc&feature=share

  KS,,

  • Kokhob Selam

   Dear All,

   Watch at our great participant Mahmuday today…

   https://www.youtube.com/watch?v=GUspMIvRgFI

   KS,

   • Teodros Alem

    Selam kokhob s
    MS, even though it is a personal things and nothing to do with poltics, thank u for ur love of ethiopia people but u have to remember that eritrea is a sovereign independent country, when someone say “medemer” and 1 ethiopia, they meant 1 ethiopia or “medemer” within the current ethiopia, nothing to do with eritrea. If u think it meant otherwise, show us when exactly they said that?
    Medemer means 1 idea or 1 social group + 1 other idea or social group= 2 + another 1 = 3 etc, it doesn’t mean oneness.
    When it comes to ethio and eri, it means peace, economic integration, respecting sovereignty. That includes somalia, Djibouti, probably sudan.
    If u think someone said otherwise, show us?

 • Haile S.

  Selam all,
  ርሑስ በዓል መስቀል

  ዑፍ መስቀል ቅልቅል በለት
  ድሙቕ ሕብራ ኣንዳንበልበለት
  መስቀል ኣትዩ ዓኾኻይ እናበለት

  ዑፍ መስቀለይ፥
  እንሆ ቁራጽ መስቀል ኣብ ኣፍኪ ቀርቂርኪ
  ንግስቲ ሄለን ካብ እዮሩሳሌም ዘምጽኣትልኪ
  እልልልል ናይ ሓቂ መስቀል ተረኺባ እናበልኪ
  ብመስዋእቲ ሓደ እየሱስ ድሒንና እንዳደጋገምኪ
  ናይ ብሓቂ ድዩ ድሒንና እስኪ ሓቂ ትምሎቕኪ?
  ዝኾነኾይኑ፥
  ሎሚ ሙሉእ ሰላም ሒዝኪ’ዶ መጺእኪ
  እሱራት ድጉልልናት ዶ’ ፈታቲሕኪ
  ጾር ዝተሰለፉ ዶ’ ኣውሪድኪ
  ዝተሰደዱ’ዶ መሊስኪ
  ዝሞቱ ዶ’ ኣርዲእኪ
  ዝተረፉ ዶ’ ኣጸናኒዕኪ
  ክብደት ሓንጎል ዜጋ ዶ’ ኣፍኲስኪ
  ዝኾነ ኮይኑ ንሕና ከም ኣመልና ንዝክረኪ
  ንስኺ ከኣ ኣይትሕመቒ ንስኺ ብወገንኪ
  ልጓም ኣእዳው ኣፍ መራሒ እትፈትሒ ይግበርኪ.

 • Kokhob Selam

  Yes Dear Hope,

  Sure I will do that..

  KS,

 • Fanti Ghana

  Hello and Happy September First Everyone!
  Happy Birthday Awate!

 • Beyan

  Selam Haw Hope,

  I listened to the VOA, thanks for steering me to it. I concur the guests from Geneva made their case eloquently. I continued to listen through the border talk where there was a talk between Tigrayans and Eritreans. The ድርብ part of the song Minia shared because she run out time which got my attention. I listened in its entirety on YouTube. Tomas Alazar’s new song ነብሰየ is another gifted artist with a perfect voice for an early Saturday reprieve. A hopeful note for the future in this song. A lot of catchy phrases in the lyrics and wonderfully woven at that.

  ከይጸልመተ ዶ ምወግሐ
  ከይበርሀ ዶ ምነግሀ

  ራህዋ መንገዲ’ለዋ

  ነብሰየ ሕጂ ሓቦ በሊ
  እነሃለ ጽባሕ ንኹሉ ክትኣሊ

  Enjoy: https://www.youtube.com/watch?v=c5MESkWafPk

 • Beyan

  Selam Seb Geneva,

  This is to y’all for having a marvelous demonstrating against the demonization of Eritreans. Enjoy the fruits of your labor. When music is recorded by people who understand the optics, the sounds system, the result is a joyful song to listen to and watch: http://asmarino.com/articles/articles-video/5129-asmarino-eritrea-music-2018-hussein-mohammed-ali

  • Hope

   Thanks Dr Beyan for the Legend’s timely Music!
   Se’Al Wo Se’Alu!
   Ask,challenge,question!
   Say something ..,why,how what and in what way,when,where , for what purpose?
   Melekin eshe( aya) halet Le Kebero -the Tigrayit style drum?

   • Beyan

    Dear Hope,

    I can’t stop listening to this song. Its lyrics are not only timely as you aptly described, but also the pleasant sound, Hussein Mohammed Ali’s silky voice, his genuine love for Eritrea and its people – All and all, it is just wonderful to listen to. Glad you enjoyed it, Hope.

    Cheers,
    BN

  • Haile S.

   Selamat Beyan,
   Beautiful, sublime! What a music, it moves the shoulders, crosses the legs, twists the abdomen, alternates the hips and aboves all exposes the smile. What do I need more from such a sound? I don’t need a translation. I got it. It is like a sign language, universal.
   And thank you for the poem below. Despite that you had informed me about it beforehand, I forgot completely till I see it now. እርጋን! I am not going to sing ወይዛ እርጋን’የ. It will be for another time. Now I am on your wavelength. Merci! Thank you again!

 • Beyan

  Selam Haile S.,

  There you go:

