Home / Jebena: Arts and Entertainment (2)

Jebena: Arts and Entertainment (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kokhob Selam

  Dear Awate..

  …..ወይ ሰብ;-….

  ሕጊ ባህርይ ኮይኑ:-
  ገለን ይነብር ብዕርቃኑ;-
  ገለን ብዙሕ ተኸዲኑ:-
  ገለን ይጥዕሞ ሰሲኑ:-
  ገለን ይነብር ሓዚኑ:-
  ኩሎም ገዳ ይኣርጉ ቁንቁኑ:-
  ከም’ዛ ዘይነበሩ ሓመድ ይክደኑ::

  እንታይ ኮን’ዩ ‘ቲ ሚስጥር-
  እናበልካ ትሓትት ተመራመር:-
  ሕቶኻ ከይተመለሰ ትነብር:-
  ስራሕካ ከይወዳእካ ትቅበር ::

  ኣየ ንሕና !!!
  እቲ መጽሓፍ እንከሎ ኣብ ውሽጥና ;-
  ኣብ ደገ ንደልዮ ርሑቅ እናጠመትና:-
  እቲ ፕሮግራም ረቢ ዝሃነጸልና:-
  እቲ ዘድሊ ልቦና መዛኒ ሕልና:-
  በታ ዓቅምና በታ ዘላትና :-
  ሰባት ከይበደልና ክብርታት ሓሊና;-
  መዓልቲ ምስ ኣኸለ ምኻድ ተፈቲና::

  ምበር:-
  ድኽነት ኣይነብር ሓላፋይ:-
  ሃፍቲ ኣይነብር ጠፋኣይ:-
  ስልጣን ናይ ፈጣሪ ተመላሳይ:-
  እንተጸንሐ ‘ውን ኣይቅበርን ምሳይ:-
  ምክብባር እዩ ጽቡቅ ናብ ገነት መራሓይ::

  ንምዃኑ:-
  ሃብቲ ምስ ድኽነት:-
  ስልጣን ይኹን ዕብየት:-
  ሩግዲ ይኹን ቅጥነት:-
  ሕጽሪ ይኹን ቁመት:-
  ኣለዎ እዩ ምኽንያታት:-
  ዝገዝኦ ሕግታት::

  እቲ ስልጣን እንተደይብካዮ:-
  ፈጣሪ እዩ ወሲኑ ኣይትረስዓዮ::
  እቲ ገንዘብ እንተኣኪብካዮ:-
  ፈጣሪ እዩ ሂብካ እንተርኢኻዮ:-
  ኮታ እቲ ሕቶ ከምይ ረኺብካዮ:-
  እንታይ ይመሰል መግድኻ ዝተጎ ዓዝካዮ::

  እወ:-
  እቲ ሰርቅካ ትእክቦ ገንዘብ;-
  ምመጸካ ብስርዓት ብኣደብ:-
  ጽሕፍቶ እዩ ክትረኽቦ :-
  እቲ ሕቶ ዝተጠቀምካሉ መዳይቦ::

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Awate Community,,

  …….ልቢ ነዕቢ……..

  ልቢ ትሰፍሕ ካብ ሃገር:-
  ሰላም ይምረጽ ካብ ዕግርግር:-
  ትዕግስቲ የድልዮ እዩ ምንባር:-
  ኣሽንኴይ ዶ ካልእ ፍጡር:-
  እቲ ንስኻ እኳ ዝንጉርጉር:
  ብሓሳባት ትመልእ ትቕርቀር:
  የድልየካ ንነብስኻ ምጻር::

  ግን:–
  ነውሪ ኣይኮነን ምውድዳር:-
  ዝበለጸ ሓሳብ ምምርማር;-
  ብቅኑዕ መንፈስ ብሓባር:-
  ኣብ ክንዲ “ኣነ “ ኢልካ ምትራር:-
  ምእማን ይሓይሽ ቅኑዕ ምኽባር::

  ሃየ ወገን:-
  ልቢ ነዕቢ ኣብ’ዛ ተሃዋሲት መድረኽ:-
  በቶም ጨካናት ከይንድኽደኽ :-
  ብሓዲሽ ሓሳባት ንበል ደበኽ:-
  መእንቲ ሰላም ክትዓቢ ክትብርኽ::

  KS

 • Haile S.

  ጥዑም መዓልቲ ንኹሉኹም፡

  ሕልሚ ደርሆ
  ድልየተይ ሓሊመ እንሆ
  ሰሚዔ ጋሻ ጥብ ጽባሕ ንግሆ

  መን እንተልካ ጥርቅም ኩሉ
  ጥራይ፡ ጠቅላሊ ሚኒስተር ተዓሊሉ
  ደብረጽዮን ከ? እንተልካ ትቁጸር ተጸሊሉ
  እምበኣር ናይ ሎሚ ሕልመይ ጽን በሉ

  ዝ’ብጽሓ ከተማታት እሞ ይቆጸራ
  ንኢትዮጵያ ኣየነይቲ መገዲ ትሓጽራ?
  ሰላም ዘድልዮ ህዝቢ፡ ረጊጽካ በረራ
  ምሕሳብ የድሊ ዘየጣዕስ ዘይብሉ ኪሳራ
  ማርያን ጽዮን ቀዲስካ መኽፈልቲ ኣብ መንደፈራ
  እቲ ዝሓጸረ መገዲ-ሰላም ዘሕጽር ሓሳረ መከራ

  ደሓር ክኣ ዱር ጫካ እንተዘይጥሒስካዮ
  መገዱ’ዩ ዝጠፍኣካ ዳሕራይ እንተተመለስካዮ።

  • Amanuel Hidrat

   Selam Hailat,

   “ሰላም ዘድልዮ ህዝቢ፡ ረጊጽካ በረራ
   ምሕሳብ የድሊ ዘየጣዕስ ዘይብሉ ኪሳራ” is spot on, if the haters can understand it.

  • Beyan

   Selam KS & Haile S.,

   The best that one can on this restive ambiance, an ambiance with a great deal of hope and the peace prospect in the horizon is resorting to some artistic endeavors. Lacking those endeavors, one is wise to listen/watch/read to those who can help express what one is feeling inside. Thank you for bringing your Tigrinya ink to help us dwell of what might lie ahead. So, here is a young man, no it is Isaias Afewerki resurrected, not quite; this is the late Abraham Afewerki’s brother speaking to that restive feeling many of us are feeling inside. It’s from EBS interview the hosts conducted of the artist. I am hoping Nitricc will give me credit in that I do venture outside the Seifu’s show. Let us cling to that peace, hope, and love prospect.

   The politics of love is spreading in the Horn via PM Abiy. It is also wise to consider its opposite – hate – that can follow it like a shadow of love to slip in at an opportune moment. Thus, it is wise to remember these words of wisdom from the late Mandela who knew more than a thing or two about what it was like to be hated. So, here is what he had to say about the nature of love:

   “No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite” (Nelson Mandela, Oct 1, 1995)

   Courtesy of EBS: https://youtu.be/pRu8kcanrpo?t=781

   Anxious but hopeful that peace might shower the region for a change,
   Beyan

   P.S. Kokhob Selam, selam, selam ezi hawway. Thank you for sharing your poem. I saw it after I posted this note. The same message above applies to you as well.

   • Haile S.

    Selam Beyan,
    Well said. Yes yes, hopefully, the peace will bring us better and substantive changes. Thank you for the great song. I didn’t know Abraham has a singer brother. Looking for more songs, I typed Isayas Afewerki songs on youtube and all I got was the interminable interviews of PIA. It is a kind of monotonous song too. Hopefully his happiness will change his mood and his tone tomorrow.

    • Beyan

     Selam Haile S.,

     Here is a happier tune, a new patriotic narrative emerging from within Eritrean by an aging artist – looking more like zegonfo. It’s amusing to watch:

     https://www.youtube.com/watch?v=n2mkjUJUA5w

     • Haile S.

      Hey Beyan,
      Very interesting! Already!. The first part of the music remindedvme of a childhood song we/our sisyers use to sing while playing:
      ስሓቡ ኣባቴ..ኣሃ.. ስሓቡ ኣባቴ
      ስሒበ’ለኹ…ስዓት ሾሞንተ…
      Abrehet will remember the whole lyric 🙂

     • Beyan

      Selam Haile S.,

      ዘመን ንደመር፦ ዘመን ንፋቐር፦ ዘመን ንስሓቕ ዩሞ: I long to say a day like this in Eritrea where we will be able to laugh at ourselves at each others’ expenses without fatal repercussions. Our Ethiopian friends are a little ahead of the curve on the humor journey. This is to you our Ethiopians friends at awate. Of course, more importantly, for our Eritrean side who may wish to take a break from politics 24/7. Here is to y’all.

      https://www.youtube.com/watch?v=fdXFIebcclM

     • Abrehet Yosief

      Selam Beyan,
      Thank you for a good lough. The best mime I have seen is what Minister Osman Saleh told President Isaias after his return:”ዋእ መሳቱና ዘየለዉ፣ ማናጁስ ጥራሕ መሊኦሞ”

     • Abrehet Yosief

      Selam Aya
      Yes the first part is the traditional folk song style, and the lyrics SiHabu Abatie have no continuation, just add ኣነስ before ሰዓት ሾሞንተ. But as it is a special occasion. I am singing the following lines with the same melody.
      ኣያ በጃኹም ኣይትረብሹና
      ንቑነን ንሕነን ኢና ዘለና
      ዝነገሰ ኣሚርና ዝዓለበ ጋሻና
      እናበልና ኣሃ ክንስልነፍ ኢና።

 • Haile S.

  Selam Saay7 and all,
  Sal you were longing for ፍትፉት ቋንጣ ኮረሾ. Here you go:

  ምስጢር ካብ ውሻጠ ሰላም፣

  ሰንጋ ተመሪጹ፡ ተጠቢሑ
  ካራ ተሳሒሉ በሊሑ
  ስጋ ካብ ዓጽሚ ተፋቲሑ
  ካብ ብጻዩ ተፈልዩ ካብ ስብሑ
  ተዘልዚሉ ከም ተመን ነዊሑ
  ንደገ ወጸ ክነቕጽ ተዘርጊሑ
  ቋንጣ ኮይኑ ደሪቑ፡ መቐረት ጓሕጒሑ

  ቢሑቕ ለዊስዎ ክቡር ብረዚደንቲ
  ካይወሰኸ ንዕኡ-ዝመስሉ ተቓወምቲ
  ከይተሓወስዎ ዝጀመርዎ ብጾቱ ተቓለስቲ
  ኢደ-ኣልቦ ኮይኖም ተዳጒኖም ኣብ ማእሰርቲ
  በሎ በዓጦ ኣቕጥኖ የጣቕዑ ‘ቶም ደገፍቲ
  እዚ ኩሉ ምልዕጣጥ ንምንታይ ንብል ተዓዘብቲ

  ንመጠቃ ድ’ዩ ንሓለሾ?
  ወይስ መሰነዪ-ቛንጣ ንኮረሾ?

  ለካስ-
  ኣቢይ ሓዲሽ እንጀራ መጺጽዎ
  ዝነቐጸ ምቁር ኮረሾ ናፊቕዎ
  ‘የድርቆሽ ያለህ’ እናበለ ማዕጾ ከፊትዎ

  ኣይተጋገየን፡ ኮረሾስ መሊኡና
  ሓድሽ እንጀራ ድ’ኣምበር ሓርቢቱና
  ከይኣኸሉ እናተሰደዱ ጭልቃታትና

  ኮረሾ ሎሚ ሓሊፉሉ
  ኣብ ጃምቦ ጀት ኣተ ተዃሒሉ
  ንሓዲሽ ኣበባ ኸደ ተዓጂቡ ተጠቕሊሉ
  በዓለ-ስምምዕ ከኽብር ክሕየኽ ተላዒሉ

  ምስ ቛንጣ ክውሃሃድ መፈታፍቲ
  ኩሉ ካብ እንዳ ኣቢ፡ ጠስሚ ምስ ሽጉርቲ
  ካባና ብዘይካ ኮረሾ ጥብ ዋላ ሓንቲ
  ምስ’ዚ ኩሉ ውሕልነት ሰብኡትና ሰበይቲ

  ቋንጣን ኮረሾን ተሓዋወሱ ከም ቀደሞም
  መስዓሪ ኮኑ ንክልተ ወገን ሰላም-ጾሞም
  ምውድዳስ ኮነ መትሕቑቛፍ ሓበሻ ማይ-ህሞም
  መባልዕትና ይግበሮ ናይ ሰላም ትልሞም

 • Haile S.

  Selam Kokhob,
  Back on Jebena. I am starting with a prayer hoping the saint spirit will listen.

  ጸሎት ቁርሲ ቡን

  በስመ ኣላህ፡
  ኣድህነነ
  ካብ
  ብጽሑፎም ዘፋጥጡ
  ፈኸራ ዘዋጣውጡ
  ብጠያይቲ ዝሕንጥጡ
  ተሓቢኦም ዝጎብጡ
  ቅንዕና ዝዓብጡ
  ተንኮል ዘንቀላውጡ
  ናቶም ሓቢኦም ናይ ካልእ ዝቕንጥጡ
  ‘Après nous, le déluge’* ዝፍርጥጡ

  *’After us, the flood’, attributed to Madame de Pompadour, Louis XIV’s concubine. Equivant to እኔ ከሞትኩ ሰርዶ ኣይብቀል ኣለች ኣህያ.

 • Kokhob Selam

  Dear All, Ethiopians and Eritreans..

  Before 5 years if you remember this bellow Poem was posted under this old page of Jebena page and at that moment there was no any reaction and now…..It is under PIA latest stand ..what a illogical world? Now, PAI didn’t solve the problem of internal conflicts (it still without constitutions)..it is by no means to unite those two nations..

  ……..ኣይዞህ ሃበሻ!!!!!…..

  ጠብን በሰላም ወደ ፍቅር :-
  ጥርጣሬን ብእምነት መቀየር:-
  እርቅን ማረጋገጥ በማለት ይቅር:-
  እንዴት ያቅተናል ንሮን ማሳመር::

  እርቅን ያስቀደመ ፈላጊ ሰላምን:-
  ኣርቆ ኣሳቢ ለትውልድ ለዘመን:-
  ዛሬ ያስተምራል ሳይታክት ሌት ተቀን:-
  ክምንም ኣይቆጥረው ያለፈውን ሰቀቀን:;

  የትናንቱ በደል ስህተት ከነበረ:-
  የሃበሻን ተስፋ ፍጹም ከሰበረ:-
  ለምን ይደገማል ማን ነው ያልተማረ:-
  ሰው መሆኑንስ በምን መሰከረ:-
  ያለፈውን ውድቀት ብድል ካልቀየረ:;

  ፍቅር መተሳሰብ ክቡር ነው ያስከብራል:-
  የማንዴላን ታሪክ መመልከት ያቻላል;-
  ያን ከባድ ልዩነት ኣውድቆ ጥሎታል:-
  እና ለሃበሻ እንዴት ይከብደዋል:-
  የታሪክ ቅርበቱ ባህሉ ያስተቅቅፈዋል::

  ሁለት ቢሆንም ባንዴራው ሲውለበለብ:-
  ሁልት ቢህንም የሚኣስተዳድር ገንዘብ:-
  ኣንድ ሁኖ ይስራ ሃበሻ ይሰብሰብ:
  ተፈጥሮን ይጠቀም ያለምንም ገደብ::

  ኣይዞህ ሃበሻ ይህም እኮ ያልፋል:-
  ህሉም ለግዜው ነው ፍቅር ያቸንፋል::

  ግን ህሉም በየቤቱ ን ቆሻሻውን ያጸዳዳ :-
  ኣድሃርያን ይወገዱ እንዳይሆኑ ዕዳ::

  ኮኾብ ሰላም

  ………ሰላም ያቸንፋል……….

  ኣንድነት “ በሃይል” ብለው እያሰቡ:-
  ሰውን ኣስጨረሱት እያደባድቡ:-
  መቸ ጠቀሟቸው እልህ እና ጸቡ:-
  እነሱም ጠፉ ህዝቡንም ኣራቡ::

  ባለፈው ኣንጸጸት ማንም ኣይመልሰው :-
  ያለፍው ታሪክ ነው ሁሉም ለብጎ ነው:-
  ኣሁን ብቻ እንስራ ኣስበን ለመጪው:-
  ተለያይቶ መኖር ማንን ነው ሚብጀው:-
  ሁሉ ተባብሮ ነው ተፈጥሮን የሚያቸንፈው::

  ግን ህሉም ብየፊናዋ እንደሚፈለግ ሁሉ:-
  በየ ቦታው ይክበር ባገሩ በባህሉ:-
  ይቻላል:- ኣንድነት ደንበሩን ሳይዘሉ:-
  ይቻላል:- መጠቀም ሰዎችን ሳይገድሉ:-
  መስጠት ና መቀበል እየተቻቻሉ:-
  ብህግ ና ደንብ እየከፋፈሉ::

  ኣንድነት በሃይል ውድቀት ካስከተለ:-
  መለያየትም በሃይል ሰላም ከከለከለ:-
  ድብልቁ ጉዞ ቢሞከር ምን ኣለ:-

  ኣገር ኣገር ተብሎ ራሱን ኣስተታድሮ:-
  የወንድሙን ፍላጎት ይስጠው ተመካክሮ:-
  ወደቡ ይከፈት ኣይዝጋ ጎሮሮ:-
  ሃበሻ ይኑር ዘልዓለም ተባብሮ::

  ወደብ ኣልባነት ኢትዮጵያን ሲጎዳት:-
  ማን ነው የጠበቀ ኤርትራን ሊጠቅማት:-

  ኣላህ ኣይወደውም መቸ ፈቀድላት:-
  ኣሰብ ድሃ ሁና ግመልም ናቀቻት::

  6 ቢሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ምትከፍለው;-
  ሁለቱም ባደጉበት በተነሱ ፈጥነው:-
  በመከባበራቸው ዓለም ባከበራቸው:-
  ወንዱሙን ያላከበረ ሁሌ እንደ ረከሰ ነው::

  ቀረው ምን ይሆን ?

