Friday , November 16 2018
Home / Jebena: Arts and Entertainment (2)

Jebena: Arts and Entertainment (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kokhob Selam

  Dear All ,

  ትምክሕቲ ኣነነት ምስ ኣካሎም ዓብዩ:-
  ኣመል ምስ መግነዝ እዩ – ኣብይዎም ምጽራዩ ::

  ልዕሊ ‘ቶም ወለድቲ ጀጋኑ ስውኣት :-
  ልዕሊ ‘ቶም ኣናብስ ኣካለ ስንኩላት :-
  ክብሪ ብምሃብና ንገለ ምሁራት :-
  ወነንቲ ኮይኖም’ሲ ጸፋዕፋዕ ኣብ ቅርዓት ::

  ብቀደሙ ግዳ ነበሩ ምስ ህግደፍ :-
  ንስልጣን ንሃብቲ ዝበሉ ጸደፍደፍ :-
  ተራ ምስ በጸሖም መህረምቲ ካብ መንደፍ:-
  ዲጊዲግ ዝ ሃደሙ ፈሪሖም ካብ ምጽዳፍ:….

  …… .መዓስ ክዕረዩ ጽገና እናዘመሩ :-
  ……..መዓስ ክቃለሱ ቃላት ዝኾመሩ :-
  ……..ይደግሶም እንሆ ሕማም ዘይሩዘይሩ:-.
  ……..ተጻውርነት ኣልቦ ፍጹም ነይተማህሩ::

  ይንበር ድኣ ጀግና ካብ ቅድም ነበረ:-
  ተረፍ ‘ቶም ስው ኣት ፍርቂ ኣካል ዝቀበረ::-
  ዘይንሕፍ ዘይንምብርከኽ ሓንሳብ ምስ ዓተረ:-
  ንሱር ነቀል ለውጢ ዳግም ዘመስከረ ::

  ኣበይ ኣለኻ ብጻይ ነጋሪትካ ህረም:-
  ኣብ ቆሎ ጥጥቆ ምስ ንዑቅ ኣይትለከም :-
  ተጸንበር ምስ ጀግና ክብርታት ተሰለም :-
  ዓወት ናይ ግድን እዩ – ክግላህ እዩ ጸላም ::

  KS,,

  • Peace!

   ስላም ኮኻባይ,

   ሹክረን ስለቲ ቁም ነገር ሐዘልን ውሕልልትን ግጥሚ እቲ ዘይኣቋርጽ ኣበርክቶኻ ንጀበና ድማ ክምስገንን ክተባባዕን ይግቡኦ ባሃላይ እየ.

   Peace!

   • Kokhob Selam

    TKS PEACE

    R U PEACE?

    KS..

    • Peace!

     ስላም KS,

     Yes I am, Peace, PEACE…

     Peace!

     • Kokhob Selam

      TKS,,
      That is niece peace..

      KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Peace, And Saay7

  You know you both listen,,

  “This poem is dedicated to Kokhob Selam whom I know only through his love-centric writings at www. awate.com. He is genuine, noble and with great wisdom freedom fighter. His comments at awate are accompaned by poems. In 2016, he had a brain dammage which put him under care for months. At this time he is recovering fast. During those hard days, he was not able to type on keyboard. For this reason, Awate Forum members missed him dearly. Now that he is able to type to a certain extend he is back to grace us with his political wisdom, humanity and love. All this he does is within his drops of words.

  I think it is my second or third time to write a poem to him as a conversation. This poem below is therefore specifically addressed to him. originally it was posted at awate.com and you can find it by clicking here.

  Selam Kokhob Selam,

  Your wisdom shines everyday
  …..every hour
  …..every minute
  …… every second
  Blessed are those who we are reading you

  Your universe is so wide,
  Beyond our universe
  If there is a universe
  But I bet your universe is so unique
  Full of light
  Light of transcedence.

  What you bring for us
  It is way beyond us
  Us, the blessed
  In full surrender
  Yet free
  Just like the white cloud
  and You
  Yes YOU
  The wind
  Helping us to float in your universe

  Kokhob Selam!

  Your hands might be,
  Just might be
  Yes not strong
  To type
  But what is dropped,
  Yes dropped
  Is an expression of SILENCE
  The silence of the MASTER
  Just like the Budha!

  I feel
  I sense
  I perceive
  I understand
  Every drop you are dropping

  You might remember,
  Yes you remember
  Our hard talk
  Talk of enlightened

  Sometimes
  Yes yesteryear
  I reacted
  A reaction
  Without comprehension

  Was it about the Habesha
  The Habesha
  Yes I thought
  A wrong thought

  The reaction
  That was reacted
  It was supposed to be treated
  As a love
  Of your universe!

  I misunderstood
  Yes
  And now
  A.p.o.l.o.g.i.ze
  For the wrong
  I did
  In labeling

  And this drop

  A drop of words
  Is a sincere
  An honest
  Of saying
  from your descipline!

  YES MASTER Kpkhob Selam”

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear All,

  ….ሓቂ እያ ክትስዕር ……

  ይ ረአ እነሆ — ‘ቲ ባና:-
  ን በርህ ከም ንግሆ– ወቂብና:-
  ዋ ናታት ታሪኽ ህዝቢ– ብምዃና :-
  ሕ ብረት እዩ መርሆ ‘ቲ ጉዕዞና::

  ይ ብከዩ ሰብ ገበን — ተቀንዝዮም:-
  ሕ ጊ ባህርይ ኣይኮነን– ክንጾሮም:-
  ጸ ብጻብና ኣይምሕርን — ይፈርዶም:-
  ር ጉማት ኣይሰረሩን — ወይለኦም::

  ሓ ርነት እዩ ‘ቲ ሸቶ –ብቐንዱ:-
  ቂ ምታን ህልኽን ነይፈቶ — መገዱ::

  እ ንተኾነ ይለብም ዘይለበመ — ይበራበር:-
  ያ ታና እዩ ምሕረት ጌጋ ዘይደገመ — ይጸንበር:-
  ክ ፍልፍል እናረኣኻ ማይ ሓቂ— ክዘንብ:-
  ት ምህርቲ ዘይወሰድካ ጨፍላቂ—- ተኣርነብ:-
  ስ ምረት እዩ ጸሓይ ኣብራቒ —-ትዓደም ትኣከብ:-
  ዕ ድመ ሓላፊ እዩ ሓቓቒ — ቀልጢፍካ ተወደብ :-
  ር ዓም ምስ ሓፋሽካ ኣደልድሎ ዕጥቂ —ተቐራረብ ::

  NOTE:- ናይ መጀመርያ ፊደላት ንታሕቲ “ይንዋሕ ይሕጸር ሓቂ እያ ክትስዕር” ይንበብ::

  KS..

 • Kokhob Selam

  Dear Awate

  ….……..ር ህ ራ ሄ……………..
  እቲ ግመል ሓያልን ነዊሕን እዩ ዝነበረ:-
  ርእሲ ጾግሩ ጎፍጓፍ ናብ ብጫ ዝዞረ::

  መስዋእቲ ክኸውን ናብ ምሕራድ ቀረበ:-
  ከመይ ከምዝሕረድ ክሪኢ መዲበ:-
  ጭንቅ ጭንቅ በልኩ ዓቅለይ ‘ውን ጸበበ::

  ሻቡ ዓርከይ ምሳይ ዝናበረ “ድሓን ዲኻ:-
  ከም ‘ዛ ዘይነብረካ ኣብ ገድሊ በረኻ:-
  ክንደይ ክስውኡ ከም ’ዛ ዘይርኣኻ:-
  ሕጂ በጺሓ ዶ ተዘሪጋ ሓሞትካ ተበቲኻ?::

  ይብለኒ ’ሞ
  ኣንታ ዓርከይ ተጋዳልይ እኮ ጨካን ኣይኮነን:-
  ጨካን እንተትኸውን ንሜዳ ኣይመውጸን:-
  ጠንጢን ዎ ምስ ኸደ ነዚ ህዝብን ሃገርን:-
  ጥፍ ኣት ወገኑ ወላ ኣይምገደሶን::

  ይብሎ’ ሞ ወላ ኸ- እንተዝዓጅቦ ዘረባይ:-
  ጀመረ ክትርጀገለይ “ክላ ዋእ ኮኾባይ::
  ሞት ግመል ካብ ስኣንካ ምረኣይ:-
  ብሓቦ ኢኻ ኮንይንካ ተጋዳላይ:-
  ሓቢካ ውሽጥኻ ‘ቲ ጃጃዋይ::
  ኣንታ ዓርኩ ጀግንነት እኮ ኣይኮነን ዘይምፍራሕ:-
  ትብዓት እኳ እዩ ንስምዒታትካ ምምራሕ:-
  ኣማራጺ ንዘይብሉ ምርጫ ታሪኽ ምስራሕ:
  ምበር ከይመስለኪ ኩናት ጥጡሕ::

  እናተባሃልና ክሳብ ኢቲ ሓራዲ ዝዳሎ ኣዕለልና:-
  ሻቡ “ያላ” ይበሃሃሉ ሓረድቲ ጉድ ርኣና::

  ብደዎ እንከሎ ኣብ ክሳዱ ካራ ተኸልሉ :-
  መትኒ ደሙ ተቀዲዱ ቶሾሽ ኢሉ:-
  ንሱ ይጭድር – ደጊሞም ይሽኽሉሉ :-
  ርእሱ ዘይርዎ ክምብል ኢሉ::

  ናይ ምጀመርያ ተሞክሮይ ግዲ ኮይኑ:-
  ተቆጣዕኩ እምብዛ – ልበይ ውን ሓዚኑ::

  ኣንታ ዓርከይ እዚኣስ ፤ እንታይ ትብላ?
  እንታይ ገይርዎም- ቅርሕን ቲ ድዩ ብቀላ?

  ቂም ዶ ነይርዎም ምስ ‘ዚ ለውህ ፍጥረት:-
  ኣገልጋሊ እሙን ኣብ በረኻ ደዘርት:-
  ኣብ ምንቲ ምንታይ ይፍረድ ንሞት:-
  መ ኣንቲ ስጋ ክበልዑ ምሓውር ኣካላት::

  ንሕና ደቂ ሰባት ግድን ድዩ ስጋ ክንበልዕ:-
  ኣየናይ ፈጣሪ የገድድ ደም ከነንትዕ::

  እንተብልኩዎ ኣ ርከይ “ ህድእ በል ኮኾብ:
  ከመይ ከምዝሕረድ በጊዕ ኣብ’ ዚ ተዓዘብ::

  ኢሉ ይኸፍት ካብ ሞባይል ቪድዮ:-
  እንስ ሳ ክሕረድ እንታይ ክምዘድልዮ::

  ብርግጽ ብንጽህና ጸሎት ክሕረድ እንከሎ:-
  ብዘይ ስቃይ እያ ትሓልፍ ህይወቱ ብቶሎ::

  ንዚ ብዝምልከት እንሆ ሓበሬታ:-
  ጤል ክትቅበሎ ብሰላም መስዋእታ::

  http://www.youtube.com/watch?v=g3MbgL6Jboc

  ዳሕረይ ይብለኒ:-
  “ኣይናትካ ነገር ወይ ትጉዱ!!!!!
  ሃገርካ ክትመራሕ – ደም ሰብ ዝለመዱ:-
  ኣይኮነን ‘ዶ ጥዑይ ሰብ- ብጻዮም ዝሓርዱ;-
  ሓላይ እንስሳ ኮይንካ –ኮኾባይ ዓቢዱ”

  እናበለ የቅጭጭ ይሕጭጭ:-
  ምግዳፍ ኣበየኒ ሙጭጭ!!!!!

  ኣታ ዓሻ ንሶም ‘ሲ ሰይጣን ወሪሱዎም :-
  ምርድዳእ ኣብዮም እምብዛ ጨኪኖም:-
  እምበር መዓስ ፈቲና ምሕራድ ምቅንጻሎም:-
  ሕጂ እንደሞ ይው ጹልና ሃዲሞም:-
  ንሓፍሽ ሕዝቦም ይቅሬታ ሓቲቶም
  ምሕረት ክወሃቦም : ገና ከይሓዝናዮም::

  ርህራሄ- ወገን ሕድሪ ከይንጨኻኸን:-
  ጭካኔ ጭካኔ እዩ ዝወልድ ንተሓዛዘን::
  KS

 • Kokhob Selam

  Dear Awate,, 4 years back like today..Kaddis wrote under an article http://awate.com/lampedusa-and-the-eritrean-journey-for-dignity/

  Kaddis • 4 years ago
  I didn’t reflect on the Lampedusa tragedy maybe for loss of words… I share this poem for those who read Amharic. Me and my family pray for those in grief

  “እኛ
  ኖረን አኮ አናውቅም
  ከባህር ጠርዝ ላይ
  እንደክቡር ድንጋይ
  እሬሳ ስንለቅም::
  ከሙሴ ተምረን
  ባህር መግመስ ሲያምረን
  በባህር ተገምሰን
  በታንኳ ሄድንና በሳጥን ተመለስን::
  እኛ
  የካሌብ ወራሾች ያሉላ ‘ባ ነጋ
  የ ምኒሊክ ልጆች የና’ ብዲሳ አጋ
  እንደ ጫጩት መንጋ
  በጭልፊት ዋርካ ስር እንደተበተነ
  አቅማችን ጋሻችን ጩኸት ብቻ ሆነ::
  በቅል ማህጸን ውስጥ
  ባጉል ቀን ተፈጥሮ
  እንደሚኖር ተባይ ታፍኖ ታጉሮ
  ማን ነው የጫነብን መውጫ የለሽ ኑሮ::

  (በስደት ወጥተው የባህር እራት ለሚሆኑ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን ወገኖቼ)
  Bewketu Seyum, Augusta Georgia, October 9th 2013,:

  KS,,

  • Kaddis

   Dear Kokhob,
   I wish the poem has become irrelevant by now …but not so much. Pleasure to hear from you. BTW, Its written by Bewketu or Bewqé as called by his friends ..popular poet and writer here in Addis

 • Haile S.

  Selam all,
  Time for an interesting poem

  Title: Secretary bird

  ቅድሚ ክልተ-ሰልስተ ወርሒ ኣቢሉ
  ሓዳስ ኤርትራ ገንጺለ ዘስተብሃልክሉ
  ክፍት ኣቢለ እርኢ ሓደ ዑፍ ምስ ምስሉ

  እቲ ዝጸሓፎ ወደይ/ሓወይ ሃብሮም
  ኣዕዋፍ ንኸፋልጥ ተፈጥሮ ንዝጸምኦም
  ከድንቕ ኣዕዋፍ ዝበሩ ብክንፎም
  ዝርከብሉ ጠቒሱ ሃገራት ዝተዓደሎም

  መሪጹ ክዛረብ ብዝዕባ Bird, Secretary
  ጸቒጡ ዝቐትል ሕቖ ተመን ሰባሪ
  Phoenix ዝመስል ናይ ሰማይ ጻሕታሪ

  ሓወይ ዝዘንግዐ ይመስሊ ንሕናውን ከም ዘለና
  ሽም ዝሃብናዮ ተዓዚብና ኣደንጺና
  ንሱ ሰላሳ እዝኑ ንሕና ምስ ክልተ ተሪፍና
  ካልኣይ’ውን ሴምንስዮ ኣጠሚቕና
  ፈረስ ሰይጣን ኢልናዮ፡ ይመስለኒ፡ ጭካኔኡ ርኢና
  ኣነ ብዝመስለኒ ፈረስ መልኣኽ ክንብሎ ኔሩና
  ን’ከይሲ፡ ሄዋን ዘስሓተ፡ ስለ ዘንገርግረልና።

  Secretery bird = ሰላሳ እዝኑ = ፈረስ ሰይጣን
  Thanks to european travelers and naturalists who recorded everything they observed during their visit of our area. Thank you Lobo, Poncet, Bruce, Salt, Lefebvre et al. ሰላሳ እዝኑ because of the numerous long feathers behind his ears. Please goggle, it is a beautiful bird.

 • Kokhob Selam

  Dear all,

  My Bee and its products is ready ..I send the picture of the cover ..

  ንህብን ቁምነገራን
  ሀ–ሌላ ምስ ንህቢ
  ፩፡ ብዛዕባ ቅርጻ ኣካልታ
  ፪፡ ብዛዕባ ቛንቛኣ
  ፫፡ ብዛዕባ ማሕበራዊ መነባብሮኣ

  ለ–ንህብን ፍርያታትን
  ፩፡ሙጫ
  ፪፡ ልግዐ
  ፫፡ መዓር
  ፬፡ሰፈፍ
  ፭:ጽገ
  ፮-ሕንዚ

  ሐ–ንህቢ ኣብ ሃገርና ዘለዎ ግደ

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Kokhob Selam

  ክንደይ ትጽብቕ፡
  ከም ጽሓይ ትበርቕ፡
  ተብለካ ሕቅቕ፡
  ካብ’ዛ ዓለም ምሉቕ።
  ኩለን ድየን ኣዋልድና ምልኩዓት፡
  ኢለ ክመራመር ኣካየድኩ መጽናዕትታት፡
  እቲ ሚስትጥር ረኺብዮ ፍሉይ ዝገበራ፣
  ንወጽዓ ነጺጋ ምስ ህዝባ ምስማራ፡
  ….ኣየ ‘ወ ኤርትራዊነታ፡
  ……ዱልዱል መርገጻታ፡
  ………ሰላም ምልክታ፡
  ……………..ዘይብላ መሰታ፣
  ……………………..ርኣዩዋ እንዶ ‘ታ!!!!!
  ‘ምበር ቁንጅና ድኣ ቆርበት ዝዕምቆቱ:-
  ንግዚኡ እንዳ ኣሉ፡ –
  ………….፡ዝርሳዕ እንተሞይቱ፡-
  ነገር ዓለም ምሉእ ዘይብሉ

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Awate Family

  “እርግጥ የእምቦጭ “አረምን” ለማስወገድ የጋራ ትብብር ያስፈልጋል! ነገር ግን፣ ትብብሩ የግድ በአካልና ጉልበት መሆን የለበትም፡፡ እንዲህ ያለ አረምን በእጅ ነቅሎ ማስወገድ አድካሚና ረጅም ግዜ ይወስዳል፡፡ ቁርጠኝነቱ ካለ በዚህ የቴክኖሎጂ ዘመን ምንም ነገር ተፈልጎ አይታጣም፡፡ ከታች በምስሉ ላይ የሚታየው ዘመናዊ ማሽን “የእምቦጭ አረምን ለማስወገድ የተሰራ ሲሆን ዋጋው $49,980 ዶላር (1.4 ሚሊዮን ብር) ነው፡፡ አረሙ በጣና ሃይቅ ላይ ከሚያደርሰው ጉዳት አንፃር ይሄ እኮ በጣም አነስተኛ ወጪ ነው፡፡ ጣና እኮ የአንድ ወይም ሁለት ሰዎች ህይወት አይደለም፡፡ የአማራ፥ የኦሮሞ ወይም የኢትዮጲያ ህዝብ እኮ አይደለም፡፡ ከባህር ዳር እስከ ካይሮ ድረስ ያሉ ከ250 ሚሊዮን በላይ ህዝብ፣ ጣናንን አምነው ለሚኖሩ እፀዋት፥ አዕዋፍት፥ የቤት እንስሳት፥ የዱር አራዊት፥… የሁላችንንም ህልውና የሚነካ እኮ ነው፡፡
  ታዲያ እናንተ “እምቦጭ” እያላችሁ የቃላት ሆይ-ሆይታ የምትደረድሩ ዲያስፖራዎች 50ሺህ ዶላር መሰብሰብ አቃታችሁ? በአከባቢ ጥበቃ ዙሪያ የሚሰሩ የአለም አቀፍ ተራድዖ ድርጅቶችን በማነጋገር ጣናን መታደግ ተሳናችሁ? እከሊት፥ እከሌ እያላችሁ Gofundme አካውንት የምትከፍቱትስ ምነው ለጣና ሃይቅ ሲሆን ዝም አላችሁ?
  የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችስ ቢሆኑ እጃቸውን አንቀርፈው፥ ቦርጫቸውን አንዘርጠው (እንደ እኔ) “እምቦጭ ነቀላ” ከሚወርዱ ለማሽን መግዛት የድጋፍ ማሰባሰቢያ አያዘጋጁም?
  ብሩ ከየት እንደሚመጣ ከጨነቃችሁ በሳቅ ነው የምሞተው፡፡፡፡ ምነው፣ ባለቤቱ ያልታወቀ 44,000 ኩንታል ስኳር እስካሁን ከመኪና ላይ አልወረደም እኮ፡፡
  በቃ… የኮንትሮባንድ ዕቃ እንደምትሸጡት ለህዝቡ አንድ ኩንታል 2500 ብር ሒሳብ ብትሸጡት እኮ ማለት 44000×2500= 110,000,000 ብር ($4,074,074) ይሆናል፡፡ ይሄ እኮ 81 የእንቦጭ መንቀያ ማሽኖችን ይገዛል!!! መፍትሄው ከኦቦ ለማመገርሳ ጋር መነጋገር እኮ ነው!! ከሂሳቡ ላይ ለመኪኖቹ በስምምነቱ መሠረት 11,000,000 ብር መክፈል፣ ሹፌሮቹም ስራቸውን ይስሩበት፡፡ እንዴ ለመኪኖቹ የሚከፈለው ብር በራሱ 8 የእንቦጭ መንቀያ ማሽኖችን ይገዛል ኦኮ!!!
  እምቦጭን ለማጥፋት መፍትሄው ይሄ ነው!!! እስቲ ሳንቲም አሰባስበን መገዛት ያለበት ማሺኖች ይገዙ እንጂ በእጅ እየተነቀለ በሰው ሃይል መቼም አያልቅም..”.

  http://www.zena247.net/watch.php?vid=a7722aa64

  KS,,

  • Kokhob Selam

   Dear Ethiopians and Eritreans.