  https://www.youtube.com/watch?v=TTWgq7hqad4

  እንተ ዘይ ንዋሃሃድ ማይን ጸባን ኮይና

  እንተ ዘይ ንደማመጽ ትርግታ ልብና

  እንተ ዘይ ንታሓሓዝ የእዳው ንሓድሕድና

  እንተ ዘይ ንሰምር ሽሕን ዋልታን ኮይና

  እንተ ዘይ ንምንጩ ብርሃን ካብ ልብና

  እንተ ዘይ ንምክት ዓወት ውይ ሞት ኢልና

  ኪኖ ጸልማት ዘሎ ብርሃን ኣቋሚትና

  እንተ ዘይ ነምበልብል ናይ ጽንዓት ባንዴራ

  ማዓስ ዲዩ ተፋሕረ ጉድጋድ መቓብርና

  ብሂወት ከለና

  ኣብ ቦታ ናይ ሓቂ ሓሶት ኣሽካዕሊላ

  ንኣዳራሽ ፍትሒ ተላግጸሉ ኣላ

  ፉጡራት ክንሶም ደቂ ሰብ ከማና

  ፍጠርቲ መሲሎም ንሞት ክፈርዱና

  ከም ናይ ሓምሳታት ተረግጸ መሰልና

  ኣይ ከዲገምን ኢዩ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ

  ጌና ከይሓወየ ናይ ትማል ቁስልና

  ብሂወት ከለና ንሞት ክፈርዱና

  ኣይክትንብርከኽን ኢያ ሃገረይ ኤርትራ

  ኤርትራ

  እንተ ዘይ ንዋሃሃድ ማይን ጸባን ኮይና

  እንተ ዘይ ንደማመጽ ትርግታ ልብና

  እንተ ዘይ ንታሓሓዝ የእዳው ንሓድሕድና

  እንተ ዘይ ንሰምር ሽሕን ዋልታን ኮይና

  እንተ ዘይ ንምንጩ ብርሃን ካብ ልብና

  እንተ ዘይ ንምክት ዓወት ውይ ሞት ኢልና

  ኪኖ ጸልማት ዘሎ ብርሃን ኣቋሚትና

  እንተ ዘይ ነምበልብል ናይ ጽንዓት ባንዴራ

  ማዓስ ዲዩ ተፋሕረ ጉድጋድ መቓብርና

  ብሂወት ከለና

  እቲ ትማል ተሳዕረ ሎሚ ተፈከረ

  መን እሞ ከይ ፈትሖ ዝተዓጥቀ ስረ

  ሓድሽ ነገር የለን ቀደም ዘይተባህለ

  መን እሞ ከይ ፈትሖ ዝተዓጥቀ ስረ

  ንብላሽ ኣይኮነን መስዋእቲ ዝተኸፍላ

  ደርማስ ሓይሊ ኣለዎ ኣብ ልቢ ዝተተኽለ

  ከም ናይ ሓምሳታት ዝተረግጸ መሰልና

  ብሂወት ከለና ንሞት ክፈርዱና

  ኣይ ክድገመን ኢዩ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ

  ኤርትራ

  ሎሚ ዉን እንተ ኾነ ከምናይ ትማሊና

  ሓድነት ኢዩ ሓይሊ ኣጆኹም ኣጆና

  ኤርትራ ኣብ መንፈስና ኤርትራ ኣብ ልብና

 • Kokhob Selam

  Dear Awate,
  Just watch

  . . .ሕምብርቲ . . .

  ክዳነይ ገሊሀዮ :-
  ማእከል ከብደይ ር ኣዮ :-
  ኣብ ማእከል ምልክት :
  ዛንታ ኣለዋ ህይወት :-
  ናይ ቀደም መሰረት :-
  ዕትብቲ ከይተበትከት:-
  መግቢ እናሕለፈት :-
  ኣካለይ ሃነጸት ::

  ኣነን ክውለድ ንሳ ተቀቢራ :-
  መድሕንተይ – ድሕነተይ ፈጢራ ::

  ዛንታ ሞትን ህይወትን :-
  ዛንታ ምጥፋእን ምንባርን :-
  ዛንታ መስዋእትን ዓወትን:-
  ዛንታ ስርዓትን ሕግን ::

  ዳሕራይ ሕምብርቲ ተሪፋ :-
  ምልክት ናይ ተስፋ :-
  ንኸብደይ ሓቂፋ :-
  መ ጠ ን ስፍሓት ጠርኒፋ ::

  ትኣምር!!!

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Dear Awate community,

  …..ንህብን ሳርየትን . . . .

  ንህቢ እንተቐሰመት መዓር ሰረሐት :-
  ሳሬት እንተቐሰመት መርዚ ቀመረት :-
  ኩሉ ብዒጢኡ ንዝቀስሞ ይሓሪ :-
  ንሳሬት ሃመማ – ንንህቢ ፍዮሪ ::

  ወይ ‘ዛ ህክይቲ ሳሬት መርበባ ሰሪሓ :-
  ደቂሳ ትጽበ ፈትልታት ዘርጊሓ :-
  ግዳያት ክትበልዕ መናድቕ ኣርሲሓ :-
  ጠቅሚ ኣልቦ ንፍጡር ኣፍሪሓ ::

  እንተ ‘ታ ንህቢ ግን ትቀስም ዕንባባ :-
  መዓር እያ ት ሰርሕ መኣዛ ስሒባ :-
  ክንዲ ዝሰሓበት ዘግደለት መኣዛ :-
  ዘርኢ ፖለን(ጽገ) ትዘርእ ብኣእግራ ሒዛ ::

  ዳግማይ ተለምልሞ ነቲ መሬት :-
  ኩሉ ስረሓታ ዓወት ልዕሊ ዓወት ::

  ወይ ‘ዛ ንህቢ እትሰርሖ ሰፈፍ :-
  ገዛ መሰረቱ ኣብ ቆፎ ዝዓርፍ :
  ተኸላኻሊ ገዛ ካብ ሙቐት ካብ ርጥበት :-
  ማህጸን ናይ ‘ቲ ድቂ ዝፍጠር ብዑደት :-
  ክንደይ ጠቅሚ ሃበ ንጥዕና ሰባት ::

  ብሙጫ ብልግዐ ብሕንዚ እንተተዛሪበ :-
  መጽሓፍ ነይኣኽለኒ ምህሮ ዝተሓልበ ::

  ሰብ ዝበለዐ ጉጅለ ይጨኑ ደምደም :-
  ፍረ ኣልቦ የውድም ይወድም :
  ሰብ ዘማዕበለ ዘምሃረ ንሰላም :
  ሃገሩ የበልጽግ ዕንባባ ይስለም ::

  ድሑር መሪሕነት – ይምሰል ብሳርየት :-
  ምልክት ናይ ወድቀት – ምልክት ድኽነት :-
  ምልክት ርስሓት – ምልክት ናይ ሞት :-
  ምልክት ትህኪት – ምልክት ውድመት ::

  ገስጋሲ መሪሕነት ይምሰል ብንህቢ :-
  ጻዕረኛ ህርኩት ንሰላም ዓንባቢ :-
  ብቀጻሊ ስራሕ ሓፋሹ ኣጽጋቢ :-
  ምልክት ምዕባለ ምልክት ናይ ህዝቢ ::

  ኩሉ ዝውሰን ብድልየት እዩ ይበሃል :-
  ንድልየትና ንስራሕ ነልግሶ ዝብድል ::

  By the way there are six products mentioned here 01. honey 02.pollen 03.wax 04. venom 05. propolis 06.Royal jelly..