  የኤርትራው ህዝብ ኣብዮትን ኣቀጣጥሎ:-
  ህግደፍን ሰብሮ ዲሞክራሲን ተክሎ:-
  ኣዲስ ጉዞ ሲጀምር ስርዓት ኣስተካክሎ:-
  ማየት ያስፈልጋል ኣሁኑኑ ቶሎ:-

  እና ሰላም ያቸንፋል ልብ ብለን ካስብነው
  ሁሉም ይደረሳል — ፈጣሪም ፍቅር ነው::

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Dear Awate,

  ወዮ ድኣ ምስጋና ዓበይቲ ፈላስፋታትናን ሰብ ኪነትናን ድሕሪ ሞቶም እንዳኾነ እምበር :- እዛ ሃገር እኮ ሃገር ሊቃውንቲ እያ- ንቅድሚት ዝሪኡ ሊቃውንቲ :: እስከ የማነ ክንዝክር ::

  …. ወደባት ዓደይ ……

  “ወደባት” ዓደይ ኢሉ እዩ ጀሚሩ :-
  ግጥሚ ዝገጠመ ቃላት ሓናኺሩ:-
  ወደባት ግን ቃላተ- ሚስጥሩ :-
  ወልዶ ወዲ ሃገር ታሪኹ ካብ ስሩ:-
  ዶስ እቲ ነዊሕ መሬት ደንደስ ናይቲ ባሕሩ::

  ክልተ ቃላቱ ትርጉም ኣስተብሂለ:-
  ጥፍኣት ህዝብን መሬትን ኩሉ ምስ ደስከለ :-
  መንእሰይ በሪሩ ስደት ምስኮብለለ:-
  ዓስብ ምጽውዑ ህያብ ምስ ተመቅለ:-
  ሓቁ እዚ ገጣሚ ” ወደባት “:-ዝበለ:-
  ህዝብን ወደባቱን ይጠፍእ እንሆለ ::

  ቅኔ ወደባት ( ወደ ኣባት ወዲ ሃገር ፣ ሃገር እትውንኖ ዶብ ባሕሪ – ምስ ካልእ ዓለም ዘራኽብ ባሕሪ (ሚና ) ሃገርና ልዕሊ ፩፪፻ ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ክሳዳውን ) ኣብ ኣዝዩ ንንግድን መተሓላለፍን ዝተመርጸ ቦታ ዝርከብ ደንደስ ባሕሪ ትውንን :: እንታይ እሞ ምስ ስርዓት ሕገ- ቢስ ህኩይ ስርዓት ህግደፍ !

  ኮኾብ ሰላም ::

 • Kokhob Selam

  Dear awate participatnst

  … ትዕቢተኛ ለማኒ ……

  ትዕቢተኛ ለማኒ ላዕሊ ኣፍንጭኡ :-
  ጅሆ ሒዙ ምክት ሰባት ኣብ ክንድኡ :-
  መስኪናይ ‘ቲ ውጹዕ ግዱድ ተደፊኡ :
  ኣብ ዘይኣመነሉ ጸረ ሕልንኡ ::

  ለመና ገባቲ ሓበሬታ ይመስል :-
  ተዃሊሙ ይመጽእ ክብረቱ ከይጎድል:-
  ………….ወዮ ቲ ክብረቱ ዘሎ መሲልዎ :-
  …………..ቀደም ዝኸሰሮ ምኽኣል ስኢንዎ ::

  ጭብጥታት ብግቦ መዓስ እሞ የድሕኖ :-
  ተኣኪቡ ሓሶት – መሊሱ የድንኖ :-
  ንግርዎ ግዳ ከውርዶ ቲ ዲኖ :-
  ዲኖ ናይ ጀጋኑ ማዕረጉ ነይኮኖ ::
  ……………………ፍጹም ነይምጥኖ ::

  ኮኾብ ሰላም

  • Abi

   Kokobe
   How do you expect me to participate? I think Tigrinya should be banned from this site.
   I’m petitioning the jebena editor:)

 • Kokhob Selam

  Dear All

  Dr.Abiy is working copy of “soft power” principle make sure you google it..

  It can be contrasted with ‘hard power’, which is the use of coercion and payment. Soft power can be wielded not just by states but also by all actors in international politics, such as NGOs or international institutions.[15] It is also considered the “second face of power” that indirectly allows you to obtain the outcomes you want. A country’s soft power, according to Nye, rests on three resources: “its culture (in places where it is attractive to others), its political values (when it lives up to them at home and abroad), and its foreign policies (when others see them as legitimate and having moral authority).”[16]

  From Wikipedia, the free encyclopedia

  I found the interview from face book and I dig it.

  .”እንኳንስ ዶክትሬት ዲግሪ ለመድረስ Bachelor Degrees ለመሥራት የእንግሊዝኛ ብቃትና የራስ እውቀትና ሐሳብ ግድ ነው። ኢትዮጵያ የተቀበለችው አለምአቀፍ መግባቢያ ቋንቋ እንግሊዝኛ ነውና። አቢይ አህመድ ለቃለ ምልልሱ የአሜሪካን ባለሥልጣን የሄንሪ ኪሲንጀርንና የብሪታኒያውን የሩሰል ብራንድን ቃለ ምልልስ ከመፅሔት ሸምድዶ ነው የሚያውራው ሁሉ ከሰው የተወሰደነ እንደሆነ በዚህ ማስረጃ ተረጋግጧል። Thank you very much የሚለው ቃል ብቻ የራሱ ነች ::”

  And I am really concerned to know more about this seemingly advanced Ethiopian PM..I will attach the interview very soon.

  “The current global re-balancing must be read as an urgent call to action for leaders, diplomats, and foreign policy makers. Without question, those charged with shaping their nation’s foreign policy need to be ready for the uncertain times ahead.”

  wish the best…

  KS..

  • Kokhob Selam

   Dear All,

   Today in face book I read the bellow massage..

   “ለካ ሁለት ወር ተኩል እንዲህ ረጅም ኖሯል!?
   ሶስት ወራት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ፣ ፍቅሩ ብስለቱና ፍላጎቱ ካለህ…if you have the will, the wisdom and the determination…

   ፩. 10 ኣገሮችን መጎብኘት ትችላለህ
   ፪. ወደ 10 የተለያዩ ኣከባቢዎች ሄደህ ህዝቡን ማነጋገር ትችላለህ
   ፫. በሰከነ ኣእምሮ…ያቆሩ የፖለቲካ ኣስተሳሰቦችን ከነ ጋሻጃግሬዎቻቸው ማጽዳት ትችላለህ…you can drain the swamp…without creating chaos.
   ፬. ብዙ ሺህ የህሊና እስረኞችን መፍታት ትችላለህ…
   ፭. 100 ሚልዮን ሰዎችን ፍቅር ታስይዛለህ። ሃሴትን እንደ ኣንዳች ማእበል በኣእላፍ ልብ ውስጥ መርጨት/መፍጠር ትችላለህ!
   ፮. ኣንድን ውብና ቅልብጭ ያለች ፍልስፍናን (መደመር) ከሰዎች ነፍስ ጋር ማጣመር ትችላለህ…
   ፯. በየኣገሩ ኣስታዋሽ ያጡ ወገኖችህን ከስር ቤት ኣስወጥተህ ማምጣት ትችላለህ
   ፰. ላንተ በታሰበ ቦምብ የቆሰሉ ሰዎች ህመማቸውን ረስተው “ዋናው ያንተ ኣለመነካት ነው” ብለው በፈገግታ እንዲያዋሩህ ማድረግ ትችላለህ
   ፱. ጠብመንጃ ይዘው ጫካ ያደፈጡ ተቃዋሚዎችን ሰላማዊና ፍትሃዊ የውድድር ሜዳ ኣዘጋጃለሁ ብለህ በሰላም ታስተናግዳለህ…ያነገቡትንም ነፍጥ በፍቅር ማስፈታት ትችላለህ
   ፲. በውሸት ወሬ ኣራፋ ሲደፍቅ የነበረን የቴሌቪዥን ጣቢያ ካለም ዋንጫ በላይ ተወዳጅ ታደርጋለህ
   ፩፩. ለሁለት ኣስርት ኣመታት የተንጠለጠለ ጉዳይን በህጉ መሰረትና በድፍረት ወስነህ ሰላም መፍጠር ትችላለህ
   ፩፫. ሆስፒታል ሄደህ የተጎዱትን ትጠይቅና (ሆስፒታል የሄድከው ለሁለተኛ ጊዜ ነው) እልፍ : ብለህ…ደም ትሰጣለህ….
   I did not know…not even in my wildest imagination, two months and half is long enough to do all these and many many more! ይህ እጹብ ድንቅ ነው!!! It is just a beautiful miracle.”

   What a confusing moment are we in?

   KS

   • Kokhob Selam

    Dear All,

    There is no doubt that a big part of developing a Success Mindset
    and achieving the Success you want and desire depends on your ability
    to master your mind, beliefs, thoughts, and your emotional balance.
    And that also involves your ability to place yourself in a ‘relaxed state’
    pretty much on command.

    That might sound a bit counter-intuitive, but it’s true…

    We’re all programmed and trained into believing that we have to
    work harder, and endure more and more in order to achieve Success.
    But that creates stress, overwork, feeling that you’re racing on a
    treadmill to endlessly unattained goals, feeling depleted and
    exhausted, and even more unhappiness and lack of satisfaction…

    Have you ever felt like that? I bet you have! We ALL have at times…

    Whereas, the fact is that when you’re in a relaxed state, you’re calm,
    ‘being’ in the moment, most likely happy, joyous, elated and enjoying
    yourself, open to following your intuition, taking inspired action,
    feeling resilient, and you’re projecting energy vibes at a higher level
    that positions you to ‘allow’ and ‘attract’ more good things into your life,
    easily, effortlessly, in the flow, and abundantly…

    So, YES you can relax your way to Success, they do go hand in hand.
    Now, let us see,,which category is this Ethiopian leader this young Dr.Ahamed of Ethiopia..And so far I am witnessing this gentle man is fake peace leader because no single person has done this much advance so far in this entire world..In such short time,,

    And this new Eritrean agreement will not be materialized..

    KS,,

    • Kokhob Selam

     Dear Awate community,

     What a man!!

     የመቶ ቀናት መቶ ሰበር ዜናዎች (የዶ/ር አብይ)
     ያዝ እንግዲህ……..

     1. መጋቢት 24 – ኢትዮጵያዊነት፣ ፍትህ፣ እኩልነት የታወጀበት የበአለ-ሲመት ንግግር
     2. መጋቢት 25 – ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ህብረት ጋር የጀመረቻቸውን ስራዎች እንደምትቀጥል የተገለፀበት
     3. መጋቢት26 – ከፕ/ት አልሲ ጋር በስልክ አወ፤ የደስታ መግለጫ ተለዋወጡ
     4. መጋቢት 28 – እስረኞች የተፈቱበትና ማዕከላዊ በይፋ የተዘጋበት
     5. መጋቢት 29 – የመጀመሪያው ህዝባዊ መድረክ በጅግጅጋ
     6. ሚያዚያ 02 – የኬኒያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን በፅ/ቤታቸው ተቀብለው ማነጋገር
     7. ሚያዚያ 03 – ህዝባዊ መድረክ በአምቦ
     8. ሚያዚያ 04 – ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምክክር
     9. ሚያዚያ 05 – ህዝባዊ መድረክ በመቀሌ
     10. ሚያዚያ 07 – ህዝባዊ መድረክ ሚሊኒየም አድራh
     11. ሚያዚያ 08 – ከባለሀብቶች ጋር ምክክር
     12. ሚያዚያ 10 – የሳውዲ አልጋወራሽ ተወካይን በፅ/ቤታቸው ተቀብለው ማነጋገር
     13. ሚያዚያ 11 – የካቢኔ አባላት ሹመት
     14. ሚያዚያ 12 – ህዝባዊ መድረክ በጎንደር
     15. ሚያዚያ 13 – ህዝባዊ መድረክ በባሕርዳር፤
     16. ሚያዚያ 13 – የጣና ፎረም በባህርዳር ተካሄደ
     17. ሚያዚያ 16 – ለቀድሞው ጠ/ሚኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ የኒሻን ሽልማት
     18. ሚያዚያ 18 – ህዝባዊ መድረክ በሐዋሳ
     19. ሚያዚያ 20/21 – የመጀመሪያው የውጭ ጉዞ በጅቡቲ
     20. ሚያዚያ 23 – ህዝባዊ መድረክ በአሶሳ፣
     21. ሚያዚያ 23 – የህዳሴ ግድብ ጉብኝት
     22. ሚያዚያ 24 – የውጭ ጉዞ በሱዳን (እስረኞችን ማስፈታት)
     23. ሚያዚያ 27 – ህዝባዊ መድረክ ባሌ
     24. ሚያዚያ 28 – የውጭ ጉዞ ኬንያ (እስረኞችን ማስፈታት)
     25. ግንቦት 1 $
     26. ግንቦት 02 – የቻይና ልዑክ በፅ/ቤታቸው ተቀብለው ማነጋገር
     27. ግንቦት 06 – የነፃ ንግድ ስምምነት፤
     28. ግንቦት 06 – ኦዲኤፍ ወደ ሀገር ውስጥ የገባበት
     29. ግንቦት 07 – ለሚኒስትሮች ስልጠና ተሰጠ
     30. ግንቦት 08 – በኮንትሮባንድ ላይ የተሳተፉ 13 ሰዎች የታሰሩበት
     31. ግንቦት 09 – የውጭ ጉዞ ሳውዲ አረቢያ (የብላቴናው መሀመድ ጉዳይ እልባት ማሰጠት)
     32. ግንቦት 10 – የውጭ ጉዞ አቡዳዲያ
     33. ግንቦት 11 – “እኔ ነኝ ኢትዮጵያ” መድረክ በሚሊኒየም አዳራሽ
     34. ግንቦት 12 – የህዝብ ለህዝብ መድረክ በወለጋ
     35. ግንቦት 13 – የህዝብ ለህዝብ መድረክ ጋምቤላ
     36. ግንቦት 15 – ሌንጮ ለታና የፓርቲው አመራሮች ወደ ኢትዮጵያ የገቡበት
     37. ግንቦት 17 – ፖልካጋሜን በፅ/ቤታቸው ተቀብለው ማነጋገር
     38. ግንቦት 17 – አንዳርጋቸውን ጨምሮ 518 እስረኞች መፈታት
     39. ግንቦት 18 – አንዳርጋቸውን ጨምሮ በፅ/ቤታቸው አነጋግረዋል
     40. ግንቦት 19 – ግንቦት ሀያ መልዕክት ተላለፈ
     41. ግንቦት 22 – የደቡብ ሱዳን ተፋላሚዎችን ለየብቻ አግኝቶ መመካከር
     42. ግንቦት 24 – ለመከላከያ ሰራዊት ሀላፊዎች የተሰጠ ስልጠና
     43. ግንቦት 25 – የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳት
     44. ግንቦት 28 – የአልጀርስ ስምምነትን ስለመቀበት (የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ውሳኔ)
     45. ግንቦት 28 – የፕራይቬታይዜሽን ጉዳዮች (የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ውሳኔ)
     46. ግንቦት 29 – ሙስና መድረክ ንግግር
     47. ግንቦት 30 – የኢታማዦር ሹም እና የደህንነት ሃላፊዎች ሹመት
     48. ግንቦት 30 – አንዳንድ ባለስልጣናት በጡረታ መሰናበት
     49. ሰኔ 01 – የዩጋንዳ ፓርላማን ማነጋገር
     50. ሰኔ 02 – የውጭ አገር ጉዞ በዩጋንዳ (የሊሻን ሽልማት)
     51. ሰኔ 04 – የውጭ አገር ጉዞ በግብፅ (ከአልሲሲሰ ጋር ስምምነት)
     52. ሰኔ 04 – ከግብፅ የተፈቱ እስረኞች ጋር ወደ አገር ቤት መመለስ
     53. ሰኔ 05 – የኦህዲድ ኮንፈረንስ በአዳማ
     68. ሰኔ 06 – በፍቼ ጨምበላላ ላይ የተላለፈ መልዕክት
     69. ሰኔ 08 – የአቡዳቢውን ልዑል በፅ/ቤታቸው ተቀብለው ማነጋገር
     70. ሰኔ 08 – 304 እስረኞች ምክንያት በማድረግ ተፈቱ
     71. ሰኔ 09 – የውጭ አገር ጉዞ በሶማሊያ/ሞቃደሾ
     72. ሰኔ 11 – ከፓርላማ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የተሰጠበት ቀን
     73. ሰኔ 12 – በሀዋሳ የተከሰተውን ግጭት በማስመልከት ከህዝብ ጋር ምክክር
     74. ሰኔ 12 – የተከሰተውን ግጭት በማስመልከት በወላይታ ሶዶ ከህዝብ ጋር ምክክር
     75. ሰኔ 12 – የተከሰተውን ግጭት በማስመልከት ወሊሶ ከህዝብ ጋር ምክክር
     76. ሰኔ 13 – በአሶሳ ተከስቶ የነበረውን ግጭት በሽማግሌዎች ስለተፈታ ምስጋና የቀረበበት
     77. ሰኔ 14 – የደቡብ ሱዳን ተፋላሚዎችን ማሸማገል
     80. ሰኔ 14 – ግንቦት ሰባት ድርጅት የሰላም ጥሪውን ተቀበለ
     81. ሰኔ 16 – “ለውጥን እንደግፍ ዴሞክራሲን እናበርታ” በሚል የተካሄደ ሰላማዊ ሰልፍ
     82. ሰኔ 16 – በቦንብ የተጐዱ ሰዎችን መጎብኘት
     83. ሰኔ 18 – ለተጎጅዎች ደም መለገሰ
     84. ሰኔ 19 – የቦንብ ፍንዳታውን ለመመርመር FBI ወደ አገር ውስጥ ገባ
     85. ሰኔ 20 – ድፍድፍ ነዳጅ ማምረት ስለመጀመራችን ተገለፀ
     86. ሰኔ 20 – ከኪነጥበብ ባለሞያዎች ጋር የተደረገ ውይይት
     87. ሰኔ 21 – የኤርትራ ልዑክ ወደ አዲስ አበባ መምጣት
     88. ሰኔ 23 – እነ ኦብነግ፣ ግንቦት ሰባት ከአሸባሪነት ተነሱ
     89. ሰኔ 24 – በባሕር ዳር ከተማ ለውጡን በማስመልከት የተካሄደ ሰልፍ
     90. ሰኔ 24 – የኦነግ አመራር (ጀነራል ከማል ገልቹ) ወደ አዲስ አበባ መግባት
     91. ሰኔ 25 – ለወጣቶች የተደረገ ጥሪ
     92. ሰኔ 25 – ቴክኖሎጂያዊ ዝመናን በአገራችን ለማስፋፋት በማለም የመጀመሪያዋን ሮቦት (ሶፍያን) ወደ አገር ውስጥ ማገበዝ
     93. ሰኔ 26 – በመጅሊሱና በሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ መካከል እርቀሰላም ማውረድ
     94. ሰኔ 28 – የውጭ ጉዞ በጅቡቲ (የኢኮኖሚ ኢንተግሬሽንን በማስመልከት)
     95. ሰኔ 29 – ለህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የ2011 በጀት ረቂቅን ማቅረብ
     96. ሐምሌ 01 – ጉዞ ወደ ኤርትራ
     97. ሐምሌ 02 – ከኤርትራው ፕ/ት ኢሳያስ አፍወርቂ ጋር የሰላም ስምምነት ፊርማ
     98. ሐምሌ 02 – የኦነግ ሊቀመንበር ዳውድ ኢብሳን አነጋገረ
     99. ሐምሌ 02 – ለተመድ ዋና ፀሀፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝን በፅ/ቤቱ ተቀብሎ ማነጋገር
     100. ሐምሌ 02 – በኤርትራ ላይ የተጣሉ ማዕቀቦች እንዲነሱ ለተመድ ጥያቄ ማስገባት

     WHAT A JOURNEY OF 100 DAYS !!!