   Good news

   http://www.technojossy.com/watch.php?vid=caa79f21b

   KS,,

   • Kokhob Selam

    Dear Ethiopians and Eritreans

    Southern (ወሎ) are moving to our Lake Tanna..ወሎን ሰላም ግባ በሉት!!!!! … “ባንዳና ሰላቶ እምቦጩን መንቀል”

    ወሎን ሰላም ግባ በሉት!!!!!

    “ሆ ብየ እመጣለሁ ፤ ሆ ብየ በድል ፤
    ወትሮም ያባቴ ነው ፤
    ባንዳና ሰላቶ እምቦጩን መንቀል! !!!!

    እያለ በአማሮቹ ዝማሬ ወደ ጣና ዳር እየተመመ ነው! !!!

    መንገዳችሁ ሸጋ ይሁን! !!!”

    KS,,

    • Fanti Ghana

     Selam Dr. Kokhob Selam,

     Sheikh Alamudi has asked the government or anyone with knowledge to tell him what kind of machinery would be needed to deal with the Emboch in a higher scale and he will buy those machines promptly. Manpower alone, although a good gesture, may not be enough in the long run.

     • Kokhob Selam

      Yes brother Fanti Ghana..

      You didn’t see my post yesterday, it seems soon…Everything will end..Yes the man power can’t be enough..but that will will unite the nations,,

      KS..

     • Teodros Alem

      Selam ya kokhob
      I think Naturally u r nice person, even u forced yourself to be twisted (zigzag) u still r nice. I bet your ancestors r from different place, try to find out.

   • Kokhob Selam

    Dear all

    What do you think of my love on Tanna?

    “# ማርቆሶች ጣና ላይ ሊዘምቱ ነው
    የአባይ ፈርጦች የሚል አረንጓዴ ማልያ ለብሰው ጉዞላይ ናቸው፡፡
    “ጣና ታሟል ” ብሎ ያዜመው ዳኜ ዋለ የጉዞው አድማቂ ነው፡፡
    የቆምጨ ልጆች ወደ ጣና እየተመሙ ነው፡፡

    ድሮም እንኳን አረም ምሽግ መደርመስ የሚችል ወኔ ያለው የበላይ ዘር ከደብረማርቆስ ተነስቶ አማኑኤልን: ደምበጫን ;ፉነተ ሰላም; አገው ምድርን እየቀሰቀሰ እየፎከረና እያቅራራ ጉዞውን ወደ ባህርዳር እያደረገ ነው፡፡
    አረሙን ከጣና ላይ ለማጥፋት ማሽኑ ተገዝቶ ስራ ላይ እስኪውል የጣና ተቆርቋሪ ዜጋ የተቻለውን ለማድረግ ወደ ሗላ የሚልበት ቀን አይኖርም፡፡
    ጣና የታሪካችን መነሻ ነው፡፡

    ጣና የኢትዮጵያዊነታችን የአንድነት ውህደታችን መገለጫ ነው፡፡
    ጣና በታሪካዊ ልጆች ከአረም ነፃ ይወጣል፡፡ ዘመቻው ይቀጥላል፡፡

    የበላይ ልጆች ሆ ብለው እየገሰገሱ ነው ጥቅምት 13/2010 ዓ.ም ባህርዳር ደርሰው እንቦጭ ወደ ወረረው ቦታ በመጓዝ ከጠላታቸው እንቦጭ ጋር ግብ ግብ ይገጥማሉ ፡፡”

    KS..

    • Dear K.S.,

     Your love for lake Tana and the environs is due to the fact that it is coded in your genes. Centuries ago your ancestors who lived in this area went to eritrea and settled there.
     When you went back to bahr dar for your studies, your gojjame gene, which was dormant until then, was switched on due to the environment, and an everlasting love was born.
     If you make a study of your complete genome, you will find out that you are the best habesha of them all.
     What do you think of this explanation, K.S.?

     • Amanuel Hidrat

      Dear Horizon,

      Kokhobay’ love to Bahir Dar its environs that includes Lake Tana has nothing to to do with his genome. It has to do with natural beauty of the place. Second, loving the culture of Habesha does not necessarily makes you a Habesha.

      Regards

     • Dear A.H.,

      You took it literally. That was not my aim. It was to make K.S. smile.

      Regards.

    • Kokhob Selam

     Dear all

     ዩኒቨርሲቲው የእንቦጭ አረምን በስነ-ህይወታዊ ዘዴ ለማጥፋት ምርምሮችን እያካሄደ ነው

     ========================
     “የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የእንቦጭ አረም በጣና ላይ መከሰቱን የዩኒቨርሲቲው ተመራማሪዎች ካሳወቁበት ጊዜ ጀምሮ አረሙን ለማስወገድ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ የቆየ ቢሆንም አረሙን ማስወገድ አልተቻለም። አረሙ በጣና ሀይቅና በአዋሳኙ በሚገኙ 5 ወረዳዎች ላይ ነው የተከሰተው፡፡ ችግሩ የተከሰተባቸው ሀገራት ስነ ህይወታዊ ዘዴ/ጢንዚዛ/ በመጠቀም ውጤታማ የሆነ ስራ እንደሰሩ የተለያዩ መረጃዎች ያመለክታሉ።
     የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም የእንቦጭ አረምን በሳይንሳዊ ዘዴ ለማስወገድ 150 የሚሆኑ እንቦጭን ብቻ የሚመገቡ ጢንዚዛዎችን ከወንጅ ስኳር ኮርፖሬሽን የምርምር ማዕከል በማምጣት የተለያዩ የሙከራ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል፡፡ በመሆኑም ከምርምሩ በተገኘው ውጤት መሰረት እንቦጭን ለማጥፋት ጢንዚዛዎች አይነተኛ መድሃኒት መሆናቸውን በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ በብሉ ናይል ውሃ ምርምር ተቋም ተመራማሪ እንዲሁም በባዮሎጂ ት/ት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ዶ/ር ጌታቸው በነበሩ ገልፀዋል፡፡ ጢንዚዛዎችን በማራባት በአሁኑ ሰዓት ቁጥራቸውን ከ2000 በላይ ማድረስ የተቻለ ሲሆን 1000 የሚሆኑትን በዚህ ወር አረሙ በተከሰተባቸው አካባቢዎች እንደሚለቀቁ ዶ/ር ጌታቸው ጨምረው ተናግረዋል። ዩኒቨርሲቲው በአሁኑ ሰዓት ጢንዚዛዎችን በስፋት በማርባት ለማከፋፈል ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝም ተናግረዋል፡፡
     እንቦጭ አረምን ለማጥፋት ህብረተሰቡ ያለውን ተነሳሽነት እና ቁርጠኝነት እጅግ በጣም የሚደነቅ መሆኑን ዶ/ር ጌታቸው ገልፀው አረሙ ከተነቀለ በኋላ ግን መቃጠል እንዳለበት ጨምረው አሳስበዋል፡፡”

     KS,,

     • Kokhob Selam

      Dear All,

      “ዛሬ ጠዋት በነቀምት ከተማ እየተከበረ ያለው የኢሬቻ በዓል ላይ ታይቶ የማይታወቅ ህዝብ የተገኘበት ቢሾፍቱ ላይ ከተገኘው ህዝብ በላይ ወደ 1 ሚሎን ገደማ የሚጠጋ ህዝብ በዓሉ ላይ ከጊንቢ፣ ከአርጆ፣ ከደንብዶሎ፣ ከስሬ፣ ከባኮ እንድሁም ከተለያዩ ገጠራማ ቀበሌዎች ከትላንት ምሽት ጀምሮ ነቀምት ከተማ ላይ እልህ በተሞላበት ሁኔታ ተገኘተዋል…”

      KS..

 • Kokhob Selam

  Dear Haile S,

  “Selam Kokhob,
  I am still around, but busy at work. ስለዚ፥
  ጊዜ ክሓጽረካ ከተንብብ ፍረነገር
  ይቐልል ክትላኸፍ ክትናገር
  Best”

  Just remember !! …

  KS,,

 • Kokhob Selam
 • Kokhob Selam

  Dear Awatayan,

  The youth from Oromia region who marched to the Northern Ethiopia City Bahir Dar are fighting the weed which threaten the existence of the largest Lake in Ethiopia “Lake Tana”.

  http://ecadforum.com/2017/10/13/ethiopia-the-youth-from-oromia-fighting-the-weed-on-lake-tana/

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Awatawyan

  ………ካብ ዕላል ሰንትበት ምስ ጀበና…..

  እቲ ገጣማይ:-
  …………እታ ምራኽ ዝሞታ ላም መእንቲ ክትሕለበሎም:-
  …………ቆርበት ምራኻ ብጥንቃቔ ቀሊጦም:-
  …………ጨው መሊኦም ይቅረቡላ ነይሮም :-
  …………ዝብል ዛንታ ኣብ ኤርትራ እነሀልኩም::

  …………’ታ ላም ምስ ለበመት – ሓንቲ መዓልቲ ድንገት
  …………ክትዕ ጀመረት ምስ ነብሳ ሞገተት:-

  …………”እዋይ ኣነ ተታሊለ :
  …………ነዚ ቆርበት ምራኸይ እዩ ኢለ:
  …………ጨው ክልሕስ ተሓሊበ:-
  …………ደቂ ኣዳም ጻባ ኣጽጊበ:-”

  ሻቡ እቲ ጓሳ;:-
  …………”ንስኺ ግዳ እንስሳ ዘቤት;-
  …………ህዝብና ‘ኳ ህግደፍ ምስ መረሐት:-
  …………ነዛ ሃገር እናበልቶም ከደት ከደት
  …………ብዘይ ህልውናና ነይሰረረት;-
  …………ከስተብህል ኣይከኣለን ንዓመታት
  …………ደቁ እናጠፍኡ ኣብ መሪር ስደት:-”
  እሉ መለሰላ::

  ክስምዕ ዝጸነሐ ደጋፊ ህግደፍ:-
  …………”እንቀዓ እንቀዓ ተንፈሰ መልሓሱ ኣብለሐ:-
  …………ስማዕ ኣንታ ወያኔ ኩር ኩር ኣመሪካ
  …………ይኣኽለካ ሓዞ ኣፍካ :-
  …………ዳግማይ ከይሰምዓካ
  …………ከትርፈካ እየ ቀንጢጠ ቆርበትካ:::”

  ሻቡ ገጣሚ:-
  …………”ንሕና ቶም ንገጥም ንጽሕፍ ደፊርና:-
  …………መዓስ ‘ሞ ዋዛ ስራሕና ከይወዳእና:-
  …………እኹል ዋጋ ህግደፍ ከይኽፈልና:-
  …………ብከንቱ ብደናቁር ንሰባበር ኮይና::

  …………ንህግደፍ ታቃሊሱ ግርም ዝቀጥቀጠ:-
  …………ንሱ ‘ውን ተሰብረ ብዙሕ ተሓንጠጠ:-
  …………ትረፍ መረፍ ውቅቱ እዩ ቃላቱ ዘዕበጠ:-
  …………ኣረጋጊጹ ዝኸይድ ስርዓት ከም ዝለወጠ::”

  በለ ንብሎኩም ::

  KS..

 • Kokhob Selam

  Dear Awate Friends All,

  ……..ኣነስ ሓፊረኪ …………..
  ብጸይተይ ዋዕሮ መስዋእቲ ዝኾንኪ-
  ኣብ ግዜ ገደልና በጃ ዝሓልፈኪ-
  ትዝ ኢሉኒ ኢቲ ጀግንነትኪ-
  ትዝ ኢሉኒ እቲ ለዋሕ ባህርያትኪ-
  ሕጂ እንተትመጺ እንታይ ኮን ምስ በልኪ?

  ኣነስ ሓፊረኪ እምብዛ ሓፊረ-
  ስክፍታይ በሊዑኒ ኣዝየ ተሽቅሪረ-
  እንኳዕ ኣይትርእዮ ዘይንበር እየ ነይረ-
  ምሳኺ እንተዝስዋእ ምሓሸ ከቢረ::

  ምሕፋር ‘ሲ ሓፊረ ካብ ኩሎም ስውኣት :
  ናትኪ ግን ድርብ እዩ ኣሕዲሩለይ ስቅያት:
  ዓቢ ነውሪ እዩ ገሃነም ብህይወት:
  መሕወይ ነይብለይ ብጀካ መስዋእትነት::

  ጽበቅተይ፥፡
  ክንዲ ቁንጅናኺ እኳ ዘይሓሰብኪ:-
  ሓዳር ንቡር ናብራ እኳ ዘይፈተንኪ:-
  ባህርያዊ ትዕድልቲ እኳ ዘይሰናኸልኪ;-
  ማዕረይን ልዕለይን ጎቦታት ሓኺርኪ:-
  ምስ ኣጻምእ ጎልጎል ቅጭጭ ከይበለኪ:-
  ብረት ተሰኪምኪ መኪትኪ ኣትኪልኪ:-
  በጃ ዝሓለፍኪ ናጽነት ቀሪብኪ:-
  እንታይ ኢኺ ክትብሊ ሎሚ ምስ ሰምዕኪ:-
  ኣይከኣልኩን ኣነስ እምብዛ ሓፊረኪ::

  ክትብልኒ:!!!!
  “ኮኾባይ ተጠንቀቅ ቴንሽን ሒዙልካ ኣሎ:-
  ተጠንቀቅ እቲ ኣብ ‘ታ በላሕ ታባ ዝትኩስ ዘሎ:-
  ድፋዕ ቀይር ብረትካ ናብ ጸጋምካ ኣብሎ:-
  ኣይዋ!!! ጽቡቅ ኣለኻ ሕጂ በሎ በሎ :
  ዋው !!ወዲቁ !!! ዋይ ትሓምሸኒ:- ኣቤት ክትክእሎ”::

  ክትብልኒ ከተድንቅኒ ጸኒሕኪ:-
  ሕጁም ምስተባህለ ከፊልኪ ግምባርኪ::

  በሊ ኣነስ እነሀኹ – ሓፍሽና ይስደት:-
  ህግደፍ ትመርሕ ብዘይ ሕጊ ስርዓት:-
  ናተይ እዩ ሞት ዝብሃል ሕስረት :-
  ነዚ እናርኣኹ ዝነብር ብህይወት
  እምበር ንስኺ ‘ሲ ኣብ መንግስተ ሰማያት:-
  ትነብሪ ኣለኺ ብማዕረግ ኣብ ገነት::

  ሓፊረኪ ሽኮር ናፊቀ ግዜና:
  ግዜ ጭርቃን ዕላል ዋዛ ቁም ነገርና:-
  ድሕሪ ናጽነት እወ ነበረ ሕልምታትና:-
  ኣንበሲት እንታይ ይግበር ኩሉ ነይረኽብና
  ንሱ ምስ ተቀብልኩዎ ምእንቲ ህዝብና::

  ናይ ሕጂ ገደደ ኣስካሕካሒ ዛንታ:
  ጥንስቲ ከይተረፈት ኣብ ውቅያኖስ ሞይታ::

  እቲ ድቂ ህጻን እኳ ካብ ውሽጣ ምስ ወጸ :
  ገሪምዎ ኣስደሚምዎ ብረብሻ ተነወጸ:-
  ኣደይ ኣደይ ኢሉ ብ ኣውያት ኣድመጸ;-
  ግፍዕታት ህግደፍ ድቂ ‘ ውን ሃወጸ::

  እሞ እንታይ እዩ ፍርደይ ኣብ ዓለም ምንባረይ:-
  መስዋእቲ ዘይኮንኩ ከማኺ ክሑለይ::

  እንታይ እየ ክምልስ እንተሓቲትክኒ:
  “ኣበይ ኣሎ ድኣ እቲ ዝበልካኒ”::

  “ድርብ ወጽዓ ድርብርብ ካብ ኮነ:-
  ሓንቲ ኣይገበርካን ኣይፈትወካን ኣነ::”

  እንታይ እየ ክብለኪ ብኣየናይ ድፍረት:-
  ኣነስ ኣይከኣልኩን ትውሕጠኒ መሬት::
  ምውሓጣ ዘይተርፍ ትለክም ህግደፍ:-
  ህግደፍን ናብ ገሃነም- ኣነን ምሳኺ ዕርፍ::

  KS,,

  • Ismail AA

   Selam Kokhob Selam,
   An indepth depiction of the cruel situation of our country that transcend the living to torment the dead. The simplicity of the language and style flows from the mind of a gifted and committed artist. Thank you.

 • Kokhob Selam

  Dear Awateway

  our duty is exposing what our country is facing..