  ኮኾብ ሰላም ::

 • Kokhob Selam

  Dear Awate community,

  “ይህ ነው ዘመኑ “ ብየ ብል:- ኣረ ማን ሰምቶ: በዛም ላይ ማራኪ ሙዚቃው እና ዳንሱ እንደ ተራራ ተኮምሮ ማን ግጥሙን ከኣቶ ደስታ በስተቀር ኣይቶት :: ስለዚህ እንዲያው መልኩን ቀየር ኣድርጌ ባቀርበው ብየ በጣም ትንሽ የተድራረቡ ቤቶችን የያዘች ግጥም ይዤ ቀረብኩኝ :እንዲያው ለመጨምር ያህል ::

  . . . . . . . . .ሩቅ ይሆን ቅርብ ? . . . . . . . . .

  ታየኝ ስብሰባው የምንነጋገርበት :- ፊት ለፊት የምንተያይበት :-
  ችግሮችን የምንፈታበት :- ሰላምን የምናነግስበት :-
  ……እንዲያው ሩቅ ይሆን ቅርብ :-
  ……የምንተያየው ህዝብ ለህዝብ ::

  ለነገሩ ልባችን ተቀራርቦ :- እንደ ማግኔት ስቦ ተሳስቦ ;-
  የተስፋን ስንቅ መግቦ :- እየጋብዘን ኣይደል በማይበጠስ ሽቦ ::
  የምስራች እኮ ኖው ነጋሪቱ :- እኮ ና ይህ ኣይደል ምልክቱ :-
  ለምን ግዜ ይጥፋ በከንቱ :- መስራት ነው እንጂ ሳይታክቱ :-
  ……ወግኖች ታጠቁ በርቱ ተበራቱ ::

  ትናንት እንኳን ኣልፋ :- ወገን ወጉኑን ሲያጠፋ :-
  ያኔ ሲባል የለም ተስፋ :- ሰላም ተሸሽጋ ተጠልፋ ::

  በጨለማው ስንበታተን :- ያ መከራ ያ ሰቀቀን :-
  ስንቶች ገደልን ሰክረን :- ሰላማዊ ምፍትሔ እያለለን :-
  ኃይልን ተማምነን :- ጎዳን ራሳችንን ::

  ……እንዲያው ሩቅ ይሆን ቅርብ :-
  ……የምንተያየው ህዝብ ለህዝብ ::

  ከሚኖር ተሸፍኖ :- ይቅረብ እንጂ ተማምኖ :
  ብጥብጥን ኮንኖ : -ነጎሮችን በልክ መዝኖ ::

  ኣገር በኣገርነቱ : ሳናናጋ መብቱ :-
  ኣክብርን መስዋእትነቱ :- ይጠናከር ኣንድነቱ ::

  እያለ ኣይደል ልብ ያለው :- : ሁሉም የነቃ የተነሳው :-
  ያ ባለፍው የተጸጸተው :-
  . . . . . . . . መጨውን ተስፋ ኣሁን ያየው ::

  ኣይዞህ በለው እንግዲህ :-
  . . . . . . . . ኣይዞህ በልው ኣለንልህ :-
  “ህዝብ ለህዝብ ነው ” መፈክሩ : –
  …………. መግስቶችም ይደፈሩ :-
  ወይ ይሂዱ ወይም ይስሩ :
  ………… የፍቅርን ድልድይ ኣይስበሩ :
  የዜጋን ፍላጎት ያክብሩ :
  …………-መቀበል ነው ሳይጭበረብሩ ::

  ሌላ ምርጫ የላቸውም :- የህዝብ ኃይል ኣይቻልም :-
  ይህ መድረክ ኣይፍቅድም :- እርስ በርሳችንኣንጎዳዳም :-
  ……እንዲያው ሩቅ ይሆን ቅርብ :-
  ……የምንተያየው ህዝብ ለህዝብ ::
  ኣይተን የለ ውጣ ውረድ –
  ………… ቶክሱ መግደል ኣጉል ማበድ :-
  የውግያ ጀግኖች ማፍራታችን –
  …………ጎዳን እንጂ ምን ጠቀምን ::

  …… የሰላም ጀግኖች ፈልገናል :-
  …… የሰላምን ጥቅም ኣይተናል ::
  ሲባል ሰምቼ – ጠብቅኩኝ ተነስቼ :-
  መቸ ይሆን መቸ – ፈጣሪ ያሳየኝ ሰንብቼ ::
  ያ ረቢ :
  ……እንዲያው ሩቅ ይሆን ቅርብ :-
  ……የምንተያየው ህዝብ ለህዝብ ::

  KS,,

 • Haile S.

  Selam Awatawian,
  This is a my reflexion on Kbrom’s last week’s guess (hypothetical or not) on what is being cooked by the regime/personalities behind the scene.

  ቁራዕ ኢታይ ኤርትራ (Mother Eritrea’s marmite)

  ኢታይ ኤርትራ ኣደ ኩሉ ዜጋ ዝኾና
  ሰብኡተን ቁርባን ገዲፎም ምስ ለመዱ ጓና
  ተስፋይ ኣብ ደቀይ ኢለን ምስ ሓዳረን ዝመነና

  ኢታይ ኤርትራ መዓር ወለላ
  ንሰን ከም ኣመለን ጠጠው ይምህለላ
  በዓል ቤተን መገሻ ኣብዚሖም ከም ሓደ ዕዋላ
  ደቀን ዝተከድነ ቁራዕ ደንጽይዎም ኣትዮም ኣብ ጥንቆላ

  ዓይቢ ቁራዕ ኣብ ጓህሪ ተሰኽቲቱ
  ደቀን ከቢቦም ይስሕኑ፡ ሓዊ ይኹትኩቱ
  ክረምቲ ነዊሑ ይጽበዩ እና-ተሰሓቑ -ተጻወቱ
  ጎረባብቶም ርእዮም ፍርፍር ብጠስሚ ክፍትፍቱ
  እንታይ’ኮን ይህሉ ኣብዛ ቁራዕና ይብሉ የቋምቱ
  ይመራመሩ መኣስ እያ ትበስል ይተሓታተቱ