     KS,,

 • Kokhob Selam

  — ሰላሕታ ሞት :—

  እታ ሃገር ሰማእታት:-
  ተታሓዛ ዓጽረ፡ሞት:-
  ካብ ፍጥረ-ምስ በለት: –
  ኣርኪብዋ ከልበትበት :-
  ብዘይቅዋም ተበገሰት :-
  ‘ሞ ድማ ነይሰረረት ::

  ካብ ‘ታ “ሞታ እቲ ሙግታታ “:-
  ሞት ኣርክብዋ ኣብ’ዚ ከውታ:-
  ኮታ ኮታ !
  ኣይተርፍን እዩ ሞት- ሰላሓታ:-
  ኮታ ኮታ!!
  ከመይ ከትሰርር ብዘይ እቶማ መእሰያታ
  ንሶም እንድዮም ፍርያታ ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear All,

  Ramadan Kerim for every one of you ..

  No matter what worries or challenges you are faced with, allow God provision of peace to flow in and through you. God came to bring you peace. Do not let your heart be troubled. Do not be afraid. Open your heart and receive a fresh dose of perfect peace from God.

  May I encourage all of you to turn your fears into faith, your cares into prayers. With every rejection, God will give you new direction. With every distress, God will give you success. With every breakdown, God will show you breakthrough.

  Instead of focusing on lack, or what you have missed, start to focus on God’s provision for you and what God has blessed you with. Fix your eyes on God’s abundance. Because God loves you, trust that HIS unlimited resources are at your disposal.

  Embrace your day — this day– it is a gift. Focus on God’s love for you.
  Remember, God’s grace will be sufficient for any need you have.

  May God’s provision of favour, strength, wisdom and blessings be upon you today and beyond. Amen…

  With love and prayers,

  KS..

 • Kokhob Selam

  Dear All,

  Today in FB..Dr.Beyan Negash attached the heart feeling song of Fitsum..

  “Fistum Beraki caught the bug of nostalgic mood like his predecessors who sang about life in exile like Yemane (“Baria”) and Abraham Afewerki. This song touches that core within oneself when one misses one’s formative years, kweggih’yu ajokha Fistum. Meanwhile, keep on touching our heart with your artistic talents.”

  https://www.youtube.com/watch?v=D0bYFrtE1Ms&feature=share

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear All,

  who can tell me, when was the bellow poem posted ?

  ………እንደ ግዮን……….

  ሃበሻ ማለት እንደ ግብረ ጉንዳን ታታሪ:-
  እንደ ኣንበሳ ደፋሪ – እንደ ንብ ተመራማሪ:-
  ዳር ድንበሩን በደሙ ኣስከባሪ :-
  እውነት ነው የማያስፈልገው መስካሪ

  ታድያ ኣልገዛም ባይነቱ:-
  ያለፈው ጀግንነቱ:-
  ይመስክሩታል ሃውልቱ:-
  ላሊበላ ኣክሱም ኣድባራቱ::

  ጦሩን ሰብቆ ጋሻውን ነጥቆ
  ከጠላቶቹ ጋር ተናንቆ
  የፍት ህን ትርጉም ኣስታውቆ
  መጪውን ትውልድ ኣስታጥቆ

  እንዴ!!!!!

  ማህበራዊ ኣንድነቱ ያለመንግስት :-
  የጠበቀ ህዝብ የተመሰከረለት:-
  እንደ ሽምግልና የባህል ተቋማት:-
  እድር እቁብ የገዳ ስርዓት:-

  በመሳሰሉት ራሱን ኣስተዳድሮ ይኖረ:-
  እንደ ውርቅ የነጠረ – እንደንብ የተመራመረ:-
  እንዴት ይዋረዳል ካገሩ ራሱን እያባረረ:-
  እንዴት በሰው ኣገር ተገደለ ተቀበረ::

  እንዲያውም እኮ ታሪክን ብትመለከቱ:-
  ማን ነው የጀመረ እንስሳን ማርባቱ:-
  ማን ነው የጀመረ ልብስን ከእጽዋቱ:-
  ሞክራት ይኖርበታል ብሃበሻነቱ

  እና ዛሬ የሚፈልገው ጀግንነት
  ወጊድ ብሎ ግዝያዊውን ምቾት
  መስራት ማምረት መልማት
  ዛሬም እንደ ታናንት ባንድነት
  ድህነትን መግደ ል ትልቁን ጠላት
  ኣገር ውስጥ ሆኖ ባለመሰደት::

  ብጥበብ ማበብ ይኖርበታል
  እንደ ግዮን ዘመን የማይሽረው
  ………………….መሆን ግድ ይላላል::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Awate Participants,,

  ..,,..ላንጋ ላንጋ …..

  ላንጋ ላንጋ ጸልእ ሓቂ ብንጽሩ :-
  ምስ ‘ቲ ዝሰዓረ ዝጽግዑ ወትሩ :-
  ተበለጽቲ ሰባት ኣጉል ዝጭድሩ :-
  ገበነኛታት እዮም ዘበት ከይመሓሩ ::

  ሓቂ ድኣ ነይራ ካብ ቀደም ንጽርቲ :-
  መሕበኢ ኮይንዎም ሃገርነት ብዓቲ :-
  ብዙሕ ተጓዒዞም እፍሊ ተበለጽቲ :-
  ብዙሕ ኣህተፍቲፎም ነበሩ ደገፍቲ ::

  ሕጂ ክንዲ ዝብሉ ተጋጊና ኔርና:-
  ቃልስና ክጨውዮ ይፍቱኑ ጌና ::
  እሞ ምስ መን ክንደይ ከይክእሎዎ:
  ሓያል እዩ ዕርድና የለን ዝንውንዎ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Awate Readers ..

  ንበይኑ ዝጎይ መን ይስዕሮ :-
  በይና እያ ትበልዕ ‘ታ በሰሮ:-
  ቀታሊ ይኸይድ ምስ ቆባሮ:-
  ዘይለበመ ሕጂ ይነገሮ::

  ይቅረ ሓትት ቀታሊ ወለድቱ :-
  ‘ቲ ዘገርም እቲ ቀይናን ምኽኒቱ :-
  ዘኸታም እየ ይብል ይዝርግፍ ንብዓቱ :-
  ዘኽታም እወ ሓራዲ ናበ’ይቱ : :

  እሞ ካብ ዘኽተመ መፍቲሒኡ ቀሊል:-
  መን ይናብዩ ብኸመይ ይዕንገል :-
  ሸኸም ኣይኹን ይፈርድ ይቀተል:-
  ይስዓቦም እምበር ይጥዓማ ‘ታ ገደል ::

  ህግደፈይ ሕንከት ዘይስመዓ :-
  ……ምስ ኣረገት ተራእይዋ መርዓ :-
  ንቡር ክትፍትን ከም ጓል ተሰሪዓ :-
  …….ሕጋ ብቱኽ ቀደም ተመኒዓ :-
  ኣብ ዘይቅዱስ ጓይላታት ሳዕሲዓ :-
  …….ክንደይ ጎበዝ ብሕቡእ በሊዓ:-
  ርኳን ኮይኑ ክንደይ ደም ጮንጊዓ :-
  …….ኣብ ኣፍ ሞት ዶሞ ለቢማ ቀኒዓ :-
  መናወሒ ዕድመ ምርጫ’ዶ ሰኒዓ ::

  እቲ ቀደም ምኽኒት ዝገበረቶ :-
  ንዕቀት ህዝቢ “ዘይንቁሕ ” በለቶ :-
  ዶብ ባድመ ባዕላ ዝወለዐቶ :-
  እንታይ ተቀይሩ ሕጂ ረሲዓቶ :-
  …….ምርጫ ትብል ኣበየናይ ባይቶ :-
  …….ስልጣን ድኣ በይና ንኽትብሕቶ :-
  መነውሒ ዕድመ ጠንሲሳቶ :-
  መሲልዋ እዚ ህዝቢ ከንቶ ::

  ሳንዱ ሳንዱ ከዳ ድኣ ኪዳ :-
  ደጊም የለን ዝኸፍለልክን ዕዳ :-
  መን ክዕሹ ንመን ከተንድዳ :-
  ኢልክን ካብ ርእሰይ ውረዳ ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear All,
  watch and keep learning..

  https://www.youtube.com/watch?v=0mGX7oRsu8g

  KS,,

 • Kokhob Selam

  ,,,,,,,,
  እንደጊዜው ልንሆን እንደፈሊጡ ዓይነት

  በኖርንበት ዘመን አለሁኝ ለማለት

  ምድር የለቀቀ በዕውቀት የረቀቀ

  የበቃ የላቀ ከታች የፈለቀ ከላይ የወደቀ

  በእዝነ ልቦናቸው ሥፍራ እንዲሰጡት

  ተመኝተን ሽተን በልባቸው ቀዬ ጥግ እንዲያስቀምጡት

  ሚስጥር አመስጥረን ነገር አቀናብረን ብንደመጥ ብለን በሰፊው ተረክን

  ግና ምን ያደርጋል ጉሮሯችን ነቃ አፋችን ደረቀ አንድም ሰሚ አጣን

  መሰማት ከየት ይገኝ፣ አቤት ባይ የትአለ፣ ልብ ባይ ወዴት ነው፣ በረከተ ጩኸት

  ዝም የሚል የሚያደምጥ እንደጨው ውድ ሆነ እኩል ያስተጋባል የሁሉም አንደበት

  ቢያንጽም ባያንጽ፣ ቢጠቅምም ባይጠቅምም

  ቢሆንም ባይሆንም ሚዛንም ቢደፋ ክብደት ባይኖረውም

  ቢጎዳ ቢክስም ቢያደክም ቢያጽናናም

  መናገርን መርጦ ዝምታን ጠላና

  ማን ማንን ይሰማል ሁሉም ተናጋሪ አፈ ቅብ ሆነና

 • Kokhob Selam
  • Amanuel Hidrat

   Selam Kokhobay,

   ሕማም “ምርሳዕ” for some it starts as early as 40s, but mostly it happened in the geriatric age. Depressed people are prone to this disease in their late ages. The disease is characterized by loss of neurons and synapses in the cerebral cortex of the brain.

   Regards

 • Kokhob Selam

  Dear all,

  “እንዳትውል ተከፍተህ”
  ይሁኔ በላይ አዲስ ነጠላ ዜማ
  እንኳን አደረሳችሁ

  https://www.youtube.com/watch?v=6ENBx8-xnXI

  KS,,

 • Kokhob Selam
  • Amde

   Gash KokhobSelam

   Wow… quite interesting. I am constantly surprised by the young generation.

   • Kokhob Selam

    Yes Amde.

    There are a lot of young once who are ready to build the nation..called Ethiopia ..

    KS,,

  • Amanuel Hidrat

   Selam Kokhobay,

   ሕማም “ምርሳዕ” for some it start them as early as 40s. It’s onset is mostly in the 60s. It is considered as geriatric disease. Depressed people are prone to this disease in their late ages. The disease is characterized by loss of neurons and synapses in the cerebral cortex of the brain.

   Regards

 • Kokhob Selam

  Dear All,

  Do you agree with bellow Idea..

  No need of revenge..Karma is the way out to that…Just wait and see those hurt you will pay for it..Just sit and wait those who hurt you will eventually pay equal price. And the 2nd exam you is for your chance to cover them..

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear All,

  መሪር የሀዘን ዜና፦

  ኑሮቸውን በአሜሪካ የነበሩ የጣና ባለውለታ ባህር ዳር ላይ ባሳደጉት ሰው ተገደሉ፦

  አቶ ግርማ ዘለቀ ነዋሪነታቸው በአሜሪካ ሲሆን ጣና ታመመ ሲባል ቀድመው ምላሽ በመስጠት ወደ ባህር ዳር ተጉዘዋል።

  ዛሬ የሰማነው ዜና ደግሞ እጅግ መሪር ነው።
  በባህር ዳር ቀበሌ 04 የተወለዱት እና ከማን በፊት ስለ ጣና ጉዳት ያወቁት አቶ ግርማ በጩቤ ተወግተው ተገድለዋል።
  አስከሬናቸውም ገብርኤል ቤተክርስትያን መሆኑን ሰምተናል።
  የጣና ጉዳይ ከማንም በፊት ወስደው ትልቅ ተነሳሽነትን ያሳዩ ስራውንም ለመስራት ብዙ የደከሙ ዛሬ ብዙዎቻችን ስለ ጣና ግንዛቤው እንዲኖረን ከ4 ዓመታት በላይ ከአሜሪካ በመላለስ የደከሙበትን አቶ ግርማን ማጣት ትልቅ ሀዘን ነው።

  በጣና በኩል የሁላችን ወዳጅ አቶ ግርማን የተሰማንን ሀዘን እንገልጻለን
  በወቅቱ ሀዘኑን ያልገለጽነው እዚህ ምንኖርበት ቤተሰቦቻቸው ስላልተረዱ በሚል ነው Annapolis Maryland. በአካል የጣናን ችግር የሚቀርፍ ከ1 ዓመት በፊት ወስደው ያሳዩኝ ማሽን በወቅቱ ፍላጎታቸው ይሄን ማሳካት ነበር።
  ወንጀሉን የፈጸመው ያሳጉት የእህታቸው ልጅ ለመያዝ ከህግ አካላት ጋር ይተባበር ከተማችን እንዲህ ዓይነት ወንጀል መፈጸሚያ አትሆንም::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear awate :- Jebena page readers :

  I thought of bringing the bellow poem to this page, and this was found in our site by Abdulkader O. Ali

  …ጸላኢኻ ይሙት ኣቦና ኣባይካ ….

  ጸላኢኻ ይሙት ኩቡር ኣቦና ኣባይካ
  መልእኽትኻ ኣብጺሕካ በጃና ዄንካ
  ኬድካ እምባኣር ሕጅስ ካን ሓሊፍካ
  ላላእ ኣይሞትካን ኣቦና ላላእ ኣባይካ
  ላላእ ኣይሞትካን ኣቦና ላላእ ኣባይካ

  ዝሞትናስ ንሕናዳኣ ንስኻስ ኣለኻ ቀኒዕካ
  ድንን ከይበልካ ምስ ክብረትካ ነቢርካ
  ምስ ሃይባኻ ምስ ሸረፍካ ከም ኣመልካ
  ባዓል ግርማወ ኤህ ዳአ ወይሉኡ ዝደፈረካ
  ኣሊኻ ኣሪምካ ኣናቢኻ ሓብሒብካ ኮብኪብካ
  ድንን ከይበልካ ምስ ክብረትካ ነቢርካ መሪሕካ

  ሓሲሮም ዝደነኑስ ካብኦም የድሕነና የድሕንካ
  ንሶም’ዮም ቶም ነውራማት ማዓት ዘውረዱልካ
  ቶም ሰብ ዉርደት ቀተልትኻወ ስምዓኒ ክነግረካ
  ዝደነኑስ ንሶም ዳኣ ምድናንሲ ኣይትፈልጣ ኣይትብጻሓካ

  ኣብ ዓራት ኴንካዉን ይሙወትዩ ታሓቢእካ ፈሪሕካ
  ዓራት ግን ናትካ ኣይኮነን ማእሲ ግን ኣይኮነን ናትካ
  ጅግና እንዲኻ ኣይ ንምእንቲ ሓቅንዲኻግዲ ሓቒቕካ
  ብኽብረት ብኹርዓት ንመሰል ህዝብና ተቓሊስካ
  ኣነ እንኮሎኹ ዓው ኢልካ ኣስሚዕካ ኣጠንቂቕካ
  ኣነ እንኮሎኹ ኣነ ሙሳ
  ዕደ ህዝበይ ተደፍረ ዕደ ተረመሰ
  ዕደ ንብረተይ ተዘመተ ዕደ ተወርሰ
  ዕደ ክብረት ደቀይ ዝትንከፍ ዝጋህሰ
  ዕደ እምነተይ ዝልወጥ ዝራኸሰ ኢልካ
  ብትብዓት ብጥራይ ኢድካ ንቐተልትኻ ገጢምካ

  ኣብነት ኴንካ ምእንቲ ኩሉ ሰብ ሩሕካ ከፊልካ
  ሓሊፍካ ጽንሓና ኣብ ጀና ረቢ ባዕሉ ይቀበልካ
  ሽምካ ይኽበር ኣብዛ’ዱንያ ይልዓል መቓምካ
  ናብ ኣኺራ ምስ ኣምቢያ ምስ ሹሃዳ የስፍርካ
  ናዓናን ሠብሪ ይሃበና ናዓኻ ረቢ ይርሓመልካ

  ባዓል ቅያ እንዲኻ ኮይኑካ ጸብለል ኢልካ
  ካን ንበይንኻ ፉሉይ እንዲኻ ከምኣ ኢልካ
  መን ክመጣጠር መን ክቐርበካ መን ከርክበካ
  ሓያትካ ብኹላ መድረሳ እንዲያ ኩላ ታሂወትካ
  ትምህርቲወ ክፈልጥ ንዝደለየ ተኸቲሉ ኣሰርካ
  ሕልፈትካዉን ቅያ ኮይኑ ሓርቢቱና ምፍላይካ
  ኣይፈለጥናን’ወ ከመይ ጌርና ከም ነፋንወካ
  መርዓ ድዩ ሓዘን ጠፊኡና እንታዩ ወሪዱካ
  ሓዘን ድዩ መርዓ እንታዩ ዓይነቱ ዝዉራይካ
  ዕልል እንዳበልና ዲና ብሓበን ሓመድ ንደብየካ
  ወላ እንዳ ነባዕና እንዳልቀስና ኢና ንቐብረካ
  ኣይ ከማኻስ ኣይቅበርን ሳማሓኒ ዳኣ በዲለካ
  ዓጽምኻዩ ዝቕበር ንስኻስ ንሓዋሩ ትነብር ተዘኪርካ
  ሓቅን ጅግንነትን እንተልዒለና ይጥመራ ምስ ሽምካ
  ሙሳ ‘ተበልና ‘ተጸዋዕና ጅግንነት በለ ኣነየ ‘ነሀለኹካ
  መሊስና ‘ተደገምና ሓቂ በለት አነባ ኣነ እነሀለኹልካ
  ኣይ ከማኻስ ኣይቅበርን ይቕረ በለለይ ኣነ በዲለካ
  ዓጽምኻዩ ዝቕበር ንስኻስ ንሓዋሩ ትነብር ተዘኪርካ