  “The distinctive political culture of Eritrea suffers from an unclear boundary between the abuser and the victim. A guard can switch places with his/her captive at any moment. Some of the most notorious prison commanders and security chiefs who terrorized the nation with unchecked power end up in the harshest dungeons; many of them in prison facilities they have had commanded. Such perilous uncertainty enables the president to keep his subordinates guessing.”

  Read on the link
  .
  http://africasacountry.com/2017/10/everyone-is-desperate-to-flee-eritrea-including-the-presidents-son/

  so? what else? Where are supporters of PFDJ?

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Awateyan…

  …ላምፐዱዛ ሕሱም ኣይትርከቢ…

  ላምፐዱዛ ኣይፈልጥን ሰሚዐላ:-
  ለምቅነ ተፋሊጠያ ኣብ እዝነይ በቂላ:-
  ወዮ እታ ኣደይ ኣስመራ እንኮላ:-
  ግዳያት ኣሕዋተይ ዝተወለዱላ:-
  ላምፐዱዛ ሓዚና ተባሂላ:-
  ግዳያት ኣጋይሽ ተቀቢላ:-
  ጽንዓት ይሃብኩም ኢላ::

  ወይ እዛ ላምፐዱዛ:-
  ….ገሪምዋ ፈዚዛ:-
  ……ሰንቢዳ ደንዚዛ:-
  …….ምስ ርኣየት ቃሬዛ:-
  ………….በርቲዕዋ ቃንዛ::

  “ኣዴኹም ትደፋእ:-
  ከመይ ከ ትጽላእ?:-
  ትም ትብል ኣብ ሞትኩም:-
  ካበይ መጺኣትኩም::”

  ኢላ ኣስቆርቂራ እምብዛ ጨዲራ:-
  መዓስ ፈሊጣተን ናይ ህግደፍ ጭፍራ:-
  ጠላማት ምዃነን ዘይፈልጣ ሓደራ:-
  ወጻእ ካብ ብህልና ብሓይሊ ዝሓድራ:-

  ወይ ‘ዛ ላምፐዱዛ :-
  ክነብር እዩ ታርኽ ክዝክራ:-
  ኣብ ‘ዚ ኣጋጣሚ ኣንጋዲት ምንባራ:-
  ወይ ትኣምር ብዙሕ ዕድል ገይራ:-
  ግቡእ ናይ ወዲ ሰብ ምግባራ:

  እሂ ከተማታት ከረን መንደፈራ:-
  ሃየ ብድድ በላ ፍርሓትክን ስበራ::
  ጽቡቅ ዝገበርልካ ሃደው ንገረሉ:-

  ሓደው ግበረሉ እኳ ተባሂሉ:-
  የሕፍር እዩ ‘ ቲ ሱቅ ምባሉ ;-
  ደቂ ጓና ብባህልና ከዕልሉ:-
  ማዕሩፍ ኣይፈልጡን እዮም ከይብሉ

  ከተማታት ንገራ በላኣ—–

  የቀንየልና ላምፐዱዛ ንስለ ስርዓትኪ:-
  ንስለ መራሕትኺ መምርሒ ስራሕኪ:-
  ሕሱም ኣይትርከቢ ክብረት ይሃበኪ:-
  ካብ ክፉእ ገዛኢ ዘልኣለም የድሕንኪ::

  ላምፐዱዛ ኣይትርከቢ ሕሱም:-
  ኣይምራሕኪ ደው ዘይብል ኣብ ጸገም
  ፍታው ይምራሕኪ ዘይጽላእ ኣብ ዓለም:-
  ሕጋዊ መምርሕኺ ይዓንብብ ይለምልም:-
  ሩህ ሩህ ባህሊኺ ክብረርት ይሸለም:-

  በላ- እኒ ከረን ምጽዋእ ምስ ዓሰብ:-
  ከምኡ እዩ ዝብል ዝተሓገዘ ሰብ:-
  እቲ ለማኒ ‘ዃ ኣብ ገዛኻ ዝቀርብ:-
  ምስ ለገስካሉ ቁሩስ ንኽቅለብ:-
  ትም እሉ ኣይከይድን እዩ ነውሪ እዩ ዓገብ::

  ኮኾብ ሰላም

 • Haile S.

  Selam all,

  ኣብ ኣስመራ ሓደ መዓልቲ
  ላም ተዛሪባ ተባሂሉ ሓደ ለይቲ
  ሰሚዕኩም’ዶ ይበሃሃሉ ጎረባብቲ
  ሰብኣይ ቆልዓ ኮነ ሰበይቲ

  እወ ይብል ኩሉ ዝተ’ሓተ
  ይምሕል ይጥሕል ከይስሓተ
  ኣብታ ቦታ ከም ዝወዓለ እዝኑ ዝኸፈተ

  እሞ እንታይ ኢላ ተዛሪባ እንተበሉ
  ….እንድዒ ክብሉ ሰሚዔ ተባሂሉ
  ኣበይ’ከ ተፈጸመ እዚ ኩሉ
  ….ኣብቲ ገራህቲ ኩቦ ንኣርየሉ
  ….ኣፋ ከፊታ ተዛሪባ ‘ዮም ዝበሉ
  ..ኪዱ ድኣ ነፍስኹም ፍቐዱ ተማህለሉ
  ..ምጸኣት መጺኣ ዕለቱ ኣኺሉ

  ሰበይቲ ነጸላይ ኣቐቡልኒ
  ሰብኣይ ካቦት ደርቡኒ
  ቆልዓ ከይትገድፉኒ

  ሰብ ደገሰላም ትኣኪቡ
  ….ቀሺ ይብል እንታይ ተረኺቡ
  ኩሉ ሰብ ይደግም፡ ኣፍ ላም ይብሃል ተዛሪቡ

  ለባም ቀሺ ደንጽይዎ፣
  ….ኣንቱም ኣሕዋትና
  ….ዘረባ ላም ምስማዕ ካብ ጀመርና
  ….ኣይመስለንን ዝጠዓና
  ….ምጸኣት ኣይኣኸለን ይትረፈና
  ….ጸሎት ንለውጦ ንናይ ዕለትና
  ….ንመለስ ናብ ዕለታዊ ናብራና

  • Paulos

   Selam Hailat,

   That is awesome! Man, you’re good! I remember in the mid 80s in downtown Asmara, there was this woman, I would think maybe she was in her mid 50s or so and she would ask for a handout mostly in one specific area.

   What was so curious about her was that, she had a big tummy where it looked more like pregnancy. Thing is, she had been “pregnant” for years and people started to conjure up all kinds of theories where one that stood out was, it is a sign of some sort (the fall of Dergue) when the child is born. Come to think of it now, she probably had “Ovarian Mucinous Cystadenoma” a benign tumor of the ovary where its unique feature is, it gets really big. It appears, in stressful and bad times, people tend to resort onto paranormal where the talking cow could be venerated say in the Eastern world and the person who had claimed to have heard a cow talking would have found himself in a nut-house say in the Western world. They say, there is no absolute truth, it is all relative and a matter of perspective as well.

   • Haile S.

    Paul,
    Interesting indeed. The theory worked:-) 🙂 , it just took some time :-). It looks like the prelude to Haile Selassie dawnfall. ንዓሆሆ ኣሆየ፡ ኣንጭዋ በሊዓቶም ጃንሆየ. I suspect you remember.

 • Kokhob Selam

  Dear Awate

  … ኣይዞህ ሃበሻ !!!…..

  ጠብን በሰላም ወደ ፍቅር :-
  ጥርጣሬን ብእምነት መቀየር:-
  እርቅን ማረጋገጥ በማለት ይቅር:-
  እንዴት ያቅተናል ንሮን ማሳመር::

  እርቅን ያስቀደመ ፈላጊ ሰላምን:-
  ኣርቆ ኣሳቢ ለትውልድ ለዘመን:-
  ዛሬ ያስተምራል ሳይታክት ሌት ተቀን:-
  ክምንም ኣይቆጥረው ያለፈውን ሰቀቀን:;

  የትናንቱ በደል ስህተት ከነበረ:-
  የሃበሻን ተስፋ ፍጹም ከሰበረ:-
  ለምን ይደገማል ማን ነው ያልተማረ:-
  ሰው መሆኑንስ በምን መሰከረ:-
  ያለፈውን ውድቀት በድል ካልቀየረ:;

  ፍቅር መተሳሰብ ክቡር ነው ያስከብራል:-
  የማንዴላን ታሪክ መመልከት ያቻላል;-
  ያን ከባድ ልዩነት ኣውድቆ ጥሎታል:-
  እና ለሃበሻ እንዴት ይከብደዋል:-
  የታሪክ ቅርበቱ ባህሉ ያስተቅቅፈዋል::

  ሁለት ቢሆንም ባንዴራው ሲውለበለብ:-
  ሁልት ቢህንም የሚኣስተዳድር ገንዘብ:-
  ኣንድ ሁኖ ይስራ ሃበሻ ይሰብሰብ:
  ተፈጥሮን ይጠቀም ያለምንም ገደብ::

  ኣይዞህ ሃበሻ ይህም እኮ ያልፋል:-
  ህሉም ለግዜው ነው ፍቅር ያቸንፋል::
  ግን ህሉም በየቤቱ ን ቆሻሻውን ያጸዳዳ :-
  ኣድሃርያን ይወገዱ እንዳይሆኑ ዕዳ::

  ኮኾብ ሰላም

 • Kokhob Selam

  Dear Awatewyan

  . . . . . .ንብዓት እቲ ብዱል …..

  እዚ ውዕይ ንብዓት ሎሚ ዝፈሰሰ :-
  ሙቐቱ ሓይሉ ስምዒት ቀስቀሰ :-
  ይጏዓዝ እንሆ ጎቦ እናፍረሰ :-
  ጎቦታት መሕብኢ ቀደም ተሃንደሰ ::

  . . . . . .መዓልቲ መዓልቲ ሓይሉ እናዛየደ :-
  . . . . . .ሓዊ ኮይኑጎርፉ ጸላኢ ኣንደደ :-
  . . . . . .ዓደመ ንስምረት ኩሎ ዝተወልደ :-
  . . . . . .ወዲ ሃገር ክምክት ሓቢሩ ብሓደ ::

  ሓይሊ ናይዚ ውሕጅ ንብዓት :-
  ደው ዘብሎ የለን ከይደምሰሰ ከደዓት :-
  ዝምሕር ኣይኮነን ናይ ቲ ብዱል ብኽያት :-
  ወይልኹም ቀተልቲ ብስልጣን ስኹራት ::

  KS…

 • Kokhob Selam

  Yes Awateyan,,

  ……ማይ ዶ ሓዊ……..

  እቲ ግዳይ ኤርትራዊ:-
  ተባረሩ በቲ ደማዊ:-
  መን ሰዓረ ማይ ዶ ሓዊ?

  መንኩም ኣሕሚቑ :-
  መንኩም ሓሪቑ :-
  መንኩም ኣጥሊቑ :
  መንኩም ሰሊቑ :-
  መንኩም ስሒቑ :-
  ብሓጎስ ፈንጢቑ :-
  መንኩም ውሒጡ ሓኒቑ ::

  ሓዊ ዶ ይሕይል ውቅያኖስ –
  ‘ቲ ሓደ የጥልቅ ‘ቲ ሓደ ይጠብስ –
  ‘ቲ ግዳይ ይፍትን ክሕንብስ –
  ኣብመኖም ኣሚኑ ክምርኮስ::

  ንመንኩም መሪጹ ዑቅባ;-
  ንመንኩም ኣሚኑ ኣብ ጸበባ::

  ቛሕ እንተበልካ ባሕሪ:-
  ሰም እንተበልካ ጓህሪ:-
  መግቢ ዓሳ ዘይብሉ ቀብሪ:
  መኖም ተሰከመ ሕድሪ::

  መንኩም ነይሩ ኣገልጋሊ :-
  ንዳዲ ሓዊ ዶ ማይ ዝሓሊ::

  መንኩም ነይሩ ምቅሉል :-
  ሩህሩህ ኣሎኽልካ ዝብል::

  ማይ ዶ ባሕሪ ባሕሪ ዶ ማይ:-
  መን ነይሩ ለባም ሕያዋይ::

  ዘይበለዐ ነቲ ውጹዕ ዜጋይ:-
  ወዲ ሃገርረይ ፍንጫሕ መሰንገለይ::

  ዓሳታት ባሕሪ እንታይ በልኩም:-
  ዝተጠብሰ ስጋ ሰብ ዝተቀርበኩም:-
  ንህግደፍ ኣመስጉን ሽሻይ ዝሃበኩም
  ስጋ ሰብ ንምብላዕ ዕድል ካብ ረኸብኩም::

  ተቀይሩ ዘመን ዓሳ፡
  ካብ ረኸቡ ጥብሳ::

  ተጻርሪ ባህሪያት ዘለኩም ;-
  ሓውን ማይን እንታይ ኣስመረኩም:-
  ናይ ሓባር ጠቅሚ ዶ ኾን ረኸብኩም
  ኣሕዋተይ ክትበልዑ ተሻሪኽኩም ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Awate community

  See this also
  https://www.youtube.com/watch?v=F2C2khQaJ2E

  KS,,

 • Haile S.

  Good day all, it is Jebena time,
  ምስጋና ንጸሞቕቲ ስዋ ብትዕዝብቲ ጠንቃም ቖልዓ ኣብ መጀመርታ 70ታት

  ማርያም ቲንቶሪያ ኔሩ ሳጓ-ስማ
  ጎርዞ ንፍዕቲ ጻዕረኛ ብዘይካ መልክዕ ኣልቦ-ሕማማ
  ተምሳል ማሪሊን-ሞንሮ ቂሔ ጽልማ
  ሃመም ተብል ብዓይኒ ንዘጋጠማ
  እግሪ ተዕንቅፍ ብሓሳብ ንዝተሳለማ

  ኩሉ ዝትምነያ
  ኣማዕድዩ ዝህንጠያ
  ሓዳሩ ዝዘንግዐ ኮነ፡ እስካቡልያ
  ሽግለታ ደርብዩ ይስራዕ ንጠመተ ንሕክያ
  ኣብታ አንዳ ስዋ ናይ ሓውታ ናይታ ምዕባይ ምዕባያ

  ዕላል ወጃዕጃዕ ይጅመር
  ጎበዝ ኣብ ፊታ ወይ ጎድና ንክስራዕ ይወዳደር
  ቲንቶሪያ ዘየላትሉ ገዛ ትተርፍ ዘይብላ ትብል ጠር

  ለተንቺኤን ስተዩለይ ትብል አንዳውዘንዘነት
  መለሊኻት ትዕድል ስዋ ኣብ ኢዳ ፊት እንዳበለት
  ንምሸቱ ዓሚል ወሪድዎ፡ ንሳ እያ ዕልው ዝሰኸረት

  ዓሚል’ሞ ምስታይ ኣበይ ኣርኪቡሉ
  ዘተሓሳስቦ ክቐርብ ፍሑኽ ፍሑኽ ምባሉ
  ንኹሉ ይጋብዝ የቃባጥር ይፍትን ዕድሉ
  ንማርያም ክቐርባ ቦታ ፈላፊሉ

  ክሰቲ ክኣ እንተሃቂኑ
  ኢድ ርሕቀት-ኣፍ ይጠፍኦ ዓቐኑ
  ቦትኡ ከይበጽሐ ስዋ ኸደ ንመሬት በኒኑ
  ስረ መጋለጺ፡ ይትርክስ ይጨኑ

  ገንዘብ ናብ ስዋ፡ ስዋ ናብ ምድሪቤት
  ነቒጻ ዝነበርት መሬት ረሓሰት
  ጎሮሮ ኣብ ርሑስ ጸምአት፡ ዓይኒ ተሓጎሰት
  ዘበን ግርምቢጥሲ ስዋ ንመሬት’ያ ዝዛረት።

  • Kokhob Selam

   Dear Haile S,

   As usual ! great job..

   KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Awate

  Listen now the bellow music ..

  KS,,

  https://www.youtube.com/watch?v=WZ2TU8Zv18w&feature=share&app=desktop

 • Whats up with it? ዶ ኢሂሂሂ ደኣ?

  How come you guys all of you guys are retreating to emba jebena reminiscent of the joint operation Barentu of 1977-78?
  A certain Meda Negasi and Wedi Zena are SETTING IT OF. I am taking liberty to bring the party here as The Jebena ygnfle alo ye ygnfl alo ewe: Followed by azilo kfli derja ha hu response:

  ብሩህ መጻኢን ኢህወደግ ህውሓትን ኤርትራን፤

  ዝበሃል ብስጉርፍኦ እንድዩ ኣብ ታሕቲ ካብ ገጽ Sarcasm/ጸዋታዊ ሓቕታት ዝወሰድክዋ ስዕሊ ዝተረፈኒ ትመልዓለይ።

  ኣብ ዘይፈልጦ ሓተፍተፍ ከይብል ኣዋርሕ ወይ ሂደት ዓመታት (ሓደ ክልተ ዓመት) ይኸውን ብዛዕባ ብሩህ መጻኢ ኣዳቒቐ ክፈልጥ ካብ ዝጽእር፤ ሕጂ ግን ንመጽሓፊ ወይ ንኣይ ጣቋ ዘይብሉ ዘይጠቅም ንጊዚያዊ በለጽን ድኻምን ህዝቢ ኤርትራ መሰረት ዝገበረ ናይ በለጸኛታት ወይ ፍትሒ ደለይቲ ዘይኮኑ ናይ ተበላለጽ ኣጐብዳዲ ኣወዳድባ ኢዩ ከብለኒ ዝኽእል ርጡብ ዓቕሚ ኣጥርየ ኣለኹ። እንተዘይከውን ድኣ ህውሓት ዓውራ ኢህወደግ ከማን ንዘበናት ዝኣመነሉ “ነጻነት ፖለቲካ” ናይ ኤርትራ ከም ጲላጦስ ፔጥሮስን ይሁዳን ክኽሕድ ኣዲሳባ ኣይምኣተወን። መሕነኽ ኢዩ መኽነኽ። ካብ እቲ ጳጳስ/ህውሓት ንላእሊ ካቶሊክ ክኸውን ዝደሊ ተበላጺ ሃይሊ ብፍጹም ብፍጹም ስትራተጂካዊ መሓዛ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ክኸውን ኣይኽእልን። ኣብ ኤርትራውን ብፍጹም ለውጢ ከምጽእ ኣይሕሰብን። ምኽንያቱ እቲ መስመር መስመር ጥልመት፣ መስመር ምምስሳል፣ መስመር ታሪኽ ምሻጥ ስለዝኾነ። ይትረፍ ህዝባዊ ግንባር ምስ ስውኣቱ፣ ምስ ደቅ ስውኣቱ፣ ምስ ስንኩላኑ፣ ምስ ጥሙያቱ፣ ምስ እሩቓቱ ማለት ዳርጋ ብሙሉኡ ህዝቢ ኤርትራ ጸላዒ ጌርካ፤ ኣድቂቅና ጸላዕትና ብዓጻብእቲ ዝቁጸሩ ይህግደፍ ጥራይ ጌርና ከማን ብተግባርን ብሓድነትን ምስጓም ዘይድፋእ ዓቐበት ኮይኑናሎ።
  እቲ ተራ/elementary ፖለቲካዊ Smoke Screen ትኪ ዘለዎ ናይ ኣዘራርባ ቃና ገዲፍካ 2 መራሕቲ “ብሩህ ‘አንድነት’ መጻዒ” (ብአመ) ምስ ናይ ትግራይ ኣይጋ ፎርም ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት (እቲ ሓደ’ስ ወድ ዓድ’ደይ ተኾንዳዕ/ምናሕ ኢዩ) ካብ ካልኦት ተቃወምቲ ዝፈልዩና 2 ዓበይቲ ጉዳያት: 1) ህዝባዊ ግንባር ብህዝባዊ ግንባሩ ሻዕቢያ ብሻዕብይኡ ጸላዒና ኢዩ 2) ንህዝቢ ተጋዲልና ሰንኪልና ተሰዊእና ህዝቢ ብድልየቱ ክመርጽ መሰል ክንሕቦ ኢና….በሓልቲ ኢዮም። እቲ ዝመርጾ ኸ እንታይ ኢዩ??? ኣንድነት ወይ ነጻነት…እዚ እናት ሃገር ባእሎም ቀደም ቀደም ቅድሚ ዓለማት ፈሪሞም ኣሚኖም ዘካየድዎ ምርጫ እዚ ዳግማይ ንኽካየድ ብሂወት ከለዉ ይቕበልዎ ኣይብልን። ግን እቲ ምፍታን ናይ ፈተንቱ ምርጫ ስለዝኾነ ንኣባላት ብሩህ አንድነት መጻኢ ዝግደፍ ይኸውን። ንሕና ድማ መሰረታዊ መቖምያታትን ዓንድታትን ፖለቲካዊ ፕሮግራማትና ከም ሻሙ ሓዶሽዶሽ ክብል እንዳረዓና ካብ ምውራይ ዓዲ ኣይንውእልን። ንሳቶም የውርዩ ንሕና ድማ ነውሪ። ኣብ ምቾት ኣብ መስተርሆት ተቐሚጡ ምውራይ መን ክኸብዶ፤ ኣውሪዱለይ ኣሽሓት እንድዩ ሕቶታተይ ግን እስኪ ገለ ገሊኡ ንመለስቲ ክሓትት…

  * ሕጂ ሕጂ ይህግደፍ ሓሞትና ምሰፍሰሰና ዲና ዝያዳ ኢትዮጵያውያን ወይ ተጋሩ ኣሕዋትና ምኽዋኖም ተሰቍሩና??? ኣነ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ተጋሩ ትማሊ ኣሕዋተይ፣ ሎሚ ኣሕዋተይ፣ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ንዘንት ዕለትን ውን ኣሕዋተይ ምኽዋኖም ኢየ ኣዳዕዲአ ዝፈልጥ።

  * እንታይ ድኣ ኢትዮጳውያን ወይ ተጋሩ ከምዚ ንሕና ክንከዶም ዝተረበጽና ንሳቶም ናባና ክመጹ ብፎጹም ዘይተረበጹ???