  እታ ሓንቲ ትብል መሊኣ ዛ’ቁራዕ ዓባይ ዛግራ
  ተቐቢላ ታ’ሓንቲ፡ ንዓይ ግደፉለይ ታ’ጭንጭራ
  እቲ ሓደ ኣይፋልን ይብል፡ ዝመልአት ሓኸለ ይገብራ
  ሓደ ዛ’ክትፎ በጣም በሲላ ይብል ዝለመዶ ዓደምሓራ
  ታ’ሓንቲ ሽዕሪያ’ያ ትብል፡ ምስ ጣልያን ዝነበረ ሓዳራ
  እኖይ ሕልበት ክወቅዖ’ዶ? እታ ዝዓበየት ኣብ መንደፈራ
  ሓደ ዓደስ እያ ይብል፡ ዝነገደ ቀደም ኣብ ሑመራ
  እቲ ዓቢ ብርኩታ ምሓሸኒ! ዝለመዶ ባሕሪ ምራራ
  ሓደ ይብል ምስ’ዚ ኹሉ ሓዊ! ቅበጹ ጻሕሊ ቅዒና ሓሪራ
  እታ ንእሽተይ ጓለን ቢዛ ትጽበ ክትከይድ በሪራ
  ኣዕጽምታ ክትገድፍ ስለ ዘይደለየት ኣብ ስሃራ

  ኢታይ ይምህለላ፣
  ሓልውኒ ኪዳነ-ምህረት ምልእተ-ጸጋ
  ጻሕለይ ምልእያ ቆጽለመጽሊ ዓጽሚ ወ’ምንጋጋ
  መረቕ ግበርያ ከተጽግብ ንደቀይ ምስ ንዓጽመስጋ
  ኣሊኻ ክትሕዞ መቐረት ድልየቶም ጸሚቋ ሓግሒጋ፡
  መረቕ፡ ንኹሎም ዝኸውን ሕገ-ምጊ ክኣልኩሉ
  ከብዶም ከከም ክእለቶም ዝመልእሉ
  ሰትዮም ጽምኦም ዘርውይሉ
  ን’ኣዲኦም ኣብ ድኻም ዘብርይሉ
  ን’ኣብኦም ኣብ ሓዳሩ ዝኣስሩሉ።

 • haileTG

  Hey KS… great work! Keep up the good work….

  ኣንታ ጉድ ረኸብና፣
  ኣድጊ ዓዲ-ሓሎ ሃሊሉና፣

  ኢሱ፡ ዚ’ንሱ፣
  ዕንዝርያ መልሓሱ፣
  ኣይከሰርናን ኢሉ ኣብ ኣስመራ ተሓጉሱ፣
  ኣኽሲርኩሙና ኢሉ ምስ UN ተኻሲሱ፣

  ኢሱ፡ ዚ’ንሱ ኢሱ ፈለኛሞ፣
  ጥውይዋይ ስርሑ ለከመከ ላኼሞ፣
  ዓዲ-ሓሎ ኮይኑ ዝሓለሞ፣
  ጋቢ ተጠምጠሞ፣
  ኣፍ-ልቡ ሓምሓሞ፣
  ብዋልታን ሰናድርን ካባ ተጎምጎሞ፣

  ኢሱ፡ ዚ’ንሱ ወዲ ኣፌይ፣
  ዓሰብ ተኻፊሉ ከይሓተተ ብኸመይ፣

  ዶብ ከይተሓንጸጸ፣
  ርእስኻ’ስ ንመላጸ?
  እንተሉ’ኻ መጸ መጸ፣
  መሲሉካ ሕልሚ ዓዲ-ሓሎ ዝወርጸጸ፣

  ኪድ በል ኢሱ ከይተርፈካ’ዶ ኢሉ፣
  ቀደም እኳ ኣይከኣልካን ንእሽቶ ኮለኻ ዒሉ፣
  ወረ ህልም በል፡ ጠንቀምቀምካ እንዳኣሉ፣
  መን ከይዓጅቦ፡ ራጊሒትካ ጠፊእሉ።

  HTG

  • Ismail AA

   Selam Haile TG and Kokhobay,

   Thank you both for these wonderful contributions. Few stanzas speaking volumes. It’s in this way gifted poets can be gift to people in travail. Please keep up. Many of us learn wisdom and culture from these posts.

 • Kokhob Selam

  Yep Dear all,,

  ……….ኣወል ቡነይ ……..

  ኣወል ቡነይ ሰትየ ዳግማይ ሰኽቲተያ:-
  ጽምዋ ኮይኑኒ ሙዚቃይ ከፊተያ:-
  ገሽጉልኩም ንድሕሪት ፍቅረይ ዘኪረያ:-
  ዘመነ ንእስነት ዘመን ጉያ ጉያ::
  ደራርፊ ደሪፉ ብዛዕባ ቁንጅነኣ :-
  ኣፍንጫ ኣይገድፍ ጾግሪ ምስ ዳንግኣ:-
  መሳርዕ ኣካላ ነዊሕ ቁመነኣ:-
  ኣንደበታ ኣይገድፍ ፈዋሲ ጨናኣ::
  ዳሕራይ:-
  ዓይኒ ምስ ዘከረ “ዓይኒ ፍንጃል” ክብላ:-
  ተራእየትኒ ኩሑሊት ክትጥምት ቛሕ ኢላ::
  ሕልሚ ድዩ እውን ክዝክር ፈቲነ:-
  ሕውስውስ እሉኒ ተክዝኩ ቀይኒነ:-
  ክምለስ ናብ ልበይ ኣብ ጻዕሪ እንከለኹ:-
  ጀበናይ ገንፊላ ክትፈስስ ርኣኹ::
  ለካስ:-
  ውዮ ቆንጂት ‘ሲ ጀበናይ እያ ነይራ :-
  ትፈልሕ ትፈልሕ ቅድመይ ተገቲራ :-
  ፍንጃል ትጽበያ ትሪኣ ኣንቃዕሪራ:-
  ጉድ ግይረናኒ ሙዚቃን ጀበናን ምስ ሓበራ::

  KS,,

 • Haile S.

  Dear forumers,
  ጀበና ካይጽምዋ እንሆ ሓደ ዋዛ ምስ ቁምነገር:
  Divergent dialogue between a PFDJ affiliate and an opposition. ሰዓት ዓሰርተን ዓሰርተን ዝረገጸ፡ ዝርርብ ደጋፍን ተቓዋምን