  ወሪዱካ ኣቦና በትሪ ዲኻ ወላ ዘንጊ ዘልዓልካ
  እንትርፊ በቲ ጡዑም ሙቁር መልሓስካ ጌርካ
  ኣይፋልካን! ምዝማት ሙውራስ ይጽናሓልካ
  ኢድካ ኣልዕል እዚስ ናትናዩ ኣይኮነን ናትካ
  ስማዕንዶ ህድእ በል እንታይ ኢኻ ኾንካ
  እንታዩ ጸገምካ ሓወይ እንታዩ ሽግርካ
  ዘይንላዘብ ደይንዛተ እንታይ ኣምጾኦ በለካ ለኸዓካ
  እንታይ ተረኽበ ዘይእለ የለን ኢሂን ሚሂን ‘ናበልካ
  ከም ቀደምና ብሕጊ ደቅና ከነምህር ሕደገና በጃኻ ኢልናካ
  ኢኻኮ ኢልካ እዚ ኹሉ ኣበሳ ምእንቲ ሓቂ ተሰኪምካ
  መወዳእቱኡ እነሀድማ ኣይርኢ ኣይሰምዕ ኢሉ ቀቲሉካ

  ንቐታሊኻሞ እንታይ ክብሎ ብጀካ ኢድካ ትርከብካ
  ሕብኣዩ ሸፍኖ ዕበጦ ዓባብጦ ኢልካ ከም ኣመልካ
  ቀቲልካ ሓራሪድካ ብዳሓን ትሓድር ድዩ መሲሉካ
  ሎምስ ተቐሊዕካ ኢኻ ካን ካን ጥራሕካ ወጺእካ
  ዓለም ፈሊጡዎ እዩ ኮኒኑ ንኹሉ እከይ መጋብርካ
  ንማዓልቲ ኣላታኮ ማዓልታ ዘይብላ ኣይምሰልካ
  ማዓልትኻ ተጸበ ከመይከ ሞት ክናና ትኹን ሞትካ

  እቲ ኾይኑ እዚ ሕድሪ እንዲና ማዓስ ኴና ጸናሕቲ
  በብብሓደ ክንከይድ እንዲና ምስ ኣኸለት ማዓልቲ
  ኣብ መገዲ የጽናሓና ኣብ መገዲ ሓቂ እታ ቅንዕቲ
  መልሓስና ሓልዩ የርሕቐና ካብ ዓመጽ ካብ ዓመጽቲ
  ብኽብረት ኣንቢሩ ይግበረና ብሰላም መናብርቲ
  ብስኒት ሓዊሱ የስምረልና ሓሳብና ናይ ኩሉና ድልየቲ
  ሰላም ‘ዩ ትምኒትና ፍትሒ’ዩ ጠለብና ወጸዓ ኣይንደልን ኣይኮናን ወጻዕቲ
  ሠብሪ ይሃበና ንሃዝብና ሓልዩ ሰላም የውርደልና ብቕጽበቲ
  ብዳሓን የውጻኣዮ ኩሉ ኡሱር ተዳጚኖ ዘሎ ኣብ ማእሰርቲ
  ናዓና ኢማንን ሠብርን ይሃበና መቕፊራን ራሕማን ንመዋቲ

  Abdulkader O. Ali

 • Kokhob Selam

  Dear All,

  what do you think of the billow poem ! this was from the same site on 2007 (Tweedledum & Tweedledee: lqqi chflqqi) written by our famous SGL..

  Some time it is refreshing going back and reading..

  “nora msqora
  msqor, gondo gondo
  gondo senado
  sanday, sanday lema
  lema kflema
  kifle, kifle lqqi
  lqqi chflqqi
  sebar Ayni brki
  wsa’e wedi Haqqi”

  The link is http://awate.com/tweedledum-tweedledee-lqqi-chflqqi/

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear all,

  Bellow is the list of arrested young children after the death and before of Haj. Mussa M.Nur.

  https://www.youtube.com/watch?v=tR3U996vjRI&feature=share

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear All, who can confirm the bellow,,

  Did I see the bellow message somewhere?

  “ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታወቀ በስተመጨረሻም ዶክተር አቢይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆኖ ተሹሟል– ከብዙ ፍትጊያና ትግል በሗላ የለማ ቡድን አሸናፊ በመሆን ከብአዴን ና እንዲሁም ከህውሀትም ጭምር የተወሰኑ ድምጾችን በማግኘት ዶክተር አቢይ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆነዋል ::

  ህውሀት ብዙ ትግል አድርጎ ነበር ለራሱ ለማድረግ ከራሱ ሲያጣ ደግሞ ለደቡብ ተወካዩ ለአሻንጉሊታቸውም እንዲሆን ለማድረግ ብዙ ጥረት ካደረገ በሗላ አልተሳካለትም በስተመጨረሻም ዶክተር አቢይ እንደቀድሞው ተጠቅላይ ሚንስትር እንደማይሆን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ትግላችንን አጠናክረን በመቀጠል በመርፌ ቀዳዳም ቢሆን ያየናቸውን መሪዎች ጉልበት ልንሆናቸው የምንችለው ጠንክረን ስንታገል ነው ሌሎች ማእቀቦች በቅርቡ ይቀጥላሉ አምርረን ልንታገል ይገባል ወገኖቻችን በኬንያ የሚልልሱት የሚቀምሱት አጥተው እየተሰቃዩ ይገኛሉ ይህ ሁሉ ግፍ በህውሀት ወያኔ የሚደርስ ግፍ ነው እንዳንዘናጋ ድል ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መልካም የስራ ጊዜ ዶክተር አቢይ::”

  KS,,

  • Paulos

   Selam Kokhobay,

   It is better to wait for an official announcement from the government and we shouldn’t pay too much attention to what is going on in Ethiopia for it is strictly their business.

 • Amanuel Hidrat

  Kokhobay,
  This poem is just to encourage our youth.

  ጀጋኑ ሓሊፎም ዓዲ አረኪቦም
  ጅግና ተሳኣኑ ዋሕስ ዕላመኦም

  ስረ ተፈቲሑ ዕጥቂ ኣቦታቶም
  ብሰላም ምስተባህለ ናይ ፍርሒ ምልክቶም

  ሃገር እንዳበረሰት ህዝቢ ንዳጸነተ
  ጽመድ ድአቡሎ ብዘሓይሊ መላኺ ነይሞተ

  መንእሰይና ንዓባ ኩን ክብርኻ ዓታሪ
  ታሪኽ ሰራሒኹን መሓውር ጸላኢ ሰባባሪ

  መንእሰይ ኔውበሎ ስረ ዘፍተሓካ
  ጅግንነት የለን ንጸላኢኻ ብሓይሊ ከየርዓድካ

  ዋርሳይ ንዓባ ሃገር ናትካ ምኾና ተገንዘብ
  መንዘዓዮ ንመላኺ ውርሻኻ ንኽትእክብ

  • Kokhob Selam

   Dear Amanuel H.

   Nice,!!
   I will always wait to see this type of poems from you..

   Really, I never thought you have such wonderful ability. You have enough knowledge in writing articles and I am very interested in reading your wisdom, do you know that?

   But not poems of the above type. You never come before with such skill.

   KS,,

  • Haile S.

   Selam Emma

   መጀመርታይ እዩ ከንብብ ግጥምኻ
   ድሓን እቶ፡ እንቛዕ ብድሓን መጻኻ
   ይበል ይበል! ገዲፍካ ብርትዐ ቃናኻ
   በቲ ሓደ ወገን እትናይ ይገበር ሓቕኻ
   ኣብ ዓለም፡ ኣብ ጀበና የንውሓዮ ዕምርኻ

 • Kokhob Selam

  Awate Friends,

  ………ጽበትን ስፍሓትን…….
  .
  ጽብብ ሓዲሩ ጽብብ እንተወዓለ:-
  ብድሑር ዝንባሌታቱ እንተተብከለ;-
  ይከኣል እዩ ክምከር ክእለ:-
  ከፊ ኡና ዘሎ ናይ’ቲ ተጸለለ:-
  ናይ’ቲ ጸረ ሰላም ዓጢቁ ተላዕለ:-
  ናይ’ቲ ምዕባሌን ራህዋን ዝኸልከለ::

  እምበር:-
  ጸቢብ ድኣ ኣካል ገፊሕ እንድ ኣሉ:-
  ጸቢቡ ጸቢቡ ናበይ ከብል ኢሉ:-
  ዕድል ምስተዋህቦ ክሳብ ዝበርሃሉ:-
  ኣብ’ ቲ ገፊሕ ባይታ ኣይተርፎን ምጽላሉ::

  ‘ቲ ስፍሓት ዓቐን ብጸቢብ ነይውነን:-
  ‘ቲ ጸቢብ ‘ውን ግዳ ብሰፊሕ ነይኩነን:-
  ሰፍሕ ‘ውን እኮ ብዘይጸቢብ የለን:-
  ልቦና የድሊ ንመሰልን ክብርን:-

  ኩሉ ብበቦትኡ ኣድላይ ብምኾኑ:-
  ክተሓዝ ይግባእ ግርም ተመዚኑ:-
  ግርም ተኣልዩ ከይሓልፍ ዓቐኑ:-
  ከይጋጮ ምእንታን ምውናን ሓሊኑ::

  ምግፍሕ ‘ውን እኮ ሓድጋ ‘ዩ መጠን እንተሓሊፉ:-
  ውሕጅ እኳ ዝደክም መንገዲ እንተግዚፉ:-
  መጠን ሓሊኻ እዩ ዘድሊ ምሕቋፉ:-
  ግዳ ተጠንቂቅካ ገሊኦም ከይተርፉ:-
  ምስ ጸረ ሓድነት ከይዶም ከይስለፉ:-
  ስሚ መዓር ኢሎም ሰትዮም ከይቅዘፉ::

  ሕዝ:-
  ዓቐንን መጠንን ብግቡእ ንምምዛን :-
  ዓይነት ከድሊ እዩ ተምክሮን ምህሮን:-
  ሓዲሽ መድረኽ ንፍጠር ነዚ ንምትንታን:-
  ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክንፈጥር መእንታን::

  ብኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Dear All,

  ክንዲ ተዓጢቆም ንነብሶም ዘዐርዩ :-
  ተመሊሶም ጭቃ ጥረሖም ተራእዩ::-
  ትምክሕቲ ኣነነት ምስ ኣካሎም ዓብዩ:-
  ኣመል ምስ መግነዝ እዩ – ኣብይዎም ምጽራዩ ::

  ልዕሊ ‘ቶም ወለድቲ ጀጋኑ ስውኣት :-
  ልዕሊ ‘ቶም ኣናብስ ኣካለ ስንኩላት :-
  ክብሪ ብምሃብና ንገለ ምሁራት :-
  ወነንቲ ኮይኖም’ሲ ጸፋዕፋዕ ኣብ ቅርዓት ::

  ብቀደሙ ግዳ ነበሩ ምስ ህግደፍ :-
  ንስልጣን ንሃብቲ ዝበሉ ጸደፍደፍ :-
  ተራ ምስ በጸሖም መህረምቲ ካብ መንደፍ:-
  ዲጊዲግ ዝ ሃደሙ ፈሪሖም ካብ ምጽዳፍ:….
  …… .መዓስ ክዕረዩ ጽገና እናዘመሩ :-
  ……..መዓስ ክቃለሱ ቃላት ዝኾመሩ :-
  ……..ይደግሶም እንሆ ሕማም ዘይሩዘይሩ:-.
  ……..ተጻውርነት ኣልቦ ፍጹም ነይተማህሩ::

  ይንበር ድኣ ጀግና ካብ ቅድም ነበረ:-
  ተረፍ ‘ቶም ስው ኣት ፍርቂ ኣካል ዝቀበረ::-
  ዘይንሕፍ ዘይንምብርከኽ ሓንሳብ ምስ ዓተረ:-
  ንሱር ነቀል ለውጢ ዳግም ዘመስከረ ::

  ኣበይ ኣለኻ ብጻይ ነጋሪትካ ህረም:-
  ኣብ ቆሎ ጥጥቆ ምስ ንዑቅ ኣይትለከም :-
  ተጸንበር ምስ ጀግና ክብርታት ተሰለም :-
  ዓወት ናይ ግድን እዩ – ክግላህ እዩ ጸላም ::

  KS,,

 • Kokhob Selam
 • Kokhob Selam

  Dear All,

  Today we have lost one great man of our world …

  https://edition.cnn.com/2018/03/14/health/stephen-hawking-dead/index.html

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear all ,,

  Why our Jebena is cold? Isn’t wort saying some thing?

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Hi Awate community..

  Today Women International day,, –

  Happy International Women Day to all the amazing and beautiful women that I have the pleasure to have as friends! #Happiness #Mindfulness #Inspiration#Love and Long life..

  KS,,

 • Kokhob Selam
 • Kokhob Selam

  Dear All,
  ………………………… መርገም ድኻ ህዝቢ …………………………………………

  ዕንቅርቢት ዓድና መሓዛ ተዃሉ – ፈላስፋ- ሕሶት ኣቤት ክትእክለሉ :
  ቱስ ቱስ ዝኣመላ ውርደኛ ሽሉ – ክንደይ ተጓዒዛ ረኺባ ዝዓስሉ :
  ብሰንካም ቃላታ ክንደይ ተታሊሉ – ሕጂ ግን እነሆ ስማ ተበኪሉ ::

  ንሳስ ኮይንዋ ነይተርፍ ምኻዳ – ፈርያ ትኽውን ንኣሽቱ ወሊዳ :-
  ባዕሎም ይበልዕዋ ንርእሳ ገድዳ – ፋሕ ፋሕ ትበል እምበር ትሙት ተጨዲዳ ::

  ሕጊ ባህርይ ኮይኑ :-
  ዕንቅርቢት ወሊዳ ዕብይ ምስ ዝብሉላ – ጨካን እዩ ፍጥረታ ትበልዖም እያ ባዕላ :-
  ግን ግዜ እንተ-ሕሊፋ ሪኣቶም ትም ኢላ – ደቃ ይበልዕዋ ሓንቲ ነይገድፉላ ::

  እዛ ናታና :-
  መርዛ ሓያል ነይሩ እንታይ ድኣ ፎኺሱ- : ኢሉ ንዝሓትት ቀሊል እዩ መልሱ –
  ፎኺሱ ኣይኮነን ተውዲኡ ፈሲሱ- ኩሉ ወዲኣቶ ክትሕሱ ክትሓሳሱ ::

  ኣይኮነን ‘ዶ ዕንቅርቢ ተመን ድሞተራ – እኽብኻብ ሓሳኹ ናይ ህግደፍ ጭፍራ :-
  እቶም ዓዛብእ እኳ ዘብዝሑ ፍኸራ – ጥፍኣቶም ነይተርፍ ብቅልጽም ኤርትራ ::

  እቲ ምንታይ ‘ሲ:-
  መርገም ድኻ ህዝቢ ናብ ስደት ዝበለ – መርገም ድኻ ህዝቢ ውቅያኖስ ዝጠሓለ:-
  መርገም ‘ቲ መንእስይ ኩሊት ተመንጠለ- ማስጣ ሓፋሽ ህዝቢ ብዙሕ ዝተበደለ :-
  ማዕበል ህቦብላ ብቀሊል ነይእለ – መላሲ ነይብሉ ሓንሳብ ምስ ተላዕለ ::

  ብኮኾብ ሰላም፡—-

 • Kokhob Selam

  Dear All.

  إنا لله وإنا إليه راجعون

  I heard just now that our father Haj.Mussa M.Nur has passed away just today morning. And today after Selatel Asri his final will be performed according to call I got from Asmara.

  May his soul rest in peace..Amen. RIP our hero ..

  KS,,

  • Haile S.

   Kokhob,
   If confirmed, this is a sad day for Eritrea and us eritreans all.
   A sad day for the aKryia community and al-Diaa school students and alumni.
   A sad day for his family.
   A bad day for justice for those imprisoning it.
   This man departed standing tall.
   This man gave a lesson with his life.
   He is the path to justice and will never be forgotten.

   • Kokhob Selam

    Dear Haile S,,

    Abdulkader has already mentioned this great father..

    “Hats off! Hajji Mussa, no worries no trepidation
    You’ve set the pace you have defined the direction
    Your own people shall accomplish the mission
    Your own people will soon reach the destination
    No worries, all is set the revolution is in full motion
    The seeds you planted will in no time grow to fruition
    The souls you stirred will never succumb to delusion
    Now that you have cleared the path and restored our vision”

    RIP Hajj Mussa..

    KS,,

  • blink

   Dear KS
   Horrible news and bad ending, it is sad that Eritreans are losing people with big hearts and fathers while lunatics are tearing the country from inside and outside. My condolences to us all Eritreans and to his family .

   • Kokhob Selam

    Dear blink,

    That is how the journey toward peace and freedom.

    And now, you will see how the things go and how the dictator ends… that is experience is all over the world.

    KS,,

    • blink

     Dear KS
     The fall of PFDJ is certain and there is not a single debut about that in my mind. What worries me all the time is sir , we are not ready to fill the vacuum. Eritrean opposition forces If we have are not ready to play the belt boys game and if that didn’t worry you , well I see the difference between many good wishers and the reality. I am worried that we are not mature enough to solve our differences on the table, that’s way we have to hammer the opposition leadership . We need to push them that Eritreans are not going to accept squabbling.

     • Teodros Alem

      Selam blink
      Is pia get sick chronically? I mean how is that the fall of pfdj is certain? Is the rebels pushing to asmara? Or is the uprising intensified? In short what is going on any news?

     • blink

      Dear Teodrose
      No , there’s no one that push to Asmara from any direction but the man is becoming old and his natural will fall as anyone. I don’t believe there is any opposition that can remove him. Who are going to remove him by force? I don’t believe there is . I mean the 5 kunama and the 3 so called afar are no match to PFDJ force. There is zero possibility that the man can be removed by outside forces. He is well guarded from outside and inside.

     • Teodros Alem

      Selam blink
      Get it now. In other words the only option is praying to God to make his life short.