  * Identity Crisis/ቅልውላው መንነት ብሱሩ’ኸ እንታይ ማለት ኢዩ??? ንሕና ባእልና ብሚልዮናት ንቍጸር ኤርትራውያን ኢና እንዳበልና ኖኖ ንሕና ኢና “ንፈልጠኩም ንሕና ኢና ንፈልጠልኩም” ኤርትራውያን ኣይኮንኩምን ዝብል ቋንቋ’ኸ ኣብይ ኢዩ ክሽረፍ???? ብመሰረቱ’ኸ እቲ ኣብ መንነቱ ጸኒኡ ዘሎ ዲዩ ዋላስ እቲ መንነት ክቕይር ዝደሊ ዘሎ ኢዩ ሕርኽራኽ ዉይ ቅልውላው ናይ መንነት/Identity Crisis ዘለዎ????

  *እዛ ሕቶ ስለ ሓፈሻዊ ፍልጠት ጥራይ ኢያ ዝሓታ፤ ብዙሕ ዓይነት ምቅልቃል ምትሕውዋስ ስለ ዘሎ ኢዩ ድንግርግር ዝብለኒ፤ ኤሌትርያ ምስ ሙሉእ ኢትዮጵያ ድያ ክትከላለስ ተሓሲቡ ዘሎ ዋላስ ምስ ትግራይ ጥራይ??? ኣብዚ ምትሕውዋስ/chemistry እዚ እቲ መታሕታይ ኤርትራ ኣበይናይ ናይ ቀመማት/solutions ብልቃጥ ኢዩ ክቅመጥ?? በዚ ኣጋጣሚ ንኣንፈይ እናት ሃገር ኢትዮጵያ ኣይ’ማእማኣትናን ንበይንና ንኹን ዝብሉ ተጋሩ ደቅ ትግራይ ይበዝሑ ከምዘለዉ ከዘኻኽር ይደሊ…ዋላ’ኳ እቲ ጉዳይ ብቐንዱ ጉዳይ የሕዋትና ኢትዮጵያውያን እንተኾነ ዘላቒ ፍታሕ ከምጽኡሉ ውን ብልበይ እንዳተመነኹ ኣብ ቋንቋን ቋንቋን ጥራይ መሰረት ዝገበረ ካልእ ናይ ታሪኽ፣ ባሕሊ፣ ቁጠባ፣ መሬታዊ ኣቀማምጣ/geographical location ወዘተ ብፍጹም ኣብ ግምት ዘየእተወ ብሄራዊ ፈደራል ኣቃውማ መንግስቲ ኢትዮጵያ’ኸ እንታይ ዋጋ የኽፍል ኣሎ እቲ ክውንነትታዊ ገምጋም ናባኹም ይገድፎ። ብተወሳኽውን እዚ ናይ ቋንቋ ፖለቲካ ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ ጋምቤላ፣ ትግራይ፣ ኦሮሞ፣ ሶማሊያ፣ ሓረሪ፣ ኣፋር፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ክስረሓሉ ጸኒሑ ከምቲ ሓቂ ስለምንታይ 42+ ቋንቋታት ዘለዎ ደቡብ ህዝቦች ነፍስ ወከፎም ብመሰረት ቋንቍኦም ክልል ዘይተዋሕቡ??? ተጨፍሊቖም ብሓይሊ ኣብ ሓደ ክልል ኣብ ሓደ ዘምቢል ዝተኣሸጉ??? ንኣና ውን ብቋንቋ ጥራይ ኣብ ዝግበር ሃገራዊ ፖለቲካ እዚ ተመኩሮ እዚ ኣገዳሲ ናይ ከጋጥም ዝኽእል ሽግር/ፈንጂ መምምሃሪ ጽቡቕ ኣብነት ኢዩ። መጻኢት ኤርትራ ህዝቢ ረድዩ ብዝተቀበሎ ብቋንቋ ዘይኮነ ብዙሕ ካልእ ረቋሒታት ኣብ ግምት ዘእተወ ብኣውራጃታት ትመሓደር ክንብል ከለና ካብ ባዶ ተበጊስና ኣይኮናን።

  *ብርግጸኝነት ክዛረቦ ዝኽእል ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ይህግደፍ ኣብ ስልጣኖም ናይ መወዳእታ ሓደጋ ዝኾኖም ንኣና ንኤርትራውያን ኢሎም ንህግደፍ ከም ዘየውድቕዎ ፍሉጥ ሓቂ ኢዩ። ብሰንኪ ናይ ነብሶም ሽግራት ኣብቲ ንህግደፍ ክዋግእዎ ዝሓሰቡሉ እዋን ንሕና ዋላ ሓንቲ ነቲ ስጉምቶም ዝምልከት ወይ ዘትርፍ ክንወስዶ ንኽእል ነገር የሎን። ኣነ ብወገነይ ከም ኩሉ ጊዜ ዝብሎ ኢትዮጵያ ንባእሎም ክብሉ ንህግደፍ ይተብትብዎ የፈራርስዎ፤ ከም ኣባላት ብሩህ ንኣንድነት መጻኢ (ብአመ) ግን ንህግደፍ ጥራይ ኣውድቕዎ እምበር ኢትዮጵያውያን ክንከውን ዲና ወይስ ከይንኸውን ሻብ ክነድምጽ ኢና ኣየብልን። እዚ ድማ መሰረታዊ ፍልልየይ ምስ ኣባላት ብአመ ኢዩ። ይህግደፍ ይሓሉ ኣይሓሉ ንሕና ኤርትራውያን፣ ኢትዮጶያውያን ድማ ኢትዮጵያውያን ጥራይ ኢዮም ክኾኑ ዝኽእሉ።

  *ቀደም ቀደም ሓቲተያ ዘይተመለሰትለይ ሕቶ ውን ኣላ፤ እዚ ሕጂ ዝተጋሕደ ኣጀንድኦም ብውሽጢ ቀቢሮም ስለምንታይ ዳርጋ ኩሎም ኣባላት ብአመ ኣብ ውሽጢ መስክነይቲ ስምረት ተሰግሲጐም ንስምረት ክስጥይዋ፣ ከዳኽምዋ፣ ክጐዛዝይዋ ጸኒሖም???? ሕጅ ድማ እዞም መብዛሕቶም ኣባላት ማህበር ኣከለጉዛይ ዝብሉ ኢዮም ኣባላት ብአመ ዝኾኑ ዘለው…ዝወረዶም ኣከለጉዛይ በዚ ኣሽሓት ንናጽነት ኤርትራ ጸኒትና ይብሉ በዚ ድማ አንድነት ምስ ኢትዮጵያ የቋምቱ…what a complete paradox!!!

  *ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ሕቶታተይ ንኣባላት ብአመ ንዓመታ ከማን ኣይውዳእን። ስለ ሓቂ ኣብዚ ተቃውሞ ደንበ ካብ ዝተዳቐሉ ውድባት ብዙሕ ክምለስ ዘይክእል (እንተወሓደ ኣዝዩ ዝኸብድ) ሕቶታት ከጋጥሞ ዝኽእል ጥርናፈ እዚ ጥርናፈ ብአመ ኢዩ። ንሎሚ ናይ መወዳእታ ሕቶይ: ህውሓትን ህግን ከም ሎሚ ኣይግበሮሞ “ሓደ ኩስትሞ ብሓባር ተኸዲኖም ቆሎ ተኾላሊሶም” ዘይግበር ብሉጽ ሕውነት ጌሮም ዝመጹ ውድባት ኢዮም። ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ዝያዳ ክብሪ ዝወሓቦም ዝነበረ በዓል ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም (ናይ ቀደም ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር መቐመጢ ገዛ/ Former Eritrean Ambassador’s Residence) ኢዩ ንናይ EPM/ህዝባዊ ምንቕስቓስ ኤርትራ ቤትጽሕፈቱ ተዋሂቡ ኔሩ፤ ክሳብ ቀረባ እዋን ውን ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብፍላይ ሰበ ስልጣን ህውሓትን ውን ተሪር ፍቕርን ናይ ዘበናት ሌላን ኢዩ ዘለዎም፤ ምስቶም ሰብ መዚ ተደዋዊሎም ከይተረፈ “ጦቕ ዝበለት ሽሮ” ምሸት ምሸት መባልእቲ እዮም፤ እሞ’ኸ ድኣ ውድብ ብአመ ህግ/ሻዕቢያ ሽፍታ ኢዩ ኣይንፈልጦን ኢና ክብሉ ከለው እቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ የላግጹሎም ኔሮም ይኾኑ እምበር ከመይ ጌሩ ክወሓጠሎም??? ንሻዕቢያ ንሽፍታ ዶ ኣብ ገዛእ መሬትካ ካብ ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቃወሞቲ ውድባት ኣብ አዲስ ኣበባ እቲ ዝበለጸ ቤት ጽሕፈት ትህቦ ኢኻ????

  ኣብ መደምደምታ እዚ ዘየውፍር ዘየእቱ ናይ ስምኢት፣ ናይ ህልኽ፣ ናይ ድኹማት፣ ናይ ሕነ ምፍዳይ፣ ናይ ሕፍረት ፖለቲካ ካብ ጊዚያዊ ናይ ወረ ሓልኪ ሓሊፉ ኣብ ኤርትራን ኤርትራውነትን ክንዲ “ፍረ ድቍስ ጨው” ለውጢ ስለዘየምጽእ ብኣግዑ ይትረፍ፤ ንሎሚ ሕውነታዊ ምኽረይ ንኣባላት ብሩህ አንድነት መጻኢ (ብአመ) ንሱ ኢዩ።

  • Dear Fnjal Readers,

   My ha hu grade azilo level geez response:

   Solomon Seyum መርሓባ ሜዳ ነጋሲ #Meda Negasi ተንክዩ ድዩ ተናኺፉ ተኹይ ከሪሙን ቱኹይኩይ ሓግዩ። ኣሃ ተንክዩ ሳንኩዩ ፎር ዘ ፡ ማይ ጸሜና ዝቕኔና ፡ ጸባ ይስተ ሓውና: Thank you #Wedi Zena ሳንኬሎ ጸባ ካብተን ኣብዑር ዝሓለቦ ን ከርስና በዝ ግዝያዊት ድርሰቱ ፈሰሃ። እንቱም አወ፡ ኣብሻይ ሓዳስ ጉል ኣያኻ በርሀ ምስ አኒ ምሓዛኣ ኣዳነይ ሚዛን ኢልካ አተን ወራዙ ናይ ወርሒ መስከረም መርዑት ደቂ ሕድርትና ዝምስላ ማንታ ጎራዙ፡ ከምዚ አንዳ በላ ኢየን ከቕሮምርማ ደየን ክምህለላ፡ አንድዒ አዘን ቃላት ኢየን ደጋኢመን ገበታ ከስተንፍሳ ቀንየን፡፡ “ተካል ቕንያቱ፡ ወይ ኣን ሓፍቲ ቅባጽ፡ ኣነ ጉሉ ‘ስካሉ በብተራ አዚ ኣድግስ ኣየቐኒ አንተቐነየ ከይጥንሰኒ ሓንሰ፡ ጸኒሐን ከኣ፡ ‘ዞም ዓዋኑ የአዱግ ኣይቐንዩ። አንተቕንዮ ክጽድፉኒ ዶ ክረግሑኒ” ነዝ ቅሳነተይ ርብጽ ኣብለኦ። በሉ ኣንቶብ ሰብ ፊደል ሳንክዩ ገዲፍና፡ ምቕናይ ምቕናዩም ኣይተርፎምን ኢዩ ኢልኩም ግዲ ኣስተውዒልኩም፡ ሳል ‘ሰብዓ ዓመታት ኣይንደንቁርን ኣይንዓወርን ኢልኩም ኒሕ ሕድሪ ነኺስኩም፡ ብ ሽምዓ ከልቲኡ ኣፍ ኣንድ’ምከኽኩም። የዒንትኹም ሸውዓተ ለይቲ፡ ዓስርተ ክልተ ኣውርሕ ሸውዓተ ዓመት ሊቅ ኣስተምህሮ ዝቐሰምኩም ዘጽናዕኩም፡ ዘጻወት ሕቅታት ዲኻ ኢልካያ ወዲ ዘና? ሳርካዝም ኦህ የስ ይስ ሳርካዚም ኢዝም ኪዝም ኣናሊቲክስ ነቲ ዲስኮ ቱዊስ ቱኢስ ዲስኮርስ ኦፍ ኮርስ ኢት ኢዝ ናቹራል ክሪቲካል ዲስኮርስ ኣናሊስስ ኦፍ ናኹራ ፕሪዝን ባርበሪዝም ኦል ናይት ዲስኮ ዲስኮርስ ዝቀነየ ቁጽይ ቁጽይ ከተቃናንዕዎ ምብጋስኩም፡ የቕንይልና የቕንየልና፡፡ ንስኹም ቀንዩልና ወርሑልና ዓሙቱልና ኣንቱም ሰበ ሳርካዚም ኢዝም! ንሶም ሰብ ቁጹይ ቱዊስት ኣት ዝ ዲስኮ ኢት ኢዝ ናቹራል ዲስኮርስ ኦፍ ኮርስ! የቐንዩልና, ይውርሑልና ይዖሙትልና፡፡ በዓል ኣዳነይ ኣብሻይ ከማን ጀሚረን ክደርፋ ከምዚ ‘ናላ፡ “ዘይ ከምዚኣ ያ ደልየ ከምዚኣ የ” Now it is we have a party. The Ameri Rug Rats Vs. The SaHil Rock Rats will be battling for top maneuvering ብሬክ ዝ ካመልስ ሃምፕ ኦህህህ የስስ ሃምፕ ምሉአ ለይቲ ሽሎንግግ ምይን ቱ ዳንስ ኦፍ ስጋብ ልግዐ ጸብ ዝወጸአ፡፡ ዋት ቱ ማች– ኖ ኖ ኢት ኢዝ ከመኤዲመርፈ ኮሜዲ የስ ሚስተር ፎአ ፍ ፋ ማን።

   ኣሜሪትረያን ጃይጻጸ ኣዚሎ40 ኣግኔያ 40

 • Kokhob Selam

  Dear Awate

  ….. ላምባዱሳ ……

  ሓዙለይ ቀታሊ ይፈረድ ብስርዓት :-
  . . . እቲ ተሓታቲ ናይ ‘ ዚ ኩሉ ምዓት
  . . . . . .ኣብ ባሕሪ ዘጥለቐ ንህጻን ንመርዓት
  . . . . . . . . .እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዚ ኩሉ ስደት ::

  ሰላማውያን እዮም ዘይደለዩ ነገር :
  . . . ስደት ዝመረጹ ኣብ ክንዲ ዕግርግር :-
  . . . . . .መከራ በዚሑ ዝወጹ ካብ ሃገር :-
  . . . . . . . . ወላ እንዳፈለጡ ክምዝገጥሞም ሽግር ::

  ናብ ቲ ምድረ በዳ ጨኪኖም ዝኸዱ –
  . . .ብዘየተኣማምን ጀልባ ባሕሪ ዝጨደዱ –
  . . . . . .ፈትዮም ኣይነበርን በደል እዩ ገዲዱ –
  . . . . . . . . ብሰንኪ ዕቡያት ደም ሰብ ዝለመዱ ::

  ንፍርዲ ይቅረቡ ብስርዓት ብሕጊ –
  . . . እቶም ዝውረዱልና ናይ ስቃይ ሓለንጊ –
  . . . . . .ይፈረዱ ምበር ደው ትበል ‘ታ ዘንጊ –
  . . . . . . . .ኣይኮነን ንቂምታ ኣይኮነን ንባህጊ ::
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .መጻኢ ከይህሉ ብስልጣን ባዕላጊ ::

  እምቢ በል ወገነይ ደጊም ነይንስደድ –
  ባሕሪ ነይንጠልቕ ሓዊ ነይንነድድ –
  ከብደና ነይጥባሕ ኩሊት ነትይውሰድ –
  ገበነኛ ይፈረድ ካብ ስልጣን ውን ይውረድ ::

  ቶኺሽተተ ዝብለ ዘይሕጋዊ ጉጅለ –
  ብዝሕ ዝቀተለ ብገበን ዝልለ –
  በቃ ኣኸለ ብሓይሊ ይተኣለለ –
  .ኣይሰርሕ ኣየስርሕ ቀደም ዝፈሸለ ::

  . . . . . . . . . . . . ላምባዱሳ ምስ ዕለት ኩኒ ‘ ሞ ኣብነት :-
  . . . . . . . . . . . .ትርጉም ክወሃቦ ድርብርብ ግፍዕታት ::

  ምሳሌ ኣርኣያ ዝሓለፈ ዛንታታት –
  ይኣክል ንበሎ ነዚ እከይ ስርዓት ::

  ኮኾብ ሰላም

  • Kokhob Selam

   Dear Awate community..