  Loosers
  – – Enablers
  Game over
  – – ኣይበልኩምን’ዶ ምስ’ተሓንጸጸ ድንበር?
  ሃገር ኮይና ሰላም ንሰላም
  – – መንእሰይ ምስ’ተሰደደ ምስ’ተኣስረ ኣብ ጸላም
  የለን ምስራር ናይ ወያነ ታንኪ
  – – ምስኦም ተሓባቢሩ ዶ’ይኮነን ኣብዚ በጺሑ ዚ’ምልኪ
  ፋሕ-ብትን፡ ኣየ opposition?
  – – ምስ ስኣንና ዝጥርንፈና constitution
  ንሱ ንሕና፡ ንሕና ንሱ
  – – ዕበዩ፡ ስረኹም ባዕልኹም ልበሱ
  ጀሚሩ ስራሕ ባጽዕ ዓሰብ
  – – ምስ ዓደልኩመን ብዘይ መኽሰብ
  ኣስመራ ኮይና ቱሪስቲ ብቱሪስቲ
  – – ዜጋ ጌርክሞ ሓላው ማዕጾ፡ ሸቃላይ፡ ሓጻቢ ብያቲ?
  እንተትርእይዋ እዛ ጻዕዳ ኣስመራ
  – – Parthenon መሲላ መገዳ መንደቓ ተፋሒራ
  ንዑ ኪዱ loosers፡ ገርግሱም ሓምብሱ
  – – ዜጋኹም ጌርኩምና ሓንጎል-ቢስ ስጋ ጥራይ ዝለበሱ
  ንኺድ ጥራይ
  – – ኣበይ ከይትበጽሑ ኪዱ ሕራይ
  ንገስግስ
  – – ብቁጽ! ንዕቲ፡ ንዓታ ካብዚኦም ነልግስ
  ኣይሰማዕኩኻን ኬድካ’ኮ ርሒቕካ
  – – ንስኻውን ናብ ካልእ እንዲኻ ኣድሂብካ
  ኣብ ዓዲ የራኽበና
  – – ድሓን ክሳብ ሽዑ ካብ ዓወተ ኣይትፈለየና።

  • Kokhob Selam

   Yes Hailat S,

   እቲ መንግስቲ፡ ኣሽንኳይ ዶ ነቲ ልዑል ትጽቢታት ከማልእ፡ ነቲ መሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ’ውን ከቕርብ ኣይበቕዐን ጥራይ ዘይኰነስ፡ ነታ ሃገር ብዘንሕስያ እናረገጸ ኣብ ሕሱም ስቓይ ሸሚሙዋ ይርከብ። እቲ ስርዓት ከመይ ገይሩ ኣብቲ እከይ ስርሑ ከምዚ ተዓወተ፣ ማለት፡ ሓደ ስትራተጅያዊ ጽውያ ፈጢሩ ንመላእ ሃገር ንነዊሕ እዋን ጅሆ ኪሕዝ ከም ዚኸኣለ ምርዳእ ከድሊ ኢዩ። መስርሕ ድሕንነታውነት ነቲ ንኤርትራ ናብቲ ዘላቶ መንቀራቕሮ ዘምርሐ ሰንሰለት ፍጻመታት ንምርኣይን ብዚበለጸ ንምርዳእን ዘኽእል መነጸር የወፊየልና። So for now it is your poem

   “- – ኣበይ ከይትበጽሑ ኪዱ ሕራይ
   ንገስግስ
   – – ብቁጽ! ንዕቲ፡ ንዓታ ካብዚኦም ነልግስ
   ኣይሰማዕኩኻን ኬድካ’ኮ ርሒቕካ
   – – ንስኻውን ናብ ካልእ እንዲኻ ኣድሂብካ
   ኣብ ዓዲ የራኽበና
   – – ድሓን ክሳብ ሽዑ ካብ ዓወተ ኣይትፈለየና።”

   ስለ’ዚ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብመንገዲ ተደጋጋሚ ጽውያታት፡ ሕጂ’ውን ከም ቀደሙ፡ ‘ሓድነቱ’ ከደልድልን ናብቲ ዳርጋ ጽውጽዋያዊ ‘ርእሰ-ምርኰሳ’ ኪምለስን ይጽዋዕ፣ ዓቢ ጻዕሪ ኪገብርን ደርማስ መስዋእቲ ኪኸፍልን ይግደድ ኣሎ።

   ብመፈለምታ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብሰሪ ስእነት እኹል ኣህጕራዊ ደገፍ ካብ ኣድላዪነት ዚተላዕለ፡ ርእሰ-ምርኰሳ፡ ብቐንዱ ምስቲ ክምህ ዘይብል ቈራጽነትን ምሕዝነትን ኣብ ጽላል እቲ ልዑል ኤርትራ ሃገራዊ መንነት፡ ናጽነት ኣብ ምጭባጥ ሓጊዙ። ብመሰረት ግጉይን ብፍላጥ ዚተገብረን ዝንባዐ ናይ መትከል ርእሰ-ምርኰሳ፡ ክቱባት ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ብስም ምህናጽ ሃገር፡ ኣብ ስራሓት ምህናጽ ትሕተ-ቅርጺ ወይ ኣብ ዕደና፡ ብዘይ ዋላ ነቲ ብዚተሓተ ዘድሊ መቝነን ኩፖን ዘየኽፍል ግቡእ ወይ ብቑዕ ደሞዝ ተዋፊሮም። ኣብዚ ዘመነ ምዕቡል ኢንዱስትርያዊ ስነኪነት (technology)፡ እቶም ክቱባት ኣብ መወዳእታ ዘየብሉ፡ ሕቘ ዚሰብር፡ ብርቱዕን ጽዑቕን ኣካላዊ ጻዕሪ ዚሓትት ዘየርብሕ ጕልበታዊ ስራሓት ከም ዚለፍዑ ይግበር። ኣሰቃቒ ክዉንነት ብመንጽር’ቲ ኣዝዩ ኣኽሳቢ ዕደናታት ወርቅን ፖታሽ! ብዘይ ዚዀነ ግሉጽነት ወይ ተሓታትነት ኣብቲ ናይታ ሃገር መንግስታዊ ፋይናንስ፡ እቲ ኣታዊታት ናይተን ዕደናታት ዚተሓሳሰቦ የብሉ ዋላ ኣብ መዓላ ረብሓ ናይ’ታ ሃገርን ህዝብን ኣይውዕል።

   KS,,

  • Beyan

   Selam Haile S.,

   Please blame Ismail AA, whose message I saw on the sidebar this morning responding to Haile TG’s mighty fine giTmi, naturally, I scrolled down. My impromptu impression when I scrolled down to see yours from 8 days back the outcome of a novice retort. The reason the “ሰዓት ዓሰርተን ዓሰርተን” struck a chord with me because there was a funny elderly woman whose sharp tongue I found not only funny, but held onto it like one does to a dear life. Ages later I still remember the moment. She was leaving our house to go to hers across the street. She sees a man walking by and asks him for the time, the man looks at his wrist watch and tells her ሰዓት ዓሰርተን ዓሰርተን: Her prompt response, instead of thanking him was ስዓት ዕስራ ዘይትብል ክጥዕመልካ

   እንታይ እዩ “ሰዓት ዓሰርተን ዓሰርተን”
   ኣብ ግዜ ምድማር ካን ክት መቕለን:

   ኣይፋልካ

   ሳዓት ዕስራ ይቐለልካ
   እንታይ ገደሸካ
   ኣብይ ኣሕመድ ደምር ካብ በለካ
   ወዲ ዓዲ ሓሎ’ኳ ዝተቐበሎ::

   ኣይፋልካን

   እንታይ ኣምጸኦ እዚ ኹሉ ሸንኮለል
   ምቕሉል ኩን ተቐበል
   ንሳዓት ዕስራ ሕራይ በል::

   BN

   P.S. Typing in Tigrinya is an arduous endeavor, had to quit it because ሳዓት ዕስራ ኮይኑ ስዓት ኣኺሉ::

   • Haile S.