     • blink

      Dear Teodrose
      I don’t believe there is god looking at our misery , he never existed . Waiting or something Issaias rule will end but not 20 years from now , I think it is much shorter . Come on ,how is that you wanted weyane to die soon but Issaias much longer? Have heart to Eritreans, after all if both gangs get lost we have chance to create good things

     • Teodros Alem

      Selam blink
      I was translating what u said in different words, i have heart to eritreans , u do the same thing.
      If i lie my citizenship i can be eritrean in this forum. U know that.

 • Kokhob Selam

  Awatewyan,,

  …ሓመድ ድኣ ዘመድ…..

  ክትፍጠር ካብ ሓመድ :-
  ………………ካብ መሬት ማዕድናት :-
  ክትነብር ካብ ሓመድ
  ……………… ምዕባይእ’ሞ ሙማት::

  ስብ’ቲ ነባሪ —
  ምስ ሞትካ ቀባሪ —
  ደርብይካ ነፍሪ –
  ስርሑ እዩ ገባሪ:-
  ናብራ ከመዓሪ ::

  ክሳብ ትመጾ ዕለት–
  ኩሉ ገዲፍካ ሞት::

  ግን:–

  መን ኣሎ እዩ ዘመድ-
  ምስ ሞትካ ዝነጉድ:

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear all,
  … እሞ ጀበና እንታይ ከይግድሳ ….

  እቲ ቀደም ምኩሓት ተዋጋእቲ:-
  ኩናት እዮም ዝስኣኑ ‘ቶም ቀተልቲ::

  ግብ ግብ ኮይኑ ግድን ክንምክት :-
  ዓያሹ ይስዱ ተሓቢኦም ድሕሪት :-
  ንሶምን ክነብሩ ስልጣን ይቆጻጽሩ :-
  ወዲ ገርሂ ልባ ብጥይት ይሓሩ ::

  ድሓራይ:-
  በላ ትሪኣና በይንኽን ትተርፋ:-
  ሓፋሽ ይፈልጠክን እሞ ትግረፋ ::

  በልና እሞ ዕድል ምስ ሃብናየን :-
  ሓመድ ተጋበራ ርእሲ ብርእሰን :-
  እቲ ለይባን ለይባን ምትእምማን ስኢነን :-
  ሕጂ እንሀ ቀሪቡ ጥፍ ኣተን::

  KS,

 • Kokhob Selam
 • Kokhob Selam

  “ሁለቱ ብሔሮች የአገሪቱ የድልድይ ቋሚ መሰረቶች ስለመሆናቸው ወዝ ባለው የፍቅር ዜማና ግጥም ወንዲ ማክ በዚህ ዘፈኑ ስለኢትዮጵያዊነት ይሰብካል።”

  https://www.youtube.com/watch?v=y18I_oZHfPs

  KS,,

 • iSem

  Hi all:
  Well, I think we should give the singers a slack (Sal do not be shocked this coming from isem:-))
  But even shakespeare in Sonnet 130 wrote mockingly wrote sonnet 130 when the elizabeteahn poets hyperbolically. described their loves looks and their feeling. Shakespear wrote the following.

  My mistress’ eyes are nothing like the sun;
  Coral is far more red than her lips’ red;
  If snow be white, why then her breasts are dun;
  If hairs be wires, black wires grow on her head.
  I have seen roses damask’d, red and white,
  But no such roses see I in her cheeks;
  And in some perfumes is there more delight
  Than in the breath that from my mistress reeks.
  I love to hear her speak, yet well I know
  That music hath a far more pleasing sound;
  I grant I never saw a goddess go;
  My mistress, when she walks, treads on the ground:
  And yet, by heaven, I think my love as rare
  As any she belied with false compare.

  And since today is Sunday here is a quiz for awatitsta: Which notable awatista once wrote the following naster piece lover letter:-)
  Hint: I found this letter by accident when I was in high school by sheer chance when the wild win brought to me under the tree I was sitting at and I was in search of its author and I found him in awate a few years ago. recognized him by this writing style:-)
  እቲ ምስ ብጾትኪ ትገብርዮ ምትሕብባርን ብጻይነትን ንዘለኒ ፍቅሪ መሊሱ ይድርዖ

  ቑምጣ ስረኺ ወዲኺ፡ ነቶም ኣኻውሕ ማይ ህመት ከም ማንቲላ ክትውጥሕዮም ክርኢ ልበይ ንጋንባልኺ የዕንተይ ድማ ነቲ ሸምጥኺ ይቋሙታ

  አነ ክደክም አብ ክንዳኺ ኢልኪ ነታ ጀሪካን ቦግ ኣቢልኪ ንጓል ባንዲት ከተብርይያ ምስ አስተባሃልኪ ልበይ ሓንሳብን ንሓዋርን ብወርቃዊ ቀለም ወቂጥኪ

  አብ የእሙራይ ወትሩ ከም ዓሶ ባሕሪ ትመላልስኒ

  ነተን ሓርበኛታት የዕንትኺ ንመጀምርታ ህሞት ዘመሳጣኒ ምስ ፓሎቲካዊ ብስለትክን ተወፋይነትክን ተወሃሂደን ሓርበኛን ፈቃርን፡ ክለት ተጻረርቲ አምራት ኣብ ሓቲ ሂወት ትሶኺዕን ንሃመይን ቀልበይን ደስታን ይህባ፡ ንምተክለይን ጽንዓተይን የህጥራ

  • Amanuel Hidrat

   Hi Sem,

   This guy knows how to assemble words of praise. Very impressive. The take home of words for me from his artistic language are : “ፓሎቲካዊ ብስለትክን ተወፋይነትክን ተወሃሂደን ሓርበኛን ፈቃርን፡ ክለት ተጻረርቲ አምራት ኣብ ሓቲ ሂወት ትሶኺዕን ንሃመይን ቀልበይን ደስታን ይህባ፡ ንምተክለይን ጽንዓተይን የህጥራ::”

   Is he really awatistas? I can’t pinpoint him.

   Regards

  • MS

   Hi iSem
   This is iSem when he feigned Harbegna tegadalay in his quest to win his girl friend who had dumped him to join ghedli. iSem was on semi-official tour but expanded that opportunity to shower his ex-girl friend with Shakespearian-Ghedlian poetry to no avail. Yep, iSem’s poetry is there for everyone to see.

   • iSem

    Hi MS and Emma:
    You both disappoint me.
    First Emma, this is a joke, no one write this:-)
    MS: Nop. Now that I told u it ia joke,now second chance
    My only hope is Sal now or Salehe Gadi
    Who said those lines and why (min alqaeel wo man almunaseba)
    Sal,do not disappoint me

 • Haile S.

  Hi all,
  A glimpse to the north-west and east. I couldn’t find ያዓላማ ሆሮማ(ባ)ሌ, the Assawrta or Afar song I new since childhood. Sorry if I am mixing up, it is due to my lack of knowledge in these cultures an language. Lucky are those who speak more than one Eritrean language!

  https://youtu.be/TXLTVb5YGZ0

  https://youtu.be/ma5G1b51sMA

 • Kbrom

  Dear all,

  (Let’s make resolution Awatista: stop politics at least for this weekend and talk about music and art)

  ዘመን ዘይቡሕጉጎ ደርፊ

  All generations have their own interesting qualities and contributions to the society, however, the passing generation admires mostly its own, for so many reasons. Some times it is reasonable some times it is not.

  ናይ ሎሚ ጸሓይ ከኣ ጸሓይ ተባሂሉለይ: ጸሓይ ቀደም ነይራ falls into the latter category, whilst the nostalgia that I will try to elaborate, I believe, falls into the reasonable admiration of the quality of the past productions and probes the quality of the current artistic products.

  My topic is song. Yes! ደርፊ ቀደም ነይሩ! Why?

  I do appreciate that the reason that the main reason that we love to think our generations’ songs are better than the current one is because the 60s and 70s song has the power to trigger shining memories that seem to carrying us back in time and space and not necessarily the songs are better written, composed or arranged.

  If someone’s first gift that was accompanied by the first kiss to his girlfriend was Nwaye Debebes የጥቅምት ኣበባ and the date went well, then it is more likely to hear him saying ደርፊስ ኣምሓርኛ ኢዩ፡ ፍቕሪ ንሶም ጥራይ ኢዮም ዝገልጽዎ። Because as scientist say ‘the songs we love become woven into a neural tapestry entwined with the people, seasons, and locations throughout our lifespan.

  My knowledge is near zero when it comes to lyrics and music combination, arrangement, etc. Nevertheless, I believe I am a dedicated listener. From the music we listen these days, and indeed the last 20 years, one can easily differentiate the quality of the 60 – 70’s songs and their lyrics.

  One of the reasons that I believe that made the old songs live through our life time as the best songs is the well written lyrics of the song. Read and listen to Osman Abdurahim’s song ትነብር ነይራ ቆጸራ ጠሊማ። Yes!the music is melodious, alluring, and delightful and Osman’s soul searching vocal in the tune is captivating, charming and spellbinding; but I believe what makes it splendid is the narrative style of its lyrics. Like a great book it has a story, in fact a story that sounds true story with an arc—a beginning, middle and end— the main character being Osman himself.

  He establishes the tone and scenario by telling us that he set a date and rendezvous with his fiancé but to his despair she did not show up and was trying to find her since.

  መዓልቲ ፈሊና ቆጸራ ጌርና ኣፋንየያ ግዝያቱ ምስኣኸለ ደልየ ቀቢጸያ። ነዊህ እዋን ኮይነ ጨሪሰ ምስተሓለልኩ ናብ ሲነማ ኣተኹ ሃንደበት ከይመደብኩ።

  So as in drama, with this few words, he set the scenery of lost love; with those two stanzas Osman was able to produce a conceptual scenery that equip us in understanding his narration. The fact we know that ናብ ሲነማ ኣተኹ ሃንደበት ከይመደብኩ will support us to understand the content and values which will follow in that dark cinema – where poor Osman was sitting alone unlike his ቀዳሞት ናይ ፍቕሪ ቖጸራታቱ።

  Then accompanied by the ambiance of high and low strings of guitar and (if I am not mistaken) the Ride cymbal which seems was softly played not to let Osmans vocal remain lonely, takes you to the main menu of the song.

  The kind of squeal in the intro and the transformation to the beat shows the power of the harmony and combination of strings and sax. It sounds as if it is a replica of the magnificent Bruce Springsteen’s track when he was featuring Clarence Clemens “Jungleland” silent screaming withered. I remember some one saying ‘if you like an instrument that sings, play the saxophone. At its best it’s like the human voice’. I guess partially it is true.

  Following the intro, Osmans starts to sing. One can easily witness his skills and qualities in his vocal range, vocal weight, vocal tessitura, vocal timbre, and vocal transition. Osman is capable of creating vocal points where he can break and lift them within his voice as he would like them to be.

  Then Osman narrates the story of what happened inside that Cinema. His words are descriptive like a page turner suspension book.

  እዋኑ ቁሪ ኢዩ ግዜ ቀውዒ ኣስሓይታ: ሰማይ ተሸፊኑ ብግመ ምስዛዕዛዕታ it is words yet Osman is capable ‘to showing us not telling us’ the environment. He is not saying simply ምሸት ነይሩ because people would say of course ምሸት ነይሩ you told us already you are in Cinema. So Osman did not use cheap ways of telling instead he tried to show the kind of the ምሸት ግዜ ቀውዒ ኣስሓይታ።

  In a narrative lyrics you are expected to make sure that any new stanza reveals something new, no matter how slight it is. So Osman took us with him to the rainy night.

  ምስ ደኸመኒ ዙረት ናብ ዝኾነ ቦታ፤ ነጎዳ ኖጊዱ ናይ ዝናብ ምልክታ። ሲነማ ኣተኹ ኪኾነኩም ንዛንታ፤ ዕርፊ ኮይኑ እውን ምስ ሰደድኩ ቆላሕታ.

  Again as a gifted writer he is convincing us to side with him as a victim of some one’s betrayal, wet by the rain, abandoned and emotional who is looking everywhere in the middle of the movies – ‘Prima Tempo’ as we use to call them when we were young.

  In the meantime, compare Osman’s lyrics with today’s songs which try to talk about love, exodus, religion, the war in Tserona, best night at Mockambo with his girl friend, Wg’e hadhd zagir, 2% Holland, the importance of implementation of EEBC, Weyane, First kiss, Mt’yas in just one lyrics. Or compare Osman’s realistic lyrics with someone who sings ብድኽነተይ ዲኺ ፍቕሪ ከሊእክኒ in a clip that shows him driving Mercedes.

  Now without stating much and diluting the beauty of the music with my TELMEDEN review, let me share the song and its polyrhythmic and polymetric contents, and its power of the complimentary melodic phrases, which Osman opted to have different starting and ending points.

  “We get nearer to the Lord through music than perhaps through any other thing except prayer። I agree!
  Would love to hear your input – enjoy!

  https://www.youtube.com/watch?v=v9CkVz1SrcE

  • Kokhob Selam

   Wow Kbrom,

   What a insensitive, post !! You are an artist of our times,,

   KS,

   • Kbrom

    Hi KS

    Thanks for sharing, ‘Remember you adjust to a higher vibration and you will eventually fully adjusted. The new will soon arrive and make you feel so much better፥I really like it, ኣፍካ ይስዓር፡ ሓሳብ ልብኻ የስመረልካ

   • Amanuel Hidrat

    Merhaba Kokhobay & Kibrom,

    For those who are in search of peace and unity in Eritrea, I will endorse and remind you with this: “In the free state of spiritual brotherhood, all differences will dissolve; all barriers will fall, and all passions which
    divides people will be changed and transfigured into the blessed of peace and unity” [ Guru Nanak].

    regards
    Amanuel Hidrat

  • Berhe Y

   Dear Kibrom,

   A great idea and wonderful review. I am not much into music but I do particularly like Osman. I understood this particular song and the story it tells fascinated me.

   You took me back way in time and reminded when my dad bought tape player in the eighties. He also bought two cassette which were popular at the time, kuku Sebsebie and another guy I forgot his name.

   We were all exited and listed to the songs again and again. My mother wanted Osman and nothing else. So my dad goes to the store and asks and he was told that’s old but they will have it for him the next day.

   So he got us the cassette and it played in our house everyday. I think it must be the one that was recodrded live. I am saay would be able to find it.

   One other song that I remember was “ab ketma MswaE”. I was never to Massawa and through the song I had the clear picture what Massawa would be.

   https://youtu.be/jsrQ0kmMNzs

   For most of the songs that I heard in 80s remind me home, specially every Saturday Hibret TirEit. Mostly Roha band songs and specially Tekle Tesfazghi Which one of them is Fikrey Telemeni.

   https://youtu.be/otgvW5ge-rQ

   • saay7

    Berhe & Kbrom:

    Well, eventually, I was going to disagree with Kbrom about something–I just didn’t think it was going to be about music. But we will come to that in a bit:)

    Berhe, I only know two songs that were recorded live of Osman, one was in the early Ma.t.A. days (in Tigrinya) and one was from the exile years (in Arabic.) Assuming it is the former, could it be this song: ጀለምታ ንብዓተይ? It is so fast I get tired hearing it:

    https://youtu.be/7KI2iPWwuU0

    Speaking of moms, in the mid 1970s, he came up with a monster of a song, I mean it was huge (yuuuuge) and everywhere and it was called “ኣደየ”

    ኣብዛ ዓለም!
    ኣላይተይ!
    ኣደይ ኢያ ወላዲተይ::

    What made the song different was it was his first gwalya song since ደቂሰ ኔረ (later covered by Tsehaitu Berakhi) –otherwise his songs had been “nightclub music”. There were two reactions to the song (and I will leave it to your imagination and your knowledge of your patriarchal society to determine who was saying them):

    1.እዋይ! ኣደይ መዓረይ ናፊቐ! (I miss mom) This was followed by the untype-able noise women make: they part their lips and as they do they make a chewing sound. Mts mts
    2.ሰበይታይ! ኣደይ? ደርፊ ስኢኑ ድዩ? (Sissy! “Mom?” What, he ran out of songs?)

    At the biographical level, the story was that Osman’s dad (Aboy Adurehim) was devastated that his son was a ሓሜን and it was mom who sustained him.

    Now, Krbom. I have given my permission to Tes Meharenna (publisher of Asmarino.com) to release audio reviews I have of Eritrean songs, but only when I am dead and buried. And the one I have the most fun with is the song you picked, Osman Abderehim’s ትነብር ኔራ:: It is narration, alright, but It is a Stalker’s narration: the last line is ደዲሕራ ስዓብኩ ክስልያ ምእንቲ (I followed her to spy on her.) And this is after she came out of the movies. In the cold of winter and fog. It is what makes women terrified to walk at night, #MeToo are not happy with the song. It is what a criminal would say testifying on what happened.

    By the way, Osman has, of late, been licensing his songs to a newer generation. Here’s one doing his best (“bless his heart”, as Southerners say) and my favorite part of the song are in the credits where he writes that Osman has given him permission to sing 3 songs. My favorite because I can actually imagine exactly how the conversation went:)

    https://youtu.be/r3hM4EG6AAc

    saay

    • Berhe Y

     Thank you saay. You always have treasure of knowledge to share. I was probably wrong on the live recorded but I guess I wanted to say was the older original version unless this is the only version,

     berhe

    • Kbrom

     Hello saay,

     Yes, I see the last line is ደዲሕሪኣ ስዓብኩ: ክስልያ ምእንቲ and that is the beauty of the song. Some song writers have their preferences for particular structures, one of them is to let the audience in suspension and let them do the remaining part of your story as he/she wishes to see them conclude. ድሕሪኡስ ረኺብዋ ዶ ይኸውን፥ ደድሕሪኣ ሰሊሉ ገዘኣ ፈሊጥዎ ኣሎ ካልኣይ ግዜ ኳሕኪሕዋ ዶ ይኸውን፥ that is the beauty of it. In Water Colour arts, there is the same trend, to paint your art work and not to finish it so that people could make their own making.

     Listen to ቀያሕ ኢያ ነይራ ቀያሕ ጓል ኣኽርያ boring, monotonous, list of all Asmera’s zip codes, ሓዝሓዝ ከይደ ስኢነያ፥ ገጀረት ከይደ ስኢነያ፥ ኣኽርያ ከይደ ስኢነያ፡ ቀሓውታ ከይደ ስኢነያ nothing “hooky”, it is a kind of lyrics which song critics would likely tell you “Don’t bore us with your meaningless lyrics, just play the chorus”!