   “We need to shift the perspective. The solution is that we need to build a kinder and braver world. We need to get rid of those labels, these different factions, gay, straight, rich, poor, mentally ill, not mentally ill, gun owner, not gun owner. None of this can matter anymore. We are unified in our humanity and the only thing that we all know, we all appreciate in one another is kindness.” Lady Gaga…

   KS,,

  • Kokhob Selam
 • AMANUEL

  Tzigereda Thank you my dear. Mahmuday rekibekado thanks metaabiyty.

 • MS

  Dear All
  By now, I assume most, if not all, of us have hear that the king of Saudi Arabia passed a decree allowing women to drive for the first time in the history of Saudi Arabia. That means women have been denied to have the privilege of driving a car for the past 78 years! Although Sharia law does not expressly forbid women from driving or owning cars, male-dominated traditions have successfully used their interpretation of Sharia laws to perpetuate the oppression of women.
  If it takes a king to discard such a law, why wasn’t it dumped 78 years ago, 50 years ago, 20 years ago…..? The clerics and the ruling class would maintain the system of oppression for the last decades under the guise of religious reasons. But now, we know a human being struck them down. This is a good example where tradition is mixed with religion in order to prolong oppression.
  I think King Sulman will be remembered as the man who opened the door for modernization.
  Of course, there remains a stiff climb for Saudi women. But this is indeed a great achievement that many brave Saudi women have fought for.
  Are there areas in our case that our dar al’ftae (the muftee office) should look into, which could improve the lives of our wives, sisters, and mothers?
  Kab gdoos wedi-tebaEtaay*
  * BTW: Why do we say wedi tebaEtaay, anyway? Wed= male, and tabaEtaay also male.

  • Selam MS,

   Another important development is that few weeks ago the tunisian parliament passed a law which gives the right for muslim women to marry a man outside their religion. This was prohibited for women, although, from what I heard, it is allowed for muslim men.
   Maybe you have heard of the so called ‘honor killing’ that was and i think still is a horrible phenomenon that is seen sometimes even in european countries where there are big Muslim communities.

   • Kokhob Selam

    Yep Horizon.. The world is advancing with full speed..Your nation is also advancing..

    ኣንድነት “ በሃይል” ብለው እያሰቡ:-
    ሰውን ኣስጨረሱት እያደባድቡ:-
    መቸ ጠቀሟቸው እልህ እና ጸቡ:-
    እነሱም ጠፉ ህዝቡንም ኣራቡ::

    Abi Laqew is now in -ebs- Saiful show she has is telling us here new music will be not for her… only she has decide to be-given to People ..

    KS,,

    • Kokhob Selam

     Dear Horizon,

     You know how much I love your nation – !!

     “ስለጣና በጣና ዙሪያ እየሆነ ያለውን ላየስለ አንድነትና ስለ ትብብር መንፈስ ሌላ ጥናት ማጥናት አያስፈልገውም፡፡
     ለጣና ከአዲስ አበባ ድረስ ተጉዘው እንቦጭን የነቀሉ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች ከእንግዲህ ስለ ጣና ቢቀኙ ያምርባቸዋል፡፡”

     how could we manage to be part?

     KS..

     • Kokhob Selam

      Yes Dear Horizon,

      https://www.youtube.com/watch?v=DspDVNd5j7M

      Enjoy this

      KS,,

     • Dear K.S.,

      Thank you a lot. Habeshas should regret the chances they lost due to their short sightedness. With all the peoples around them, they could have created a great nation of the horn. Instead they invested in narrow nationalism, and they became the last of the last.
      Let me ask you dear K.S., is poetry a gift or the result of learning or both? I envy your talent. Don’t forget to compile your poems in to a book.
      Look, as much as i am concerned you are an ethiopian, one of the best for that. I wish you build your house for your old age, when you reach that stage, at bahr dar you love so much. I can imagine you walking along the shores of lake Tana during the cool evening hours.

     • Kokhob Selam

      Dear Horizon,

      “Let me ask you dear K.S., is poetry a gift or the result of learning or both?

      “both?”
      Now when I was student..Every Friday I was reading my poem even during after HS replaced..then I cam to EPRP the same but when Joined ELF also the same.(Not as much as I was young .).

      My school days was very wonderful Abebe Meles was my best friend during Derge era …

      Sure!! my book is ready.. what is you advice ? shall I give….. free? Now I was not remembering for one year if you were reading..You may have wondered what happen to my brain ..now I am Ok..

      KS,,

     • Dear K.S.,

      I am of the opinion that one should not give to those who already have enough. If you succeed, with the money you may gain from your book, you can do a lot for those who are in need back home in eritrea.

  • Saleh Johar

   Ahlan Mahmoud,

   You scared me: keep dar al ifta’a out of citizens’ affairs that should be regulated by elected legislative body. That body of clergy is imposed on Muslims by rulers but doesn’t have any legitimacy in Islam. It was a tool devised by tyrant rulers to whip the people into a mould that serves them. When you give them power to legislate, they do more than ban driving. They ban music, arts, sport, critical thinking and more. Do you know that “he shuns tradition for rationality” (Aqlaani) is an insult. Keep them out of this because you get someone like the late Mufti Ibrahim Mukhtar once in a few generations. No gambling there.

  • iSem

   Hi MS:
   Well, if Saudi Arabia was rule by Islamic law it would be better of, it is ruled by law created by one family and a tyrant at that. It has been a long time, but I think I read Prophet Mohammed’s wife, Kadijja was a successful business woman and an advisor to him and this tells u that the repression of women like the Nur-Alayin, the virgins that the men who drive planes into the twin towers and die would be awarded is the invention and self-serving interpretation of those tyrant.
   Well, the Muftee is PFDJ lackey, so there is nothing we should expect from him in the emancipation of our wmen, none.
   The Eritreans lowlands especially the Tigre were liberal before they came to Sudan, now they cannot even articulate in their own language, nothing wrong if they articulate in the sister language but am just saying.

   I remember when I was coming to Sudan the Beni-Amir villages we stayed, our guide was one of them and they are so laid back people, we would stay for days in one village and during the day the shehperds and girls would meet in the village well (Ella), the boys to fetch water for their cows and the girls to fetch water for their homes and there is the hijjik and boys wrestling girls on the sand, the first running and playing until finally the boys help them harness their donkeys and at night it is tilhiya time, I still wonder when did they sleep.
   Slowly the Muslim of the low lands found themselves between a rock and hard place : the EPL vulgarized them and the Sudann radicalized them, but they had a liberal culture. The parallel is SA also applies non-Islamic rules to lord over the poor women

   Kab gdoos hibshitay:-)

   • MS

    Hala Ya Abu Noah
    I was about to launch “sewrawi hjoom” for accusing the giant EPLF (Ehmmm), but then I remembered BerheY’s megnaHti, so you are saved for today. Anyway, being multicultural is really a blessing. I admire not only your sharp memory but your curiously to learn other cultures. Speaking of deqi metaHt, I think we have to make a decision. We should not blame others. Why? Because even if EPLF/Mengstu/PFDJ were to leave us alone, we have agitators among us who don’t feel comfortable within their skin. If you were to give the elite of metaHt to be at the control of the helm, I think they would have steered the ship towards Arabizing and not towards conserving and restoring their native languages and cultures. I know I’m dealing with a hot potato, but that is the reality. Having said that, and speaking of iSem memory,some animals actually beat us on memory:
    1. Clark’s nutcracker bird: recalls the location of up to 30,000 nuts it had buried during the gathering season. During winter it could pinpoint each of them with accuracy and dig them out from underneath blankets of thick snow.
    2. A cat’s short term memory is 20 times better than ours. See that’s why people keep accusing me of being PFDJ despite hundreds of reminders.
    3. Octopus turbocharges it memory, it has an enhanced integration between its short and long term memory. It needs no memory games or triple shot espresso.
    4. An elephant can keep track of dozens of its family members at the same time. How many things can you track at the same time? It can keep track of distance and location of 30 members of the family…No problem kids, go play, I’m watching… So, it must be more multi-tasker than you, provided that Nitrickay agrees.
    5. Sea lions never forget, they can repeat the same drill after ten years. What was your dinner before yesterday, quick iSem, don’t cheat.
    6. Chimpanzee visual memory is amazing. Show them a puzzle; say, scattered letters or numbers and then cover the board. They can quickly recall the locations of each of the randomly scattered letters or numbers and their location. Memory compared to us, say the scientists. That does not mean they are more intelligent than us, because intelligence, as we understand it, employs the executions of a more complex tasks…So, we may beat them there. Taken from the internet, Google it, if you need more.

    • iSem

     Hi MS:
     Thanks for the info regarding the memory.
     What was BY’s Meghnati again?
     Ps. you know that I am a little biased toward Tigre and Tigriyat:-)

    • Berhe Y

     Dear MS,

     Thank you for listening. I am sure you know what I meant, by no means to stifle debate or ideas to criticize or defend. I just thought it was getting personal.

     As to targeting iSem, all is open and fair game. He is baptized notorious bad boy (I was going to say Notorious BIG and Bad Boy, but he has no clue who that is:)…

     Berhe

     • MS

      Ahlan BerheY
      Absolutely, my friend. I took it in a nice way, and I did appreciate your intervention. That is what we should all expect from each other. iSem is an interesting person; sometimes he comes up with Tigrayet vocabulary you would expect only from a native speaker. The only imperfection in this iSem-Tigrayet story is that he did not ride camels and that is because he says they stunk. SAAY has got one person who agrees that camels lack majesty.

     • iSem

      MS:
      haha: just some neqeffeta Sal and I also agree on that you can make Tigriniya provers on the fly, that our artists/singers (both Tig and Tigrayit) and poets venerate the camel but not the donkey, that they revere the mountains and streams of water that the description of beauty in bothturn to an alien creature when sketch: her eyes are as big as the expresso cup, that her hair is so dark and also long and weavy like rommadi, that she starves (annexia).
      So do not make just our agreement is on the camel, Oh,also we agree on th banning of swords, as first order of business,
      We also agree that

     • Berhe Y

      Dear MS,

      iSem has his own ways..a while ago we drove to the US for a wedding and I think he brought a CD of Mohamed Wardi (or may be it was mine). And the other friend who lived in West Africa brought Youssou N’Dour CD. And mix of Tigrina and Amharic..it was a pleasant 10 hours of drive and music.

      As much he pays attention to the details of the Tigrina songs..he doesn’t jump up and dance like most crazy Habesha guys..He like to chat and pay attention to the dance and music and make fun of the people.

      There was also a girl who come along with us, who grew up in Sudan but completly forgot everyone thing about Sudan, and he is more like Amiche with her Amharic.

      Anyway in this nice wedding there was all kind of Music, Tigrina, Amharic, Gurage, Oromo etc..(both bride and groom being Amiche) and they know all the habesha people in the city…and eveyone was invited. Then they planed Wordi…..and iSem just jumped on the opportunity, run the other side of the whole and grab that girl (who grew up in Sudan) and they were the first to start dancing…until almost everyone else joined.

      I have also been to a Somali wedding and their music is also good and their food as well.

      I just hope one day our people find peace and enjoy and share their culture, food and music.

      Berhe

     • Nitricc

      Berhe, did you say Somali food is good? Obviously, you are talking out of your azz but can I ask what is Somali food?

     • Berhe Y

      Hi Nitricc,

      Why don’t you to Somali restaurant and find out for your self. Yes, it’s is good. The have one of the best fish, chicken and beef served with rice and vegetables.

      And they are so generous what ever you order for lunch is so much, you will have to do take home left over and will be good for dinner. If you decide to eat in, and order a glass of juice they serve with Jug and you can refile as much as you want.

      And they give you banana with every order…

      Berhe

     • Nitricc

      Hi Berhe: I did. I went to the Somali restaurant, just to check it out. I take my sit and I was waiting to be served and I sow some Somali men shaving some kind of rice mixed with pasta, with some kind meat with bare hand. Half of the food what they can grab went to the floor and the table while the other half of it went to their pie hole. That was most disgusting I ever witnessed in a restaurant. I did not have any stomach to wait to the waiter then I left in absolute disgust. For you to call it a good food is ridicules. I can understand why you use your hand with Injera but with rice and pasta? Ewwwwww.

     • Berhe Y

      Hi Nitricc,

      You see, for all the African bashing you make how they kiss …people in this case you sound one of those guys…

      There is no some kind of meat, it’s either lamb or beef or chicken and fish and it’s regular rice like any other type of rice.

      I have only been to one restaurant and nothing but good experience. Like I said I have been to one wedding and I really enjoyed the food and the music and the dress and the dance.

      Because we are not used to eating rice with our hands it may be awkward but it’s perfectly normal. Many countries, other than Somali eat rice with their hands. I am sure a lot of people feel the same way about eating injera…

      How about eating GhAt? with your hands and in the west we learned eating with fork it’s even worse than the hands..with the double dipping that we must require to do.

      Next time ask for take out and enjoy it in the privacy of your home and focus on the food.

      Berhe

     • iSem

      Dear BY:
      Corrections, with bullet form so Nitricc can keep up (Nitricc am assuming u can take a joke,after ur long asso with MS and Sal. It is a joke)
      The wardi CD was mine, but I gave u a copy
      The girl, did not forget, she was born there,she pretends;-)
      Dancing with the girl, is a joke, never happened;-)
      No, they never played Wardi;-)
      And also u forgot to mention about the uncooked meat and what I called it when I saw the carcass of a whole cow dangling from the pole and people lined up to get their share

     • Berhe Y

      Dear iSem,

      Hiding information:)

      The good thing is we have a witness and we can have a bet for break fast about you dancing Sudanese song.. You didn’t dance the whole night and you jumped over when they played Sudanese, may not be Wardi. You know I forget a lot of details but I do have Wardi in my phone and when I play it, it reminds me the neighborhood I grew up, where there was bar and they played Wardi almost daily or your dancing in that wedding.

      So I forgot about the uncooked meat, I forgot what you called it. It was the first time I tried it at that wedding and ever since I have it once in a while. Before that I was limited to Kitfo…and I remember telling you, it does taste like Sushi and the meat was so soft, but you wouldn’t even try a bite.

      Next time you go to stake house ask the option of how your meat is cooked….

      Berhe

  • Yosief Tewolde

   Good people,
   The ban of women to drive, like many other manipulations which are based on Sharia law says it is based on the belief of Islam based in the Quran.

   What one can say is, the king of Saudi Arabia revoked the Quran, Sharia law which suggests, are we looking – that the Quran has elements that are wrong?
   Where does the process stop or are we looking at its demise.

 • Kokhob Selam

  Dear Awatayan,

  This was posted by our Dr. BN today under his article..–And it was reply to our famous thinker Nitricc !!

  “Midway along the journey of our life
  I woke to find myself in a dark wood,
  for I had wandered off from the straight path.

  How hard it is to tell what it was like,
  this wood of wilderness, savage and stubborn
  (the thought of it brings back all my old fears),

  a bitter place! Death could scarce be bitterer.
  But if I would show the good that came of it
  I must talk about things other than the good.”

  “Oh, let me leave y’all with Dante’s short but patently lethal poem to the chagrin of our Nitricc, oh there comes another dead white man, bud:”

  KS,,

 • Tzigereda

  Dear all,
  I hope you like it. Amanuel Adhanom, one of the best krarist, soothing…

  https://m.youtube.com/watch?v=D6e9lnFnap4

  • Kokhob Selam

   Dear Sis..Tzigereda

   I enjoy it..Thanks..How nice! I was redirected from here to you-tube page..

   KS,,

   • Tzigereda

    Dear Kokhob,
    You are welcome. Did it work for you? I just checked, and read no more available:(
    Second try:
    https://m.youtube.com/watch?v=D6e9lnFnap4

    • Kokhob Selam

     Dear Sis.Tzigereda,

     Let me describe you ” U R Magnetic”

     KS,,

     • Tzigereda

      Dear Kokhob,
      Thsho!
      Kbret yhabeley.

  • blink

   Dear Tzigereda
   Thanks really , I enjoyed it .

  • Haile S.

   Selam gual gezawtey,
   Nice. Reminds me of Amleset Abay way of beating.

 • MS

  Selam All
  Glad that the weekend or ye meznagna gzie is up: I promised last week that I would invite Hayat Adem to Osman Abdurahim’s classic (sigr bietna, or “That [girl] across our home” or the street……I will skip the spirit in which the invitation was accorded, but suffice to say that Mahmuday lives up to his words. And when those words are ,meant to be final and binding, they are meant to be respected even if you regret them after the fact…But I have no regret in inviting our fierce debater, Hayat Gual Adem, the queen just until about the time Tzigereda announces “EHmmmm, aleKum’do atum geza…”.
  This small contribution to the Jebena column is also dedicated to the host, the tireless poet Kokeb Selam.
  Regret: I c ould not fish out the Osman version, SAAY aleKa’do? So, here are two versions one is instrumental, a beautiful arrangement where the king of music, guitar, does its magic. The second version belongs to Sami Berhane. It’s within a thick collection, so START from 1:20:37. Enjoy.
  https://www.youtube.com/watch?v=0ODEgZhuGac
  https://www.youtube.com/watch?v=h4Vx-9peKAY&t=801s
  Have a wonderful W/END.

  • saay7

   Hala MaHmuday:

   I think Osman Abdurehim is so mad at you (the people) that you didn’t protest–and, in fact, rewarded–Sami Berhane when he swiped his “Sigr Bietna” that he, like John Fogerty, is punishing his fans by refusing to release or remix his original:) Why do I say that? Well, there is a 3 1/2 non-stop Osman discography of Osman in youtube and it has everything–his Ma’t’a days, and all his hits–Xelam brot, nefaHito, ab ketema mxwaE, deqise nere, Adeye Weladitey, Yideleko, Aqli Xbet, Ane Sport, ny akal vitamin….everything and even new obscure songs…everything except “Sigr Bietna.”

   Of course the Sami version is awesome (not to take away from Sami and song-swiping is very common in Eritrea, sadly.) But the song is simply perfect, in my view and Osman should re-release it with the same guitarist he used to remix Aqli Xbet (the great guitarist Selam Seyoum from Roha** band.)

   Here’s Osman non-stop for 3 hours and half (if anyone is going on a road trip)

   https://youtu.be/uKiGrRfUEpY

   saay

   * John Fogerty, lead singer of Clearence Clearwater Revivial (CCR) was tricked into signing off publishing rights when he was very young. He was so bitter for decades he wouldn’t sing the songs that made him famous.

   ** For those who lost track of how awful the gov of Isaias is, they turned away from the Asmara airport one of the surviving members of Roha band who was visiting home.

   • Kokhob Selam

    Dear Saay7

    Your intention was pure,, but sorry to say MS was trying to say different…Ha ,,,ha

    He is telling us usual our queen is not an Eritrean..Isn’t it? she is from Tigray…an Ethiopian ..let us see now how she reacts .

    Hayat where are you? I know your stand but give us some thing which goes w/end entrenchment..