    Selamat Beyan,
    What a gem of a poem. Stop hidding behind your talent. ኣወል ጥዒምካ ስቕ ኣይበሃልን።
    Here is my answer to you:

    ሓቅኻ
    መደመር ከም ሓደ-ምስ-ሓደ፡ ቁጽራዊ
    መ’ደመር ከም ኢድካ ምውሳኽ, ስለማዊ
    መደ’መር ከም ኢድ ካልኦት ምቕባል፡ ሓንጎፋዊ
    ካብ መዓሙቕ ርእሲ ዝተላዕለ ልባዊ
    ጥዑም ምቁር ኣርኣያዊ
    ምሳሌ ዝኸውን ንጸላኢ ንፈታዊ

    መቀነስ ከ?
    ኣነ ጀግና፡ እንተዘቀተልኩ ብዓሰብ ብባዳ
    ሃገር እንተዘይገበርኩ ህዝበ-ቢስ ምድረበዳ
    ሓኒቐ ክዘቋ ወለላኣ ክትከውን ኮክዓዳ*
    ወገኑ ቐቲሉ ከድሕን ዝፍትን ኮርዒዳ

    ካብዚ ይኽደነኒ
    ሓቅኻ ምድማር ይሕሸኒ
    ምስ ሓወይ ኢድና ተተሓሒዝና ጎኒ ንጎኒ

    * ኮክዓዳ = a completely dry aloe vera’s flower stem used as a cure for many skin diseases, at least in Eritrea.

 • Kokhob Selam

  ………………ብምስብባር::……………….

  ትዕግስቲ ተጻዋርነት እንተገመትዎ ዕሽነት :-
  …………..መዓስ ፈልጦሞ እቲ ትርጉም ምንባር :-
  ብምጉጅጃል ምቃቃል ብምሃብ ኣስማት :-
  ………… ብምጥፋእ ብምቅትታል ብምስብባር::,,

  KS,,

 • Kokhob Selam

  …….ሓደ…..
  ሓደ ገረብ ጫካ ይፈጥር :-
  ሓደ ህይወት ስድራ ይዕምር :-
  ሓንቲ ፍሽኽታ ተብዝሕ ዘፍቅር :-
  ሓደ ኢድ ንስማይ ይነፍር :-
  ሓደ ቀንዴል የብርህ ስፈር :-
  ሓደ ዳህሳስ ስምዒት የበራብር :-
  ሓደ ህያው ፍልልይ ይግብር :-
  እዚ ሓደ ንኹን ‘ሞ ንንበር::

  KS,,

 • Haile S.

  Good Saturday Awatawian,

  ብ Investimenti ጸሚመ

  ትማሊ ብማዕዶ ትድስቓና ትሃማና
  ትማሊ ጎረቤት፡ ሎሚ ትኽ ትንፋስና
  ድሮ ዀንክን ማሓሪትና ለጋሲትና
  ኒየው ነጀው ትብላ ከተስርሓና?
  Investimenti ገዲፍክን ካልእ ኣስምዓና
  ንሕና’ሲ ኣለና ከምቀደምና
  ምስቲ ለጋስ በትሩ ሰብኣይና
  ዓጽሚ ካይሰበረ ዘይገድፈና
  ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጒኑ ሰብኣይና
  ሓንጎል ዘይብሉ ቆጺሩ ርእስና
  Investmenti-ኢትዮጵያ ክብል ኣሕቢጡና
  ዋላ እዞም እንርከብ ኣርሒቕና
  ኢትዮጵያ ጸላኢትና እንብል ዝነበርና
  እንሆ ሐዚ መሓሪትና ቀዳዊትና
  ብ’Investimenti ኢትዮጵያ ተፈሊጹ ርእስና
  ኢድን እግርን ሓንጎልን ከምዘይብና
  ሓዊ ሓዊ ዝጨንዉ ፈላጣት ከምዘይብና
  በቲኹ በታቲኹ በትክታት ‘ጌሩና’
  ሕራይ እሺ በሃልቲ ጌሩ ለሚዱና
  መፍትሒ የልቦን ኣብ ጌግኡ እንተዘይኣሚንና
  ምርድዳእ እንተዘይተረኺቡ ኣብ መንጎና
  ኢርትራዊ ዝብሃል ንግለል ከምዘለና
  ኣገልገልቲ ካልኦት ክንከውን እንተዘይኰንና
  እቶም ድሓን ንርኣዮ’ስኪ ንብል ዝነበርና
  ኣይፋል ኣይፋል ኣይፋል ይልመደና
  ዝትኣስረ ዝተሰደ ዝማሕኮለ ህዝብና
  ዘይጥቀመላ ከመይ ክትከውን ሃገርና?
  ኩሉ ሕያዋይ ኩሉ ጥዑም ደላይ ጽቡቕና?
  ስራሕ እኮ ኣይኮነን ጥራይ ንኸብድና
  እወ፡ ንነዊሕ ጊዜ ስለ ዘጥመየና
  ነርእዮ ተገዛእቲ ከብዲ ከም’ዘይኮንና
  ከም ኩሉ ህዝቢ ንጥጥዕ ንዕምብብ ንዝርግሕ ሽታና
  ንባዕልና ኰንና ንሃገርና ንደቅና ንደቂ-ደቅና
  ከምዝኾንና ዋላ ሓንቲ ዘይጎደለና
  ሙሉኣት፡ ምቅሉላት’ውን ኢና!
  ንሕና?
  እወ ኣንታ! ኣይትጠራጠር! እወ ንሕና!

 • Kokhob Selam

  Dear Awaete participants,

  Look what is going on..