     If Osman was to follow the ቀያሕ ኢያ ነይራ ቀያሕ ጓል ኣኽርያ style and tried tell us… then he went the second day, …… she did not open the door, ……he tried to send his best friend to convince her, ……then he came to know that she started dating another person…etc.. the more he tells us the more the beauty fades out. Re: Art is the elimination of the unnecessary. (Pablo Picasso)

     I think it was Robert Baggio (yes he was also a critic) who said we do not necessarily understand what the artist intended to say but we can “enjoy” and “appreciate” the art.

     Here we go with ቀያሕ ኢያ ነይራ ቀያሕ ጓል ኣኽርያ
     Boredom Waning: please buy energiser drinks before playing this song and plan to have you shower after listening the song.

     https://www.youtube.com/watch?v=rnWcpk_DfXQ

     • saay7

      Haha Kbrom:

      I see you are not a big fan of Geography Songs😂 iSem loves them, don’t you know. But you can’t blame the new generation for starting it: they are just continuing a tradition that was started in the 1960s by artists rhyming ኣስመራ with ብሓበራ or መንደፈራ, or 70s music of ውላድ ሕርጊጎ ወ ዕዳጋ (Alamin in “Selam”)) or Ghedli romanticism like ነፋሲት ጌሩ: ናብ ጎልጎል ዓላ (Fihira in Arki Hlfot) or Saeed Abdella’s ኣስቲኒ ማይ____ (fill in the name of any Eritrean river in “Asteeni my xemaeko” )… it is tradition now. It just went from macro to micro in Asmara, likely to increase to accomodate nostalgic exiles.

      No energizer drinks necessary for the song you attached: Hagos Berhane plays guitar! Plus, he gets extra credit for now having badly choreographed dancers somewhere in the hills or meadows, no?

      saay

     • Kbrom

      Ha! I see, saay,

      Speaking of ኣደየ ወላዲተይ this is what I have heard from the horses mouse,

      As part of his effort to convince Osman to quit singing , at one point Osman’s dad Hajji Abderhim bought him a new brand FIAT 125 and told him if you quit singing Osman wedey the shop (እንዳ እኽሊ) and this car will be yours. To respect his dad’s words, Osman stopped working in nightclubs to work in his dad’s (እንዳ እኽሊ) nevertheless, continued to write and compose his songs hiding from his dad.

      It was at that time that he released his ኣደየ ወላዲተይ single album that was composed by Fikre Atleticato. When the song was broadcasted in Radio Asmera Hajji Abderhim knew that his son did not respect his promise and declared him as persona non grata. His mom also told him ኣነ ምስ ኣቦኻ ተዓረቕ ኢየ ኢለካ እምበር ድረፈለይ ዶ ኢለካ ኢየ to which Osman replied ኪዲ ንስኺ ጥራይ ኣይኮንክን ኣደ ንኩለን ኣዴታት ኡየ ደሪፈያ። But it was specifically written for her according to him.

      Now to the licensing to the newer generation part. You see if one is going to remix he has to put the bars either to improve or at least to keep the status-qou of the song. They have to do their homework and work hard. In the video you posted you see three major mistakes in the first 30 seconds, one he is saying ዝሑል ኢዩ ማዓንጣይ it is ዝሕው ኢሉ (kinda of Butterflies in your stomach) and then ካብ ፍቕርኺ ሕሰም ይኣክል which must be ዝኣክል ሰኪሐ። The third mistake is while they are acting in a scenario of 60’s and smart enough to remember the costume, they forgot that the ironing of that time was not and electric iron.

      Please watch this video by Ethiopian Director in Jossy’s clip and the efforts they made to reflect the scene. Then you will see the big difference.
      https://www.youtube.com/watch?v=SU6Tr3GKyKY

     • saay7

      Kbrom:

      All good points. Well, nearly all… you are new to awate so, a reminder (re-posting)

      Jossy? The guy is so obnoxious the estate of Abraham Afewerki had to say, “please stop”. Remember, he was going to go to Eritrea to hold a concert and some meanie Ethiopian website had a bunch of snarky comments about that, which I saved, and I would write my buddy Eyob Medhane with “guess what?” and he would think I had breaking news and every single time he would fall for it and every single time I would quote a line from the Ethiopian website about Jossy in Eritrea. Samples:

      Hey Eyob, i got some news!
      What?
      በል እግረ መንገድህን ለ ግንቦት ምነው ዘገያቹ በልልን!

      Eyob? Where have you been? Did you hear?
      What?
      ኣስታጥቆ ሳዋ ይልከዋል ከዛ ሳዋ ሳው ብሎ ይዘፍናል!

      Hey Eyob, did you read the BBC report?
      What? No, what does it say?
      እስኪ መጀመርየ የራስህ የሆን ኣልቡም ኣውጣ: በምላጥነህም ኩራ እንድ ኣትየ ማዘንግያሽ ሻሽ አትቀያይር!

      Then Eyob disappeared for months from me, until:

      Hey Eyob, I got news about Ethiopia’s elections!
      What?
      የማታድግ ጥጃ ከብሬ ፊት ትበላላች አሉ አያቴ በቅድምያ ሱሪህን በደምብ ታጠቅ

      Saay

     • Kbrom

      Ah saay Ok, my apologies, I did not know the rules of the ground; as many of my fellow Eritreans I started to post then I will read the guidelines; we sign a contract then we read it, that is what many of us do, do not we? But how would one know if a video was posted before. Moreover, I can see Awate Moderator beside your account, what does moderator mean, of course, I mean in this context.

     • saay7

      Kbrom:

      It was a joke 🙂 These are the only posting guidelines that moderators enforce (when they have time). Otherwise, it is a self-moderating forum:

      http://awate.com/posting-guidelines/

      saay

     • Tzigereda

      Hey Kbrom,
      This song is weird in a sense that one is not sure if he is singing about godenatat & barat asmera or about a girl he felt in love. Or does he suffer from dementia that he forgot where he saw her, but then he talks about the “ቀያሕ ጋል ኣኽርያ”, so one would expect he ቀንፈዘው ክብል only in ጎደናታት ኣኽርያ. እንታይ ኣምጾ the whole ኮለል?
      It is again as most of the tigrinya love songs about him…how much he walked ( እግረይ ነቒዑ ( it this romantic? ), how much he suffered ( like in some other songs) “ ብሰንክኺ ኣትዩኒ ሰሎሎ”, ” ማዳ ተኸዲኑ ገጸይ” , ” ትምህርቲ ኾይኑኒ ኣሎ”, “ኣላትኒ እንዳበልኩልኪ ክንደይ ብአኺ ተመኪሔ”. እዋይ ኣውያት እዋይ ብኽያት ! The part of how much he loved gets almost lost.
      Yemane Barya is one of those rare artists who could sing real love songs ብዘይ ጸርፊ ብዘይክሲ
      https://m.youtube.com/watch?v=etNp-byU0VA

     • Kbrom

      Heya Tzigereda,

      እንታይ ኣምጾኦ ኮለል ጥራይ ኢልኪ ዕንኪላሎ ኢዩ? ኤህ ኢለኪ ኣለኹ ማስጣይ ይወርድኪ ኢሎም እውን ይደርፉ ነታ ዘፍቅርዋ?I wish they can listen to Yemane’s
      ጾግራ ነዊሕ ጭራ ፈረስ፡ ንየማን ንጸጋም ዝመላለስ:
      ዓይና ኩሑል ከዋኽብቲ ቀትሪ ጸሓይ ኢዮም ወርሒ ለይቲ፡
      ዑንቂ ባሕሪ ዘይትርከብ ብዋዛ፡ ጸሓይ ንግሆ ናይ ህይወት መኣዛ።
      ስማ ጥዑም ተፈታዊት ወይኒ፡ቆጽሊ ኣደስ ጥኡም ሽታ ወይኒ፡
      ነዋሕ ዘንጊ መዓንጠኣ ክራር ሰተ ሰምሃል ዘረባኣ መዓር።

      Kudos to the music composer the legend Abdullah Abubakar

      Idris wedi Amir was another legend who sung I wish I were your bracelet so that I can always touch your skins.

      In one of his love songs ( translation by Omer Kekia) he sings
      (esK leKalQ red’ani)-Till the creator saves me
      (mn emeyt abere)- And if I die I will only rest
      (weQebryie setreni)- And my grave will veil me
      (wemn hale Hlaya)- And if I live, I will sing for her
      (wera’yta kefieni)- And seeing her will be all I ask for
      (ana sabr hlieKo)- I am still patient
      eglie wo’gla tenebr)- Not only for herself, but she also lives for me
      (wa shamatna kefiena)- And our love is enough for us
      (Haglan mnmeS’ wodbr)- Even if there comes poverty and want
      (ana sabr hlieko)- I am waiting in patience

      There was another traditional song written for your name which goes like this
      ጽጌሬዳ ጓለቦይ ወረደ
      ጾግሪ ርእሳ ፈረስ ምቐየደ
      ደርጊ ስና ሰማይ ምጋረደ (whatever that means)

      https://www.youtube.com/watch?v=0jxQ5GCF-WU

     • Haile S.

      Selamat Kibrom,
      Your today’s suggestion was a stroke in the direction of the hair (caresse dans le sens du poil).
      I tried to find a link for one of my favorite Eng Asghedom’s song (መፍትሕ ልበይ) without success. But I realize that you and Tzigereda are not fun of the blood engorged heart (ልበይ ደም ሰሪቡ). I wouldn’t even consider his other song (ጓል ኣቦይ ጊለ) even if I had found a link. ሕጂ ክብሮም ደራፊኡ ዘይተፈልጠን፡ ዘይተቐርጸን ካብኣምጻእካ፡ እንሃለት ኣብ እንዳ ስዋ ዝሰማዕኩዋ፥

      ዓይኒ ዕንበባ ዓተር፡ ሽንጢ ውላድ ተመንየ
      ኣበይ ኣበይ ትነብር እዚ ኩሉ ዘመንየ
      It repeats several times by changing the tone.

     • Kbrom

      Selamat selamat

      Je vous remercie. Le but était d’avoir le feu de la guerre politique. The other day we were talking about the songs that disregard the 50% members of the society. Look at the wedding song when Mer’awti walk to the Das, ከዓ መጸ መጸ ኣንበሳ ይመስል ካብ ዱር ዝወጸ as if the bridegroom is not there. Then you have the ብድሕሪ ገደና ሕለፍ ከም ደበና ኣደይ ክርእያኻ ንጓለይ ክብላኻ even when she is in love with him she does not have a say until and unless the mother tells the father and the father agrees or rejected.

      ዘይተቐርጸን ካብኣምጻእካ ማመት እትበሃል በዓልቲ ቀላይ በዓልቴት ነበረት ይባሃል። ንሳ ንነብሳ ባዕላያ ትደርፈላ ዝነበረት ገለ ካብቲ ኣብ መጽሄት ነጸብራቕ ዝወጸ ግጥምታታ እነሆ

      ቀጣን ኣምዑት ከም ዘንጊ ኣቤቶ

      ተሰታይት ከማይ ኪልዓውቶ

      ተበላዒት ከም ስጋ ኣውለልቶ

      ስገም ቶራት ጣፍ ሓጋይ ኣራቶ

      ኣፋ መዓር ከንፈራ ሕሙቶ

      ወለጋብር ዝሰርሖ ቀበቶ

      ወዘርአቆብ እተቀመጦ ባይቶ

      ረኪብክ’ዶ ካባና ዚፍቶ

      ዝሓዝክዮ ይግበረልኪ ከንቶ።

     • Haile S.

      Kibrom,
      ማመት is a very interesting lady and a trove poet. By saying ዝሓዝክዮ ይግበረልኪ ከንቶ, she looks to have been an inveterate widow (በዓልቴት) from a village ቀላይ በዓልቴት. I learned a new tigrigna word from this song, ኣውለልቶ, which means rib-meat based on the tigrigna dictionary that is presently at auction for Awate fundraising. Great song!

     • Kbrom

      Haile,

      Actually she was ጽናሕ እሞ እዞም እንግሊዝ ከይሰምዑና ብትግርኛ ክንቅይሮ እቲ ዘረባ፥ ዓጣሪት ኢያ ዝነበረት ። At one point she sang for herself

      ማመቴ ጓል ጸባኡ ነብሪ

      ከም ኳደሬ ለይቲ ተዛውሪ

      ከም ወደባይ ለይቲ ተናግሪ

      ሳግላ ይመክን ኣፍከሜ ይፈሪ

      ዕስራ ናብ ቤት 50 ናብ ቍሪ

      ከም ምሕዳርና ኣሕድርና እምበሪ

      ገሌ ማይ ንወርድ ዕጭ ንኣሪ

      ከም እዝጊና ትቀትሊ ትምሕሪ።

     • Haile S.

      Kbrom,
      Let’s say she was a sort of courtisan, who poetically and intellectually entertained her village and the whole region. Like some of the European courtisans, she might have played regional politics. There are individuals who left big mark like ማመት። I remember my mom talking of ሹም-ፍረሓንስ though I cannot relate any of the stories I listened to. It is great you brought her to the forum and importantly great of you for being able to remember all details without dots. Do you know what kind of tree or shrub is ኣፍከሜ?

     • Kbrom

      Haile,

      I have no idea what could be ኣፍከሜ.

      It is great you raised another popular thinker ሹም ፍረሓንስ who is believed to be the most creative and shrewd personality for his sagacious decisions to solve complex cases. The following ” ውዕሎ ሹም ፍረሓንስ ” was written by Viviana Amanuel in 2012.

      ሓደ እዋን ፣ ሓደ ሰብኣይ ፣ ነገር ሓደጋ ኾይንዎ፣ በጊዕ ናይ ሓደ ዓዃይ ቀተለ’ሞ፣ ቅድሚ ናብቲ ዋና በጊዕ ከይዱ እንታይ ከም ዝኽሕስ ምሕታቱ፣ ገጸ በረኸት ተማሊኡ ምኽሪ ክወስድ ናብ ሹም ፍረሓንስ ከደ። “ኣትንቱም ጎይታና ሹም ፍረ ሓንስ፣ በጊዕ ቀቲለ’ሞ ክንደይ ኮን ትግምገም?” ክብል ተወከሶም።

      ሹም ፍረሓንስ፣ ግጭት ናይ ሰባት ክፈቱ ዘይጽገሙ ሰብኣይ ስለዝነበሩ፣ ኣብ ገሊኡ ንስለ ጭርቓን፣ ባዕሎም ሰባት ከጋጭዉ ይረኣዩ ነይሮም እዮም። “ ኦይ ፣ ኣንታ ወደይ፣ ስጋኣ ሌማ፣ ዓጽማ ከረማ-በጊዕ ደኣ እንታይ ክግምገማ?” ኢሎም መኽርዎ። ድሕሪ’ዚ ፣ ወይ በጊዑ ዝተቐትለቶ ሰብኣይ ከኣ፣ ናብ ሹም ፍረሓንስ ብተመሳሳሊ ዕላማን ኣገባብን መጸ’ሞ ክንደይ ዝኣክል ካሕሳ ክሓትት ከም ዘለዎ ሓተተ። ሹም ፍረሓንስ’ሆየ፣ ንዕኡ’ወን ፣” እዋእ ፣ ስጋኣ ቆጮ ፣ ቆርበታ ወጮ- ዋጋ በጊዕ ደኣ መን ክወጮ?” ቢሎም ፣ መኺሮም ሰድድዎ። ድሕሪ’ዚ እታ ነገር ተባላሊዓ፣ ናብ ሹም ፍረሓንስ ተመልሰት። ሹም ፍረ ሓንስ ከኣ፣ እቲ ቀዳማይ ምኽሮም ናይ ጭርቃን ምዃኑ ሓቢሮም ንክልቲኣቶም ሰብ ነገር ከም ዝግባእ ዓሪቆም ሰድድዎም።

     • ሰላማት ሃይለ ሰ፡

      ብ ኮኢንሲደንስ (Is it wezbi in tigrigna) ቀላይ በዓልቴት ዓደ ኣቦይ ኢዩ። አዛ ተዋጋዓላ ዘለኻ ዘማሪት ‘ሞ ጽቡቕ ጌረ ክላለያ። ኣሞይ ከይትኸውን።
      ኣሃ ኣሃ፡ አታ ቓል “በዓልቴት” ቃል ገላጺት ነታ ዘማሪት ኢኻ ትጥቀመላ ዘለኻ። ብዝኾነ፡ ስም ዓደይ መስራቲት፡ ዓባይ ኣሞይ ባዕላ ሙዃና ኣስተምህሮ ረኺበ ‘ሎኹ። (ፕላስ more extrapolations. Thank you.)
      Inveterate you say? I see your Amet and raise you Amet squared. The inveterate gambler that I am. For some reason Michael Wong’s book title on Eritrea is conjured in my mind. And now Dustin Hofman in Wag The Dog.
      ጻጸ

     • saay7

      Haile S:

      Will this do for now? Be sure Tzigereda has her headphones 🙂 It probably has the two most disgusting combo of words in Tigrinya, but I think it is an expression of love.

      https://soundcloud.com/dreambeachrecords/engineer-asgedom-chefera

      saay

     • Haile S.

      Saay7,
      You are encyclopedic! Nice version. Agree on the bad words.

     • Amanuel Hidrat

      Selam Hailat,

      Talking about Saay, either he has a photographic memory or he is so good in using modern technology. On the former he made to say what? last week, when he can’t remember his own article he posted it two months ago. I think he is good in long term memory than short term memory. Keep in mind short term memory is the time period we retain the information before either discarding it or transferring it to long term memory,

      On the latter relating to his savvines of technology, you could understand him from how fast he pulls documents to use them for his argument. No question about that that he so good at that.

      Regards

     • Tzigereda

      Dear Emma,
      I think it is not bad when we allow ourselves talking about the oldies and new songs, a good opportunity to revisit our childhood, ዝካረታት ነሐድስ ኣተረጋግማና ደጊምና ሓቢርና ንድህስስ.

     • Tzigereda

      Hey Saay & Haile S.,

      ጋመይ ንኢሽትለይ ትዓብየለይ ደላ ትዓብየለይ ( so this is the underage ጋል ኣቦይ ዑቕበ he is dreaming to marry) and he compares her with the

      ሓያም ጋል ኣቦይ ጊለ
      ዓባይ ሰለፋ ከም ኣድጊ በቕለ
      ዓይና ሓውላለ…

      Saay, how come you consider this as an “expression of love”? This is worse than the “ልጅነትዋ” song of Muluken Melese.
      Haile S. I doubt you too like this song.

      እዋይ ቅብጸት

     • saay7

      Dottore Tzige:

      ወይለይ, Was I there? (ኔረ ድየ?)😂 I am just telling people who romanticize old songs that old songs had their fair share of stink bombs.