    KS,,

    • Hayat Adem

     Kokhob natey,
     Mahmuday always does this to me. He invites me to good music and then an elbowing with it. Note how he is trying to take away the hard won crown from me to Tzgereda:) And of course, this was (crowning Tzigereda) was the only time he did and said something right lately.,

     • Fanti Ghana

      Hi Hayata,

      “Hey Mahamuday, the soon to be great again,”

      I can’t stop laughing every time I remember these words.

      Your exchanges are always educational and usually entertaining too. The love/respect you have for one another could have been made more obvious, but occasionally, some interfere and steer the discussion to where it didn’t need to go, and you end up getting the elbow and he the nails. However, it is not all for nothing. I/We benefited a great deal and still do.

  • Hayat Adem

   Mahmuday,
   Thanks. And of course, I also want us remember Barya. He had a beautiful song called :NeTsela Mendeq” where he praised the next door neighbor you never failed to tell us how bad it has always been to Eritrea:
   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=410643902405959&id=358932464243770&_rdr

   • Kokhob Selam

    Thank you Hayat !!

    Queen, How great!!

    KS..

 • Kokhob Selam

  Dear Awate community , the below poem is written in 2013 exactly …

  …….ሓይሊ ሓልዮት……

  ሓደ ሰብኣይ ሓልዮት ዕላምኡ:-
  ክዛወር ወሲኑ ይወጽእ ካብ ገዝኡ:-
  ደንደስ ውቅያኖስ ይጓዓዝ ሃዲኡ;-
  ብፍሰሃ ደስታ ተመሊኡ:- እምብዛ ረጊኡ::

  ናይ ኣዕዋፍ ዲምጺ ናይ ንፋስ ሽውሽውታ:-
  ናይ ውቅያኖስ ማዕበል ህርመት ኣብ ‘ቲ ደልታ
  መግለጺ ኣይነበሮን ዝሰመዖ ደስታ:-
  ኣመስገ ነ ተፈጥሮ ዘከረ ሓልዮታ::

  ሻቡ በለ;-
  “ቃል ይኣቱ ምስ ነብሰይ ዓለም ከሓልየላ;-
  ንኡሽቶ ውን ትኹን ጽቡቅ ክሰርሓላ::”

  ኢሉ ከይወደአ ሃንደበት ይጥምት :-
  ብማዕበል ውቅያኖስ ተድፍኡ ዓሳታት:-
  ገለን ዝሞቱ ገልን ግን ህያዋት ኣብ ዓጽረ ሞት:-
  ሓዘን ወረሶ በኸየ ብቅጽበት ጥብጥብ በለ ንብዓት::

  ነቲ ውቅያኖስ ከኣ በሎ;-
  “ኣንታ ክንደይ ትጭክን እንታይ ገይሮምኻ?
  ኣካልካ ዶ ኣይኮኑን ተፈጥሩ ካባኻ:-
  ኣብ መሬት ዘይነብሩ ብጀካ ኣብ ውሽጥኻ:-
  እንታይ ከ ይጎድለካ ክነብሩ ምሳኻ::-“

  እናበለ በይኑ እናቆዘመ ሓዘነ:-
  እቲ ዝነበሮ ደስታን ሓልዮትን በነነ;-
  ንባህርይ ጸለአ እምብዛ ጨከነ:-
  ናብ ገዝኡ ክምለስ ፈጥን ፈጥን በለ::

  ናብ ገዝኡ ክምለስ ሓዲሽ ነገር ይምልከት:-
  ኣረጊት ሰበይቲ ናብ ሞት ተቃረበት :-
  ናብ ‘ቲ ውቅያኖስ ክትመልስ ዝተደፍኡ ዓሳታት:-
  በብሓደ ትደርቢ ድፍእ እናበልት::

  ድሕሪ ሰላምታ፤፡
  “ስምዓ ኣደይ ዓባይ ነይጠቅም ጻዕርኽን:-
  ሰለስተ ይትፍ ኡ ሓደ እናመልስክን :-
  እንታይ እዩ ፍይድ ኡ ድኻም እዩ ስራሕክን:-
  የግዳስ ኣዕርፋ ናብ ገዛኽን ከይድክን::”

  “ኣይ ዝወድይ፡ ሓድ ምስ ዝመልስ:-
  ደርብየ ናብ ውቅያኖስ:-
  ኣብ ልክዕ ቦትኡ ክነብር ክሕምብስ:-
  ክንደይ ድዩ ዝወልድ ዝስስን ወልዶ ዝሕደስ?”

  ምስ በለኦ:-
  ገሪምዎ እምብዛ ተሓጉሱ:-
  …ናብ ልቡ ተመሊሱ:-
  ….. ..ንጻዕረን ሞጊሱ:-
  …………ተስፋ ተመሊኡ መንፈሱ:-
  …………..ናይ ሓልዮት ቃሉ ሓዲሱ::

  ሓልዮት ብተግባር እዩ ይዕብ ይንኣስ ኪዶ:-
  ኣትሒታካ ኣይትር ኣዮ ኣይተስተዋሕዶ::

  KS,

 • Kokhob Selam

  Dear All and Saay7..

  This remind me what I wrote 2013,, exactly on this day.. read bellow.. Ii is in FB..

  ………ሰላም ያቸንፋል……….

  ኣንድነት “ በሃይል” ብለው እያሰቡ:-
  ሰውን ኣስጨረሱት እያደባድቡ:-
  መቸ ጠቀሟቸው እልህ እና ጸቡ:-
  እነሱም ጠፉ ህዝቡንም ኣራቡ::

  ባለፈው ኣንጸጸት ማንም ኣይመልሰው :-
  ያለፍው ታሪክ ነው ሁሉም ለብጎ ነው:-
  ኣሁን ብቻ እንስራ ኣስበን ለመጪው:-
  ተለያይቶ መኖር ማንን ነው ሚብጀው:-
  ሁሉ ተባብሮ ነው ተፈጥሮን የሚያቸንፈው::

  ግን ህሉም ብየፊናዋ እንደሚፈለግ ሁሉ:-
  በየ ቦታው ይክበር ባገሩ በባህሉ:-
  ይቻላል:- ኣንድነት ደንበሩን ሳይዘሉ:-
  ይቻላል:- መጠቀም ሰዎችን ሳይገድሉ:-
  መስጠት ና መቀበል እየተቻቻሉ:-
  ብህግ ና ደንብ እየከፋፈሉ::

  ኣንድነት በሃይል ውድቀት ካስከተለ:-
  መለያየትም በሃይል ሰላም ከከለከለ:-
  ድብልቁ ጉዞ ቢሞከር ምን ኣለ:-

  ኣገር ኣገር ተብሎ ራሱን ኣስተታድሮ:-
  የወንድሙን ፍላጎት ይስጠው ተመካክሮ:-
  ወደቡ ይከፈት ኣይዝጋ ጎሮሮ:-
  ሃበሻ ይኑር ዘልዓለም ተባብሮ::

  ወደብ ኣልባነት ኢትዮጵያን ሲጎዳት:-
  ማን ነው የጠበቀ ኤርትራን ሊጠቅማት:-
  ኣላህ ኣይወደውም መቸ ፈቀድላት:-
  ኣሰብ ድሃ ሁና ግመልም ናቀቻት::

  6 ቢሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ምትከፍለው;-
  ሁለቱም ባደጉበት በተነሱ ፈጥነው:-
  በመከባበራቸው ዓለም ባከበራቸው:-
  ወንዱሙን ያላከበረ ሁሌ እንደ ረከሰ ነው::

  ቀረው ምን ይሆን ?
  የኤርትራው ህዝብ ኣብዮትን ኣቀጣጥሎ:-
  ህግደፍን ሰብሮ ዲሞክራሲን ተክሎ:-
  ኣዲስ ጉዞ ሲጀምር ስርዓት ኣስተካክሎ:-
  ማየት ያስፈልጋል ኣሁኑኑ ቶሎ::

  እና ሰላም ያቸንፋል ልብ ብለን ካስብነው
  ሁሉም ይደረሳል — ፈጣሪም ፍቅር ነው::

  ኮኾብ ሰላም

 • Haile S.

  Selam all,
  ዋዛ ምስ ለኸፋን ቁምነገርን፡ Just for laugh

  ፕረሲደንተ ኢሳያስ እንተዘጋጥመካ
  እንታይ ምበልካ
  …………እንተዀንካ
  Abrehet ደንጽዩኒ ኣስደሚሙኒ ነገር ናትካ
  Abraham ኣበይ ገዲፍካዮም ቶም ብጾትካ
  Amanuel H. እዚ ኹሉ በደል publish ከይገበርካ
  Berhe Y. ኢድ ምሃብ ኣብ ካናዳ ኣነ ክገልጸልካ
  Beyan N. ባህገይ ተተግቢራ ኣብራር ኣበራቢሩካ
  Fanti G. ኣይትፍራህ ካራይ ገዲፈሎም ንቀደም ብጾትካ
  Ghezae H. ኣብዚ’ኣ ትረፍ 2% ባዕለይ ክልግሰልካ
  Haile S. ዓመጽ ኣብዚሕካ፡ ኣነ የለኹላን ኣብዛ ናትካ
  Haile Z ኢድ ሸናሒት ጸናሒት፡ በል ህደም ከም ሰብካ
  Hayat A. ተስፋ እገብር ዝወጻኻ ገድሊ ተማሊእካ
  Horizon ከ ኢትዮጵያ ሰላም የለም ንስሃ ካይሄድካ
  Ismael AA ትፈልጥ’ዶ ተጎርባ.ኦርግ ኣንቢብካ
  Kokhob ረኸብካያ’ዶ ሰማያዊት ኣብ ደገ ኣሕዲርካ
  MS እንቋዕ ወጻኻምበር፡ ሰኒ ርኣና ፈደል ሓቢበትካ
  Nitric ነዚኦም ኣይትስመኣዮን በዛካ
  Paulos ነዊሑ ጊዜ ይመስል ኢራስጦጠሊስ ዝዓቀነልካ
  Saay7 ወጊሑ እምበኣርከስ ተበራቢርካ
  Semere T. እስከ ንላዘብ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ
  Solomon ምስ ኣቡ ዓሸራ weapon X ክጋብዘካ
  Thomas ንዓታ ሓመድ ድፋጫኻ ከስትየካ
  Tzegereda ሓሊፉና ቀደም ከይፈለጥናካ
  SGJ ኣርሕቕዎ ገጹ ከይተርእዩኒ
  ………….ድምጹ ከይተስምዑኒ
  ምስዚ ዘይወጽእ ቂምታ ኣሎኒ

  ዝኣኽለኒ ዝጠሓንኩ ኣይመስለንን. Apology in advance where one feels I crossed the line.

  • Kokhob Selam

   Wow, Haile S,

   Nice really!!!

   KS,,

  • Paulos

   Selam Hailat,

   This is Gold as Amde would say it. You’re genius. No doubt! I think Awate should publish it as an original article. Bravo!

   • Haile S.

    Hi Paul,
    Thank you for your generosity. But this is just for laugh, few takes from this one and the other, rightly or wrongly reflecting the image I/we take from what people wrote. It doesn’t deserve more than a stretch of our chicks in these very tense times, a smile and a 2 finger scratch in the head.
    Thank you anyway.
    Haile S.

   • Fanti Ghana

    Selam Paulos,

    I concur wholeheartedly! This is nothing short of genius. I would have needed at least two pages each to describe the essence of each one’s position.

    • Paulos

     Selam Fantination,

     Thing is, all of a sudden he transformed us from mere characters on the screen to life-beings for lack of a better word. If all of us were to meet in person, one wonders if we would be exactly the way we think of each other. I am sure there would be surprises.

  • MS

   Ahlan Haylat
   I owe Hayat a say: (she meets wedi-afom, her face beams…): better late than never, enquaE nab lbKa temeleska. Bqedemu si zey’Ahwat eina, I have reserved for you a charter plane to MeQelena, ewaay, gual Adem ane, nezi zykewn dye? Bel, Hiji eta ghedli zblwa fTretTraay demsesa, xbooq geyrka Hkeka…Abi medemses aleni (she looks in her purse for the grand eraser), and she just feels the air full of excitement, “Finally!!” she mutters.

   • Hayat Adem

    Hi MaHmuday, chartered plane for IA? No way! I will reserve him a donkey for a ride ti one of the ElaEro caves. That is how far I get nicer to him. I will send Nitricc to watch him all time locked.

  • saay7

   Hailat:

   Where is Semere A? 🙂

   The Emma answer is nearly perfect. Here’s how to perfect it: Emma would say “the situation in Eritrea is so bad even a 71 year old man is exile! It’s so sad, our situation!” 😂

   Ok let me make it fair so Emma doesn’t feel targeted (yestemasel yu mera”)

   Paulos: ewiy Hawey natey surely you are here (read: you are not here)
   Bayan: something something twgaHmo something something
   Berhe Y: let me now teach you how to sing the Canadian national anthem and did I mention Canada is the best country in the Mikky Way
   Nitrric: (whispers): these toothless people have no idea what your grand strategy is but whatever it is I approve
   Semere T (talks past IA): Make no mistake about this ISAIAS IS NOT HERE IT IS AN OPTICAL ILLUSION OF WEYANE

   saay

   • Hayat Adem

    Hi Saay,
    That is really funny. I am for People First everywhere but the level of intensity comes with proximity.
    A Person can be a People as long as she has a language she alone uses, a culture she alone practices and a history she alone wants to own and defend, a group psyche she alone represents etc.
    But a person, even as an individual piece, is closer to people than a mass of land.

   • Saleh Johar

    Ahlan Saay,
    I couldn’t have presented my views any better than you did. Spot on. Thank you.

   • Kokhob Selam

    Dear Saay7..

    “Kokhob S: This reminds me of a poem I had written in 1999…”

    My mind i not functioning well..What can I do? I am no more typing,,properly.. and what ever I can ,,I am doing my best to complete my book of poem..

    KS,,

   • Paulos

    Sal,

    That is sooooo wicked! You nailed it. Love Awate!

   • Berhe Y

    Saay,

    Nice. Where is MS ?

    Berhe

    • saay7

     Gentle Berhe:

     He is manning the dejen. Somebody has to 🙂

     KH: I thought IA would pull an Atse Teodros, never knew he would pull a Menge. This is most likely the influence or the Arabs.

     Eyob: what we need to remember and to forget everything we lose is: the Arabs betrayed him. You can never trust Arabs.

     Ismael: ELF long predicted this, in the 1st military conference just because the National Congress but after the 3rd peasants association meeting.

     MaHmuday: bitsay Isaias wlqe seb iyu:: kem wlqeseb dma dkhmetat keriee bahryawi qua entekheno ezi Habereta awate (haqi ente Khoynu) zesenbed mEbale iyu entebelku mgnan aymeslenen:: ‘ti kab kulu zegedes xelaetna bHlfi weyane nezi hluw kunetat kemey kmzmzwo iyom? Hzbna khe n’lewti tedalyu diyu? Emo haye meneseyat ejamkum aberktu: shmagletat nabra Trota astemaqruwo….

     saay

     • Berhe Y

      You have iSem left. Tanki weyane tewTiHna gelemele

   • Haile S.

    Selam Sal,
    Great extension and funny! Obviously, you know us better than I. Best

   • Peace!

    Saay,

    Lol…excessive expectation (Mitch McConnell) will work on it:)
    Peace!

 • Haile S.

  Selam all,
  ተዘክሮ፡ ፓሳጆ (outing) ማይ ኣንበሳ

  ኬድና ፓሳጆና
  ሓምባር ጭቃ ተለኺና
  ኣኽርያ ስግር ኢልና
  ማይ ኣንበሳ ውዒልና
  ጻዕዳ ኣንበሳ ቀቲልና
  ኣብኡ ገዲፍናዮ ከቢዱና
  ጻዕዳ ቆርበት እንታይ’ከ ክገብረልና
  ፋሕሻው ጤል ይመስል መን ከ ክ’ኣምነንና

  ስንጭሮን ገደልን ጥሒስና
  ዓቐብ ከም ቁመትና
  ርሕቀት ከም ስድሪና
  ቁጥቋጥ ጫካና
  ትዛሪ ማይ, ሰቲትና
  ኣብኡ ሃድና
  ሓሸስ ምስ’ሰማዕና
  ጭራ ሓርማዝ ብህየቱ ርኣና
  እምሕለልኩም እመኑኒ
  ዓጽሚ ሃንዛ ትገኣኒ።

  • Kokhob Selam

   Yes Haila S,

   Fantastic,Excellent !

   KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Awate community ,,,Who is the chain smoker? This poem was written in 2013 at this day by me–

  …………ሽጋራ ሽጋር !!!………………..

  እዛ ሽጋራ ሽጋር – ደፋር ከኣ ዘይትሓፍር:-
  ድኻ ኣይገደፈት ሃብታም መሃይም ምሁር;-
  ሓዊ ሒዛ ኣብ ‘ተን ኣጻብዕቲ ቅርቅር:-
  ተላዒላስ ናብ ኣፍ- ኣብ መንጎ ከነፍር:-
  ስሕብ ተብላ ‘ ሞ ኣብ ኣፍካ ትኪ ኣንብር:-
  መልሓስ ሓይሊ ጣዕማ ድኽም ቅምርር:-
  ኣስናን ብዕክኽ እርግ ስብር:-
  ግሮሮ ጭንቅ እናንጸርጸረ- ናብ ታሕቲ ኣስግር:-
  ወዮ ሳንቡእ ትኪ ምልእ ከይፈተወት ሕቁፍ ዕትር;-
  ዒቅ ኢልካስ ዑሕ!!! ዝተርፋ ምስ ደም ኣሕብር:-
  ልቢ – ‘ታ ሞተር ‘ውን መትንታታ ግትርግተር::

  ማእከላይ ክፍሊ ሓንጎል ትመልኽ;-
  ንጥዑም ጠባይ ኣየር ትዕብልኽ:-
  ኣብ ደም ሰራውርና ትሶልኽ:
  ‘ምበር ሽጋራ- ሽጋር ትኪ ትኽኽ::

  ወይ ጉድ!!1
  ኣብ ኢድ ሊቃውንቲ ተዓቲራ :-
  ክትረኣ ተሕፍር ተቀርቂራ:-
  ነቲ ምሃይምሲ መዓስ ምሒራ:-
  ኣቦ ህጻነኣት ኣቦ ስድራ:-
  ተውሳኺታ ንሳ እንታይ ገይራ:-
  ………….ዝሕተት‘ ሲ እቲ ዝዓተራ:-
  …………………ልዕሊ ኣፍቃሪቱ ስዒሙ ዘኽበራ:-
  ……………………….ከም ፒሮ ከም ብርዒ ኣብ ጁባ ዘንበራ::

  ንሱ እወ እቲ ኣትካኺ መሲልዎ ዘምሕረሉ:-
  እቲ ተመላኺ ነብሱ ዘይመሓረ- ቁጠባ ቀቲሉ::

  ነብሰ ቅትለት-
  ኣብ ክንዲ ገመድ ሰቂልካ ሕንቕ:-
  ህድእ ኢልካ ምቅታል ዶ ጽብቕ?
  ‘ምበር እንትይ ፍልልዩ ኩሉ ኣየጽድቕ:-
  ነብሰ ቅትለት ዶ ኣይኮነ ንብሰ ጽንቅቕ::

  እዋእ:-
  ነብሰ ቅትለት ድኣ ሓንሳብ እንድ ኣሉ:-
  ዕርብ ኢልካ ድቅስ ኣዕርፍ ትብለሉ:-
  እንተ ምትካኽ ሕማም ትዕድመሉ:-
  ኣብ ስቃይ ነቢርካ ሰብ ትልክመሉ:-
  ብከላ ዶ ኣይኮነን ኣየር ተርስሓሉ:-
  ገበን ዘይትቆጽረ ስለምንታይ:- ከመይ ኢሉ? ::

  ከንፈር ሲ:-
  …ቆንጂት ትስዕመሉ ተሃዋሲ ክንሱ:-
  ………‘ቲ ምልኩዕ ቅርጹ ተደቂሱ:-
  …………..‘ቲ ተፈታዊ ሕብሩ ሃሲሱ:-
  …………………ተዋሪዱ ብፊልተር ተረሚሱ::

  ዝገርመኒ:-
  ናይ ‘ቲ ሓያል ሊቅ መምህር:-
  ናይ እቲ ክኢላ ሓሳቡ ዝዝርዝር :-
  ከመይ ገይሩ የፍቅድ ክሓርር
  ‘ቲ ከንፈሩ መዛረቢ ክቡር::

  ኣጻብዕት ስ እንጀራ ድኣ ይዕሞኻ:-
  ርእሲ ወዲ ዘኽታም ይዳብሳ ይሕከኻ:-
  ክብረት ወዲ ኣዳም ኣመልኪተን ይበርኻ:-
  ‘ምበር ብሽጋራ ዶ ምጠውለጋ ምስ ተኸኻ?::

  ነብሳ እንዳነደደት ተንድ ደካ:-
  መርዚ ዓዲላ ተብርስ ሳንቡእካ :-
  ጥዓዑም ጨናኻ በትኪ ትቅይረካ:-
  ኔው በላ!!! ወገነይ ነይቀዳዊትካ::

  Kokhob Selam

 • Kokhob Selam

  Dear Readers,

  “መስቀል ምንም እንኳ በክርስትና ኃይማኖት ተከታዮች ዘንድ፣ የራሱ የሆነ ትርጉም ያለው ቢሆንም ከኃይማኖታዊ ክንዋኔው ባሻገር፣ ባህላዊ በሆነ ገፅታ የሚያከብሩት የኅብረተሰብ ክፍሎች ቀላል የሚባሉ አይደሉም። ለምሣሌ በደቡብ ኢትዮጵያ የሚካኼዱት ልዩ ልዩ ዝግጅቶችና ሬቻ ተብሎ የሚታወቀው የኦሮሞ ህዝብ በዓል በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው።”

  KS..