  KS,

  https://www.youtube.com/watch?v=d_loM5NsKIQ&feature=share

 • Kokhob Selam

  Dear Awate Friends,

  ኣብ ዓለምና ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝግበሩ ስምምዓት ሕጋውነት ምልባስ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ ::ጉዕዞ ሓባር ከኣ ትርጉሙ ኣብ ሞንጎ ክልተ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ዝተሓሓዝዎ ጉዕዞ ብምዃኑ – ስኒት ንኽህሉ ተጎዓዝቲ ዝሰማመዕሎም ናይ ሓባር ነጥብታት ክህልው ግድን እዩ :: ብዘይሕገን ስርዓትን ዝግበር ጉዕዞ ወይ ንስድነት ወይ ‘ውን ንገባትነት እዩ ዘቃልዕ :: ስለ’ዚ እዩ ኣብ ሃገርና ንመርዓን ደርዓን ዝበጸሑ መንእሰያት ብሕግን ስርዓትን ናይ ባህሎምን ሃይማኖቶምን ዝፍጸም :: ብዘይድልየት ጓል ኣንስተይትን ቤተሰባን ብሓይሊ ቀይድካ ንሓዳር ምግዳድ ገበንን ንኩናት ዝዕድም ዘይቅዱስ ስራሕ እዩ ::

  እሞ ንምንታይ ኮን እዮም ደገፍቲ ህግደፍ ብዘይ ሕጋዊ ስርዓት ክንግዛእ ዘገድዱና ? ሰይጣን ‘ሲ ንምንታይ ድዩ ብፈጣሪ ተወጊዙን ተነጺጉን ? ሕግን ስርዓትን ኣይስዕብን ስለዝበለ ዶ ኣይኮነን?

  ሕጊ ኣብ ዘይብሉ ክውንነት : ዓማጺ ንሕግን ስርዓትን ኣይስዕብን ኣብ ዝብለሉ ሕሞት ውጹዕ ህዝቢ ሕጊ ከስፍንን ንጸረ ሕጊ ከጽሪ ዓመጽ የልዕል ::እዚ ኸኣ ሕጋዊ ይገብሮ :: ሰውራ ኤርትራ ጸረ ስርዓት ሃይለስላሴ ክብገስ እንከሎ መንቀሊኡ ነቲ ንፈደሬሸን ኣፍሪሱ ሕጊ ዝጠሓሰ ስርዓት ንምግጣም ዘሎ ኣማራጺ ሓደን ሓደን ብምንባሩ እዩ :: እምበኣር ዝኾነት ሃገራዊት ውድብ ውይ ሰልፊ ሕጋዊት እየ ክትብል የምሕረላ ነይሩ ማለት እዩ :: ምስ’ቲ ኩሉ መሪሕነት ህግሓኤ ዝፈጸመቶ ጌጋታት – ሓፋሽ ህዝቢ ብዘካየዶ ደረት ኣልቦ ግድል ዓወት ሃገራዊነት ኤርትራ ሕጋዊ እዩ :: እዚ ግን ነቲ ቀንዲ ምኽንያት ዝኾነ ሓርነት ዘረጋግጽ ቅዋማዊ መንግስቲ ዘይምቓም ኣብ ሓደጋ እዩ ዘስፍሮ :: ውጽኢቱ ኸኣ እዚ እንሪኦ ዘለና ስደትን ውርደትን እዩ:: ሕግን ስርዓትን ዘይምእዝዞ ኣረጊት መሪሕነት ሕልክስክስ እናበለ ናብ ውድቀት ክመርሓካ ምፍቃድ ውጽኢቱ እዚ ካብ ኮነ ሕጋዊ መንግስቲ ምምስራት ውዓል ሕደር ዘይበሃሎ ጉዳይ እዩ ::

  KS,,

 • Haile S.

  ሰላም ዓወታውያን፡
  ዜና ካብ ንዓወተ ቅርበት ዘለዎ ገጽ-ጥራዝ፣

  በያን ኢንግሊዝ ዝ’ሜጀሩ፡ ፍሽኽታ ዝ’ማይነሩ
  ኢስማዒል ካብ በያን ዘይሓምቕ ኢንግሊዝ ዓቲሩ
  ጳውሎስ ፊሎሶፍያ ስርሑ ሕክምና ረጊጹ ሰጊሩ
  ኤማ ወ’ጹብ ይብል ወለዶ ሰበስልጣን ቋጺሩ
  ሳልሕ ይትንትን ክብሮም ዘምጽ’ኦ ጻሕቲሩ
  ገጠብ ኣጽቅጥ ሎሚ ዘይፍለጥ ተጌሩ
  ኮኸብ መስቀሉ የሳልም ከም ቀሺ ገብሩ
  ኣብርሃም ይኸትት ኩናቱ ወርዊሩ
  ብሊንክ ይከላኸል ዋልትኡ ገቲሩ
  ኣነ እንዳንበብኩ ይጸሙቕ ከም ጓል ዝናሩ።

  • Amanuel Hidrat

   ሰላም ሃይላት,

   ንዓባ ዓቢ ሰብ:: ዘጽልአኒ ሰብ እንተሎ ብዓልየት ክዛረብ ዝውዕል እዩ:: ዘይናተይ ሂብካኒ:: ሕሰበሉ ደአ ሃይላት::

   • Haile S.

    Selam Emma,
    ቅር ኣይበልካ ኤማ። ብሕማቕ ወሲደዮ ኣይኮንኩን፥ ብኸምኡ’ውን ኣይሓምየካን’የ። ኩስቶ ወዲ ኩስቶ ስለዝበልካ፡ መላኸፊ ስለዝረኸብኩ ጥራይ እየ።

  • Paulos

   Selam Hailat,

   You’re something, really! Am counting the days till we meet in Asmara so that there will not be any regrets there after as in ዓለም እንታይ ትርፋ ምስ ሃይላት ስዋ-ሜስ ጨሪምና ወጃዕጃዕ ምስበልና ሽዑስ ዋላ ሞት ተመጸ እንታይ ከይተርፈና!

   • Haile S.

