Monday , November 29 2021
Home / Videos / ነጋሪት ቪድዮ 8ይ ክፋል: ኩሉ ወዮ!

ነጋሪት ቪድዮ 8ይ ክፋል: ኩሉ ወዮ!

ዕማማት ሚኒስትሪ ዘና ናብ ህዝቢ ተመሓላሊፉ::

ዓበይቲ ዓንቀር ድምጾም ሓውዩሎም::

ገለ ሰባት ን ኧኣቢ ኣሕመድ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ንግበሮዶ ኢሎም ይማኸሩ ለዉ::

About awatestaff

Check Also

Negarit 148: ብሰላም ዕረፍ – Remembering a friend – ارقد في سلام

Eulogy for a departed friend, mourning in my own way and cursing the PFDJ//Saleh

 • ሰላማት ሳለሕ፣

  ዒድ ሰዒድ።

  ናይ ዲያጆኒስ ላምፓዲና መብርሂ ሒዝካ፡ ፍርቂ መዓልቲ ብቐትሩ ሰብ ማለት ሰብ ተናዲ ‘ኣሎኻ። ሲኒክ ፍልስፍና መስሓቕ ሸራፋት ኮይኑና አዚ ጐዕዞ። ከም ኢቲ ዛንታ ሓደ ዕውር ላምፓዲና ሒዙ ኣብ ዝጉዓዝ፡ ሓደ ዓይኑ ምሉአ ዝር ኢ፡ አንታይ ከትሬኤሉ ኢኻ ኣንታ ዕውር ላምፓዲና ኣብሪህካ ኣብ ጸለማት ኢሉ ምስ ኣጓጠጠሉ፡ ኢቲ ዓይኑ ስውር ዋና መብራህቲ “ንዓኻ ንስኻን ከምዝከማኻን ክትሪኡኒ ከይትጉኑጹኒ ከይተጽድፉኒ” ኤሉ መሊሱሉ። ናትካ ግን፡ ሳልሕ አዛ መብራህቲ ቁጽርይ 8 ኣንጠልጢልካ ቀትሪ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ሰብ ተናድየላ ዘለኻ፡ ከም ድያጆኒስ ምስ ምሉአ ዝሪኣ የዒንትኻ ኢኻ። ሳርካስም ኢሉ አቲ ዓሻ ኣንባቢ፡ ሕቡን ስኒክ ሳልሕ ምኻንካ ብዘይ ምግንዛቡ ቂር ኣይባልካ። ንዐ-ኦም ንሕናን ከማናን ዕውራት ብርሃን ሒዝና ካብት ጸልማት ለይት ከነሰንዮም። መታን ከይግኑጽና ከየጽድፉና።

  ስሳ 60 ሰሳ፡ ስኒክ ሳልሕ አቲ “ድያጆኒስ” ኣብ ተማንያ ነጉሌክ ዓሸራ! X!——-> aX!e

  ዒድ ሙባሬክ ሊል ኢኽዋና ሙስሉሚን።

 • Paulos

  ኣንታ’ያይ ኩሉ ከማኻ ዘይከውን ነበረ ባዓል ሸጥ ማዓንጣ፣ ቆፎና ከይትትንከፍ ዝብሉ ቆፎ ተጓሕጒሓ ጥርሓ ተሪፋ ኸላ፣ That is brilliant!

  I actually thought Bideo number 7 was the real deal of them all but of course I have been wrong. Number 8 is even better where your softer self and stern self come in synch to make a sobering point so that as you have aptly put it, we are who we are in dignity and in shame and it would be a mistake for folks on the other side to take the later for a weakness. Eritrea maybe is down but never out. And your assertive voice is never wrong. Thank you again.

  • Saleh Johar

   ኣንታ ጳውሎስ፦ ናተየ ክይ ኣክል ድማ ንኻልኦት “ጸላም በጊዕ” ኩኑ ትብሎም ኣልኻ 🙂
   ሸጥ መዓንጣ ቅርጸት ክብዲ እዩ ዘምጽእ::

   የቀየ ለይ ስለ እቲ ጥዑም ቃላትካ: ምኽርኻ ኣይትቆጥበለይ ጥራሕ

   • Paulos

    Selam Ayay,

    As it happens, I am reading a book titled, “Gut: The Inside Story Of Our Body’s Most Underrated Organ.” It was written by a Medical Student and she has done a fantastic job by bringing to light where ሸጥ ማዓንጣ was said precisely because the gut has its own brain. Gut feelings if you will.

    ኣቦታትና ግን ብተሞክሮን ብምስትውዓልን ቅድሚ ሳይንስ ምፍላጡ : ማዓንጣ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣእምሮ ከም ዘለዎ ተረዲኦም ንቖራጽነት “ሸጥ ማዓንጣ” ኢሎም ሰምዮሞ::

    • Amanuel Hidrat

     Selam Dr Paulos,

     ትርጉም “ሸጥ መዓንጣ” ታሪኽ አመጻጽእኡ ልክዕ ከምቲ ትብሎ ዘለኻ ክኸውን ከሎ: ክሳዕ’ዚ ሰዓትዚ እቲ ተአሳሲሩ ጎናዊ አሉታዊ ሳዕብየን ዘምጸኣልና ከም “ትምክሕቲ” (arrogance) ዘአመሰለ ግን ገና መድሃኒት ዘይተረኽቦ ሕማም ሕብረተ-ሰብና ምኾኑ አይትግንዘቦን አይብልን:: አብ ኩሉ መዳያትና: ማለት አብ ጉዳይ ህዝብና ይኹን : አብ ጉዳይ ሃገርና: ወይውን አብ ጉዳይ ውልቀ ህይወትና : ብሓፈሽኡ ዘምጸአልና ዘሎ መሳናኽል ትስሕቶ አይመስለንን:: ስለዚ እዚ ጉዳይዚ ምስ ባህሊ ዝተታሓሓዘ ሰለ ዝኾነ ዓሙቅ መጽነዕቲ የድልዮ አሎ በሃሊ’የ:: “The bio-chemistry of guts and the psychological impact in to our thinking” could be a good project for study.