 • Kokhob Selam

  Dear Awatawyan

  . . . .ኣንታ ሹም ገደደ . . . . .

  ኣንታ ሹም ገደደ ሹም ገደደ :-
  ኣንታ ሹም ገደደ ኣንታ ዕደ:-
  ብህይወት እንከሎ መሰሉ ተቐብደ:-
  ድቃስ ዝወሰዶ ብእግሩ እናኸደ :-
  እንታይ ኮን ይብላኻ እተን ኣደ :-
  እንታይ ኮን ይብለካ ዝተወልደ :-
  ላዕሊ ዝነበረ ሽምካ ምስ ወረደ ::

  ኣንታ ሹም ገደደ!!!! ኣንታ ሹም ገደደ :-
  ፈራሕ ከይብሉኻ ገዛእቲ ዘርዓደ :-
  ዓሻ ከይብሉኻ ጎራሕ ዝተሞርደ :-
  . . .እንታይ ኮን ይኸውን ሓንጎልካ ዘዕነደ :-
  . . . .ሕጂ በጺሑ ዶ ሓሞትካ ተቐደ :-
  . . . . ቀደም ዘይገበሮ ሎም ተንበድበደ :-
  . . . . . .እንታይ ወሪዱካ ሹም ገደደ ::

  ካን ዶ ኮይንካ እዩ ደኒንካ ክትሓልፍ :-
  ምእዙዝ ኮይንካ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ :-
  መሪጽካ ዶ ምንባር መሰል ግፉፍ :-
  መሪጽካ ዶ ምንባር ስዑር ስኑፍ :-
  ንድሕሪት ተመሊስካ ኮይንካ ትሩፍ ::

  ክብረቱ ዝሕደግ – እታ ኪዳኑ:-
  ምኽኒት እናብዘሐ መሰሉ ዘዕኑ :-

  ኣይትበራበርን ዶ ሹም ገደደ :-
  ቅልጽም ሓፋሽ ድምጹ ከይንጎደ :-
  ድሑር ስርዓት ገና ከይተፈርደ :-
  ከይለከመካ – ሒዙካ ከይኸደ ::
  . . . . .ኣንታ ሹም ገደደ —

  KS,,

 • Kokhob Selam

  ……ጀግና ዶ ይነብዕ?…….

  እንታይ እዩ ዝበሃል?
  ክዳዕ ዓይኒ ነባዕ:-
  ዶ:-
  ዓይኒ ነባዕ ከዳዕ :-
  ብድሕሪት ዝጻፋዕ:-
  ብሃላይ ቀልባዕባዕ:-
  ንብዓት ሓርገጽ:-
  ከምስል ዝድንግጽ::

  ከምኡ እና ንፈልጦ:-
  ለንዘበን:-
  ገዲፍዎ ስለ ዘይሰለጦ:-
  መድረኽ ምስ ኣምለጦ:-
  ንብዓቱ ረገጦ:-

  ዝገርም እዩ!!!

  ከዳዓት ምንባዕ ገዲፎሞ:-
  ተቀሊዕና እና ግዲ ኢሎሞ:-
  ር ኣዩና እሎም ሳዕሲዖሞ:-
  ባህሊ ሃገርና ሰይረሞ::

  እንተ ጀግና:-

  ክነብዕ ካብ ልቡ ስለዝኾነ:-
  ነቲ ህግደፋዊ ‘ ኳ ነይጨከነ:-
  ነቲ ምስ ኣቶም ጸኒሑ ተጠቀነ:-
  ዝተኣስረ ‘ሞ ከም ሓሩጭ ዝበነነ:-

  መን ድዩ መኪቱሉ:-
  መዓስ ምስኡ ጓይላ ዝተኸሉ:-
  እቶም ዝደረፍሉ ዝዘመርሉ:-
  እቲ ጀግና እንድ ኣሉ
  ተዓጢቁ ተኸላኸለሉ:-
  ይቅረ ኢሉ በደሉ::

  ..ጀግና ክንድቲ ድፍረቱ –
  …….ክንዲ ቆራጽነቱ ትብዓቱ –
  …………ክንዲ መካትነቱ ኣንበሳህነቱ –
  ………………ሩህ ሩህ እዩ ላዕሊ ዝልውሃቱ –
  ……………………ሓዚኑ ርኣዩ ይፈስስ ንብዓቱ::

  ኣጆኻ በሎ ኣለኹ ምሳኻ:-
  ፍንጫሕካ እንድኣሉ ምቃል ናይ ስጋኻ:-
  ተፈጥረ ካባኻ ዝሓልፍ ንዓኻ:-
  ድሕርሕር ኣይትበል ኣወፊ ግደኻ::

  KS..

 • Kokhob Selam

  Dear all ,, be kind,

  ሃንደበት መገሻ ኩይኑ ተሎ ተሎ:-
  ኮኾባይ ተበገስ ንብረትካ ኣልዕሎ:-
  ናበይ ኮን ይኸውን እዚ ንቅሎ:-
  ሕድሪ ሓልውለይ ጀበና ፈርኔሎ:-

  ንወርሒ ድዩ ወይስ ን ሓደ ዓመት:-
  ንዘልኣለም ድዩ ክሳብ ሕልፈት:-
  ኣይፈለጥኩን ኣነ ብኡነት ብኡነት:-
  ዱዓ ግበሩለይ ዝዓሞቐ ጸሎት::

  እንተ ግጥምታተይ ኩለን ተኣኪበን :-
  ሓንቲ መዓልቲ ናብ ዓዋተ ክመጻ እየን:-
  ሰብ ሕድሪ ኣለዋ ዘቅርባ ጠርኒፈን

  ኣይፍለጥን እዩ ነገር ገያሻይ :-
  ይቅረ ተበሃሂልካ እዩ ምፍልላይ:-
  ዓወት ይኹን ህይወትኩም ህይወተይ:-
  ሰላም ንኹሉኹም እንዳ ዓዋተ ስድራይ::

  KS..

 • Kokhob Selam

  Dear all !!

  …ማንዴላ ኣብ ሰላም ዕረፍ:…

  ዓለምና ሎሚ ዓቢ ሰብ ኣፋንያ:-
  ኣምሪራ ሓዚና ካብ ልባ በኽያ:
  ካብ ኢሮፓ በሉ ካብ ኣውስትራልያ:-
  ቅንጣብ መሬት የላን ሓዘን ዘይለኸያ::

  ኩሉ ሓዚኑ:-
  ብዓሌት ኣይብጸሖ ብሃይማኖት ብሄር:-
  ብቀቢላ ኣይቀርቦ ብዓዲ ብሃገር:-
  ግን ሰብ እዩ ‘ቲ ቀንዲ ቁም ነገር:-
  ልዕሊ ኩሉ ግዳ ንሰላም ዝጋተር:-
  ንሰላም ዝጋደል ንሰላም ዝነብር:-
  ንሰላም ዝሳቐ ንሰላም ዝእሰር:-
  ንሰላም ዘምህር ንሰላም ዝሕብር;-
  ፍልልያት ነጺጉ ደቂ ሰብ ዘስምር:-
  ጸሊምን ጻዕዳን ጸቕቲ ዝሰባብር::

  ዓመታት ንዝ ኣሰሩኻ:-
  ጸረ ዓሌትካ ጸረ ሕብርኻ:-
  ብሰላም ንሰላም ኣሳኒኻ;-
  ኣፍቂርካ መሰላት ሓሊኻ:-
  ፈተውቲ ቀይርካ ነቶም ጸላእትኻ :-
  ምኻድ ክብረት እዩ ዓለም ኣዐርኻ::

  እዚ ‘ኳ እዩ ናይ ምንባር ትርጉሙ:-
  ‘ምበር ‘ታይ ይዓብስ ሰብ ደኽዩ ሃብቲሙ:-
  ኣብ ስልጣን ትወጢሑ መሰላት ሃሪሙ:-
  ንግዝያዊ ስምዒታቱ ተገዚኡ ኸዲሙ:-
  ሞቱ ሞት ከልቢ እንድዩ ሕስረት ተሰኪሙ:-
  ይሙት እንተ እሎሞ እምብዛ ሓሲሙ::

  ምምራሕ ድኣ ስልጣን ይብጻሕ እንድ ኣሉ:-
  እንተስ ሰብ ቀቲልካ ብሓሶት ብኣሉ:-
  እንተስ ተፈቲኻ ሓፍሽ ተታሊሉ:-
  እንተስ ተሓጊዝካ በቶም ጉሓላሉ::
  ካብ ማንዴላ ተመሃር ተሞክሮ ይኹንካ:-
  ክንደየ ናይ ትፍቶ ወላ ‘ውን እንትሞትካ:-
  ግዝያዊት እያ ዓለም ነባሪ ነይኮንካ:-
  ታሪኽ እዩ ዝነብር ኣይኮነን ስልጣንካ::

  ‘ምበር ነይሮም እንድዩም ብዓል ሞብቱ:-
  ሰብ ቀቲሎም ኣካሉ ዝጎቱ:-
  ቀባሪ ድኣ ስኣኑን ምስ ከዱ ምስ ሞቱ:-
  ህዝቢ ብሞቶም ነይሓዘን ግዳ ተደሲቱ::

  እዚ ህዝቢ ዓለም ክንደይ ይጥምዕ:-
  95 ኣመት ንዝነበረ ሰብ ብኽያቱ ዘስምዕ?

  ኢልካ ኣይትገረም ሽሕ ኣመት ‘ ኳ ይውሕድ:-
  ከም’ዚ ዝመሰለ ቁምነገረኛ ኣይኺድ::

  ህጻን እንድ ኣሉ ሃጥያት ዘይብሉ ማማይ:-
  ዕሸል ልቡ ጻዕዳ ብርሃን ኣንጸባራቓይ:-
  ግዳ ኸ ኣ ብሱል ንደቂ ሰብ ገልጋላይ;-
  ንራህዋ ፍቅሪ ንሰላም ሰራሓይ::

  ድሓን ኩን ማንዴላ ክሳብ ንመጸካ:-
  በብተራ በብሓደ ክሳብ ነርክበካ:-
  ንዓኻ የማስለና የስርሓና ስራሕካ:-
  ክብረት ይሃበና ከም’ታ ዝኸብረካ::

  KS…

 • Kokhob Selam

  Dear Reader,

  This is long back, till now the Ere Tv is ..

  …….ቲቪ ኤረ!!!!!…..

  ቲቪ ኤረ ኣንቲ ቲቪ ኤረ:-
  ሰሚኪ ዶ ናይ ለምቅነ ወረ:-
  ወዲ ሃገር ብሓዊ ዝሓረረ:-
  ኣብ ውቅያኖስ ኣትዩ ተሰወረ::

  ስመዕኪ ዶ ኣሰቅቂ ሞታ:-
  ድቂ ሒዛ ዝሞተት ሒዛታ:
  ዓሳ ዝበለዓ ተረፍቲታ:-
  ኣዳም ኣሰኪሑ እቲ ዛንታ::

  ንሶም እንዲዮም !!!!
  ዘይሕጋውያን ዝበልኩዮም:-
  ዘነኣኣስክዮም ሾሞም ዘጥፋእክዮም:-

  በጃ ዝሓለ ፉ ግዳያት :-
  ንጹሃት ዜጋታት:-
  ይዋርሶም መንትግስተ ሰማያት;-
  ያኢ ንስኺ ሕጋዊት ::

  ናይ ቶም ደቂ ሓራም ኣገልጋሊት:-
  ምዃንኪ እናፈለጥኪ መደበር ሓሶት::

  መን እዩ ብዓል ሓቂ እቲ ሕጋዊ:-
  ንስኺ ‘ዶ ‘ቲ ተጠብሰ ሓዊ:-
  ንብሱ ዝዓረገት ናብ ሰማያዊ:-
  ሓይሊ ሂቡና ኣሎ ክኸውን መርሃዊ::

  ቲቪ ኤረ ‘ ምበኣር ፈሊጥክዮ?
  ሕጋውንነትን ዘይሕጋውነትን መምኽዮ:-
  ነቲ ግዳይ ዘይሕጋዊ ኢልክዮ:-
  ነቲ ህልውናኺ ሕጋዊ ጌርክዮ:-
  ነቲ ገበነኛ መንግስቲ ሰሚኽዮ::

  ቢሊ ቃለይ ቃሉ ይኹ ን ፍጹም ዘይቅየር:-
  ሓቁ ክነግረኪ ይሃሉ ይቀበር:-
  ብድምጽኺ ከም ዝምስከር:-
  ብዕሊ ከምዝንገር::

  ሕጋውነት ግዳይ – ዘይሕጋውነት ህግደፍ:-
  ባዕልኺ ክትብልዮ ጽባሕ ምስ ዝጸድፍ:-
  ነበረ ያ ነበረ ምስ ኮነ ሓተላ ጉሓፍ;-
  ርግጽ እዩ ክኸውን ንያተይ ነይነጽፍ:
  ቃለይ ነይዕጸፍ :-
  ሓቀኛ እዩ ዓወት ዝጎናጸፍ::

  ኣነ ዝገርመኒ ናይ ‘ቶም ሰብ ዜና:-
  ቲቪ ኤረ ዝሰርሑ ተፍጥሩ ኣብ ሞንጎና:-
  ጸረ ሕጋውነት ሓሶት ዘይባህልና:-
  ከመይ ይወሓጠሎም ስደትና ስቃይና::

  ክሓሰቦ እንከለኹ ብሒሳብ ቁጽርታት:-
  ደሞዞም ዝመጾም ብዋጋ ስውኣት:-
  ምዄኑ ዶ ፈልጡ ኣካል ናይ ውጹዓት:-
  ናይ ምድረበዳን ባሕርን ግዳያት:-
  ስጋ ምስ ጨጓራ ምብላዕ እዩ ወገናት::

  ከመይ ኢሉ ይውሓጠሎም ምግቢ ;-
  ከመይ ኢሎም ይድቅሱ ብዋጋ ህዝቢ:-
  ከም ኣሞራ ከም’ቲ በላዕ ጥንቢ:-
  ኣብ ሬሳ ዝዝንቢ ስጋ ተቀላቢ::

  ‘ምበር ቲቪ ኤረ ናበይ ከይተብሊ:-
  ጽባሕ ናትና ኢኺ ሓሶት ምስ ዝበሊ ;-
  ሓቂ ምስ ተከኣ ትነግሪ ብዕሊ:-
  ንሓፍሽ ንሰልም ንራህዋ ተገልግሊ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear All,

  …..ግዜ ትኹል ….. IDEAS FOUND FROM “THE POWER OF NOW”

  ግዜ ምሳኻ ኣሎ – ግዜ ‘ውን ምሳይ –
  ንግሆ ምሸት በሎ – ይውጋሕ ይምሰይ –
  ትማሊ ‘ውን በሎ ሰሙን ብቀዳማይ :-
  ኩሉ ኣብ ሓሳብ እዩ ሕጂ እዩ ነባራይ ::

  ሕጂ ግን ዝርከብ ትኹል ትኹልኒ :-
  ግዜ ኣይትቅጸሮ ብወገን ብጎኒ :-
  ንላዕሊ እዩ ዝቁጸር ዝቅጽል ዝድይብ :-
  ህጂ እዩ ግዜ ኣብ ኢድካ ዝርከብ ::

  እምበር :-
  ትማሊ ሓሳብ እያ ኣብ ሕሉፍ ትነብር :-
  ጽባሕ ‘ውን ሓሳብ እያ ብትምኒት ትዝከር :-
  ሕጂ እያ በቃ ጉብኣ ትገብር :-
  ሕጂ ኢልካስ ሕጂ የለን ካልእ ነገር ::

  ትማሊ ክንብል ዘኪርና ናይ ቀደም :-
  መጻኢ ክንብል ናይ ጽባሕ ክንሓልም :-
  ግዜ ኣይነባኽን ሕድሪ ወዲ ኣዳም :-
  ሕጂ ከይትጠፍእ ከይትብለና ህልም ::

  ንቃንዛ ኩርምቲ ኣየድልዮን ፍወሲ :-
  ኣብ ሕጂ ምንባር እዩ ናይ ጸገማት መልሲ ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Dear all can you remember this great man?

  . . . . ለበዋ ኣቦይ ኢማም ሙሳ ….