    ጳውሎስ፡
    ድሕሪ ጫርማ ኸ’ኣ ደርፊ ዓድና እንዳደረፍና ንቁሸትና:
    ወይዘሮ ፋና.. እቲ ትባና ሃባና
    ኣቃብጻና
    ውሒዱና’ዶ ተጸበናዮ
    ኣፍና ከፊትና ዝውዓልናዮ።

   • Ismail AA

    ሰላም ዶክቶር ጳውሎስ፣

    ጾሎትካ ካብ ኣፍካ ናብ ማህደረ-ፈጣሪ ሰፈሩ ትምኒትካ ጋሕዲ ይግበሮ። እዛ እንዳ ዓዋተ ገጽ ንገጽ ዘይረኣኣዩ ቤተሰብ ፈጢራ ብናፍቆት ወዲኣትና። እቶም ብዕድመ ድፍእ ዘበልናሞ ፈጣሪ ቁሩብ ዕድመ እንተዝውስኸልናሞ ነዚ ኣብ ዓዲ ዘሎ ጋኒን ኣልጊሱ ምስ እኒ ሃይለ፣ ጳውሎስ፣ በያን፡ ኮኾብ፣ ሳልሓት፡ ክብሮም፡ ኣማን፡ ከምኡውን ካልኦት መሊኦም ኣብ ከተማታት እዛ ሓላል ሃገር ተራኺብና ሻሂ ድዩ ቡን እና ሰተና ይፍልጠካዶ ኣብ እንዳ ዓዋተ ክምዚባ ከንቲባ ክትብለኒ ክንብል ከብቀዓና።

    • Paulos

     Selam Kbur Haw Ismail AA,

     ፈጣሪ ኩሉዓለም ዝሳኣኖ የለን፣ እቲ ኹሉ ብልዙብ ቃላትካ ዝበልካዮ ክኸውን እዩ! ኣብ ከረን ኣብ እንዳ’ያይ ገዛ ቡን እንዳ ሰተና ኩሉ ዝሓለፈ እንዳ ዘከርና ወጃዕ ክንብል ኢና!

     In a metaphysical perspective, history is not random, rather it is guided by providence whereby good prevails over evil. God said, let there be light when the universe was dark and void. And that is precisely the reason, our forefathers said, the Sun will always rise for its own sake. We are creatures of hope not despair!

 • Haile S.

  Selam Awatawian,
  ዘበን ግርምቢጥ፡ ማይ ንዓቐብ

  ዜና ኤርትራ ይዝርጋሕ ብወረ ወረ
  እልል ይበሃለሉ ኣብ ዘይተተግበረ
  ኣይተገብረን ይብሃል እቲ ዝተቐብረ
  ተፈቲሑ ኩሉ እቲ ዘይትኣሰረ
  ብገጽ-ጥራዝ ብትዊተረ
  ብቅርበት-ዘለዎ ዝተፋሕጠረ
  ብቃል ውሃቢ ዜና-ሚኒስተረ
  እቲ ዜና-ኣልቦ ዝተቐየረ
  ጋዜጣ ኮይኑ ንዝዓወረ
  ሬድዮ እዝኑ ንዝተሰወረ
  ትማሊ ዝፍጸም ሎሚ ተነግረ
  ጽባሕ ዝፍጸም ዝመጽእ ሰሙን እዩ ክውረ
  ደርፊ ተቕይሩ፡ ንዓይ ጋማ፡ ንዓው’ን ንወረ
  ዘበን ግርንቢጥ፡ ማይ ንዓቐብ ምስ ሳዕረረ።

 • Kokhob Selam

  Dear awate participants

  ….. ንሰላም ዕሰሉ :….

  መንገዳ ቀረባ :- ፍትውቲ ብልጽቲ :-
  ንጹር ዝጥበባ :- ዘድከመት ሓሰዊቲ :-
  ማንም ነይቅንጥባ :- ዘይትቅየር ሓንቲ :-
  ሓቂ እያ ዕንባባ :- ንጽርቲ ብርህቲ ::-

  ሓቂ እያ ሓቂ :- ማእከላዊት ስንቂ :-
  ‘ታ መ ፍትሕ ኣብ ጭንቂ :- ቅጽበታዊት በርቂ ::

  ብዙሕ ኣይንቆሎው :- እታ መንገዲ ብዙ ሕ :-
  ኣይንበል ሃለውለው :- ሓሶት እያ ዝርንዝሕ :-
  ብቃላት ሰዋሰው :- ትመስል ትመርሕ :-
  ብዙ ሕ ቤላቤለው :: ገዛ ዘይተብጽሕ ::

  ግልብጥብጥ ኣመ ላ :- ዘይብላ ምዓላ :-
  ምትላል ኣመላ :- ክንደይ ኣጸሊላ :-
  ሓሶት ኣብ ምፍሻላ :- ትፈጥር ከለላ :-
  ሓቂ ተመ ሲላ :- ትኽደን ኣኽሊላ:-
  ትቀርብ ሓይላ ::

  ዳሕራይ :-
  ሓሶት ልዕሊ ሓሶት :- መርገም እ ‘ዩ ብእሰት :-
  ሾንኮለል ሸኾርተት :- ዘልኣለም ምህውታት ::
  ሓሰውቲ እንተበዝሑ :- ይመስሉ ዝ ነቕሑ:-
  ኣመ ና ዝበልሑ ቁም ነገር ነይሰርሑ ::
  ቁም ነገር ‘ሲ እነሆ :- ዘይድልዮ ሆሆ :-
  ንጹር ከም ማይ ንግሆ :- ሓቂ ን በል ይርሆ ::

  …..ደንበ ሕጊ ኣልቦ :-
  …………ኣብ ሓመድ ደርቦ :-
  ………………..መንገዱ ይጽበቦ :-
  ……………………………መዓልቱ ይዕረቦ ::

  ሓቂ ሓቂ በሉ :- ሰንደቅኩም ስቐሉ :-
  ሩፍታ ርኸብሉ :- ንሰላም ዕሰሉ ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dea All,

  “ዝባን ስውኣት…
  ምስ ኢሱ ወዲ ኣፎም ንማቀሎ ዘለና ዓሰብ እዩ……ይደገም….ይደገም….ይደገም…ኣብ ኣዳራሽ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ኢትዮጲያ ሓሳብ ልቡ ሰሚሩ ብሓደ ድምጺ ይደገም ይብል ኣሎ።እንተ እቲ ኣቡኡ ኣዲኡ ሓው ሓፍቱ ኩለንትናኡ ግዚኡ ዝከፈለ ህዝቢ ኤርትራ ግን ከም ነጎዳ በርቂ ዝወደቆ ደጋፊ የለ ተቃዋሚ ብሓደ ኩሉ ህዝቢ ከርዲዱ ኣሎ።ህዝቢ ኢትዮጲያ ኢሳያስ…ኢሳያስ….ኢሳያስ ይብሉ ኣለው ብዘይዕረፍቲ እንታይ ኢና ንከውን ዘለና ዝተረድኦ ሰብ የለን።ዝባን ስዋኣት መሬትና ሼጥካ ዝርከብ ሰላም ዘሎ ኣይመስለንን::”

  KS,,