      By the way, there is a new song, by a female singer, who is giving advice to her future-boyfriend and one of them is:

      “ንእሽተያ እንተኢሎምኻ: ባዕለይ ከዕብያ በሎም” or something like that. So, that appears to be ingrained and…

      universal? Yesterday, every Eritrean woman’s ideal boyfriend, Idris Alba (I don’t know any Eritrean woman who doesn’t have a thing for him) got engaged. To someone 16 years his junior.

      saay

     • Tzigereda

      Hey Saay & Haile S.,
      At last here is Kalab Teweldemedhn who is honest enough and sings “መልሱዶ ቀሊል ኢዩ” meaning “ኣይንኽእሎን ኢና” 😂
      Haile S,
      ፍርቂ ካሕሳ ከፊልካ ኣለኻ ( sala two wonderful songs of Eng. Asgedom).
      https://m.youtube.com/watch?v=a3xo7PQMr7k

     • Haile S.

      ጽገረዳ ሓውተይ፡
      ኣይትቕበጺ ኣይትቃባበጺ። ንጓል ኣቦይ ጊለ፡ ኣፍንጫይ ሓቲመ እንዳተሰቀቕኩ እየ ዝሰምዓ። ስሓር ክ’ኣ ጥሕሻ (couldn’t find in you tube) ጥራይ እንድሕሪ ሰሚዔ ብስምዒት ሃገር ከይሰክር። Here are 2 of his songs. መሶበይ video has beautiful images including the old St Mary church before the actual one.
      I would habe loved to link መገዲ ሳን ጆርጎ for Emma, but could not find it in youtube.
      Enjoy

      ሃንደበት መገሻ (aka ጨኪንኪ)
      https://youtu.be/YJDrlTJXo_o
      መሶበይ
      https://youtu.be/F3ceABAgock

     • Kokhob Selam

      Hi Haile S.

      Thank you very much..For the above ..
      So, now we here are divided in to two groups ..Past lovers and future lovers but we are are supposed to have the 3rd group who love now the present..Look carefully since yesterday we are in memory of the past.

      KS,,

     • Haile S.

      Kokhob,
      From the modern. This one is for you. ኣፍሮ….. ኮዝከብ ናይ ሰማይ ኢኻ……
      https://youtu.be/6VHoFboTraY

     • MS

      MerHaba Tzigereda, SAAY, Kbrom, Hai;eS, iSema …..
      Beauty, I think, is what a society constructs it to be. Some emphasize on color, others on texture and tone of skin, some add to what they have others disfigure their natural bodies. So beauty and body image is a social construct and as similar beliefs and constructs of society, they change with the changing outlooks of the particular society depending on how active the interaction with outside world is. Cultures influence each other. Look at some African tribal body artworks: you will see works done at elongating the neck to a dangerous height, some enlarge their lips by stretching it using circular objects, others work on disfiguring their ears, etc. If Wed-Amir or Yemane Barya lived among those tribes they would surely sing : እታ ቦጃል ከንፈራ/ ኣእዛና፣ ቀልዓጽ ክሳዳ፡ ሸራፍ ኣስናና. Now, I’m sure the new generation of those tribes don’t approve of those body disfiguring expressions of beauty.
      The second point, which is more important, is what Tzigereda is raising, i.e., the use of established negative societal values to promote one’s view: in this case male chauvinism. Some of our traditional songs perpetuate male dominance by belittling women or describing them as objects well placed in a shopping parlor. The songwriter then gives us an image of a male singer doing window shopping using what the society established for him to be the expression of beauty. As pointed out by Tzigereda: some writers choose out the virtues of beauty, others express beauty by eliminating the imperfect descriptors such as in this case:
      ሓያም ጋል ኣቦይ ጊለ
      ዓባይ ሰለፋ ከም ኣድጊ በቕለ
      ዓይና ሓውላለ
      The third point I want to bring to Bxeyti Tzigereda is that women too do their part in lionizing or disparaging men’s characters. The difference in the way both sexes do it in our society. If you attend women’s circle in Tigre weddings you would be surprised seeing the harsh way they tear down the bridegroom through singing. Also, in Tigrigna wedding, the same happens. Reading some Eritrean folklore literature, and few movies depicting traditional Tigrigna society, I can bet women are not less potent in tearing down men.
      The forth point: why all the attention to beauty? Well, it is just part of our genes. Look at nature, how far sexes go to attract the opposite? That biological drive does not stop even when married. The men in this forum will testify how many times they were chastised by their wives for not paying attention for the small details they made, make up, dress, furniture arrangement, etc. Of course, the poor male is only after one thing, and that is to leave as many offspring as possible. They do that either by magnifying the descriptors of beauty or by eliminating the imperfect characteristics of what society constructed to be beautiful.
      The fifth point: We are not condemned to be slaves of evolution. Because we are humans, we can reign on some harmful societal beliefs. For instance, elongating one’s neck beyond what our anatomical structure can sustain is dangerous; disfiguring our body is dangerous, bewitching and disparaging women is an acceptable, etc….
      Welcome back bxeyti Tzigereda korEida:
      ብጸይቲ ጅግና ጽገረዳ
      ግምጥልጥል ተብሎም ከም ሃንዛ
      ንሳልሕ ዮኑስ ገኒሓ ናብ ክብሮም ተምርሕ
      ንክብሮም ኣለስሊሳ ንሰመረ ትሽንድሕ
      ንሰመረ ሸንዲሓ ምስ ሃይላት ተዕልል
      ምስ ሃይላት ወዲኣ ምስ ማሕሙዳይ ተጽልል
      መርሓባ ብኪ ወለት ዘርኣይ
      ኣብክን አንበርህ ከም ጸሓይ
      ምስልክን ልጥዕም ዎ ገርም ላ ሞዳይ
      እምበሌክን ሚ ብና፣ እንየብስ ከም ሓጋይ

     • Tzigereda

      Hey Kbrom,
      I love this song ( thank you for the translation) of Idris Wedi Amir, beautiful!

      As for Yemane’s “ጾግራ ነዊሕ ጭራ ፈረስ” hmmm…did he see such a woman in those indian films or in the Romanzo magazines? As africans, over 99.9% eritreans have short and ተሪር hair. Maybe due to such songs the wave of ኣርቲፊሻል hair has become so popular that in Asmera and ከባቢኣን ፋኛቱራ ይዕበስ ኣሎ ይበሃል, the epidemy ስግር ዶብ ሓሊፉ. Dont ask me how many ኪሎታት ይምዘን the additional hair, but I know that there is sleeping distress because it is uncomfortable. And it symbolises ውሕልነት ናይ ገዛ ናይ ክሽነ, the still most demanded criteria.

     • Haile S.

      ጽገረዳ፡
      ጸጉሪ ኣልዒልኪ፡ ቁኖ ኣዘኪርክኒ። እዚ ክሻ እንዳወሰኽካ ኣብ ክንዲ 7-ኣልባሶ፡ 7-ኣፍዑት ዝተሰከምካ ምምሳል ከ እንታይ ትብልዮ?

     • Tzigereda

      Haile S.,
      Exactly that is what am talking about. Ytrefena

     • saay7

      Kokob, Haile, Tzigereda, Kbrom and all our Ethio friends:

      Speaking of hair and braiding, etc, @Gecho visualizes a world when Tigray will secede from Ethiopia and Teddy Afro (whose wife is Tigrayan) has to write a song about the separation (never mind the meanness, motivation behind the poem; assess its quality):

      ክመስቀሉ ስር: መቀሌ እንዳልመጣ:
      ኣጥር ተበጅቶ እግሬ ማለፍያ ኣጣ:

      ትርሃስዬ ቆንጆ ያደግሽው ባምባሻ
      ለሰባራው ልቤ ሁፒለት ወጌሻ:

      ያንገትሸ ጌጣጌጥ; የጸጉርሽ ቁናኖ
      ሊያሳብደኝ ነው ታእየ ልኮኖ::
      😀

      saay

     • Kokhob Selam
     • Selam saay,

      You are indeed multi-talented. Only that she must be eritrean, from an eritrean mother and a gondere father, and she grew up in eritrea. I do not think that Teddy Afro will be heartbroken if tigray goes.

     • saay7

      Horizon:

      Wait. You do know I did NOT write the poem; I am merely re-typing what @Gecho wrote. No talent required in re-typing what others wrote 🙂

      saay

     • Kokhob Selam

      Dear Horizon,

      Go beyond Horizon,,watch and enjoy it.

      https://www.youtube.com/watch?v=FjCKaFjRhwE

      KS,

     • Amanuel Hidrat

      Selam Kokhobay,

      What language is this in tigray with a tigrigna dancing guayla? I mean the first clip.

     • Kokhob Selam

      Yep Amuni thank you for asking..

      The first music is Ethiopian Eroup song by Yeshi Brhane, and the 2nd is by Eritrean singer known as by name Fyori Brhne also they are both from border Ethnic groups.

      The first is Erobian Song cultural too meanings are very similar if you know the language you will only make rarely translated..

      KS,,

     • saay7

      Kokhob:

      To close out the weekend, here’s a video that doesn’t have choreographed epileptic seizures, doesn’t have random meadows and valleys, and it doesn’t exhaust you just listening to it. Even the Wata (one-string violin) is subdued and well-behaved instead of overwhelming the vocalist. It’s just people having a good time and it’s contagious.

      Dawit Wordofa – Minu Yegud New (ምኑ የጉድ ነው)

      https://youtu.be/eh7KU6B-mUg

      See you next weekend!

      saay

     • Kokhob Selam

      Dear Saay

      What a wonderful weekend! Nice, really your all have participated and shined the page ..

      KS,,

     • Berhe Y

      Dear KS,

      Yes, indeed. I come accross this video the other day and it is by Hicham & Hanane, I think from Morocco.

      May be saay will analyze the details but it does resemble Amharic.

      https://www.youtube.com/watch?v=12gSbb_R44Q

      Berhe

     • saay7

      Berhe:

      Not me! SGJ and Ahmed Raji are the fans of one-string instrument with the annoying sound:) I also have no idea what people from Morroco and Mauritania are saying even when they are speaking Arabic. They long decided that vowels are useless so they just use consonants making only those with perfect fluency in the language and all its dialects (like SGJ) understand what the hell they are saying:)

      saay

     • Berhe Y

      Dear saay,

      You are always in good mood and you make fun out of almost anything. I wonder if this is how you are in real life. It must be a treasure to those around you all the time.

      Brerhe

     • blink

      Dear Berhe
      I heard saay is like wedigebeya at 7:00 in the evening going to the center city with buss number 2 .

     • Kokhob Selam

      Dear Berhe Y,

      Yes, I saw this one last year and it is very near to Amharic songs and horn in general..We are connected to the world at large and you will find a lot of similar cultures every where from every corner of the world..

      KS,,

     • blink

      Dear Berhe
      Is this even a music ? I thought they are in a cemetery putting someone to rest. I wouldn’t call this music. If an alien comes I think he will somehow find something in common.

      By the way ,it was one of the best weekend in awate forum.

     • Eyob Medhane

      Sal,

      Even before I saw the full video, the first glance of it tells me it is a disaster.

      The guy’s name is NOT ዳዊት “ወርዶፋ” it is ዳዊት ሆርዶፋ

      ወርዶፋ is not a word…

      That only turned me off to watch your video.. 🙂

     • saay7

      Hahaha Eyob:

      Well, you know, we no speak Afan Oromo…. I didn’t upload the video which brings the intriguing possibility that the guy doesn’t know how to spell his name in Geez because they use Latin alphabets 🙂 🙂

      By the way, if you want Eritreans to stay out of the affairs of Ethiopia, make Afan Oromo the official language. Then we wouldn’t have a clue what’s going on and leave you alone:)

      Again, you are welcome.

      saay

     • saay7

      Tzigereda:

      It is again as most of the tigrinya love songs about him…how much he walked ( እግረይ ነቒዑ ( is this romantic? )

      😂😂

      Isn’t that the very definition of love, in any language? ሞትኩልሽ፥ እኽለ ማይ ኣብዩኒ, etc? Sometimes in two languages, simultaneously: Like Temu singing about his love Hana who just is not answering his phone calls and he says with his cute Amharic accent “እኔ ነኝ ማውቀው ከም-ከመይ- ከም ዝሓደርኩ”. Then they meet in the club and dance or he is just reminiscing, whatever.

      https://youtu.be/rSkGZ_T_0aI

      The dude who is in love (most likely, lust) with the Akhria girl was going to other neighborhoods ክዛናጋዕ: there is only so much walking you can do in Akhria.😂 But seriously, there is one truth: the new songs are infinitely better than the old.

      saay

     • iSem

      Hi Sal and Kbrom and of course tegadalit Tzigereda
      Sal: I agree with you that the new Eri songs are better, but not infinitely better. But Eritreans for some reason relish everything of the past
      And Sal once told me that he asked an artist to depict the lyrics of a Tig song and the artist came up with an alien. That encapsulates some of the absurdity of descriptions of love songs
      The new generation are little better than their parents especialy of the ghedli generation and one of my favorites is that the new generation always say “amlak ymesgehn” unlike their parents, who used to say, werqi or tsiffet alena and in this case their are infinitely better but in songs, the vestiges of the past linger.
      Sal, do not push me to write an article tiled: where is his power?

     • saay7

      iSem:

      Well, it’s true 😂 since you are spilling things here about the ideal Eritrean girl as described by male singers, let’s do the math. If you take:

      ዓይኒ ፍንጃል
      add
      ኣፍ ካትም
      add
      ስኒ ዕፉን
      add
      ኣፍንጫ ካራ
      add
      ፇግራ ጭራ ፈረስ ኣብ ጎና ዝበፅሕ

      And she is very quiet, inarticulate 🤫 and almost mute, what do you have besides an alien, 👽

      saay

     • Kbrom

      Tsigereda, saay, MS

      Not long time ago one ናይ ወጻኢ as they call us in Eritrea went ዓዲ and asked his father
      ፓፓ ኣነ ኣነ ክምርኦ እደሊ፤ጽብቕቲ፡ ነዋህ፡ ቀያህ፤ውሽጣ ይኹን ደገኣ ሓዳስ፡ ብዙህ ወጻኢታት ዘይትደሊ፡ኣብ ዝበልክያ ቦታ ሕራይ ኢላ ትኸይድ……
      ሰብኣይ ትቕብል ኣቢሎም ወደይሺ ከምዛ ትብላ ዘሎኻ መኪና ጥራይ ኢና ክንረኽበልካ ንኽእል።

      Songs reflect mostly the socio political and economic situation of their time, imagine if there was a mobile telephone 100 years ago they would have not said ጓለቦይ ቀሺ ዘራጽዮን ሕለፊ ናብቲ ሩባ ማል ተስትዩ መሲልኪ simply he would have called and say ድሕሪ እቲ ሓሰር ኣለኹ ኣብኣ ምጺ

      Speaking of the current songs, guess which song has the highest hit today, Yonas Meste ጉያ ጉያ ፍቕሪ 6.6 million; because 1) it reflects ስግረዶብን ፍቕርን the challenges of tens of thousands youth and 2) is believed to be true story.

      https://www.youtube.com/watch?v=ZT8ph7sg8jI&index=9&list=PL9ZmCILrL9O31NCyzf0U0X7HO3ppWJpWy

     • Tzigereda

      Hey Kbrom,
      😂😂
      Regarding the song “ guya guya” which is also played by many krarists, meaning that many identify themselves with the song, is a reflection of the bad socioeconomical & political situation at home.The singer is desperate because he is convinced his lover ( who fled Eritrea and lives in Ethiopia) left him for a wealthier man. It looks like the situation of the youngsters is much much worse than the time Tekle Tesfasghi sang “ብስእነተይ ድዩ… ገና ኢዩ ዕድለይ ” ( at least he and his lover were at home, in Eritrea).

      https://m.youtube.com/watch?v=3I6VZ3bBMus

      https://m.youtube.com/watch?v=rGqlQhid8Sw

     • Eyob Medhane

      Sal,
      What do you mean his ‘cute’ Amharic accent? Temesgen Gebreegziabher is a Tigraway…

      Granted he is ye Addis Abeba lij..

     • saay7

      Eyob,

      Too late to the party again. So, there is this word your peeps struggle with and unfortunately it is very common in Tigrinya songs:

      ፍቕረይ
      which they pronounce
      ፍቅረይ
      which makes it “cute amharic accent.”

      Even Hewan, the girl from Jano Band: she covers ፍቕረይ ተለመኒ perfectly, except for ፍቅረይ. Repeat after me: ፍቕረይ ፍቕረይ

      https://youtu.be/AD1wUx_RtQM

      Other examples of cute ፍቅረይ available upon request.

      You are welcome:)

      saay

     • Eyob Medhane

      Sal,

      I will revert to the immortal Be’alu Girma’s Oromay as one of the characters Fiameta trying to teach the main Character Tigrigna, he responded to here

      “…ባክሽ በጠዋቱ ይሄንን ጉሮሮ የሚቧጥት ቋንቋችሁን ተይኝ…” 🙂

    • Kbrom

     Hello saay,

     You did not like the ደዲሕሪኣ ስዓብኩ: ክስልያ ምእንቲ (I followed her to spy on her.)?? HeeHee, that shows you are not Asmarino saay.

     Don’t you know what used to happen to Asmarinos during 60’s, they follow the girls they love up to their house (I followed her to spy on her) and the more Asmarinotat awalid deqi Asmera knowing that they are following them would knock on different door to mislead/delude them where their house is. Next day: ቀንፈዘው! For more information please refer to Tsigereda or Sara!

   • Kebessa

    Berhe,
    Nothing is like the original. Here is the original
    https://m.youtube.com/watch?v=GZfdubl-FpI

  • MS

   Selam Kbrom
   This is a great review Kbrom. Thanks a lot. Your artistic skill is there for all of us to see. Now, SAAY is gonna come to ask you to review “lbey mdrebeda”, another beautiful song of Ustaz Osman Abdulrahim. I guarantee that.
   https://www.youtube.com/watch?v=h-qIH1Jrv5U

  • ሰላማት ክብሮም፥

   አወ ‘ዞም –ዳሽ–ዳሽ–ዳሽ– ከይሰምዑና።

   “(Let’s make resolution Awatista: stop politics at least for this weekend and talk about music and art)”

   I see no resolution but same same slight of hand. It is February 11. 11=3 in base 2. 2/11 as 2 and three February Fenkil. ፈብ ፈን። ቅድሚ ክልተ ሰለስተ “አንታይ ኣሎ አንታይ ኣሎ። ረሲዕክኒ አንታይ ኣሎ አንታይ ኣሎ።” (ዑስማን ዓብድረሒም)

   ፈብ ፈን። ሓደ ሓደ

   https://youtu.be/mtLwn4dkipM

   Another Eritrean song of love by Estifanos Zematch ኣብ ከተማ ምጽዋዕ፡ that is fitting with your timely song review is:
   ኣብ ገምገም ገርጉሱም ክትሓልፊ ሪኤኪ ለካ ጓል ሳሒለይ ተጋዳሊት ኢኺ…
   (Perhaps Blink or MS could find and post the song with their thoughts/review. Perhaps you Kbrom.)
   The ‘boycott/cold chilling non mention/ stealthy group think, designed planed actions’ is duly noted.” And the barometer read….