  ሓመድ ኢኻ ሞ ሓመድካ ልበስ :-
  ‘ኳ እንተተባህለ ኣካል ሰብ ክፈርስ :-
  ህይወቱ ቀጻሊት ፍጹም ነይትድምሰስ :-
  ጽቡቅ ተግባሩ እዩ ዘልኣለም ዝሕደስ :-

  ለበዋ ምስ ሃቡ ነቲ ዕሸል :
  በርቲዑ ክቃለስ ኣሕዋቱ ክመስል :-
  ቁም ነገር ክገብር ብዘይ ሸለል መለል :-
  ኣርሒቁ ከይከይድ ክህሉ ኣብ ማእከል ::

  በሉ ኸ ኣ :-
  “ጽባሕ መን ይፈልጣ ካልእ መዓልቲ እያ :-
  ትማሊ ‘ውን የላን ጠፊ ኣ ብጉያ :-
  ሎም እንሀለት ዝስረሓ ቅያ :-
  ብዘይ ዕጥይ ጥይ ብገባብ እለያ :”

  “ቀጻሊ ጻዕርታት ብዘይሕለል ትብዓት :-
  ንወለዶ ግደፍ ዘይርሳዕ ስረሓት :-
  ዝሓሸ ምረጽ ዘብጽሕ ናብ ዓወት :
  ክዝከር ዝነብር ብሉጽት ተግባራት”

  “ስራሕ ቀጽል በርትዕ
  መደባትካ ስራዕ “

  ለበዋ ኣቦይ ኢማም ምሳ :-
  ዘይትርሳዕ ንሳ :-

  ታሪኽ ነይርስዖም :-
  ኣዕዚዝና ነኽብሮም :-
  መጽሓፍ እዩ ቃላቶም :-
  ንጀና ይበሎም ::

  KS,

 • Kokhob Selam

  Dear all can you remember this great man?

  . . . . ዘክሩለይ መን እዮም?. . . .

  መን እዮም ፡ ዝተፈትዎ ነይሮም ፡
  ዘይርሳዕ ምኽሮም ናብ ደቂ ሃገሮም :-
  ኣኽባሪ ህዝቦም ዘይርሳዕ ዛንተኦም :-
  ዘኩሩለይ መን እዮም ???

  እነሆ ገለ ካብ ቃላቶም —

  ኣብ ድምጺ ሓፋሽ ” ይዝከረካዶ ?
  1965 ሓዘን ዓቢ ጓዶ –
  ሓሙሽት ክፍልታት ኣብ’ዛ ሓንቲ ኣግዶ :-
  ምፍንጫል ህዝቢ ዘጋደዶ :-
  ሕማቅ ዘመን ፍጹም ዘይናኣዶ :-
  ደቅና ክጠማመቱ ካብ ማዕዶ ::”

  ዓርከይ ሓወይ – ኢብራሂም ሱልጣን –
  ብጻይ ወዲ ሃገረይ – ጀግና ብዓል ኢማን –
  እንካ ዘክረለይ – ምስ መጹ ልኡኻን –
  ውግእ ምስ ተላዕለ ብገለ ሃይማኖታውያን –
  ዓራቒ ተሳኢኑ መፍቶ እንግሊዛውያን –
  ኣነን ንስኻን ምስ ገለ ኤርትራውያን –
  ከነጠዓርቕ ሓቂፍና ኩሎም ሃገራውያን –
  ዕንባባ ከነንብር ንኹሎም ምውታን –
  ዕርቂ ኣንጊስና ክንምለስ ብተስፋን ሓጎስን :: ”

  በሉ ‘ቶም ፈላስፋ === ቅድሚ ምሕላፎም ::
  ናይ ሃገርና ተስፋ ==== ዘክሩለይ መን እዮም ?

  “ ናይ መጻኢ ወለዶ ሕድሪ ተሰኪምና :-
  ብ63 ጉዕዞ ጥራይ ኢድና –
  ኣቤት እወ ስንቂ ‘ኳ ዘይነበረና –
  ብዘይጽንቀቅ ሓቦ ጥርዓና ኣብጺሕና –
  ይዝከርካ ‘ዶ ብሊብያ ኣላጊስና –
  ኢብራሂም ብጻይ ብዙሕ ተሳቂና “

  በሉ ‘ወ ተንተኑ –
  ሓንቲ ከየጋነኑ –
  ብዑምቀት እናስተንተኑ –
  ሊቅ ነይሮም ዝተኣምኑ ::

  “ብሬድዮ ኣቢልና ክንገልጽ ኡይታና –
  ተጋደልቲ ክሰምዑና ብጃኹም እናበልና –
  ኣነ ብትግርኛ ንስኻ ብትግረ –
  ምክፍፋል ገበን ጥዒሙና ዕረ :: ”

  መን እዮም መን እዮም – መግስንተ ሰማያት የዋርሶም –
  ወልደ ኣብ ወልደማርያም ታሪኽ ይመዝግቦም ::

  ኢብራሂም ነይሰምዕዎም :-
  …….. ንዓና እዩ ነይሩ :-
  ኩሉ ጽሕፋቶም :
  ……..“‘ዞም ደቀይ ስመሩ “

  በሉ ድማ ክዛዝሙ :—

  “ ኢብራሂም እንተሞትካ –
  ነይርሳዕ ታሪኽካ –
  እነሆ ነዘንቱ ትብዓትካ –
  ንሕሉ ክብረትካ “

  ንሶም ‘ ውን ብሞት ተፈልዮም :-
  ከምታ ዝዘከሩ ንብጻዮም :-
  እንሆ ንሕና ‘ውን ንዝክሮም :-
  ወልደኣብ ሊቅ ነይሮም :-
  መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ::

  ንዓይ ከ ትዝኩርኒ ዶ ?

  ንዓይ ‘ ውን ዘክሩ ብድሕሪ ሕልፈተይ :-
  ስለ ዝዘክርኩ ክቡራት ኣቦታተይ :-
  ኣይተስተዋህድዎ ነዛ ንኡሽቶ ህያበይ :-
  “ጭሩ ዝዓቅማ ትሕጎም ” ንሳ እያ ክእለትይ ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear all,

  This poem is about ….the hard worker insect know by bee!!!!

  ……ንህብን ሳርየትን . . . .

  ንህቢ እንተቐሰመት መዓር ሰረሐት :-
  ሳሬት እንተቐሰመት መርዚ ቀመረት :-

  ኩሉ ብዒጢኡ ንዝቀስሞ ይሓሪ :-
  ንሳሬት ሃመማ – ንንህቢ ፍዮሪ ::

  ወይ ‘ዛ ህክይቲ ሳሬት መርበባ ሰሪሓ :-
  ደቂሳ ትጽበ ፈትልታት ዘርጊሓ :-
  ግዳያት ክትበልዕ መናድቕ ኣርሲሓ :-
  ጠቅሚ ኣልቦ ንፍጡር ኣፍሪሓ :-

  እንተ ‘ታ ንህቢ ግን ትቀስም ዕንባባ :-
  መዓር እያ ት ሰርሕ መኣዛ ስሒባ :-
  ክንዲ ዝሰሓበት ዘግደለት መኣዛ :-
  ዘርኢ ፖለን(ጽገ) ትዘርእ ብኣእግራ ሒዛ :-
  ዳግማይ ተለምልሞ ነቲ መሬት :-
  ኩሉ ስረሓታ ዓወት ልዕሊ ዓወት ::

  ወይ ‘ዛ ንህቢ እትሰርሖ ሰፈፍ :-
  ገዛ መሰረቱ ኣብ ቆፎ ዝዓርፍ :
  ተኸላኻሊ ገዛ ካብ ሙቐት ካብ ርጥበት :-
  ማህጸን ናይ ‘ቲ ድቂ ዝፍጠር ብዑደት :-
  ክንደይ ጠቅሚ ሃበ ንጥዕና ሰባት :;

  ብሙጫ ብልግዐ ብሕንዚ እንተተዛሪበ :-
  መጽሓፍ ነይኣኽለኒ ምህሮ ዝተሓልበ :-

  ሰብ ዝበለዐ ጉጅለ ይጨኑ ደምደም :-
  ፍረ ኣልቦ የውድም ይወድም :
  ሰብ ዘማዕበለ ዘምሃረ ንሰላም :
  ሃገሩ የበልጽግ ዕንባባ ይስለም ::

  ድሑር መሪሕነት – ይምሰል ብሳርየት :-
  ምልክት ናይ ወድቀት – ምልክት ድኽነት :-
  ምልክት ርስሓት – ምልክት ናይ ሞት :-
  ምልክት ትህኪት – ምልክት ውድመት :-

  ገስጋሲ መሪሕነት ይምሰል ብንህቢ :-
  ጻዕረኛ ህርኩት ንሰላም ዓንባቢ :-
  ብቀጻሊ ስራሕ ሓፋሹ ኣጽጋቢ :-
  ምልክት ምዕባለ ምልክት ናይ ህዝቢ :-

  ኩሉ ዝውሰን ብድልየት እዩ ይበሃል :-
  ንድልየትና ንስራሕ ነልግሶ ዝብድል ::

  By the way there are six products mentioned here 01. honey 02.pollen 03.wax 04. venom 05. propolis 06.Royal jelly..

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Hi,
  Ethiopian and Eritrean Awate Participants

  . . . . . . . . .ሩቅ ይሆን ቅርብ ? . . . . . . . . .

  ታየኝ ስብሰባው የምንነጋገርበት :- ፊት ለፊት የምንተያይበት :-
  ችግሮችን የምንፈታበት :- ሰላምን የምናነግስበት :-

  ……እንዲያው ሩቅ ይሆን ቅርብ :-
  ……የምንተያየው ህዝብ ለህዝብ ::

  ለነገሩ ልባችን ተቀራርቦ :- እንደ ማግኔት ስቦ ተሳስቦ ;-
  የተስፋን ስንቅ መግቦ :- እየጋብዘን ኣይደል በማይበጠስ ሽቦ ::

  የምስራች እኮ ኖው ነጋሪቱ :- እኮ ና ይህ ኣይደል ምልክቱ :-
  ለምን ግዜ ይጥፋ በከንቱ :- መስራት ነው እንጂ ሳይታክቱ :-
  ……ወግኖች ታጠቁ በርቱ ተበራቱ ::

  ትናንት እንኳን ኣልፋ :- ወገን ወጉኑን ሲያጠፋ :-
  ያኔ ሲባል የለም ተስፋ :- ሰላም ተሸሽጋ ተጠልፋ ::
  በጨለማው ስንበታተን :- ያ መከራ ያ ሰቀቀን :-
  ስንቶች ገደልን ሰክረን :- ሰላማዊ ምፍትሔ እያለለን :-
  ኃይልን ተማምነን :- ጎዳን ራሳችንን ::

  ……እንዲያው ሩቅ ይሆን ቅርብ :-
  ……የምንተያየው ህዝብ ለህዝብ ::

  ከሚኖር ተሸፍኖ :- ይቅረብ እንጂ ተማምኖ :
  ብጥብጥን ኮንኖ : -ነጎሮችን በልክ መዝኖ ::

  ኣገር በኣገርነቱ : ሳናናጋ መብቱ :-
  ኣክብርን መስዋእትነቱ :- ይጠናከር ኣንድነቱ ::

  እያለ ኣይደል ልብ ያለው :- : ሁሉም የነቃ የተነሳው :-

  ያ ባለፍው የተጸጸተው :-

  . . . . . . . . መጨውን ተስፋ ኣሁን ያየው ::

  ኣይዞህ በለው እንግዲህ :-

  . . . . . . . . ኣይዞህ በልው ኣለንልህ :-

  “ህዝብ ለህዝብ ነው ” መፈክሩ : –

  …………. መግስቶችም ይደፈሩ :-
  ወይ ይሂዱ ወይም ይስሩ :-:
  ………… የፍቅርን ድልድይ ኣይስበሩ ::
  የዜጋን ፍላጎት ያክብሩ :
  …………-መቀበል ነው ሳይጭበረብሩ ::

  ሌላ ምርጫ የላቸውም :- የህዝብ ኃይል ኣይቻልም :-
  ይህ መድረክ ኣይፍቅድም :- እርስ በርሳችንኣንጎዳዳም :-

  ……እንዲያው ሩቅ ይሆን ቅርብ :-
  ……የምንተያየው ህዝብ ለህዝብ ::

  ኣይተን የለ ውጣ ውረድ –

  ………… ቶክሱ መግደል ኣጉል ማበድ :-
  የውግያ ጀግኖች ማፍራታችን –

  …………ጎዳን እንጂ ምን ጠቀምን ::

  …… የሰላም ጀግኖች ፈልገናል :-
  …… የሰላምን ጥቅም ኣይተናል ::

  ሲባል ሰምቼ – ጠብቅኩኝ ተነስቼ :-
  መቸ ይሆን መቸ – ፈጣሪ ያሳየኝ ሰንብቼ ::

  ያ ረቢ :
  ……እንዲያው ሩቅ ይሆን ቅርብ :-
  ……የምንተያየው ህዝብ ለህዝብ ::

  KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear Awateyan,

  …ፈትዩ ይምጻእ ጥዑም ብልዒ …

  ሓዳር ‘ኳ ዝደሊ ዝምነ ንመርዓ :-
  ነብሱ እዩ ዘዳሉ ብምህሮ ብሰንዓ :-
  ሽዑ እያ ትጎዮ ዝጸበቀት ቆልዓ :-
  ክትማርኾ ቀባሕባሕህ ኣዒንታ ኾሊዓ ::

  ነብሰ – ምምሕዳር ቅድም እዩ ዝስራዕ :-
  ምዕባለ ብልጽግና ነብስኻ ብምቕጻዕ :-
  ነብሰ ምትእምማን ብትሕዝቶ ሙኽራዕ :-
  ምዕዛዝ ሓድነትካ ኣእምሮ ብምልማዕ ::

  እምበር መን ይመርጾ ነቲ ድኑስ :-
  ብሓያሊ ይብላዕ መሰሉ ይገሃስ ::

  ተዳሎ ሞ ወገን ተዳሎ :-
  ንጸገምካ ምፍታሕ ከኣሎ :-
  ካልእ ክመጸካ ማዕረ ክትካፈሎ :-
  ጥቅመይ ጥቅምኻ እዩ ኣብ ኣለምና ዘሎ ::

  ናይ ዓደይ ምስላ :-
  ትወድቕ ዘይብላ :-
  “ሳዕስዕ እሞ ሳዕስዕ ሓዳርካ ኣይትረስዕ ” –
  መዓስ ይስኣን መጣቕዒ :-
  . . . . . ብሳክስፎን ብርዒ :-
  . . . . . . . .እንተገየርና ቅጥዒ :-
  ፈትዩ ይምጻእ ጥዑም ብልዒ ::

  KS,,

 • Haile S.

  Selam all,
  It is coffee break, Jebena time.
  ጎራሓትን ሓሙኽሽትን

  ኣነ ክብሎ ዝደሊ ዝብሎ
  ንምንታይ ዘይተረድኣኒ ዘይተኸተሎ

  ንስኻ ዝሓሰብካዮ ዝበልካዮ
  ኣይስሓቶን እኮ ዝኣሳሰርካዮ

  ደሊኻ ከይፈንጥሐ ክምልሰልካ
  ዘረባ ምደርበኻ ከይኣሳሰርካ

  ኩሉ ዘረባ’ዶ ኮይኑ ዝተኣሳሰረ
  መልእኽቲ ዝሓዘለ ዝተሓናገረ

  እወ ኣሽምባይዶ ኣብ ቦለቲካ
  ይረአ’ዩ ኣብ ዕላል ዓርከተይ ዓርከትካ

  የግዳስ ኣብቲ ካልኣይ ተሕልፎ ሸለል ትብሎ
  ኣብቲ ቀዳማይ ግን ትኣርዮ ትቖማምሎ

  እሞ ንሱ ንምንታይ ተረዲኢዎ ጠጠው ዘየበለ
  ኣንታ ሓወ ምዓረይ ንስኻ ክትዘልል ንሱ ክተርፍ ከይደበለ

  ንስኻ ከምኡ ንሱውን ከማኻ
  ክልተ ጎራሓት ሓሙኹሽቲ ስንቆም እዩ፡ ግደፈኒ ስጋኻ።

  • Kokhob Selam

   Hi Haile S,

   What a poem!!! timely at this very moment..HA,,

   KS,,

 • Kokhob Selam

  Dear all,

  . . . . . .ባጤራ ውሒዱ . . . . . . .

  ባጤራ ውሒዱ ናይ ዓድና ናቅፋ :-
  እምብዛ በዚሑ ክትምንዘር ሸሪፋ ::

  . . . . .ምንዝርና ነውሪ እዝጊ ነይፈትው :-
  . . . . .ስርዓትን ሕገን እዩ ንሰላም ዝቐድው ::
  . . . . .ኢልናያ ዘይሰመዓት – ክሻ ተጠቕሊላ :-
  . . . . .ካብዝን ካብትን እንሆ ወሊዳ ዲቓላ ::

  ግን እባ ህግደፍ እንታይ ኣሰከፋ :-
  ኣየናይ ራህዋ ደጊም ከይሓልፋ :-
  ገንዘብ ኣጥፊኣቶ ቀደም ጨላሊፋ :-
  ንምንታይ ትጽበ ህዝቢ ክጭፍጭፋ :-
  ትኺድ ግዳ ትህደም ብእግራ ብክንፋ ::

  read it again to find the hidden meanings.
  ኮኾብ ሰላም

  • Abrehet Yosief

   Selam Aya Kokhob,
   እታ ኣብርሀት ክትደሊ … ምንዛሪ ሸርፊ
   ኣብ ኣፍደገ ባንክ ሓዲራ … ተጠቕሊላ ክሻ
   ከይትእክቦም ዓንተቦ ዘንጊዓ… ቀደም {ተ}ጨላሊፋ
   ዝዓበየት ዝንኣሰት እንሆ… ትህደም ብእግራ ብክንፋ
   Did I catch some of them

   • Kokhob Selam

    Dear Abrehet Yosief ,

    Yes ,,Abrehet that was really great job ..Now you can do more join us !!

    KS..

 • Kokhob Selam

  . . . . . . ብከላ . . . . . .

  Pollution ይብሉኻ – ብከላ :-
  ስብርብር ምስ በለ ናይ ሰማይ ከለላ :-
  ብሰንኪ ንዓይ ይጥዓመኒ ዓለም ተበዲላ :-
  ንግዝያዊ ርውየት ፔፕሲ ኮካኮላ ::

  እንዳስትሪ ይፍኑ ጋዝ ናብ’ ዛ ስማይ :-
  ብክላ ናይ ህዋ ናይ መሬት ናይ ቀላይ :-
  ንግዝያዊ ደስታ ንተፈጥሮ በዳላይ :-
  ምዝብራቕ ሕጊ ናይ ተፈጥሮ ተጻይ ::

  ግን ንኹሉ ብከላ ” ዓገብ ” ዝብል ነይተሳእነ :-
  እንሆ ይካየድ ጻዕሪ ዘይተኣደነ :-
  ጉዳይ ፖሎቲካ እዩ ዝገርመኒ ኣነ :-
  ብከላ ዝኸፈአ ህይወት ዘመንመነ ::

  ሓሶት ልዕሊ ሓሶት ብከላ ፖለቲካ :-
  ንኻለኦት ምኽሳስ ጉዳይካ ሓቢእካ :-
  ከም ሰገን ርእስኻ ኣብ ሑጻ ቀቢርካ :-
  ኣብ ሕሉፍ ምንባር እናቆሳቆስካ :-

  ሰባት ምድንጋር ምትላል ምብዝባዝ :-
  ኣይፋል ንዝበለ ምቅታል ምእሳር ምሓዝ :-
  ኣብ ገዛእ ሃገሩ መሰሉ ምስራዝ :-
  ብከላ ዶ ኣይኮነ ምንዝርና ምዕዛዝ ::

  ኮኾብ ሰላም