   My apology for showing up to the disco party uninvited. I rained on the last Wed Tukul, Abeba Haile and Co party in Oakland just last year…. Well, I can only say sorry for bringing politics (ተቓዋሚ) into a party of ህግደፍ in 2017 in Oakland and sorry for highlighting the politics in your non politics jebena session now. Mia colpa or ma bad dude. ኤክስትራፖለተድ ኤንድ ኖው ባክ ቱ ፊቦናቺ።
   ሰናይ ምሸት
   ጻጸ

   ሓደ ሓደ ስርሒት ፈንቅል 2ii

 • Haile S.

  ሰላም ንኩሉኹም፡
  ህዝቢ ዶ መሬት፡ መሬት ዶ ህዝቢ
  ግጥሚ ድሕረ-ባቢሎን

  ህመዝሬቢት
  ዝሬህቢመት
  ቢትህመዝሬ

  መቢትዝህሬ
  ሬዝትቢመህ
  ትቢሬመዝህ
  ——-
  መህሬዝትቢ
  ሬዝህትመቢ
  ትቢመህሬዝ

  ህሬቢትመዝ
  ዝሬቢህትመ
  ቢትዝሬህመ

  ክንሰማማዕ እንተኰንና!
  እዚ ቋንቋ’ዚ ይትረፈና!

  • Kokhob Selam

   Dear Haile S.

   Why did you do that? Let, us convince each other .

   KS,,

   • Haile S.

    Selam KoKhob,
    Given how the debate went before and is going now on this bad dichotomy, I wish you good luck if you still remain convinced there will be convincing of one by the other. Personally, that is how I see it.

  • MS

   Ahlan HaileS
   Nice combination…and by the way, the accused have never argued along this made-up order; its the TPLF fanatics who invoke this to whitewash TPLF’s evil designs over Eritrea and its people. It comes handy when they want to defend wayane. sorry, I know you are a clean-shaven guys, cleaner and smoother than SAAY, who does not want to entertain mud-slinging, but that is the reality. Anyway, I enjoyed your combination and I agree meto bmeto (100%).

 • Kokhob Selam

  Dear All,

  …..ከመይ ….. ዘይናፈቕ?….

  ሰብ=ሰብ ዘብሎ ኣካሉ ዶ ኾይኑ:-
  እቲ ዓጽመ ስጋ ዝጠፍእ በኒኑ:-
  ደሙ ተጨንጊዑ ነቂጹ ዝጨኑ:-
  ወረ ከይሞተ ‘ኳ ዝረአ ቆንቂኑ:-
  ምልክት ድኻሙ ዝረግፍ ኣስናኑ:-
  ክሓብኦ ዘይክእል ዝቃላዕ እርጋኑ::

  ሰብ=ሰብ ዘብሎ ፍልጠቱ ዶ ኾይኑ:-
  ምህሮን ትሞክሮን ብምግላጽ ተንቲኑ:-
  ደው እንድ ኣሉ ዝብል ምስ መርበባት መትኑ:-
  ኩሉ ገዲፍዎ ፈራሪሱ ዝዓኑ::

  የግዳስ:—-
  ነቲ ዝተዋህበካ ኣካል ምስ ኣእምሮ:-
  ብኣገባብ ተጠቂምካ ምስ እተማሓድሮ:-
  ንሰልም ን ራህዋ ኣሳኒኻ ምስ ተሕድሮ:-
  ንጠለባት ሓፋሽ ህዝብኻ ምስ ዘይተዕብሮ:-
  እዚ እዩ ሰብኣዊነትካ ዘልዕሎ ዘኽብሮ ::

  እዚ እዩ ‘ቲ ሰብ ሰብ ዘብሎ እምበር:-
  እንስሳ እንድ ኣሉ በሊዑ ዝነብር:-
  ልቡ ደው እንተይላ ዝመውት ዝቅበር:-
  ምሉእ የብሉን ናይ ‘ዛ ዓለም ነገር::

  ኢሂ ቀይሕ ባሕሪ ኩነልና መስካሪ:-
  ካብኻ ዶ ይሓይሽ እቲ ኣባይ ነሃሪ:-
  ሓይሊ ጸዓት ንሃገር ከፍሪ:-
  እስያስ ብህይወቱ መለስ ግን ኣብ ቀብሪ:-
  መኖም እዩ ሓሳሪ መኖም ከ ኸባሪ ?

  “ጸላኢና ድኽነት እዩ” ኢሉ ዘዕጥቕ:-
  ምስ ዓበይቲ ሃገራት ብሰልም ዝተሓናነቕ:-
  ዝተሰርቀ ንብረት ኣፍሪቃ ዘምልስ ዝነድቕ:
  ግድን እዩ ክዝከር ስርሑ ክናፈቕ::.

  KS,,

  • Kokhob Selam

   Dear All,

   The above was found reply to Kbrome poem bellow ..

   “የግዳስ ኣዲኡ ገዲፉ ዝናፍቕ ሓትንኡ
   ዕቡድ ሰብኣይ ከሎ ዝኸይድ ብቖልኡ”

   and now I am searching to reply for the bellow one..

   “ዓዋተ ገዲፉ ፑሽክን ዘኽብር
   ሽፍታ ዓዲ ሃሎ ከሎ መን ከይዝከር
   ክሳብ ዝወግሕ ፍትሒ ዝብሰር

   someone has to think deeply to rely to Kbrom stanza above..Now here is my reply to Ato Kbrom..

   እዞም ብዙሁሓት ሃገራውያን ጀጋኑ:-
   ተግባራት ህግደፍ ዝነጸጉ ዝኾኖኑ:-
   ድሕሪ ባይቶኦም ብዙሕ ኮይኑ:-
   ኣይከኣሉን ክትኣማመኑ:-

   እዚ ስለዝኾነ ፈሪሖም ንለውጢ:-
   እነሆ ይነብሩ ኣብ ዕግረገር ቀውጢ:-
   ካብ ቁምነገረኛ ንላዕሊ በዚሁ ዘዕጠጢ:-
   እነሆ ዕድመ ህግደፍ ኮይኑ ተመጣጢ:-

   ንሳ ድማ ኣይኮነን ዶ ‘ዚ ረኺባ:-
   ብዘይ ’ ዚ ‘ኳ ጸገም ደራሪባ:-
   ዕሱባት ልኡኻታ ኣኻኺባ:-
   ትፈናጭሎም ኣረርኪባ::

   ወይ ‘ቲ ዕሽነቶም ‘ቲ ገርህነቶም
   ኣብ ጓል ዘረባ ምጥላቆም ምንባሮም
   ኣብ ክንዲ ሎሚ፡ ትማሊ ዓጢጥዎም

   ኣንታ ሓወይ፥፡

   ተጋዳላይ ንበር ገባር
   ተሓኤ ንበር ህ- ግንባር
   ሓረስታይ ኩን ዶክቶር
   እንታይ ጸገም ኣሎ ንኽትሓብር:
   ሕቆ ድሑር ስርዓት ንኽት ሰብር:-
   ንኽትውንን ዲሞክራሲያዊት ሃገር:-

   ወረ ክነግረካ:-

   ወላ ‘ውን ኣብ እቲ ገበን ዝተኻፈለ:-
   ብድሑራት ተሰቢኹ ዝተታለለ:-
   ጌግኡ ክእርም መን ከልከለ;-
   እቲ ዕድል ክፉት እነሆለ

   ብሓቂ:-
   እዛ ጸገም ቀሊል እዩ ፈውሳ:-
   ነዓ ወገን ታሪኽና ነሐድሳ:-
   ጀግና ኮይንካ ነብስኻ ውቀሳ:-
   ለውጢ ንእመን ንፍርሓት ነፍርሳ::

   KS,,

 • Haile S.

  Selam all,
  This is in reaction to what Kibrom said about ዝሞተ ኣይኽሰስ …

  ዝሞተ ኣይኽሰስ፡ ዝፈሰሰ ኣይሕፈስ
  ኣይፋል!
  እወ፡ ሓመድ ከሎ ምድሪ ቤትና
  ሎሚ ግን ሲሚንቶ ስለ ዝለና
  ንኽሰስ ነንገግሮ ንዝሞተ ከም ድላይና

  ድሓር ክኣ ምዉት እንተ ዘይተዘኪሩ
  ብጽቡቕ ኮነ ብሕማቕ ተግባሩ
  ሰላም ኣይህበናን እዩ ንሓዋሩ

  ኢሳያስን መለስን ክንተ ጎራሓት ሓሙክሽቲ ስንቆም
  ገጽ ክንተ ሳንቲም Angstrom ዘይትፈቆም
  ኣፍ-ልቦም ዝነፍሑ ኣሳቕዮም ነሕዋቶም ንደቆም

  ጻዕረ-ሰብ ገሃስቲ (killers of endeavor)
  ናይ ተንኮል ፈተልቲ
  ከምስሉ ናይ ነዊሕ ጠመትቲ
  ኣንዊሕካ መርኣዪ ዘይብሎም መቛመቲ

  • Kbrom

   ኣያ ሃይለ መልስዎ
   ኣባይኩም ይሕረቕ
   ንመን ክሕሾ
   ‘ፌጋቶኹም’ ዝስንጠቕ

   ምዉት ዘይክሰስ ሰማይ ዘይሕረስ
   ስለባህልና እምበር ነይ ስለመለስ

   ምስ ነብስሄር ምብኣስ እንተጀሚርና
   ታይተረፈ ደኣ ከምኦም እንዶ ኾንና
   እቲ ሓደ መቓብር ጾሮና ዝኾዓተ
   እቲ ካልኣይ ሬሳታት ላምፔዱሳ ዝገዘተ

   ምዉትሲ ኣይነልዕል እንተተኻኢሉ
   ንረስዓዮ ኣይኑኽዓቶ መቓብሩ
   ዝኣበሶ ተሎ ክፉእ መጋብሩ
   ባዕሉ ኣምላኽ ክሓቶ እንደኣሉ

   • Haile S.

    ሰላም ክብሮም፡

    ኣጆኻ ኣይሕዘንን’ዩ ሕማም fegato
    ብዝኸደ በዳሊ ኣብ መሬት ዘይኣቶ
    ዘረባ ንዘራባ፡ መዓናጡ ንሕምቶ
    ኮይኑ ስለዝመጸ እንሆ ነጓትቶ

    ዝመተ ምልዓል ካብ ኮነ ኣርእስቱ
    ከዕልለካ ብዛዕባ ሞይቶም ዘይሞቱ
    ኣብ Paris, መቓብር Pere Lachaise* ዶ በጺሕካ?
    ሓወልቲ Balzac & Chopin ዶ ጠሚትካ
    ሳንዱቕ Moliere & Delacroix ልዕሊ መሬት ተንጠልጢሉልካ
    ጥበብ ናይ Modigliani ዶ ኣዘኪሩካ
    ኣብ ፊት Edith Piaf ኮፍ ኢልካ ዶ ኣስተንቲንካ

    ኣይትበለኒ ናይ ባዕዲ ኣምሒሩሉ
    ኩሉ ነናቱ፡ ዘይናቱ ከልዕል ኣለዎ መሰሉ
    ኣዒንቱ ዘድነቖ ዘደንጸዎ ዘግፍሓሉ ሓንጎሉ

    መቓብር ከድንቕ ተስፋ ኣሎኒ ናይ ተጋደልቲ
    ምስተወሰኾ ኣስከሬን ናይ ብሓቂ ርሑቕ ጠመትቲ
    *Pere Lachaise is the largest Parisien cemetry known for its famous inhabitants.

    • Kbrom

     መርሓባቡ ሃይላት
     ነቐልካዶ ክትቁስቁሰለይ ተዘክሮ ንእስነት

     በጻሕኩ እወ እጹበ ድንቅ Pere
     ደየብኩ ‘ንካ ኩጀት Montmartre
     ሰፈር Victor Noir
     መዕረፊ Marcel

     ገረመኒ ተንጠልጣሊ ማዕጾ
     ተኸፊቶ ዘሎ ቲመቓብር ዝሃነጾ
     ብኣ ኣቢሎም ምውታን ዝገሹ ዝዓረጉ ሽዑ
     የምስሎም ብኽቱር ህያውነቱ ኣመና ምጽባቑ

     ንሕናውን ነይሮምና ሞይቶም ዘይመቱ
     ናይ ባዕልና Yvan Salmon de Balzac
     ክዝከሩ ዝግባእ ከም Marcel Marceau
     ከምእኒ ወልወል ኢብራሂም ሱልጣን
     ኩሎም ጀጋኑ ናይ ሰውራ ስዉኣን

     የግዳስ ኣዲኡ ገዲፉ ዝናፍቕ ሓትንኡ
     ዕቡድ ሰብኣይ ከሎ ዝኸይድ ብቖልኡ
     ዓዋተ ገዲፉ ፑሽክን ዘኽብር
     ሽፍታ ዓዲ ሃሎ ከሎ መን ከይዝከር
     ክሳብ ዝወግሕ ፍትሒ ዝብሰር

     • Haile S.

      ሰላም ክብሮማይ፡

      ኣዲኣ ገዲፋ ትናፍቕ ሓትንኣ
      ናይ ጥዑያት!
      በሎ እምበር ትናፍቕ ፍጹም ዘይጎኒኣ

      ናይ ፑሽኪን ግደፎ ከይተላዕለለይ
      ኣነ ብወገነይ ብ90ታት ተመራመርኩሉ ባዕለይ
      ጸሊም ኢንጂነሪ ክደሊ ብታሪኽ ክሓልፈለይ
      ልኻይ ኣብዝመልኦ ደሪቐ ክሕቆነለይ

      ኣብ መጽሓፍ ምስጋና ንኣባ ጅሮም* ኣብ ዝተጻሕፈ
      ሓንቲ ፈረንሳዊት ዘስፈረቶ ኣብርሃሞቪች ዝተንከፈ
      ኣቦሓጉኡ ንፑሽኪን ወዲ ሎጎ ዝብል ኣንቢበ ተለኺፈ
      ዘይገንጸልኩዎ የለን በቲ እዋን ተረኺቡ ዝተጻሕፈ

      ሕጂ ቁምነገር ኣብ ንዛረበሉ ልፍለፋይ ከሕጽሮ
      D. Gnammankou** ኣብ መጽሓፉ ከም ዘስፈሮ
      Hannbal ሓበሻ እዩ ዝብል የለን ታሪኽ ዝሓጸሮ
      West ኣፍሪቓዊ እዩ ኩሉ ኩነታቱ ከም ዝምስክሮ

      ናይ መራሕቲ-ሃገርና ጸገም፡ ዘይምፍላጥ ህዝብኻ
      ከምቲ ንስኻ ዝበልካዮ፡ ዜጋኻ ረሲዕካ፡ ጓና ፈቲኻ
      ዘይቃጸጸካ ሓወልቲ ረኺብካ፡ ስልጣን ንባዕልኻ
      ምሁራት ዓድኻ ሰጒግካ ምሕባን ብኽቡር ጓሳኻ
      ብርክኻ ዘይተሳለመ ዜጋ ሰጒግካ ትሳለሞ ዘይምስልኻ
      ግርምቢጥ ሕማም ሓንጎል ምኳኑ ጠፊኡካ’ዶ ንኣኻ?

      * Catherine Pillet. Le premier Ethiopien en Russie. In Pour Abba Jerome, compiled by Joseph Tubiana, edition Le mois en Afrique, Paris,1983.
      ** Abraham Hanibal – l’aïeul noir de Pouchkine by Dieudonné Gnammankou, paperback, Paris 1996.

 • Kokhob Selam
 • Haile S.

  Selam all,
  This is in reply to Abrehet’s question if I incidentally had an encouter with the Fairies. Indeed yes:

  ሰላም ኣብረሀት ሓውተይ፡

  ‘ደቂ ሕድርትና ረኺበነኦ’ ዶ ኢልክኒ?
  መሲሉኪ ጥራይ ረኺበናኒ
  ኣቦሓጎይ እሞ ከምዝበሉኒ
  DNA ናተን ኣብ ደመይ ኣሎኒ

  ኣብ ዝርዝር ትውልድና
  ሓደ ካብቶም ኣቦታትና
  ኣእተወ ሓንቲ ካብተን ‘ደቂ ሕድርትና

  ዓበይቲ ከይለኣኸ ሃቡኒ ከይበለ
  ወዲ’መን … ትብጻሕካ ካይተባህለ
  ለጋሽቦ፡ ስርቖት ዘይብሉ ከይተደበለ
  ገዝሚ ኣይተቐበለ ኣይተደላደለ
  ጥብ ኣበላ፡ ነዛ ሻሽ ተመስል፡ እዚ ጎምበለ

  ክኸይድ በቕሉ ተወጢሑ ሓደ መዓልቲ
  ህጉፍ በልኦ ደቂ ሕድርትና ኣብ መጻብብቲ

  በስመ-ኣብ ኢሉ ኩርማጁ እንተወርወረ
  ሃድን ቀኒዕዎ ሓንቲኤን ረኸበ ብዙሕ ከይጸዓረ

  ናብ ሰብ ተልወጠት ጎርዞ ኮነት ሓንሳእ ምስ ሃረማ
  በጃኻ ድገመኒ ለመነቶ ክትምለስ ናብ ቀደማ

  እምቢ ኣይፋል በለ ኣቦይ ወለሎ
  ምስ ርኣያ ነዛ ብተፈጥሮ ኩሕሎ

 • Nitricc

  Hi All; I think the problem is more than I thought. You don’t have to be Ethiopian to save this great lake. The way it is going there is no need for Egypt, Sudan and Ethiopia to fight about the water. this ugly weed will do the job. Why is it the Egyptians and Sudanese contributing on this real problem?

  https://www.yahoo.com/news/alien-weed-invades-ethiopias-largest-175538886.html

 • Kokhob Selam

  Dear Awate Friend,

  Today I found in my inbox the bellow poem..

  “From dust we come,

  And to dust again, we become,

  Growth is a blessing,

  An undeniable dressing.

  Walking the line we call “existence”,

  Affirmations are part of our essence.

  The point we begin;

  Is the same point of our ending”

  KS..